Feed-aggregator

Groen vraagt stemming tegen biomassacentrales in Vlaams Parlement

Nieuwsoverzicht Groen -

Groen vraagt stemming tegen biomassacentrales in Vlaams Parlement02 mei, 2016 Lees voor

De Groen-fractie dient een motie in het Vlaams Parlement in zodat de plenaire vergadering woensdag de subsidies aan de biomassacentrales in Langerlo en Gent weg kan stemmen.

Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider Johan DanenVlaams parlementslid

Groen-fractieleider Björn Rzoska: "De Vlaamse regering, met minister-president Bourgeois en de nieuwe energieminister Tommelein, moet nu eindelijk duidelijkheid brengen. Grootschalige biomassacentrales zoals die van Langerlo en Gent zijn slechte projecten. Ze zijn vervuilend door het verre vervoer van hout, en ze kosten de mensen veel geld via de extra taks op hun factuur. De Vlaamse regering moet de stekker trekken uit de projecten van Gent (BEE) en Langerlo (German Pellets). Om de Vlaamse regering daartoe te brengen, zal Groen een tekst neerleggen waarover de voltallige vergadering van het Vlaams Parlement moet stemmen", zeggen Groen-fractieleider Björn Rzoska en Groen-parlementslid Johan Danen.

"Grootschalige biomassa is een slecht idee. We vragen al maanden aan minister Turtelboom om ermee te stoppen. Nu er een nieuwe Energieminister is, Bart Tommelein, moet die een goede nieuwe start maken. Na de miserie rond de Turteltaks van de regering van N-VA, Open VLD en CD&V, en het gezwalp rond het energiebeleid, moet er met de nieuwe minister ook een nieuw plan komen. De energieminister Tommelein moet de kans krijgen om met een propere lei te starten. Daarom moet Geert Bourgeois voor de N-VA en ook de CD&V hun uitdrukkelijke steun geven aan een gezamelijk regeringsstandpunt: geen biomassa meer”, zeggen Rzoska en Danen.
 
"Het amateurisme rond het energiedossier moet stoppen. De Vlaamse regering van N-VA, CD&V en Open VLD haalde met de Turteltaks al geld op zonder dat ze duidelijk wisten wat ze ermee wilden doen. Nochtans toont het Duitse voorbeeld dat een Energiewende, waarbij de klimaatdoelstellingen gehaald worden en het geheel toch betaalbaar blijft, zeker mogelijk is. Alleen zijn er vijf minuten politieke moed voor nodig, die de regering tot nu toe nooit toonde. Met onze tekst in de plenaire vergadering willen we de regering verplichten", besluiten de groene parlementsleden. Groen vroeg in het weekeinde al een actuadebat over het dossier.

Gelekte documenten werpen opnieuw licht op risico's TTIP

Nieuwsoverzicht Groen -

Gelekte documenten werpen opnieuw licht op risico's TTIP 02 mei, 2016 Lees voor

"Europa kan alleen een akkoord met de Amerikanen bereiken als het zijn principes overboord gooit; de enige juiste conclusie is om zo snel mogelijk met de onderhandelingen over TTIP te stoppen." Zo reageert Bart Staes, Europees parlementslid (Groen) op de vandaag openbaar gemaakte TTIP-documenten door Greenpeace.

Staes: "De groenen en vele anderen wezen er al van in het begin op. Deze onderhandelingen starten vanuit een vals voorwendsel: het opdrijven van handel en daarmee economische groei. Al snel bleek wat de échte agenda van zowel de Europese Commissie als Washington is: het opruimen van voor multinationals lastige regeltjes en wetten, die dienen voor sociale en ecologische bescherming. Deze strijd is in essentie een strijd tegen het Europese, wettelijke voorzorgsprincipe, een doorn in het oog van het internationale bedrijfsleven."

Bart StaesEuropees parlementslid

De nu uitgelekte documenten - met name de onderhandelde deelakkoorden tussen de VS en de EU - laten inderdaad zien dat de VS erop uit zijn om Europese standaarden voor de bescherming van consumenten en milieu te ondermijnen of te omzeilen, bijvoorbeeld door ambtenaren te laten besluiten over de toelating van genetisch gemodificeerd voedsel op de Europese markt. "Deze zogenaamde Monsanto-diplomatie klaagden we al eerder aan."

De Amerikanen eisen vérgaande inspraak bij de totstandkoming van Europese wetten die de handel zouden kunnen beïnvloeden. Ook de Europese onderhandelaars willen veel ruimte bieden aan bedrijven om het wetgevingsproces te beïnvloeden. Verder blijkt dat het zeer omstreden private arbitragemechanisme ISDS nog steeds op tafel ligt. Dat betekent dat investeerders de mogelijkheid zouden krijgen om overheden aan te klagen in private rechtbanken als overheidsbeleid hen in de weg zit.

Een jaar geleden keurde de Commissie Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement met een zeer ruime meerderheid een uiterst kritisch rapport goed over het beoogde vrijhandelsakkoord TTIP. Staes was destijds rapporteur en reageerde zeer verheugd: "Het is in deze commissie dat de afgelopen decennia stevige Europese wetgeving tot stand is gekomen inzake voedselveiligheid, milieubescherming en volksgezondheid. Dankzij de steun van alle fracties, behalve de Britse conservatieven, heeft de milieucommissie aan de Europese en Amerikaanse onderhandelaars vandaag duidelijk gemaakt dat zij op deze beleidsterreinen geen compromissen kan sluiten in naam van vrijhandel. De TTIP-onderhandelingen zijn gecontesteerd omdat dit verdrag vérstrekkende gevolgen kan hebben op hoe we in de EU onze voeding produceren en hoe we landbouw organiseren. Er zijn maar weinig beleidsdomeinen met zo een directe impact op mens en planeet."

De milieucommissie trok toen een aantal stevige rode lijnen. Zo kreeg het fel bekritiseerde arbitragemechanisme ISDS, waarbij investeerders wetgeving van landen kunnen aanklagen bij geprivatiseerde rechtbanken, geen genade.

Staes: "We wisten al dat de koers van de Europese commissie dramatisch is, maar nu hebben we bevestiging dat de Amerikaanse niet veel beter is. Vandaag blijkt weer dat de verschillen tussen de VS en de EU op sommige vlakken onoverbrugbaar groot blijven. Als TTIP er toch komt, worden deze verschillen voortaan door bedrijven zelf overbrugd; via inspraak in elkaars wetgeving, via schadeclaims, zonder democratische controle. Dit is au fond geen strijd van Europeanen versus Amerikanen, dit is een strijd van al degenen die zien dat vechten voor democratische principes en het algemene belang op lange termijn, belangrijker is dan de kortetermijnwinst van enkele nu al veel te machtige multinationals. Helaas hebben te veel politici en opiniemakers teveel oog voor dat laatste."

Groen zag vanaf het begin geen heil in het handelsakkoord omdat de onzekere en uiterst geringe economische opbrengst niet in verhouding staat tot de potentiële schade aan de Europese democratie en het vermogen van overheden om de vrije markt te reguleren. Staes stelt daarom voor om de politieke energie van de EU in andere zaken te steken dan in TTIP.

Staes: "Er is bij TTIP geen compromis denkbaar dat op publieke steun kan rekenen in Europa. Zowel in de VS als in Europa snakken mensen ernaar om trans-Atlantische samenwerking over een andere boeg te gooien. Laten we met de VS samenwerken bij de aanpak van klimaatverandering, belastingontwijking en toenemende economische ongelijkheid in plaats van onze energie te verspillen aan een handelsakkoord dat nog meer macht geeft aan multinationals en alleen maar bijdraagt aan de groeiende ongelijkheid. We moeten meer investeren in onze kmo's en in duurzame energie, om maar iets te noemen."

De Europese Groenen hebben vergelijkbare bezwaren bij het handelsakkoord tussen de EU en Canada (CETA) dat zich in een veel verder gevorderd stadium bevindt. Het zal hoogstwaarschijnlijk al deze zomer naar de Europese raad en het Europees parlement gestuurd worden. Staes: "CETA is niet meer dan een TTIP-light en vorige week nog kwam de Council of Canadians - een van de grootste organisaties in Canada - ons waarschuwen voor de dramatische gevolgen die 30 jaar vrijhandelsakkoorden zoals NAFTA, voor de Canadese samenleving hebben gehad. Het Waals parlement had daarom overschot van gelijk toen het vorige week de Belgische regering opriep om dat akkoord niet te onderteken en te ratificeren."

Annemie Turtelboom was niet het probleem, wel de Turteltaks

Nieuwsoverzicht Groen -

Annemie Turtelboom was niet het probleem, wel de Turteltaks29 apr, 2016 Lees voor

De Turteltaks en het falende energiebeleid zijn uiteraard de verantwoordelijkheid van de volledige regering van N-VA, Open VLD en CD&V. Het siert Annemie Turtelboom dat ze haar conclusies trekt. Maar zij mag niet de zondebok worden van een falend energiebeleid waar de 3 partijen van de regering-Bourgeois verantwoordelijk voor zijn.

Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider Johan DanenVlaams parlementslid

"Annemie Turtelboom als persoon heeft nooit een probleem gesteld. Voor ons moest minister Turtelboom niet verdwijnen, wel de Turteltaks. Het zal aan haar opvolger toekomen om die knoop meteen door te hakken. De kritieken op de Turteltaks en het begrotingsbeleid waren inhoudelijk. De bedoeling was en is om tot een rechtvaardiger energiebeleid te komen, waarbij de lasten niet op de gewone gezinnen en de kleine kmo's mogen terechtkomen”, benadrukken de Groene parlementsleden in een snelle reactie.

Groen hoopt dat de regeringspartijen N-VA, CD&V en Open VLD het energievraagstuk nu inhoudelijk echt ter harte zullen nemen. “Het energiebeleid, en zijn impact op milieu en mensen, is van cruciaal belang voor de Vlaamse economie en de Vlaamse gezinnen. We vragen een grote doorbraak, de regering moet dringend met een globaal energiepact in het Vlaams Parlement komen”, zeggen Rzoska en Danen.

Groen hoopt ook dat er een ernstiger begrotingsbeleid komt vanwege de regering-Bourgeois. “De begrotingsminister is de persoon die dagelijks met het geld van de belastingbetalers omgaat. Van die minister eisen we de grootste zorgvuldigheid. Het vertrek van Annemie Turtelboom is ook een blamage voor minister-president Geert Bourgeois. Blijkbaar slaagt hij er niet in om de regeringsploeg te scharen achter een coherent project", besluit Groen-fractieleider Björn Rzoska.

1 mei-boodschap: Groen wil dat werknemers het op een gezonde manier langer kunnen volhouden

Nieuwsoverzicht Groen -

1 mei-boodschap: Groen wil dat werknemers het op een gezonde manier langer kunnen volhouden29 apr, 2016 Lees voor

In België ervaart bijna 2 op 3 werknemers stress op het werk, en in 2015 bereikte het langdurig ziekteverzuim volgens cijfers van SD Worx een absoluut record. De laatste 10 jaar is er zelfs een verdubbeling. Een structureel probleem vraagt structurele oplossingen. Op de Internationale dag voor de veiligheid en gezondheid op het werk en met 1 mei in het vooruitzicht stelt Groen pakket maatregelen zodat werknemers het op een gezonde manier langer kunnen volhouden.

 

 

Evita WillaertFederaal parlementslid

Groen-Kamerlid Evita Willaert: “Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft er vooral voor gezorgd dat we met zijn allen langer moeten werken maar nam geen maatregelen om dat mogelijk te maken. Hoe zorgen we er voor dat werk ook werkbaar blijft? Dat we onze job vlot kunnen combineren met ons gezin? Groen legt nu voorstellen op tafel zodat werknemers het op een gezonde manier langer kunnen volhouden.”

 

Laat ons beginnen met de kwaliteit van onze jobs te verbeteren, zodat het haalbaar wordt om met z’n allen langer te gaan werken. Willaert: “Voor de hoogte van het pensioen wil deze regering pensioenpunten invoeren, we stellen voor om voor de lengte van de loopbaan te tellen in loopbaanpunten. Wie een hele loopbaan een ‘gezonde’ job uitoefent doet daar 42 loopbaanjaren over. Wie een job moet uitvoeren die iemand met een normale gezondheid onmogelijk 42 jaar lang kan volhouden, verzamelt per jaar meer dan 1 punt en kan zo sneller op pensioen.”

 

Uit de berekeningen van IDEWE, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in België, blijkt dat de gevolgen van werknemers met burn-out groot zijn. Naast de menselijke tol, loopt de financiële kost voor bedrijven op tot 7.392 euro per werknemer. “Groen wil werkgevers die initiatieven nemen rond werkbaar werk belonen met een loonkostvermindering. Voorkomen is beter dan genezen,” argumenteert Willaert

 

Verder wil Groen meer schwung in de arbeidsmarkt brengen om burn-outs te voorkomen. Groen lanceert idee van trampoline-premie om meer mensen van job te doen wisselen. Willaert: “Mensen zijn soms uitgekeken op hun job of willen graag iets anders, maar ze hebben ook hun lening af te betalen en schuwen het financiële risico. In het voorstel van Groen hebben mensen tijdens hun loopbaan gedurende een beperkt aantal keer het recht om zelf hun job op te zeggen, zonder dat ze hierbij hun werkloosheidsuitkering verliezen.' 

 

Op die manier brengen we meer dynamiek op onze arbeidsmarkt en blijven mensen langer maar gezonder aan de slag, wat toch de uiteindelijke bedoeling is. Groen vraagt dat minister Peeters met de ideeën aan de slag gaat om langer te kunnen werken op een gezonde manier. 

Gedateerde mobiliteitsvisie Brusselse regering blijft intact

Nieuwsoverzicht Groen -

Gedateerde mobiliteitsvisie Brusselse regering blijft intact28 apr, 2016 Lees voor

Groen en Ecolo teleurgesteld in het regeringsbeleid, dat de aanbevelingen van de tunnelcommissie in de wind slaat. “In plaats van te investeren in een toekomstgericht mobiliteitsbeleid zonder tunnels, pompt de regering zo’n 900 miljoen in een gedateerde visie op verkeer”, zegt Bruno De Lille, fractieleider Groen in het Brussels parlement. 

Bruno De LilleBrussels parlementslid - fractieleider

Groen en Ecolo teleurgesteld in het regeringsbeleid, dat de aanbevelingen van de tunnelcommissie in de wind slaat. “In plaats van te investeren in een toekomstgericht mobiliteitsbeleid zonder tunnels, pompt de regering zo’n 900 miljoen in een gedateerde visie op verkeer”, zegt Bruno De Lille, fractieleider Groen in het Brussels parlement. 

Nog voor de aanbevelingen van de commissie gestemd zijn, doet de regering toch haar zin. Is die hele denkoefening in het parlement dan voor niets geweest? Willen we een Brussel dat beweegt en leefbaar blijft, dan moeten we investeren in openbaar vervoer, fietsinfrastructuur en het belang van de auto terug dringen. 

“De regering betonneert een achterhaalde mobiliteitsvisie in het hart van Brussel. Dat zal de Brusselaar nog jaren geld en levenskwaliteit kosten. Niet de auto krijgt klappen, maar wel de alternatieve transportmodi”, zegt Céline Delforge, Brussels parlementslid voor Ecolo.

“Het is op zijn zachtst gezegd merkwaardig dat minister Smet bijna een miljard belastingsgeld investeert in tunnels waarin hij zelf niet eens gelooft. Een gemiste kans”, besluit Bruno De Lille. 

Ecolo en Groen blijven achter de aanbevelingen van de tunnelcommissie staan, maar zijn waakzaam voor de plannen van de regering. 

 

Kernfusieproject ITER krijgt geen kwijting van Europees parlement

Nieuwsoverzicht Groen -

Kernfusieproject ITER krijgt geen kwijting van Europees parlement 28 apr, 2016 Lees voor

Met een overweldigende meerderheid weigerde het Europees parlement vandaag de rekeningen van het ITER kernfusieproject goed te keuren, door de kwijting uit te stellen. Europees parlementslid Bart Staes (Groen) noemt dit een wijs politiek signaal: "Het kernfusieproject ITER blijft miljarden verslinden ondanks al jaren vastgesteld wanbeheer en zal voor het jaar 2050 géén enkele kilowattuur elektriciteit produceren. Eerder dit jaar weigerde de parlementaire commissie begrotingscontrole (CONT) de kwijting aan ITER te verlenen, net als vorig jaar, alleen volgde toen het voltallige parlement niet. Het gaat hier om gigantisch veel belastinggeld en het is dus goed dat het parlement voor het eerst in dit dossier zijn controlerende taak écht serieus neemt." 

Bart StaesEuropees parlementslid

Staes: "Ik ben blij dat het EP vandaag bijvoorbeeld recht doet aan de kritische conclusies die de Europese Rekenkamer vorig jaar publiceerde over ITER. Die pijnpunten zijn er nog steeds. De almaar stijgende kosten van ITER - van 5,9 miljard euro in 2006 naar zeker 16 miljard euro - is niet meer of minder dan een hold-up op de Europese belastingbetaler en toekomstige generaties."

Staes: "Een deel van die stijgende kosten zijn direct gelieerd aan wanbeheer. Stel je voor dat er ergens in Europa investeringen van miljarden euro zouden gebeuren voor een duurzaam energieproject, dat pas over decennia energie zou leveren, het zou denk ik snel gedaan zijn door een storm van protest. Voor ITER is dat blijkbaar allemaal van geen tel, en sterker nog geeft het blijkbaar niet als er jarenlang bakken met geld over de balk gesmeten worden. Ik ben absoluut niet tegen fundamenteel onderzoek, maar als je investeert in energieprojecten dan liefst in die projecten die hun effectiviteit nu al bewezen hebben en ook duurzaam zijn. Er is dacht ik nog zoiets als een klimaatprobleem."

Meer dan 1/3 van de financiering van het ITER- nucleaire fusieproject komt van de EU-begroting, daarnaast ontvangt het steun van afzonderlijke EU-lidstaten en niet-Europese landen als China, India, Japan, Zuid-Korea, Rusland en de VS. Staes: "Reeds eind 2013 oordeelde een Amerikaans onderzoeksrapport op vraag van het Congres, dat er bij ITER sprake was van falend leiderschap en wanbeheer. Ook de Europese Rekenkamer uitte haar bezorgdheid over de aanhoudende kostenoverschrijdingen, vertragingen en wanbeleid binnen het ITER-agentschap en de negatieve impact op andere Europese begrotingsposten."

Staes: "Er wordt nu al een jaar een nieuw actieplan voor ITER aangekondigd door de nieuwe directeur-generaal, om onder andere iets te doen aan het wanbeheer. Eerst was het november 2015 en nu op zijn vroegst juni 2016. Toen we hier in de begrotingscontrolecommissie vragen over stelde aan de Europese Commissie, was het antwoord dat zedat "actieplan verworpen had omdat het nog niet voldragen en te onduidelijk was. Ook de voorgestelde nieuwe financiering voor ITER werd niet geaccepteerd. Het is dus niet meer dan logisch dat het Europees parlement de rekeningen van ITER niet goedkeurt zonder ook maar een zicht te hebben op dat nieuwe actieplan, of de nieuwe financiering."

Gatz moet guts tonen

Nieuwsoverzicht Groen -

Gatz moet guts tonen28 apr, 2016 Lees voor

“Minister Sven Gatz (Open VLD) zal nu moeten bewijzen wat hij waard is als Cultuurminister”, reageert Vlaams Parlementslid Bart Caron (Groen) op de subsidieadviezen in het kader van het Kunstendecreet.

Bart CaronVlaams parlementslid

“Organisaties die een positief advies krijgen, en toch geen geld krijgen. Dan snapt een kind dat er te weinig geld is. Er worden positieve adviezen afgeleverd ten bedrage van zowat 106 miljoen euro, terwijl er op vandaag slechts 86 miljoen in de pot zit, een verschil van 20 miljoen euro. Ofwel toont de minister nu zijn hart voor de sector en overtuigt hij zijn collega’s om aan de extra 20 miljoen te geraken, ofwel zal ons kunstenlandschap enorm verschralen.”

 

“Kan je je een Vlaams kunstenlandschap voorstellen zonder een NTGent of Stan, zonder de Zomer van Antwerpen, Ultima Vez, Villanella, Behoud De Begeerte en Il Fondamento? Ik alvast niet. Of zonder H ART, De Bijloke, Eastman, Anima Eterna, De Roovers en Pantalone? Stuk voor stuk organisaties die volgens de adviescommissies subsidies verdienen, maar die onder het ijskoude zaagblad van 86 miljoen euro vallen. Deze regering van N-VA, CD&V en Open VLD wordt de hakbijl voor de cultuursector”, zegt Bart Caron.

 

Het feit dat er zoveel gevestigde waarden bij de afvallers zitten wekt bij Caron enige vrees op. “De minister zal misschien geneigd zijn om andermaal, net als zijn voorgangster Joke Schauvliege (CD&V), de kaasschaaf te hanteren om enkele grote namen op te kunnen vissen. Maar dat gaat dan uiteraard ten koste van die organisaties die volgens de adviezen absoluut top zijn. De minister moet niet morrelen in de marge, hij moet vechten voor voldoende extra middelen. Gatz moet nu guts tonen binnen de Vlaamse Regering.”

 

Met N-VA-voorstel kinderbijslag blijft de kinderarmoede bestaan

Nieuwsoverzicht Groen -

Met N-VA-voorstel kinderbijslag blijft de kinderarmoede bestaan28 apr, 2016 Lees voor

“De N-VA beweert dat in hun hervorming van de kinderbijslag niemand achteruit gaat. Maar daarna doet ze wel een voorstel uit de doeken waarbij gezinnen met drie of meer kinderen achteruitgaan en de leeftijdstoeslag wordt afgeschaft”, reageert Groen op de berichten met het N-VA-voorstel donderdag.

Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider Elke Van den BrandtVlaams parlementslid

“N-VA-fractieleider Matthias Diependaele laat weten dat het niet de ambitie van de N-VA is om kinderarmoede te bestrijden. Dat is een gemiste kans. Je kan absoluut inzetten op kinderarmoede zonder dat de middenklasse verliest”, merken de Groene parlementsleden Elke Van den Brandt en Björn Rzoska op. “Groen werkte daarvoor een model uit. Zonder dat de middenklasse verliest, kan daarmee de kinderarmoede teruggedrongen worden tot 6%. In dat model krijgt iedereen een basisbedrag, maar in functie van het inkomen komt daar een bedrag bovenop”.

“De Vlamingen hebben er recht op om te weten wat de Vlaamse regering van N-VA, Open VLD en CD&V nu van plan is met de kinderbijslag. De meerderheidspartijen moeten stoppen met hun ballonetjes in de krant te brengen. De Vlaamse regering moet gezamelijk, met een uitgewerkt voorstel naar buiten komen. De mensen moeten weten wat het wordt, niet waarover het ruzie is”, besluit Groen-fractieleider Björn Rzoska.

Meer macht voor de burger

Nieuwsoverzicht Groen -

Meer macht voor de burger27 apr, 2016 Lees voor

Groen wil de Vlaamse burger meer macht geven door volksraadplegingen en deliberatieve burgerpanels mogelijk te maken. Daarvoor heeft Vlaams parlementslid Wouter Van Besien twee decreten geschreven en ingediend. Van Besien: “Met deze voorstellen wil ik de burger meer macht geven. Dat daar nood aan is bewijzen de vele initiatieven zoals Ringland en Picnic the street.”

Democratie en overheid Wouter Van BesienVlaams parlementslid

Van Besien wil het mogelijk maken voor burgers om eigen voorstellen en bekommernissen hoog op de politieke agenda te plaatsen. Het eerste voorstel dat al enkele maanden geleden  werd ingediend, maakt volksraadplegingen voor heel Vlaanderen mogelijk. Nu dient Van Besien een tweede  voorstel in om de deliberatieve democratie in Vlaanderen een plaats te geven. 

Beide vormen werken aanvullend. Van Besien: “‘Volksraadplegingen zijn interessant om de mening van de burger voor of tegen een concreet politiek heet hangijzer te kennen. Een bekend lokaal voorbeeld is de volksraadpleging over het Oosterweeltracé in Antwerpen. Maar tegelijk werkt zo’n volksraadpleging wel als een hakbijl. Burgerfora buigen zich over complexere vraagstukken die niet zomaar met een ja of een neen te beantwoorden zijn.” Ervaringen uit het buitenland tonen aan dat burgerfora tot mooie resultaten leiden en een belangrijk leerproces zijn voor alle deelnemers en de maatschappij in haar geheel.

Van Besien noemt enkele concrete problemen waarbij de betrokkenheid van de burgers een goede zaak zouden zijn: “Uplace bijvoorbeeld, blijft de bevolking verdelen. Door een deliberatief proces op te starten over hoe die gronden het beste kunnen worden ingezet zodat de omgeving en de economie er positief door gestimuleerd wordt, zouden er misschien wel veel betere oplossingen naar boven komen. Ook over Vlaamse belastingen zou een burgerpanels zich kunnen buigen. Wat zijn eerlijke belastingen, hoe kan ecofiscaliteit er uit zien? Heeft de Turteltaks daar nog een plaats in?”

Deliberatieve processen winnen de laatste jaren aan belang. “Mensen willen graag betrokken worden bij het beleid maar stoten vaak op de onwil van de politiek. Dat is frustrerend en nefast voor een gezonde democratie,” besluit Van Besien: “Een gezonde democratie is een democratie die zich regelmatig verfrist en inspeelt op de noden van haar burgers. Met deze twee voorstellen draag ik hier toe bij. ”

Factuur voor betwisten van bouwvergunning stijgt

Nieuwsoverzicht Groen -

Factuur voor betwisten van bouwvergunning stijgt25 apr, 2016 Lees voor

“Door een hoge factuur in te voeren voor het betwisten van een bouwvergunning voert de Vlaamse regering een nieuw soort klassenjustitie in: enkel wie het financieel aankan, zal nog een bouwvergunning durven betwisten”, analyseert Groen-parlementslid Ingrid Pira.

Ingrid PiraVlaams parlementslid

Ze reageert op de berichten dat de Vlaamse meerderheidspartijen het beroep tegen beslissingen over bouwdossiers stukken duurder willen maken. Volgens de pers opperde minister-president Bourgeois al om dezelfde bedragen te hanteren als voor de rechtsplegingsvergoedingen bij de Raad van State. Die variëren van 140 tot 1.400 euro.

Concreet gaat het om de kost die je moet betalen om een dossier in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Maar er is ook sprake van een rechtsplegingsvergoeding, een kost die je moet betalen als je geen gelijk krijgt van de rechter.

Ingrid Pira: “Op die manier wil Open VLD burgers ontmoedigen om nog procedures aan te spannen”, stelt Vlaams parlementslid van Groen Ingrid Pira vast: “toch raar, de vroegere partij van de burger die de inspraak van burgers actief wil beknotten. De andere meerderheidspartijen, CD&V en N-VA volgen blijkbaar klakkeloos.”

Nu moet er al rolrecht en een advocaat betaald worden. De drempel is dus al redelijk hoog.

Bovendien heeft de federale regering, met dezelfde partijen, deze kosten al de hoogte ingejaagd, ook met de bedoeling om burgers te ontmoedigen om naar een rechtbank te stappen. Ze deed dit via het Btw-tarief van 21% op de lonen van advocaten, de verhoging van de kosten voor een rechtszaak bij de Raad van State en een nieuw voorstel tot verhoging van de griffierechten bij gewone rechtbanken. Test-Aankoop protesteerde hier al tegen met een open brief. Nu wil de Vlaamse regering daar nog een schep bovenop doen.

“Groen is het fundamenteel oneens met de keuze om de toegang tot het gerecht voor burgers en verenigingen, duurder te maken. Zo glijden we af naar klassenjustitie. Wie veel geld heeft kan proberen zijn of haar gelijk te halen bij de rechter. Wie over minder middelen beschikt, moet noodgedwongen afhaken.”

Er zijn wel extra middelen nodig om de dossierachterstand bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen weg te werken. Maar anderzijds moet men ook durven zeggen dat er wel degelijk vorderingen gemaakt worden en dat nieuwe dossiers hoe dan ook voorrang krijgen. Zodat er geen nieuwe achterstand wordt opgelopen.

“De argumenten van de meerderheid houden dus geen steek. Het lijkt er heel sterk op dat ze vooral geïnteresseerd zijn in het doordrijven van grote projecten, tegen de wil van een groot deel van de bevolking in” besluit Ingrid Pira.

Vernietigende audit maakt duidelijk: "FANC niet onafhankelijk"

Nieuwsoverzicht Groen -

Vernietigende audit maakt duidelijk: "FANC niet onafhankelijk"25 apr, 2016 Lees voor

Bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) zijn ernstige disfuncties. Het directiecomité is verdeeld en de communicatie verloopt meer dan stroef. Door stakeholders en eigen medewerkers rijzen vragen over de onafhankelijkheid van het FANC. In het bijzonder bij de dossiers rond kerncentrales is er steeds meer politieke beïnvloeding. Dat blijkt uit een audit, waar Groen de hand op kon leggen.

Energie Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

Volgens Kristof Calvo, federaal fractieleider Groen, is deze audit vernietigend. “Nog maar vorige week na de Duitse kritiek over de scheurtjesreactoren zwaaide de federale regering met de onafhankelijkheid. Vandaag lezen we zwart op wit in een audit dat die onafhankelijk op de helling staat. De audit is vrij vernietigend en vraagt om dringende maatregelen om de werking van het FANC te verbeteren. Dit is uiteraard huiswerk voor het FANC, maar ook voor voogdijminister Jan Jambon. Hij engageert zich veel te weinig voor de nucleaire veiligheid van onze burgers en bedrijven”.

In de audit lezen we o.a:

Er heerst een indruk dat de onafhankelijkheid van het Agentschap vis-à-vis de politieke en economische wereld geleidelijk vermindert. Deze indruk roept vragen op bij de medewerkers die zich afvragen of er wel degelijk altijd rekening wordt gehouden met hun werk en hun aanbevelingen, en of de directie niet onder druk gezet wordt om bepaalde compromissen te sluiten (deze opmerking geldt vooral voor de dossiers die betrekking hebben op de kerncentrales). 

Hoewel absoluut niemand de expertise van het FANC in twijfel trekt, wordt het Agentschap toch niet erkend als een grote autoriteit met coherente acties die erin slaagt zich in het institutionele landschap van België te positioneren en duidelijk aan te geven welke richting het uitgaat. De onafhankelijkheid van het Agentschap wordt in vraag gesteld: het FANC lijkt zwak en gevoelig aan politieke en economische invloed. Deze indruk die het Agentschap aan de buitenwereld geeft, komt dus overeen met het gevoel dat bepaalde interne medewerkers ook hebben.

Ecolo-Groen dringt aan op een snelle zitting van de subcommissie Nucleaire Veiligheid met het FANC en Jan Jambon. 

 

Aanbevelingen kleuren groen na tunnelcommissie

Nieuwsoverzicht Groen -

Aanbevelingen kleuren groen na tunnelcommissie22 apr, 2016 Lees voor

Groen en Ecolo stemden voor de conclusies van de Bijzondere Brusselse Commissie over de Tunnels. “Dankzij groene amendementen stelde de commissie de zaken heel wat scherper dan aanvankelijk gedacht was. De bevoegde ministers zijn wel degelijk mee verantwoordelijk, er moet dringend een audit komen over het functioneren van Brussel Mobiliteit en de tunnels kunnen we niet los zien van een discussie over het hele mobiliteitsbeleid. Dat zijn groene accenten die tellen,” zeggen Bruno De Lille (Groen) en Céline Delforge (Ecolo).

Bruno De LilleBrussels parlementslid - fractieleider

Groen en Ecolo stemden voor de conclusies van de Bijzondere Brusselse Commissie over de Tunnels. “Dankzij groene amendementen stelde de commissie de zaken heel wat scherper dan aanvankelijk gedacht was. De bevoegde ministers zijn wel degelijk mee verantwoordelijk, er moet dringend een audit komen over het functioneren van Brussel Mobiliteit en de tunnels kunnen we niet los zien van een discussie over het hele mobiliteitsbeleid. Dat zijn groene accenten die tellen,” zeggen Bruno De Lille (Groen) en Céline Delforge (Ecolo).

“Een aantal andere partijen weigerde eerst de fundamentele discussie aan te gaan over de toekomst van de tunnels maar uiteindelijk hebben we ze toch zover gekregen dat de regering zich zal moeten uitspreken over alle vragen, dus ook die over het al dan niet behouden van de tunnels,” zegt Bruno De Lille, fractieleider voor Groen. “Logisch want een discussie over de toekomst van de tunnels heeft alleen maar zin als je die bekijkt in het geheel van het Brusselse mobiliteitsbeleid. Hoe wil je er voor zorgen dat heel Brussel bereikbaar is en dat niet alleen voor mensen met een wagen, daar gaat het om!”

Céline Delforge, parlementslid Ecolo: “We zijn wel teleurgesteld dat de meerderheidspartijen opnieuw niet open willen zijn over de totaalkost van de renovatie van deze infrastructuur. Gelukkig hebben we wel bereikt dat er een regelgeving moet worden opgesteld die bepaalt hoe het Gewest en de gemeenten hun ‘kunstwerken’ minimaal moeten controleren en onderhouden.”

De conclusies werden unaniem goedgekeurd door de leden van de Bijzondere Tunnelcommissie. Eind april worden ze voorgelegd aan het Brussels Parlement.

In memoriam: Rita Van Moll

Nieuwsoverzicht Groen -

In memoriam: Rita Van Moll21 apr, 2016 Lees voor

We willen Rita vooral herinneren als een warme vrouw, strijdlustig, steeds op zoek om het positieve in mensen naar boven te halen en hen te versterken.

Meyrem AlmaciPartijvoorzitster en federaal parlementslid

We willen Rita vooral herinneren als een warme vrouw, strijdlustig, steeds op zoek om het positieve in mensen naar boven te halen en hen te versterken.

Rita was een geëngageerd vrijwilliger in het nationaal partijbestuur, en leverde een belangrijke bijdrage aan het vormgeven van ons personeelsbeleid. Ze was ook actief lid in de Brusselse groep.

De uitvaartplechtigheid van Rita gaat door op maandag 25 april om 10u50 in de Sint-Jozefkerk te Evere.

 

Groen lanceert de Refterrevolutie: gezond en lekker eten op school

Nieuwsoverzicht Groen -

Groen lanceert de Refterrevolutie: gezond en lekker eten op school21 apr, 2016 Lees voor

Groen heeft een concreet plan klaar om de schoolmaaltijden gezonder en lekkerder te maken: de Refterrevolutie. “Met deze Refterrevolutie willen we de schoolmaaltijden lekkerder maken, leerlingen bewuster leren omgaan met voedsel, de refters gezelliger maken en kinderarmoede bestrijden. Zelfs leerkrachten zullen de schoolmaaltijden niet kunnen weerstaan”, legt Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman uit.

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

Kinderen die lekker en gezond eten, het is de wens van elke ouder. Jong geleerd is oud gedaan, dat geldt zeker ook voor gezonde voeding. De school is de plaats waar kinderen een groot deel van hun tijd spenderen, waar ze tussendoortjes en maaltijden eten en waar ze een deel van hun opvoeding rond voeding en beweging meekrijgen.

Momenteel eet 1 op 3 scholieren ’s middags een warme maaltijd op school. Zo’n 60 % van de basisscholen voorziet in een aanbod. Maar de Vlaamse schoolmenu’s zijn op dit moment slechts ‘gematigd evenwichtig’. Het kan beter, gezonder en lekkerder.

Groen heeft een concreet plan klaar om de schoolmaaltijden gezonder en lekkerder te maken: de Refterrevolutie. “Met deze Refterrevolutie willen we de schoolmaaltijden lekkerder maken, leerlingen bewuster leren omgaan met voedsel, de refters gezelliger maken en kinderarmoede bestrijden. Zelfs leerkrachten zullen de schoolmaaltijden niet kunnen weerstaan”, legt Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman uit.

Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman lanceerde de Refterrevolutie donderdag door samen met topkok Fatima Marzouki van het Marokkaanse restaurant El Warda een lekkere en gezonde maaltijd te maken voor 40 scholieren in Borgerhout. Ook Groentenkok Frank Fol was er bij.

De Refterrevolutie is gebaseerd op 3 pijlers:

•    Gezondheidsgarantie: gezond én lekker, het kan!

Ouders en kinderen krijgen de garantie dat alle voedsel en drank aangeboden op school niet alleen lekker, maar ook echt gezond is. De overheid legt een aantal eenvoudige, duidelijke en wetenschappelijk onderbouwde standaarden op waaraan schoolmaaltijden en het schoolmenu moeten voldoen. Deze worden voldoende breed gehouden zodat schoolkoks en cateraars hun creativiteit kwijt kunnen, en flexibel kunnen inspelen op het lokale aanbod. Gezondheidsbuddy’s ondersteunen de scholen in deze overgang en bouwen aan een draagvlak voor een gezond voedingsbeleid. In de aanbestedingprocedures van de schoolbesturen komt ook aandacht voor duurzaamheid, versheid, seizoensgebondenheid en fair trade.

•    Tof Tafelen: eten op school moet aantrekkelijk zijn

We willen van schoolmaaltijden een sterk merk maken: kinderen eten op school in een comfortabele ruimte, samen met hun vrienden, op hun tempo en in een gezellige sfeer. Kinderen worden ingeschakeld in het opdienen van de maaltijd en de organisatie ervan. De maaltijden zien er aantrekkelijk uit en zijn ook lekker. Dit vraagt natuurlijk wel wat inspanningen van scholen.  Ze hebben nood aan infrastructuur, refter, soms ook een schoolkeuken en personeel. Op dit moment biedt slechts 60% van de scholen warme schoolmaaltijden aan, vaak via een externe cateraar of traiteur. 23 % van de scholen beschikt niet over een eetgelegenheid. Op termijn willen wij dat alle scholen een refter of zaaltje kunnen gebruiken waar kinderen hun maaltijd kunnen opeten. Daarvoor voorzien we in ons plan ook de nodige financiële ondersteuning via infrastructurele investeringen.

•    Prijsprikkel: 1 euro per maaltijd

 Als we via de schoolmaaltijden een écht hefboomeffect willen op de volksgezondheid, dan is ook een duidelijke prijsprikkel welkom. Met één-euromaaltijden gaan we ook de kinderarmoede tegen en pakken we de lege boterhammendozen aan. Het is een alternatief voor de één-euromaaltijden van N-VA-minister Homans die nauwelijks kinderen bereiken en stigmatiserend zijn omdat kinderen ‘s avonds na school naar een apart sociaal restaurant moeten gaan.
Met honger op de schoolbanken zitten is niet bevorderlijk voor de schoolprestaties. In Finland, dat geroemd wordt om zijn aanpak, krijgen kinderen al jaren gratis en gezonde schoolmaaltijden. In het Verenigd Koninkrijk gingen de gezonde eetgewoontes en zelfs de schoolprestaties van kinderen erop vooruit dankzij de universele, gratis maaltijden.

Pilootfase en verdere implementatie

In de pilootfase 2017 komen alle Vlaamse kleuters en eerste, tweede en derde leerjaar in aanmerking:
•    Met het opgegeven budget bereiken we 160 basisscholen in Vlaanderen. We bereiken ongeveer 23.700 leerlingen in die scholen.

•    Het gaat om de 160 basisscholen met het grootste gemiddeld budget voor SES-middelen in Vlaanderen. In technische termen: waar het gemiddelde SES-budget per leerling afgerond meer dan 280 euro bedraagt.

•    Het gaat in de praktijk voornamelijk om scholen in en rond de grootste Vlaamse steden: voornamelijk scholen uit het Gentse, het Antwerpse, het Brusselse, maar ook bvb. scholen uit Mechelen, Genk, Vilvoorde, Lokeren…
Op termijn komen alle Vlaamse kleuters en de lagere schoolkinderen in eerste, tweede en derde leerjaar in aanmerking.

Budget

We starten met een pilootproject in 2017. Daarvoor vragen we de regering om 10 miljoen euro vrij te maken. Bijkomend investeren we in 2017 een eerste deel van 22 miljoen euro in refters en keukens.

We voorzien een groeipad voor de invoering van de gezonde één-euromaaltijden vanaf 2018 van 15 miljoen euro jaarlijks extra. Op deze manier kunnen de gezonde één-euromaaltijden in alle Vlaamse basisscholen ingevoerd zijn op 10 jaar tijd.

We voorzien de komende 10 jaar een jaarlijkse (niet-cumulatieve) extra impuls van 22 miljoen euro voor investeringen in refters en keukens.

Meer info
Elisabeth Meuleman
Vlaams parlementslid Groen
elisabeth [dot] meuleman [at] groen [dot] be
0473 41 61 47

Homans trekt opnieuw een blik polemiek open terwijl ze zoveel zaken zelf in handen kan nemen

Nieuwsoverzicht Groen -

Homans trekt opnieuw een blik polemiek open terwijl ze zoveel zaken zelf in handen kan nemen20 apr, 2016 Lees voor

An Moerenhout (Groen) roept minister van Inburgering Liesbeth Homans op om werk te maken van de organisatie van de Nederlandse lessen en het Integratiepact, in plaats van polemieken op te starten die de wij-zij-tegenstelling versterken.

An MoerenhoutVlaams parlementslid

De afgelopen weken zijn een donkere bladzijde in onze recente geschiedenis. Terwijl het gros van de bevolking hier stil van wordt, vinden sommigen het nodig om te polariseren.

De Minister van Inburgering, Gelijke kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans (N-VA), zegde gisteren in De Morgen dat ze genoeg heeft van het wij-zij verhaal. Om vervolgens alle verantwoordelijkheid van zich af te schuiven. "Als minister van Inburgering en Integratie neem ik alle mogelijke maatregelen die ik kan nemen waaronder het aanbieden van integratietrajecten. Tegelijkertijd maak ik ook werk van het bestrijden van alle vormen van discriminatie. Het enige waar we geen vat op hebben, is de individuele verantwoordelijkheid", liet de N-VA-minister noteren.

Met andere woorden, wanneer een nieuwkomer of een Vlaming met migratie-achtergrond niet slaagt, dan is het zijn eigen schuld. Dergelijk eenzijdig discours polariseert, en versterkt het wij-zij verhaal. Homans trekt dus opnieuw een blik polemiek open. Terwijl er zoveel zaken zijn die ze als bevoegd minister perfect zelf in handen kan nemen. Drie voorbeelden.

Zorg aub voor een beter aanbod Nederlandse les

Bovendien is de bewering van Homans ook niet correct. Ja, er zijn integratietrajecten voor nieuwkomers. Maar er is nog steeds geen afdoend aanbod aan Nederlandse lessen 's avonds, tijdens het weekend of op de werkvloer.

Iets wat volledig binnen de bevoegdheid van de minister ligt. Vandaag is het nog steeds niet mogelijk voor alle nieuwkomers om op hetzelfde moment de Nederlandse taal aan te leren én te werken. Te vaak moet een nieuwkomer tussen een van beide kiezen, niet omdat hij het zo wil, wél omdat het aanbod er niet is.

En dat na twaalf jaar integratiebeleid, waarvan zeven jaar onder N-VA signatuur. Is dat het perfecte integratiebeleid waarnaar minister Homans verwijst?
Zorg er ook voor dat het Integratiepact er eindelijk komt.

 

Integratiepact

Ook het Integratiepact is nog steeds geen realiteit. Het integratiepact is een pact dat de minister beloofde af te sluiten met lokale besturen, sociale partners, media, onderwijspartners en verenigingen van mensen met een migratie-achtergrond, met als doel het bestrijden van racisme en discriminatie.

Wouter van Bellingen van het Minderhedenforum communiceerde eerder deze week dat er amper twee vergaderingen tijdens de voorbije twee jaar plaatsvonden.

Laat ons geen tijd meer verliezen en werk maken van een Integratiepact. Groen pleit ervoor om met alle mogelijke middelen te strijden tegen anti-discriminatie. Om praktijktesten in te voeren op de arbeidsmarkt en op de woonmarkt om discriminatie tegen te gaan.

Organiseer de integratietrajecten ordentelijk

Ook de resultaatsverbintenis is een rommeltje. De minister maakte vorig jaar met grote trom bekend dat ze een nieuw integratietraject wil invoeren met - de kers op de taart voor Vlaams-nationalisten - een taaltest. De minister kondigde aan dat de taaltest eind 2015 beschikbaar zou zijn. Vandaag is de taaltest nog steeds niet beschikbaar. De mensen in het veld - de leerkrachten Nederlands - zijn er amper op de hoogte van.

Schoenmaker, blijf bij uw leest

Kortom, er ligt nog veel werk op de plank voor minister van Inburgering Homans. De schuld in de schoenen van de nieuwkomers schuiven, dat is flauw voor de bevoegde minister. Het is ook niet wenselijk. En het is ook niet correct.

Laat ons elkander geen Liesbeth noemen. De nieuwkomers hebben een verantwoordelijkheid, maar minister Homans heeft wel degelijk ook een verantwoordelijkheid, een grote verantwoordelijkheid.

Het is haar bevoegdheid om te voorzien in een afdoend aanbod opdat nieuwkomers de taal én een job kunnen combineren.

Het is haar bevoegdheid dat er een integratiepact wordt afgesloten, en dat alle mogelijke middelen worden ingezet om discriminatie te bestrijden.

Het is haar verantwoordelijkheid dat haar nieuwe integratietrajecten ook organisatorisch mogelijk worden gemaakt, en dat de mensen op het veld op de hoogte worden gebracht. Een écht succesvol integratieverhaal is een verhaal van gedeelde verantwoordelijkheid.

Schoenmaker, blijf bij uw leest, zouden we dus willen suggereren aan de N-VA-minister. In het edito van De Tijd merkt Stefaan Michielsen vandaag terecht op dat het slechte crisismanagement van de beleidsvoerders de economische schade van de aanslagen voor onze bedrijven nog groter maakt.

"Het is de taak van de beleidsmakers, de politieke verantwoordelijken, om op zo'n crisismoment verantwoordelijkheidszin en daadkracht te tonen. (...) Maar ze verliezen zich in gekibbel en onproductieve polemieken. De aanslagen zijn de aanleiding om ideologische ruzies uit te vechten (...) De hele wereld kijkt ernaar met stomme verbazing. Het politieke bekvechten vergroot het pessimisme en voedt de economische malaise", schrijft Michielsen terecht.

De jobomschrijving van een minister is samengevat 'goed beleid voeren'. Polemieken lanceren is niet de taak van een minister. Wij roepen minister Homans dan ook op om te doen wat ze kan doen binnen haar bevoegdheden, zoals het organiseren van de Nederlandse lessen en het Integratiepact. De polemische ideeënstrijd die ze als lid van de N-VA voert, is daarbij misplaatst en ongewenst.

Scheurtjescentrales moeten dicht: "We kunnen Duitse alarmkreet niet negeren"

Nieuwsoverzicht Groen -

Scheurtjescentrales moeten dicht: "We kunnen Duitse alarmkreet niet negeren"20 apr, 2016 Lees voor

Ecolo-Groen is niet verbaasd over de dringende vraag van de Duitse regering om de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 per direct stil te leggen zolang er vragen over de veiligheid ervan blijven. “Na Ecolo-Groen, de milieuverenigingen en de Duitse deelstaatregering stelt ook de Duitse regering zich ernstig vragen over de veiligheidssituatie in de scheurtjescentrales. De regering mag dan niet luisteren naar de oppositie, hopelijk neemt ze de duidelijke aanbevelingen van de Duitse regering wel ter harte."

Energie Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

De vraag van de Duitse minister komt er omdat de onafhankelijke Duitse Commissie voor Nucleaire Veiligheid RSK niet kan bevestigen dat de twee reactoren veilig genoeg zijn als er nieuwe defecten zouden opduiken. “Nu blijkt dat de Duitse commissie geen groen licht geeft voor Doel 3 en Tihange 2 moeten deze centrales, conform de gemaakte afspraken, worden stilgelegd tot er meer duidelijkheid komt,” aldus Calvo.

Eerder stelden ook de Nederlandse en de Duitse deelstaatregering zich ernstige vragen. Dat de Duitse regering concludeert dat de kerncentrales om veiligheidsredenen moeten worden gesloten, en dat ook adviseert aan de Belgische regering, is een gewichtig politiek feit. “Een dergelijk prangende vraag van de Duitse Bondsregering kan de regering niet naast zich neerleggen. De Duitse regering trekt dezelfde conclusie als vele specialisten en Ecolo-Groen. Het wordt tijd dat ook onze regering die conclusie trekt, de versleten kerncentrales begint te sluiten, en een toekomstgericht en duurzaam energiebeleid uittekent,” besluit Calvo.  

 

Klimaat: we hebben nood aan beleid, niet aan een goed-nieuwsshow

Nieuwsoverzicht Groen -

Klimaat: we hebben nood aan beleid, niet aan een goed-nieuwsshow18 apr, 2016 Lees voor

De Vlaamse Regering is allesbehalve op schema om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Er kwamen hoera-berichten van de regering de afgelopen weken. Maar berekeningen van Groen op basis van gegevens van de Vlaamse en federale overheid zelf, zoals gerapporteerd aan Europa, tonen aan dat het Vlaams gewest afstevent op een overschrijding van haar CO2-uitstoot met een kwart tot bijna de helft.

Hermes SanctorumVlaams parlementslid

Vooral transport is de boosdoener, waar de uitstoot blijft stijgen.

Hermes Sanctorum: ”Klimaatminister Schauvliege en coördinerend minister-president Geert Bourgeois steken vooral energie in het opsmukken van hun klimaatcijfers. Het is echter in het belang van de mensen dat ze de realiteit onder ogen en werk maken van een klimaatbeleid die naam waardig. Door het opsmukwerk en uitstelgedrag van Schauvliege en Bourgeois gaat kostbare tijd verloren”, zegt Hermes Sanctorum.

Hij roept Bourgeois en Schauvliege op om van de start van de Vlaamse klimaattop komende dinsdag geen goedkope goed-nieuwsshow te maken, maar meteen al een pakket maatregelen voor te leggen. “De bewustmaking over het klimaatprobleem is genoegzaam een feit. Van de regering verwachten we niet dat ze palavert, maar actie onderneemt.”

Vijf maanden later

Het was een sinterklaasidee van minister-president Geert Bourgeois, die op 6 december 2015 zijn eigen minister Schauvliege voorbijsnelde in de aankondiging van een Vlaamse Klimaattop, “met alle geledingen van de samenleving”, “om iedereen te mobiliseren.”

De ambitieuze retoriek paste toen wel: net hadden de verschillende regeringen na zes jaar soebatten een intra-Belgisch klimaatakkoord afgesloten, en in Parijs waren hoopvolle onderhandelingen bezig voor een internationaal akkoord. Alle hens aan dek, dus, om te tonen dat ook Vlaanderen de strijd met klimaatverandering ernstig neemt.

“Vijf maanden later kunnen we die ronkende verklaringen toetsen aan de praktijk. Maar behalve regelmatige berichten van de minister-president en minister Schauvliege dat Vlaanderen helemaal ‘op schema’ is en behalve het voorbereiden van een symposium onder de noemer van een Vlaamse Klimaattop, is er weinig tot niets gebeurd”, stelt Sanctorum vast.

Regering zegt maar de halve waarheid

Kwalijker zijn het omgaan met de werkelijke prognoses voor de CO2-uitstoot in Vlaanderen. Ook dinsdag op de klimaattop zullen de ministers waarschijnlijk opnieuw beweren dat Vlaanderen tot en met dit jaar de Europese en internationale doelstellingen haalt. “De regering wekt de indruk dat Vlaanderen goed bezig is, maar ze leest maar de helft van haar eigen cijfers. De andere helft is dramatisch”, zegt Sanctorum op basis van de gegevens van de Vlaamse en federale overheid zelf, zoals gerapporteerd aan Europa.

Het klopt dat we de voorbije jaren de doelstellingen halen, dankzij de relatief hoge uitstoot die Europa voorlopig toestaat. Maar voor de komende jaren zien we een toenemend probleem: Vlaanderen zou slechts een minimale broeikasgasreductie kennen, terwijl de doelstellingen almaar scherper worden. Vanaf volgend jaar haalt Vlaanderen geen enkele doelstelling meer.

Het verschil tussen de echte uitstoot en de doelstelling wordt bovendien steeds groter. De doelstelling voor 2020 haalt Vlaanderen volgens de eigen prognoses niet, die voor 2030 is al helemaal onbereikbaar bij onveranderd beleid. In plaats van 30 tot 37 procent minder CO2-uitstoot in 2030 halen we een schamele 12 procent. Dat is een kwart tot bijna de helft teveel (Bestand met cijfers in bijlage). Hoe we op die manier ooit tot een bijna nuluitstoot moeten komen, zoals Bourgeois vooropstelde in zijn Visie 2050, is een raadsel. Wishful thinking is geen toekomstbeleid.

Transport oorzaak van slechte klimaatcijfers

Wie nader inzoomt op de cijfers, ziet meteen waar het schoentje vooral knelt: het transport in Vlaanderen. Terwijl de landbouw redelijk status quo blijft en de uitstoot ten gevolge van gebouwenverwarming daalt, blijft de uitstoot van transport toenemen. In de volgende vijftien jaar zal de uitstoot van transport in Vlaanderen met bijna 10 procent toenemen. “Dat kan de overheid voorkomen, maar dan zal ze wel zo snel mogelijk in actie moeten schieten. Salariswagens ontmoedigen, alternatieven (zoals het mobiliteitsbudget) promoten, autofiscaliteit ernstig vergroenen zodat zuiniger en buiten de spits rijden wordt aangemoedigd, investeren in openbaar vervoer en geen grootschalige projecten vergunnen die enorme extra verkeersstromen veroorzaken à la Uplace: daar moet de regering werk van maken. Daarna mag ze gerust eens een zaal reserveren om zichzelf een pluim te geven”, aldus Sanctorum.

De Vlaamse Klimaattop mag dus geen goednieuwsshow worden, maar de ministers moeten meteen met concrete maatregelen komen. Aan concrete voorstellen ontbreekt het niet in Vlaanderen. Zo publiceerde Bond Beter Leefmilieu vorige week nog het rapport ‘Na Parijs: van fossiel naar hernieuwbaar in 10 jaar’ met 21 ‘beleidspistes voor een disruptief klimaatbeleid’. En Groen lanceerde vorig jaar vier grote klimaatwerven met berekende plannen om een reëel verschil te maken: energie, mobiliteit, voeding en circulaire economie.

De klimaatcommissie die er onder impuls van Groen gekomen is in het Vlaams Parlement is ondertussen goed op dreef. We hebben er de ambitie om uit te pakken met een sterke resolutie van het parlement die zo het Klimaatpact dat Bourgeois in november wil afsluiten, echt body geeft. 

Het is aan de Vlaamse Regering om verder te kijken dan de linkerhelft van een tabel. Het zou haar sieren, mocht ze dinsdag de urgentie van het probleem erkennen en op een volwassen manier de problemen van morgen beginnen aan te pakken. Het absolute minimum is toch dat ministers hun beleid afstemmen op hun eigen prognoses voor de toekomst.

Ontslag Galant: Hopelijk begin van meer transparantie en meer veiligheid

Nieuwsoverzicht Groen -

Ontslag Galant: Hopelijk begin van meer transparantie en meer veiligheid15 apr, 2016 Lees voor

Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) heeft ontslag genomen. De voorbije dagen heeft Ecolo-Groen heel wat informatie uitgebracht, waaruit bleek dat de minister nalatig is geweest.

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

Federaal fractieleider Kristof Calvo noemt het ontslag een logische beslissing. “De minister had gewoon eerlijk moeten zijn. De minister stapt nu wel op, maar de vraagtekens over de veiligheid blijven. Dit ontslag beschouwen we als het begin van meer transparantie en meer veiligheid. Daarvoor moet premier Michel nu het voortouw nemen. Onze burgers moeten weer vertrouwen kunnen hebben in onze instellingen en in de inspanningen van onze regering voor meer veiligheid."

Een cruciale opdracht is ook weggelegd voor de parlementaire onderzoekscommissie. “Ook de voorbije dagen is aangetoond dat er zaken beter kunnen en moeten. Die verantwoordelijkheden moeten ook uitgeklaard worden. De veiligheid verbeteren is een absolute prioriteit. Wij zijn vastberaden om daar in de onderzoekscommissie volop aan mee te werken”, aldus Kamerlid Stefaan Van Hecke, lid van de onderzoekscommissie.

Hij hoopt ook dat de vervanger van Galant zal zorgen voor belangrijke doorbraken. “We hebben nood aan een sterke minister op mobiliteit, voor de veiligheid van onze luchthavens, maar zeker ook voor de NMBS”.

Pagina's

Abonneren op Assenede aggregator