Feed-aggregator

Brussel-norm: “5 procent van te weinig is nog steeds... te weinig"

Nieuwsoverzicht Groen -

Brussel-norm: “5 procent van te weinig is nog steeds... te weinig"27 aug, 2015 Lees voor

“Cijfers zijn één ding. De realiteit in Brussel is nog iets anders. Het is op zich positief dat meer en meer Vlaamse beleidsdomeinen de Brussel-norm halen. Maar 5 procent van te weinig is nog altijd te weinig. Alle Brusselse ouders kennen de tekorten bij de kinderopvang”, reageerde Groen-parlementslid Elke Van den Brandt op de verklaring van N-VA-parlementair Karl Vanlouwe.

Elke Van den BrandtVlaams parlementslid

“Uit de cijfers blijkt dat CD&V-minister Jo Vandeurzen een tandje moet bijsteken voor het welzijn van de Nederlandstaligen die in het Brussels Gewest wonen. Zijn beleidsdomein Welzijn, volksgezondheid en gezin scoort met nauwelijks 3 procent veel slechter dan de andere. Groen vraagt dat minister Vandeurzen een extra inspanning levert voor de Nederlandstalige Brusselaars die opvang zoeken voor hun kinderen of de oudere Vlaamse Brusselaar die zorg zoekt”, zegt Elke Van den Brandt.

Het Groen-parlementslid wijst er ook nog op dat de norm uit twee delen bestaat: 5% van het budget én dat 30% van de Brusselaars worden bereikt. “Als je de 30-norm hanteert, schiet Vlaanderen op bijna alle domeinen tekort. Vanlauwe verzwijgt de helft van het verhaal om en goed-nieuwsshow te brengen, maar iedere Brusselaar kent de wachtlijsten in scholen, crèches en sportclubs", besluit Van den Brandt.

Een erkend vluchteling is geen tweederangsburger

Nieuwsoverzicht Groen -

Een erkend vluchteling is geen tweederangsburger27 aug, 2015 Lees voor

Groen reageert scherp op de uitlatingen van Bart De Wever, gisteren in Terzake: “Laten we er ditmaal geen doekjes om winden: dit is ‘eigen volk eerst’-retoriek grand cru”, zegt Wouter De Vriendt (Kamerlid Groen). 

Wouter De VriendtFederaal parlementslid

“Het zet alles op de helling wat we hebben geleerd uit de humanitaire crisis na WO II: de Europese samenwerking op basis van een vrijhandelszone, en de manier waarop we met oorlogsvluchtelingen omgaan. De N-VA voorzitter zou mee moeten nadenken over oplossingen, in plaats van de gemoederen op te hitsen en populistisch te scoren voor de eigen achterban.”

De Vriendt stelt zich vooral vragen bij het ‘aparte statuut voor vluchtelingen’ met minder sociale rechten. “Wat De Wever vraagt is juridisch onmogelijk, tenzij we het verdrag van Genève (art. 23) niet langer willen respecteren. Tot voor kort was er maar één partij die het statuut voor erkende vluchtelingen wou herzien, dat was het Vlaams Belang. Vandaag hebben we er in ons politieke landschap een tweede bij.”

Het standpunt van Groen is in deze onveranderd. We kunnen niet iedereen binnenlaten, maar als het gaat om oorlogsvluchtelingen past enkel generositeit en voldoende opvang, onder andere op tijdelijke basis, en gespreid over Europa. De vluchtelingenstroom is geen natuurramp, zoals Bart De Wever zegt, maar een gevolg van politieke instabiliteit. Laten we dus goed nadenken welke regimes we steunen en welke oorlogen we beginnen. De Vriendt: “Een erkend vluchteling is iemand die ontsnapt is aan oorlog, brandbommen en verkrachting. Die mensen duw je niet in een verdomhoekje, maar geef je kansen op integratie en een nieuw leven. Daar zijn we trouwens zelf als samenleving het meeste bij gebaat.”

Wouter De Vriendt eist van de regering-Michel om een standpunt in te nemen in deze kwestie: “Vertolkt meneer De Wever het standpunt van de regering? Mogen we binnenkort wetsontwerpen verwachten die van erkende vluchtelingen effectief tweederangsburgers maken? Zo niet, dan moet de premier hier afstand van nemen.”

 

Regering organiseert energie-onzekerheid

Nieuwsoverzicht Groen -

Regering organiseert energie-onzekerheid26 aug, 2015 Lees voor

Uit een rapport van de energiewaakhond CREG blijkt dat de onzekerheid over de toekomst van de kerncentrales nieuwe investeringen in elektriciteitscentrales blokkeert. 

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

Dat schrijven De Standaard en Le Soir na een grondige analyse van het rapport dat dateert van 4 juni, en pas nu werd uitgebracht. Dit is voornamelijk slecht nieuws voor de Belgische consument en nieuwe energiebedrijven. “De regering creëert de onzekerheid op de energiemarkt, en treft daarmee de gewone Belg met een veel hogere energiefactuur. De regering duwt op die manier ook investeerders in alternatieve energie weg naar het buitenland. Resultaat: hogere prijzen en bevoorradingsonzekerheid”, stellen fractieleiders Kristof Calvo (Groen) en Jean-Marc Nollet (Ecolo). 

Nog volgens het rapport van de CREG wordt het risico op een black out volgende winter sterk overschat door transmissienetbeheerder Elia, die door de financiële belangen zowel rechter als betrokken partij is. “De CREG ziet duidelijk meer garanties voor bevoorradingszekerheid volgende winter dan Elia. Tijd voor totale transparantie in dit dossier. We eisen dat Minister Marghem haar verantwoordelijkheid opneemt en de aanbevelingen van de CREG au serieux neemt,” aldus Calvo.

Ecolo-Groen hekelt ook de timing van het uitbrengen van het rapport, twee maanden na de beslissing om de levensduur van de kerncentrales te verlengen. “Deze conclusies waren erg waardevol geweest voor het debat rond de levensduurverlenging van de stokoude kerncentrales midden juni. De Minister had dit rapport al twee weken in handen,” besluiten Calvo en Nollet.

 

“Klimaatbeleid” van CD&V-minister Joke Schauvliege subsidieert vervuilende industrie

Nieuwsoverzicht Groen -

“Klimaatbeleid” van CD&V-minister Joke Schauvliege subsidieert vervuilende industrie26 aug, 2015 Lees voor

CD&V-Minister van Klimaat Joke Schauvliege stak 22 procent van haar budget voor klimaat in 16 buitenlandse vervuilende fossiele brandstofprojecten. Bij deze 16 projecten zitten een oliemaatschappij in Rusland, aardgasindustrie in China, gasdistributie in Georgië en de steenkoolindustrie in Oekraïne. Dat ontdekte Groen-parlementslid Hermes Sanctorum in documenten van de Vlaamse regering van N-VA, Open VLD en CD&V.

Hermes SanctorumVlaams parlementslid

“Dat geld van de belastingbetaler voor het klimaat, in de feiten terechtkomt bij vervuilende bedrijven in verre landen, is hallucinant. Dezelfde CD&V-minister zegt ook dat ze geen geld heeft voor bossen en natuurgebieden in Vlaanderen. Ze maakt dus duidelijk de verkeerde keuzes”, zegt Groen-parlementslid Hermes Sanctorum.

“Schauvlieges klimaatbeleid gaat in tegen het gezond verstand. Door geld te geven voor oplapwerk van vervuilende industrie wordt klimaatbeleid in Vlaanderen afgekocht. Terwijl er vandaag wel degelijk alternatieven zijn met een mooie toekomst”, zegt Sanctorum.

Groen vraagt dan ook dat de Vlaamse regering dat belastinggeld vanaf nu gebruikt voor klimaatinvesteringen in Vlaanderen, zoals de isolatie van woningen of beter openbaar vervoer. Als ze dan toch geld geeft voor projecten in het buitenland, moet het over propere technologie gaan in landen waar het verschil kan gemaakt worden, Afrikaanse landen bijvoorbeeld. “Chinese, Russische en Indiase mastodonten moeten echt geen Vlaams belastinggeld krijgen”, zegt het Groen-parlementslid.

De regering Bourgeois investeerde in 146 buitenlandse projecten om haar klimaatdoelstellingen te realiseren. In totaal gaat het om iets meer dan 8 miljoen eenheden schone lucht. Het overgrote deel van die projecten wordt gerealiseerd in Azië, voornamelijk in de economische groeilanden China en India.

Groen eist meer transparantie in scholenbouwbeleid

Nieuwsoverzicht Groen -

Groen eist meer transparantie in scholenbouwbeleid 25 aug, 2015 Lees voor

Volgens Het Laatste Nieuws heeft het vicariaat van het bisdom Brugge voor miljoenen aan werkingstoelage van scholen geïnvesteerd in de bouw van appartementen en luxelofts. Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman vraagt meer transparantie van de subsidievragers en pleit voor een objectieve totaalinventaris van de schoolinfrastructuur.

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

“Het is totaal onaanvaardbaar dat geld voor scholenbouw wordt gebruikt voor de bouw van appartementen en luxelofts in tijden dat de wachtlijsten voor scholenbouw en renovatie maar liefst 5 miljard bedraagt,” reageert Elisabeth Meuleman.

Zij vraagt dat CD&V-minister Crevits de verantwoordelijken van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen op het matje roept en maatregelen neemt om dit in de toekomst te voorkomen. “Groen heeft het gebrek aan transparantie al meermaals aangekaart in het parlement. De Vlaamse overheid investeert jaarlijks miljoenen euro’s aan de bouw van scholen. Ondanks deze aanzienlijke financiële inspanning van de gemeenschap, blijkt dat de Vlaamse overheid geen zicht heeft op de totaliteit van het schoolpatrimonium,” aldus Groen-parlementslid Meuleman.

“Een van de redenen is dat de schoolgebouwen en gronden verspreid zitten over verschillende onderwijsnetten en over verschillende eigenaars”, analyseert Meuleman. “Over de vastgoedwaarde van de katholieke zuil is bijvoorbeeld geen informatie voorhanden. Ook de schoolgebouwen die in handen zijn van publieke overheden zijn nergens samen geïnventariseerd.”

“Scholenbouw in Vlaanderen gebeurt in troebel landschap. Er worden veel subsidies gevraagd aan de overheid, terwijl de overheid zelf geen zicht heeft op de achtergrond van de aanvragers. Zijn de inrichtende machten arm of rijk? Wat zijn de onderliggende financiële stromen? Wat is hun economische draagkracht? De Vlaamse overheid weet het niet”, zegt Meuleman. “Daar moet dringend verandering in komen.”

“Vlaanderen kan zich dergelijk slordig beheer niet permitteren”, stelt Meuleman. “Het is niet meer dan logisch dat de overheid meer transparantie eist over de besteding van de middelen. Groen vraagt ook een allesomvattend kadaster van het schoolpatrimonium waarin alle eigendommen (gebouwen en gronden) van alle onderwijsniveaus en alle onderwijsnetten centraal zijn opgenomen. Om de middelen goed en economisch te besteden, en deze besteding correct te beheren, is er nood aan een meer objectieve totaalinventaris van de schoolinfrastructuur”, besluit Meuleman.
              

Aanpassing Schengenakkoord is geen optie

Nieuwsoverzicht Groen -

Aanpassing Schengenakkoord is geen optie24 aug, 2015 Lees voor

“Vreemd dat net een liberale premier oproept om de vrijheid te beperken. De oplossing zit in meer Europa, meer data-uitwisseling, meer samenwerking. Niet de vrijheid van de treinreiziger, maar het te vrije verkeer van wapens en criminelen is het probleem. De strijd tegen illegale wapenhandel opvoeren lijkt me een betere strategie dan de Europese fundamenten in vraag te stellen,” aldus partijvoorzitster Meyrem Almaci. 

 

Stefaan Van HeckeFederaal parlementslid Meyrem AlmaciPartijvoorzitster en federaal parlementslid

“Minister Geens (CD&V) is zich ter dege bewust dat België zo lek is als een zeef op vlak van illegale wapenhandel, zo bleek ook uit zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag in mei (“Versterking aanpak illegale wapens laat op zich wachten”, DS, 13 mei 2015). Telkens er zich een dergelijk incident voordoet, komen er beloftes, maar blijven degelijke maatregelen uit”, aldus Stefaan Van Hecke, kamerlid Groen. “Dit is steekvlampolitiek. Het coördinatiecomité voor de strijd tegen illegale wapenhandel moet er nu dringend komen.”

Groen roept de regering op om werk te maken van betere informatie-uitwisseling tussen de Europese lidstaten. “Iemand die op een lijst staat in Frankrijk en Spanje, moet gekend zijn bij de autoriteiten in de andere lidstaten. Nauwere samenwerking is hier de oplossing. In plaats van de fundamenten van de Europese samenwerking in vraag te stellen, zouden we ze beter versterken”, besluit Van Hecke.

 

Nood aan eenduidige visie Vlaamse regering op lokaal bestuur

Nieuwsoverzicht Groen -

Nood aan eenduidige visie Vlaamse regering op lokaal bestuur19 aug, 2015 Lees voor

De open oorlog tussen N-VA en CD&V over lokale besturen werkt totaal contraproductief. De interne staatshervorming wordt op die manier een voorbeeld van slecht bestuur. CD&V en N-VA houden elkaar in een houdgreep en intussen betalen lokale bestuurders en burgers het gelag.

Ingrid PiraVlaams parlementslid

Het voorstel van N-VA, om vrijwillige fusies tussen gemeentes financieel te belonen, kan op steun rekenen van de Groen-fractie, maar er is geen reden om die stimuli stop te zetten in 2016. Voorwaarde is wel dat de slagkracht van de lokale overheid centraal staat in een dergelijke fusieverhaal. “Lokaal is er nood aan een sterke, bestuursvaardige overheid dicht bij de burger die de lokale problemen goed kent en daar gepast op reageert. Structurele beslissingen moeten genomen worden in functie van die vereiste. Niet meer of minder overheid, maar de juiste overheid op het juiste niveau,” aldus Pira. Groen pleit verder voor de omvorming de provincies naar stads- en streekgewesten en de afschaffing van rommelige en ondoorzichtige tussenstructuren (zoals niet verkozen intercommunales en aanverwanten). 

De manier waarop CD&V en N-VA met dit dossier omgaan, is onacceptabel. “Dit is een open oorlog met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Niemand wordt daar beter van, en al zeker de lokale besturen of de burgers in de Dorpsstraat niet. Het wordt tijd dat deze twee regeringspartners op een constructieve manier aan politiek doen en oplossingen creëren in plaats van ruzie te maken,” besluit Pira.

 

Nauwelijks kansarme kinderen in Bloso-kampen

Nieuwsoverzicht Groen -

Nauwelijks kansarme kinderen in Bloso-kampen19 aug, 2015 Lees voor

Vorig jaar namen slechts 376 kansarme kinderen deel aan een sportkamp van Bloso. Dat is minder dan 4 procent van het totale aantal deelnemers.

Imade AnnouriVlaams parlementslid

Volgens de laatste cijfers van Kind & Gezin groeit 11,4 procent van de Vlaamse kinderen op in armoede. Toch wordt slechts een fractie van die doelgroep bereikt door de sportkampen en -klassen in de Bloso-centra. In 2014 kwamen 376 van de 9.524 kinderen die zich inschreven uit een kansarm gezin, ofwel 3,9 procent. Dat is iets meer dan vijf jaar geleden, toen 2,1 procent van de deelnemende kinderen uit een arme omgeving kwam. Toch strookt het lage percentage niet met het feit dat Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) van sportparticipatie een prioriteit heeft gemaakt.

"Via diverse maatregelen, zoals kortingen voor kansarme deelnemers aan sportkampen en sportklassen, verhogen we de aandacht voor gelijke kansen en verlagen de drempels tot deelname voor kansengroepen", staat er in de beleidsnota 2014-2019 van Muyters.

Sinds 2009 hanteert Muyters een gedifferentieerde prijzenpolitiek. Kansarme gezinnen krijgen een korting van 50 procent voor Bloso-sportkampen en sportklassen. Daardoor liggen de prijzen van de kampen over het algemeen lager dan de prijzen van de sportkampen van de sportfederaties

Volgens Annouri zijn de kampen toch nog steeds te duur. "Voor kansarme kinderen is een sportkamp vaak het enige uitje. Jammer genoeg slaagt deze regering er niet in deze groep te bereiken. Een doorsnee sportkamp van Bloso kost tussen de 210 euro in internaatsvorm en 145 euro in externaat. Voor een gespecialiseerd kamp betaal je al gauw 410 euro. Zelfs met de korting van vijftig procent blijft zo'n sportkamp te duur." Volgens Annouri worden ouders ook afgeschrikt door de administratieve rompslomp die gepaard gaat met de aanvraag voor een korting.

Geen quota

Muyters benadrukt dat hij blijft inzetten op participatie. "Het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen te laten sporten, ook kansarmen. Daarom zijn we volop bezig met het uitzoeken hoe we die sportkampen efficiënter kunnen maken. Dat heeft te maken met verschillende drempels. Zo moeten we misschien meer kampen zonder overnachtingen aanbieden, want de praktijk leert dat kansarmen vaak onvoldoende uitrusting hebben en afgeschrikt worden door overnachtingen", zegt de woordvoerder van Muyters. Quota wil de minister niet opleggen.

Dit artikel verscheen in De Morgen op 19 augustus 2015

De misrekening van Theo Francken

Nieuwsoverzicht Groen -

De misrekening van Theo Francken17 aug, 2015 Lees voor

Ging deze N-VA-regering het niet allemaal even regelen? Het asielbeleid, samen met de rest van ons land?

Wouter De VriendtFederaal parlementslid

Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) ging er met de bezem door en was vast van plan om ons land “minder aantrekkelijk” te maken. Wat zien we vandaag? Dat beslissingen om opvang te sluiten inderhaast moeten worden teruggedraaid. Dat NGO’s die scherp moesten besparen, willens nillens opnieuw in de armen worden gesloten. En dat vluchtelingen de nacht op straat moeten doorbrengen. N-VA maakt de kiezer wijs dat België een eiland kan zijn in een kolkende wereldzee met 51 miljoen mensen op de vlucht. Een misrekening van jewelste.

 

Het siert Francken dat hij zich bij elke mogelijke gelegenheid afzet tegen het egoïstische en kille discours van een Filip Dewinter, die mannen, vrouwen en kinderen terug wil sturen naar oorlog, geweld, verkrachting en brandbommen. Ons land kan niet iedereen binnenlaten. Maar hier gaat het om oorlogsvluchtelingen. Dan past enkel een grote generositeit, eventueel op basis van tijdelijke opvang.

 

Het is alle hens aan dek. Deze maand worden maar liefst 4.000 asielaanvragen verwacht, tegenover 1.580 aanvragen in dezelfde maand vorig jaar. Met zo’n toestroom duikt het spookbeeld van 2010-2011 op: asielzoekers op straat, minderjarigen die zonder begeleiding in schamele hotels verblijven en dwangsommen van de rechter omdat België faalt in haar wettelijke plicht om opvang te voorzien. Nu maakt de regering halsoverkop 2.500 plaatsen vrij in voornamelijk legerkazernes. En ook de privé-sector wordt aangesproken met een openbare aanbesteding voor 10.000 extra plaatsen. Dat is een primeur voor ons land. Maar vooral een rare bokkensprong van de staatssecretaris.

 

Immers, in de voorbije maanden werd het aantal opvangplaatsen net drastisch afgebouwd. Drie jaar geleden hadden we nog 22.000 plaatsen, nu nog 16.000. Begin dit jaar werden NGO’s met jarenlange ervaring in opvang verplicht om te bezuinigen en hun aanbod in te krimpen. Vooral kleinschalige, individuele opvangstructuren moesten het ontgelden en voor kwetsbare groepen zoals onbegeleide kinderen of vrouwen is dat slecht nieuws. Collectieve centra zijn voor hen veel minder geschikt. Dit nieuwe opvangmodel van Theo Francken staat op barsten nog voor het goed en wel is uitgerold. Zo hard besparen in de sector, om enkele maanden later te moeten kijken in de richting van een privé-sector zonder de minste ervaring, is je reinste amateurisme. Want laat er voor de Sodexo’s van deze wereld geen misverstand over bestaan: opvang van vluchtelingen gaat over meer dan huisvesting en het bereiden van maaltijden. In het algemeen is de kwaliteit van onze opvang goed en is het betrokken personeel erg gemotiveerd. De begeleiding strekt zich uit van juridische bijstand tot psychosociale hulp. Bijzonder delicaat allemaal. Expertise is dus cruciaal.

 

Konden we de vluchtelingenstroom voorspellen? Natuurlijk wel. Cijfers in de beleidsnota van 28 november 2014 wezen al op een stijgende instroom, met 27% méér aanvragen in oktober 2014 dan het jaar daarvoor. Zowel de VN-Vluchtelingenorganisatie als het Europees Asielondersteuningsbureau publiceerden zes maanden geleden rapporten waaruit bleek dat 2014 een ongezien piekjaar was. Nog nooit zijn zoveel mensen op de vlucht voor oorlog en een steeds grotere groep weet Europa te bereiken. Nederland moest vorige zomer alle zeilen bijzetten om een opvangcrisis van vooral mensen uit Eritrea te voorkomen. Nu is ons land aan de beurt. Een verrassing is dit niet, maar je moet de signalen natuurlijk wel willen zien.

 

Theo Francken trok vroeger fel van leer tegen het falende (PS-)beleid op vlak van migratie en asiel. Hij zou dit varkentje wel even wassen. Zijn spierbalgerol botst vandaag op de limieten van de werkelijkheid. De regering maakt op dit moment drie kapitale fouten. Ten eerste wordt de mate van instroom niet alleen bepaald door de “pull” (ons asielbeleid), maar nog veel meer door de “push” (oorlogen, conflicten of klimaatopwarming). Laat dit een les zijn in realisme en bescheidenheid. Tweede misrekening is dat men dit perfect kon zien aankomen. Waarom is ons land dan niet klaar? Dat is slecht bestuur. Derde fout is dat men nog steeds de brug niet maakt tussen migratie en internationale politiek. Onbegrijpelijk. Zolang we oorlogen voeden door de verkeerde regimes te steunen (Saoedi-Arabië) of als een stormram militair tussenkomen zonder oog voor politieke en etnische evenwichten (Irak, Afghanistan), hoeven we van vluchtelingen niet verwonderd op te kijken.

 

Hoog tijd dat de regering haar beleid én haar discours verandert. Want het is nog maar pas begonnen.

 

Dierenwelzijn en godsdienstvrijheid zijn niet tegenstrijdig

Nieuwsoverzicht Groen -

Dierenwelzijn en godsdienstvrijheid zijn niet tegenstrijdig12 aug, 2015 Lees voor

Groen is eenduidig voor verdoofd slachten. Dierenwelzijn en onverdoofd slachten haaks staan op elkaar, dat bewijst de bestaande wetenschappelijke context. Maar in het kader van het ritueel slachten is het voor Groen essentieel dat er een oplossing wordt gevonden in samenspraak met de religieuze gemeenschappen van onze samenleving. Dierenwelzijn en godsdienstvrijheid zijn voor ons niet tegenstrijdig.

Hermes SanctorumVlaams parlementslid

Groen is eenduidig voor verdoofd slachten. Dierenwelzijn en onverdoofd slachten haaks staan op elkaar, dat bewijst de bestaande wetenschappelijke context. Maar in het kader van het ritueel slachten is het voor Groen essentieel dat er een oplossing wordt gevonden in samenspraak met de religieuze gemeenschappen van onze samenleving. Dierenwelzijn en godsdienstvrijheid zijn voor ons niet tegenstrijdig.

De manier waarop minister Weyts dit dossier aanpakt bemoeilijkt net zo’n oplossing. Hij duwt zijn standpunt door zonder veel overleg, en zonder consensus binnen zijn eigen regering nota bene, en speelt via de media stokebrand.

In dit soort delicate materie moet er volop in overleg worden geïnvesteerd, wil men tot duurzame resultaten komen. Zeker als je vaststelt dat er in de religieuze gemeenschap een grote vraag naar overleg leeft. ‘Een verbod kan je niet van vandaag op morgen opleggen’, stelt Groen parlementslid Hermes Sanctorum. ‘Het de taak van de minister om te overleggen, en op dat vlak is het duidelijk misgelopen.’

“Wij gaan niet meedoen aan de polarisering die de N-VA in gang heeft gezet. Onze lokale bestuurders werken samen met de gemeenschappen en met de slachthuizen om het dierenwelzijn te verhogen. Groen betreurt dat de Vlaamse regering geen totaaloplossing heeft gevonden.”

Het debat rond het ritueel slachten moet ten slotte ingebed worden in een veel ruimer verhaal. Wij willen weg van de eenzijdige focus op het laatste moment van het leven van het dier, omdat in de vleesproductie vandaag het dierenwelzijn gedurende het hele leven van het dier een groot probleem vormt. Een integrale visie op dierenwelzijn, of op zijn minst een debat over welke plaats dierenwelzijn heeft in onze samenleving, is meer dan nodig.

'In het parlement is er veel schijnheiligheid als het gaat over dierenwelzijn', besluit Hermes Sanctorum. 'Als er economische belangen meespelen, dan worden de principes snel opzij geschoven. De N-VA is niet echt rechtlijnig op dat vlak, want toen ik een voorstel voor decreet indiende om nertskwekerijen te verbieden, heeft de partij van Ben Weyts het weggestemd. Terwijl die dieren evengoed onaanvaardbaar veel lijden.'

Meer of minder politieke benoemingen?

Nieuwsoverzicht Groen -

Meer of minder politieke benoemingen?10 aug, 2015 Lees voor

Dirk Van Melkebeke, topman van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie zegt in De Standaard van 7 augustus 2015 dat hij vervroegd met pensioen gaat omwille van onhoudbare besparingen op personeel, zijn rode signatuur en een cultuur van wantrouwen.

Democratie en overheid Ingrid PiraVlaams parlementslid

Ik ken Dirk Van Melkebeke niet persoonlijk, noch ken ik het reilen en zeilen binnen zijn departement of partij.  En dus ga ik geen uitspraken doen over de redenen van zijn ontslag.

Maar als ik zijn interview lees en de reactie daarop van minister-president Geert Bourgeois in de Standaard van 8 en 9 augustus, moet ik spontaan denken aan wat Jobpunt Vlaanderen en even nadien de Vlaamse Bouwmeester meemaakten het afgelopen jaar. Ik ben als Vlaams Parlementslid lid van de commissie Binnenlands Bestuur en volgde vandaar uit de saga's rond Jobpunt en de Vlaamse Bouwmeester. 

Zowel in het geval van Jobpunt Vlaanderen – waar de Vlaamse overheid haar aandeel uit terug trok – als de Bouwmeester Peter Swinnen  – plots ontslagen na een audit – gaat het over instellingen die sinds lang ruim respect genieten van vriend en vijand. Onafhankelijke instellingen ook, ooit opgericht om politieke benoemingen te weren en hun taken en werking te professionaliseren. Een eerlijke evaluatie van die instellingen en degelijk overleg mét die instellingen vooraleer drastische beslissingen te nemen? Die kwamen er niet aan te pas.

Sfeer van wantrouwen

En dan die sfeer van wantrouwen sinds het aantreden van de nieuwe Vlaamse regering, waarover Dirk Van Melkebeke spreekt. Nogmaals : over hem doe ik geen uitspraken. Maar ik maakte wel mee hoe de verantwoording van de Vlaamse Regering om haar aandeel uit Jobpunt terug te trekken in de commissie gepaard ging met beschuldigingen en insinuaties rond een slechte werking. Ik herinner me hoe jonge medewerkers van Jobpunt vlaanderen – aanwezig in de commissie - schrokken van de harde woorden die gesproken werden. Ze herkenden hun organisatie niet in het beeld dat de minister van Jobpunt Vlaanderen op hing.

Feit is in elk geval dat zowel de selectie van Vlaams overheidspersoneel dat Jobpunt Vlaanderen in het verleden voor haar rekening nam als de selectie van de nieuwe Vlaamse bouwmeester vanaf nu door AgO (Agentschap voor Overheidspersoneel) zal gebeuren. De selectie van overheidspersoneel wordt hierdoor terug helemaal in de Vlaamse administratie ingebed.

Ik heb geen vooroordelen tegenover AgO, ik heb integendeel een groot vertrouwen in ambtenaren. Maar minder in de invloed van politici op ambtenaren. We zullen dus in de komende periode bekijken of hetzelfde niveau van onafhankelijkheid behaald wordt. En hetzelfde niveau van professionaliteit. Dé redenen waarom zowel Jobpunt Vlaanderen als de Vlaamse Bouwmeester wat verder van de vlaamse overheid en administratie hun ding konden doen.  Of worden het terug politieke benoemingen pur sang, zoals de titel boven het interview met minister-president Bourgeois in DS van 8 en 9 augustus suggereert: "bijna onvermijdelijk heeft topambtenaar partijkleur"?

Stad Mechelen opent zesde parkeerplaats exclusief voor autodelen

Nieuwsoverzicht Groen -

Stad Mechelen opent zesde parkeerplaats exclusief voor autodelen Lees voor

In Nederland doet één op vier gemeentes al aan autodelen. Bij ons staat het fenomeen nog in zijn kinderschoenen. Hier en daar wordt al wat geëxperimenteerd, maar er is – vooral in Vlaamse steden en gemeenten – nog heel wat terrein te ontginnen voor autodelen. Zo bieden 51 Vlaamse steden en gemeenten (1 op 6) een vorm van autodelen aan. 

Mechelen is in Vlaanderen één van de koplopers. Intussen nemen al 220 Mechelaars deel aan het initiatief. Door een nieuwe parking te openen die uitsluitend voor autodelers bestemd is toont de stad hoe het alternatieven steunt.

Op 9 juli ’15 is de nieuwe parking geopend op de buurtparking Donkerlei. ‘De zesde al in Mechelen’ zegt schepen Marina De Bie ‘We moedigen dit project alleen maar aan. Het is kostenbesparend en het zorgt daarbovenop voor minder auto’s in de stad zelf.’

Wie interesse heeft in dit fantastische initiatief kan terecht op de website van Autopia: www.autodelen.net Geïnteresseerden kunnen zich op de webstek inschrijven, contact maken met autodeelgroepen in hun regio en zo mee participeren aan een alternatieve mobiliteit in hun buurt.

Marina De Bie Feiten
 • 04 aug 2015
 • Mechelen
Andere realisaties
 • Marina De Bie

  Door parkeersensoren te installeren kan er sneller ingegrepen worden als autobestuurders te lang parkeren. "De stad Mechelen komt hiermee tegemoet aan de vraag van de lokale handelaars om dicht bij hun winkels te kunnen laden en te lossen", aldus Marina De Bie, de groene schepen die inmiddels al vele jaren bestuurservaring op de teller heeft.

  Meer
 • Filip Watteeuw

  "Voor het einde van de zomer 2014 is het nieuwe nachtnet een feit, de vertramming van lijnen 3 en 7 komt er door en de eerste supertrams komen naar Gent". Aan het woord voormalig fractieleider in het Vlaams Parlement Filip Watteeuw maar sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 mobiliteitsschepen in Gent. Eén en al daadkracht.

  Meer
 • Adelheid Byttebier

  De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB werd op 20 februari verkozen als 'Regionale overheidsorganisatie van het jaar 2014'. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan overheidsorganisaties die uitblinken in klantgerichtheid, effectiviteit en efficiëntie, strategie en duurzaamheid. Ex-voorzitster Adelheid Byttebier is terecht fier.

  Meer
 • Rik Jellema

  De Brusselse gemeente Etterbeek sleept net voor de jaarwisseling het eerste duurzaam wijkcontract in de wacht. Eindelijk. En dat dank zij onze groene schepen Rik Jellema.

  Meer
Meer realisaties

Akkoord levensduurverlenging Doel 1 en 2 - Gigantische transfer van welvaart naar Parijs

Nieuwsoverzicht Groen -

Akkoord levensduurverlenging Doel 1 en 2 - Gigantische transfer van welvaart naar Parijs29 jul, 2015 Lees voor

Het akkoord dat Energieminister Marie Christine Marghem sloot met Electrabel, vormt een gigantische transfer vanwelvaart naar Parijs, waar het moederbedrijf van de energieproducent is gevestigd. 

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

De energiespecialist van Groen roept de drie Vlaamse meerderheidspartijen op dit akkoord een halt toe te roepen in het parlement. De onderhandelingen tussen de regering en energieleverancier Electrabel over de levensduurverlenging van Doel 1 en 2 tot 2025 zijn afgerond, zo liet Marghem weten. De nucleaire bijdrage die de uitbaters van de kerncentrales - Electrabel en EDF Luminus - aan de staat moeten storten, wordt meer dan gehalveerd.

"Mijn vakantiegevoel ligt meteen aan flarden", zegt een geschrokken Calvo. "Minister Marghem heeft het Belgische energiebeleid uitverkocht aan soldenprijzen. Energieregulator CREG pleitte nog niet zo lang geleden voor een nucleaire bijdrage van 1,2 miljard euro. De vorige regeringen hielden rekening met de helft van dat bedrag, maar nu stuikt het volledig in elkaar." Fractieleider Kristof Calvo vermoedt dat Marghem zwak stond in de onderhandeling met de  producenten, omdat ze al vroeg had duidelijk gemaakt dat de centrales open moesten blijven. "Bovendien moet een dossier als dit geregeld worden in wetgeving en niet aan de onderhandelingstafel", zegt hij.

De jaarlijkse retributie van 20 miljoen euro die Electrabel moet betalen voor het langer open houden van Doel 1 en 2, had volgens Groen nooit een vast bedrag mogen zijn, maar een bijdrage die gekoppeld is aan de energieprijs. Calvo hoopt dat de Vlaamse meerderheidspartijen het akkoord nog zullen afstoppen in het parlement. "Zeker van N-VA verwacht ik dat, gezien hun grote gevoeligheid aan transfers", besluit het Kamerlid.

 

Borgerhout krijgt eigen festival: Borgerwood

Nieuwsoverzicht Groen -

Borgerhout krijgt eigen festival: Borgerwood25 jul 2015 - 26 jul 2015Borgerhout, Spoor Oost Lees voor

In Borgerhout opent een splinternieuwe site op het oude spoorwegenterrein van de NMBS. Spoor Oost moet na het succes van Spoor Noord een nieuwe adem worden voor een opkomende, multiculturele buurt. De opening belooft Borgerhout op de radar te brengen van hip Vlaanderen. Borgerwood, een nieuw tweedaags muziekfestival mag dit weekend in stijl de spits afbijten. 

BORGERWOOD is The New Kid On The Block, de eerste editie van een tweedaags muziekfestival in bruisend Borgerhout dat als eerste de spits mag afbijten op de gloednieuwe Spoor Oost site, het oude spoorwegterrein langs de Noordersingel tussen Schijnpoortweg en Hof ter Lo. 

Voor deze eerste editie sloegen 22tracks, het inspirerende muziekportaal gehost door legendarische DJ’s van Berlijn tot Amsterdam, muziekcentrum Trix, hippe bars uit Borgerhout en het District en stad Antwerpen de handen in elkaar. 

Overdag slaat het festival met een frisse line-up zijn kamp op in Spoor Oost en geeft zo een nieuwe adem aan een voordien onbestemde ruimte vol industriële kranen en weidse vlakten die lang een doorn in het oog was voor buurtbewoners. 

Na middernacht volgt een volwaardige clubnight. Legendarische en lokale DJ’s trakteren tot in de vroege uurtjes op een eclectische potpourri die van muziekcentrum Trix voor twee dagen de Petrol en Café d’Anvers van hun troon als danstempels van ’t stad stoten. 

Op het programma staan Kong, Sixsixsixties, Andras Fox & Kim Ann Foxman en Antwerps ongekroond nachtburgemeester Hush (Hush) Hefner. Maken ook hun opwachting: Kenji Minogue, Joy Welboy en The Germans & mtbc en vele anderen.

Een selectie van (inter)nationale foodtrucks laat alle zintuigen zinderen: duurzaam en bio, lekker en gezond tot zelfs een 100% biologische 'Borgerwoodburger'.

Meer info over het volledige programma en tickets op www.borgerwood.be 

Een dagticket kost in voorverkoop €8 in plaats van €12 add, het nachtluik in TRIX €13 ipv €15.

 

Het aantal tickets is beperkt, snel zijn is de boodschap!

 

Regering geeft voorkeursbehandeling aan wie vals speelt

Nieuwsoverzicht Groen -

Regering geeft voorkeursbehandeling aan wie vals speelt24 jul, 2015 Lees voor

“De federale regering geeft een voorkeursbehandeling aan miljoenenfraudeurs die zwart geld willen terugbrengen naar België. Nadat CD&V al toegaf op de taks shift die de grootste vermogens opnieuw spaart en de middenklasse doet betalen, aanvaarden de christendemocraten nu ook een voorkeursbehandeling voor miljoenenfraudeurs”, reageert Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke vrijdag op de fiscale amnestie die de regering-Michel beslist heeft.

Stefaan Van HeckeFederaal parlementslid

Stefaan Van Hecke: “Met deze maatregel versterkt de regering van MR, N-VA, Open VLD en CD&V nog het gevoel van straffeloosheid bij fiscale fraudeurs. De wet moet voor iedereen gelijk zijn: de aangiftes moeten dan ook behandeld worden zoals voorzien in de wet”. Dit betekent dat alle ontdoken belastingen onmiddellijk moeten betaald worden, met de wettelijke voorziene boetes bij fraude, en dat strafrechtelijke vervolging niet mag worden verhinderd. “De fraudeurs hebben al voldoende tijd gehad om in het reine te komen”, zegt Stefaan Van Hecke.

In haar 3D-plan beloofde CD&V nog het volgende: “Fiscale fraude ondermijnt het volledige systeem. (...) Iedereen heeft nu de kans gehad inkomsten te regulariseren. De budgettaire opbrengst van de operatie toont aan dat veel mensen dat ook gedaan hebben. Nu is het eindpunt bereikt. Wie hardleers is, zal daar dus ook de gevolgen van moeten dragen.”

“Met een nieuwe ronde fiscale regularisatie verbreekt de CD&V dus haar belofte die ze tijdens de verkiezingscampagne deed”, besluit Groen-parlementslid Stefaan Van Hecke.

Tax shift regering Michel: Andere belastingen voor dezelfde mensen

Nieuwsoverzicht Groen -

Tax shift regering Michel: Andere belastingen voor dezelfde mensen23 jul, 2015 Lees voor

De regering Michel heeft een akkoord bereikt over de begroting en de tax shift. “Uiteraard is het goed dat de lasten op arbeid verlagen. Maar de noodzakelijke operatie rechtvaardigheid en vereenvoudiging komt er niet. Dezelfde mensen zullen nu gewoon andere belastingen betalen. CD&V doet niet wat ze heeft beloofd. Het sociaal gelaat van deze regering was blijkbaar al met vakantie”, aldus Groen-fractieleider Kristof Calvo in een eerste reactie. 

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

Voor Groen moesten de lasten verschuiven naar de grootste vermogens en milieuvervuiling. “De roep om rechtvaardigheid wordt niet ingewilligd. Een trendbreuk blijft uit door de vele taboes. Een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens komt er uiteindelijk niet. Gezinnen zullen daardoor zelf het gros van de rekening betalen. Er komt enkel een mini-speculatietaks. De gewone spaarder betaalt mee door de stijgende roerende voorheffing”. 

Vanzelfsprekend steunt Groen bepaalde concrete maatregelen inzake milieu en gezondheid. Maar ook daar worden kansen gemist. België blijft bijvoorbeeld file en vervuiling subsidiëren. Want de steun voor bedrijfswagens blijft ongewijzigd. Het is ook nog afwachten wat de impact is op de sociale zekerheid van de lastenverlaging en de aangekondigde nieuwe besparingen.

Voor Groen houdt het hiermee niet op. “Wij zullen de meerderheid blijven bestoken met voorstellen en alternatieven. Want dit land verdient beter”, besluit Calvo.

Na monitoring SALK moet Vlaamse regering nu tandje bijsteken voor Limburg

Nieuwsoverzicht Groen -

Na monitoring SALK moet Vlaamse regering nu tandje bijsteken voor Limburg17 jul, 2015 Lees voor

“Het SALK voor Limburg is een goede zaak, maar nu moet de regering-Bourgeois een tandje bijsteken om tot concrete resultaten te komen”, reageert Groen-parlementslid Johan Danen vrijdag in reactie op het monitoringrapport op de Vlaamse ministerraad.

Johan DanenVlaams parlementslid

De sluiting van Ford Genk werd aangekondigd in oktober 2013. Ondertussen gingen 21 maanden voorbij. Van de 6000 getroffen werknemers, van Ford zelf en toeleveringsbedrijven, hebben er 1.850 ander werk gevonden. Maar dat zijn ook tijdelijke en uitzendkrachten, en bij de 55-plussers heeft slechts 5 procent werk gevonden. “Nu is er nog aparte begeleiding en opvolging, maar in het najaar stopt dat en 'verdwijnen' de Fordmensen in de algemene werkloosheidsstatistieken. De Vlaamse regering mag deze mensen niet in de steek laten”, zegt Johan Danen.
 
Over de herbestemming van de Ford-terreinen is er vooralsnog weinig of geen nieuws. “We stellen wel vast dat grote logistieke bedrijven de grens overtrekken: Bol.com naar Waalwijk en Katoen Natie van Fernand Huts naar Nederlands Limburg. En dat in plaats van in Limburg, het directe hinterland van de haven van Antwerpen een stek te zoeken. Op dat punt is de Vlaamse regering niet goed bezig”, analyseert Groen-parlementslid Johan Danen.
 
Het SALK-beleid blijft te versnipperd. De Vlaamse regering maakt geen echte keuzes. Ze beloofde dat het SALK in juni in de commissies geëvalueerd zou worden. Behalve in de commissie Mobiliteit is dat nog niet gebeurd. Groen zal vragen dat deze evaluatie ook naar de andere bevoegde commissies in het Vlaams parlement komt”, besluit het Groen-parlementslid.

5 nieuwkomers die u deze Gentse Feesten zeker niet mag missen

Nieuwsoverzicht Groen -

5 nieuwkomers die u deze Gentse Feesten zeker niet mag missen17 jul 2015 - 26 jul 2015Gent Lees voor

Gent maakt zich vanavond op voor de start van het meest prettig gestoorde volksfeest van het land. Voor de 172e keer trakteren de Gentse Feesten je comfortzone opnieuw tien dagen op muzikale anarchie en vrolijke paniek. De klassiekers blijven, maar ook dit jaar staan weer heel wat verrassingen op het programma. Vijf niet te missen nieuwkomers die nu al voor herhaling vatbaar zullen zijn. 

De klassiekers kent elk zichzelf respecterende Gentse Feestenfan uit het hoofd, maar ook dit jaar broedt het Gentse stadslaboratorium weer heel wat nieuwe eieren uit. Ontdek welk plein helemaal bio gaat, hoe hip rockers met geitenwollen sokken kunnen zijn en wat het Kabinet der Onnozelheden a.k.a. Bataclan voor zijn tiende verjaardag in petto heeft en zoveel meer. 

Surf hier naar het volledige feestprogramma.

1.Bezint eer ge begint, in stijl

Gent brengt op de openingsavond van de Feesten op Sint-Jacobs (vrijdag 17 juli- 20u) hulde aan zijn twee overleden helden. Het is de eerste keer dat muzikanten Luc De Vos en Walter De Buck er niet bij zullen zijn. De frontman van Gorki overleed in november vorig jaar, de Gentse volkzanger minder dan een maand later. Beide artiesten waren graag geziene gasten op en voor het podium van Trefpunt. Meer dan twintig muzikanten werkten mee aan hun tribute programma.  

2.Vier 10 jaar onnozelheid in een kijkhotel

CirQ, het collectief der onnozelheid, staat dit jaar voor de tiende keer op de Gentse Feesten. Ze sloegen hun tenten al op verschillende locaties in Gent op, maar in 2015 maken ze het te bont vanop de parking van de Arteveldehogeschool in de Willem de Beersteeg. Het programma is zoals altijd nog een mysterie, maar wel eentje dat gegarandeerd de kranten en tooggesprekken haalt. Topper van het jaar is een ‘doorkijkhotel’. Bezoekers kunnen voor 99 euro kunnen in het aangrenzende park in een echt hotel slapen, inclusief ontbijt, wel op zijn Cirq's: iedereen kan er binnenkijken. De reservaties lopen massaal binnen, snel boeken is de boodschap.

3.Luister naar je lichaam op het bioplein

Een rustpunt in de feestenzone. Daarvoor moet je op het Laurentplein zijn. Het luisterplein is er elke dag, de hele namiddag vanaf 12u. Dit jaar gaat het plein naast de vertrouwde mix tussen kleinkunst en grote namen voor de eerste keer helemaal bio, in samenwerking met VLAM (promotor van Vlaamse land- en tuinbouwproducten). Geen mosselen meer, wel bioboterhammen met biobeleg. Kinderen kunnen er biopicknicken voor 6 euro, de brooddoos mogen ze achteraf houden. Muziekmozaïek zorgt voor een namiddagfestival met jazz, folk, big band en kleinkunst. 

 

4.Maak kabaal voor het klimaat

Terwijl de regeringsleiders nog een laagje zonnecrème smeren, zakt een delegatie achter Climate Express op woensdag 22 juli af naar de Gentse Feesten. Een ideale gelegenheid om al eens de geesten en kuiten op te warmen in aanloop naar de klimaattop in Parijs . Kom mee figureren of fotograferen vanaf 11u in het station Gent Sint-Pieters om het beeldarchief op te smukken en verken mee Gent met een deel van de 10 000 Belgen die in het najaar mee op de trein zullen springen naar Parijs. Haal je pollepel en koekenpan uit de kast! Blaas het stof van je trommel en sluit je aan bij Oxfam en De Propere Fanfare om kabaal te maken voor het klimaat. Afspraak om 15u45 ‘Bij Sint – Jacobs’ aan Bar Popular, volg de Climate Express hemdjes en sluit mee feestelijk de avond af. 

5.Pik gratis concerten mee zonder zware voeten 

Boomtown, het vijfdaagse alternatieve muziekfestival op de Kouter en de Handelsbeurs, was altijd al dé plek tijdens de Feesten waar zowel je portemonnee, het klimaat als je oren gelukkig van worden. Dit jaar nog meer dan anders. Van 21 tot 25 juli serveert Boomtown op vier podia meer dan vijftig pop- en rockbands, waaronder enkele gratis acts. Vorig jaar nog winnaar van de GroeneVent Award, dit jaar gaat boomtown helemaal ‘green’: van herbruikbare bekers, duurzaam drukwerk, textiel, geluid en mobiliteit tot een groene festivalbar. Van die laatste kan je dit jaar een eerste prototype bewonderen. De organisatoren ontwikkelden de nu al legendarische festivalbar dankzij crowdfunding. De ‘Boombar’  is mobiel, energie-efficiënt, verpakkingsvrij en schenkt fris water en pintjes op basis van kraantjeswater. Op vrijdag 24 juli organiseert Boomtown een hele dag rond duurzame festivals voor zowel bedrijven, particulieren als de publieke en culturele sector. Het ideale moment dus om een kijkje achter de schermen te nemen bij het groenste festival in Vlaanderen. 

 

Brussels planbureau betekent minder samenwerking en meer tijdverlies

Nieuwsoverzicht Groen -

Brussels planbureau betekent minder samenwerking en meer tijdverlies17 jul, 2015 Lees voor

“Minder samenwerking en meer tijdsverlies in Brusselse stadsprojecten. Dat is het gevolg van het nieuwe Brusselse planbureau van de regering. Het tegenovergestelde van wat ze wilden”, zegt Arnaud Verstraete, Brussels parlementslid voor Groen. Er komt een nieuwe instelling die bevoegd zal zijn voor alle planning in Brussel, maar alle andere instanties die dat nu al deden (Mobiel Brussel, Brussel Leefmilieu, CityDev, …) blijven gewoon verder werken zoals voorheen. Het is opmerkelijk dat de bestaande instellingen gewoon verder hun eigen plannen zullen opstellen en niet eens standaard betrokken worden bij het nieuwe planbureau. Ontransparant bestuur ten top.

Arnaud VerstraeteBrussels parlementslid

“Minder samenwerking en meer tijdsverlies in Brusselse stadsprojecten. Dat is het gevolg van het nieuwe Brusselse planbureau van de regering. Het tegenovergestelde van wat ze wilden”, zegt Arnaud Verstraete, Brussels parlementslid voor Groen. Er komt een nieuwe instelling die bevoegd zal zijn voor alle planning in Brussel, maar alle andere instanties die dat nu al deden (Mobiel Brussel, Brussel Leefmilieu, CityDev, …) blijven gewoon verder werken zoals voorheen. Het is volgens Groen opmerkelijk dat de bestaande instellingen gewoon verder hun eigen plannen zullen opstellen en niet eens standaard betrokken worden bij het nieuwe planbureau. Ontransparant bestuur ten top.

Het is een bekend fenomeen in de Brusselse stadsontwikkeling: het duurt te lang voor stadsplannen uitgevoerd worden. Reden? De beruchte versnipperde bevoegdheden. Daarom kondigde de regering een planbureau aan, dat de samenwerking zou verbeteren, zowel tussen instellingen onderling als met de Brusselaars. De regering koos echter voor een organisatie die net het omgekeerde zal bewerkstelligen. De enige instelling die vandaag bestond waar systematisch overleg bestond tussen alle Brusselse instanties, namelijk het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO), wordt opgedoekt.

Alle plannende instanties zouden volgens het regeerakkoord samenkomen in één orgaan. Daar komt niets van in huis. Elke minister kan zich dus weer in zijn eigen hoekje terugtrekken en los van de anderen zijn eigen plannen maken. De minister-president, heeft bovendien een extra administratieve hindernis gecreëerd voor zijn collega’s: alle ministeriële plannen moeten eerst langs een controlecommissie passeren. Ook de Raad van State heeft vragen bij die bepaling.

“Dit planbureau is een duidelijke keuze voor mindersamenwerking en meer plantrekkerij. Dat de minister-president zijn collega’s uitsluit uit het planbureau en tegelijk een extra controle oplegt voor hun plannen is onvoorstelbaar. De hele Regering wordt onder PS-voogdij gesteld.” zegt Arnaud Verstraete.

Tenslotte is er heel weinig voorzien om de inspraak bij projecten beter te organiseren. In het verleden liep het al te vaak mis op dit punt. Nu worden burgers en verenigingen in het beste geval geïnformeerd wanneer alles al beslist is. Voor een eigen inbreng is er dan geen tijd meer.

Groen roept het Brussels Parlement op om deze ordonnanties niet goed te keuren. We vragen een versterking van het bestaande overleg binnen het ATO en een engagement om de bevolking niet enkel te informeren maar vanaf het begin inhoudelijk bij grote stadsprojecten te betrekken.

 

Over landbouwers en vrijheid

Nieuwsoverzicht Groen -

Over landbouwers en vrijheid17 jul, 2015 Lees voor

Xavier Gellynck zegt in zijn opiniestuk in DS van 17 juli eigenlijk de “boer moet kunnen kiezen, dus volgt daaruit een exportmodel”. Onze stelling in DS van 13 juli was : “het model leidt er net toe dat de boer niet kan kiezen”.

Bart CaronVlaams parlementslid Bart StaesEuropees parlementslid

Xavier Gellynck schetst de bittere realiteit: boeren zien dikwijls maar één strategie om te overleven in de heersende marktlogica - waarbij supermarkten, voedingsindustrie en de wereldmarkt steeds lagere prijzen bieden voor voedingsproducten: schaalvergroting. Hij is zo eerlijk te schrijven dat ook een keuze voor nabije landbouw leefbaar is.

Keuzevrijheid

De boer moet kunnen kiezen. Daarmee gaan we helemaal akkoord. De politiek moet niet dicteren aan onze landbouwers wat ze moeten doen.

Maar geeft de politiek, in casu de Vlaamse regering, wel de vrijheid van keuze die Gellynck doet uitschijnen? Zou een boer er echt voor kiezen om zijn melk met verlies te verkopen? Nochtans gebeurt dat regelmatig. Zouden landbouwers uit vrije wil hun soja in Brazilië inkopen om varkens te kweken bestemd voor Zuid-Korea? Wij betwijfelen het. Meer en meer landbouwers zeggen zelf dat ze een meer leefbare landbouw willen. Leefbaarder voor hun gezin, leefbaarder in financieel opzicht, leefbaarder voor de omgeving.
Vraag het aan de landbouwers zelf. De landbouwer heeft meestal geen keuze. Hij of zij wordt gedwongen door het agro-industrieel complex. Van dat complex maakt de Boerenbond deel uit, het is er een majeure speler in en drijft de boeren, hun leden, in die richting.

Vlaanderen is Canada niet

Met zijn neoliberale model van ondernemerslandbouw, met als enige doel winstmaximalisatie in de keten negeert Gellynck ook een elementair feit: Vlaanderen is geen groot land zoals Canada of de Verenigde Staten. Massieve boerderijen stuiten in onze dichtbevolkte streken al snel tegen de grenzen van wat onze ruimtelijke ordening, leefomgeving en leefmilieu aankan.

Mest en pesticiden komen onvermijdelijk in onze rivieren terecht. De aroma’s van de bemesting bereiken ongetwijfeld buren die vlakbij wonen. Ook op dat vlak zou een leefbaarder landbouw gericht op nabije consumenten voordelen opleveren. Weinigen zijn verheugd als ze een gigantische varkenskwekerijen zien oprijzen in hun achtertuin. Wat is de meerwaarde van zo'n model en wie wint erbij? Het dicht bevolkte Vlaanderen leent zich niet tot het industriële model dat Xavier Gellynck naar voorschuift.

Een nieuw evenwicht met een korte keten in Europa

Moeten alle landbouwers dan terug naar kleinschaligheid? Neen. Er moet een nieuw evenwicht gevonden worden. De Belgische markt met 11 miljoen inwoners is deels te beperkt voor de huidige landbouw. Maar we willen wel verduidelijken: met “korte-keten”, een kortere afstand tussen landbouwer en consument, bedoelen we niet alleen de consument in de streek. U mag die korte keten gerust grensoverschrijdend zien. Rijsel bijvoorbeeld is een stad met 1 miljoen inwoners en ligt op enkele tientallen kilometer van de West-Vlaamse boerderijen. Ook de consument vaart wel bij een kortere keten: de kwaliteit van de producten en de smaak als het vers van de boerderij komt is nog wat anders dan ingevroren producten die duizenden kilometers werden vervoerd.

Boeren zijn niet vrij in het “vrije”-marktmodel

Gellynck kiest voor een pseudo-vrije-marktmodel dat niet gecorrigeerd wordt of mag worden en waarin andere motieven zoals gezond voedsel, ecologie, transport geen rol spelen. Dat is zijn goed recht. Maar de feiten tonen aan dat de boeren niet vrij zijn in dit model. Vier op tien boeren stopten ermee sinds het jaar 2000. Meer en meer boeren worden noodgedwongen loonarbeiders.

Een toekomst als landbouwer blijkt ook steeds minder aantrekkelijk voor jongeren en starters. De afgelopen tien jaar is de gemiddelde leeftijd gestegen van 48 jaar tot 52 jaar.
57% van alle landbouwers met een standaardopbrengst boven €25.000 (zogenaamde professionele landbouwers) is ouder dan 50 jaar. Bovendien heeft slechts 13% van de landbouwbedrijven met een bedrijfshouder ouder dan 50 jaar een opvolger. Deze vergrijzingstrend zorgt ervoor dat de toekomst van deze sector zeer onzeker wordt.  

Boeren kunnen vrijer en fierder worden in een leefbaar marktmodel

Xavier Gellynck doet alsof er geen overheidsbeleid mogelijk is . Nee, de overheid (Europees, Vlaams...) mag niet aan de kant staan. Het is perfect mogelijk om te kiezen voor een beleid dat het vrije-marktmodel corrigeert, op basis motieven als gezond voedsel, vergroening, gezonde lucht en water, intercontinentaal transport van voeders... Dat zijn argumenten waar elke consument gevoelig voor is.

Het vrije-marktmodel  dat Gellynck blijft verdedigen zal in de feiten leiden tot een oligopolie van enkele machtige spelers van de agro-industrie, zoals we dit ook al zien in de voedingsindustrie. Enkel de echt grote spelers zullen overblijven: veevoedergiganten, zaadhuizen, veilinghuizen, diepvriesproducenten. Zij kunnen door het voordeel van schaal de kosten maximaal drukken. Maar in dit model hebben we nog amper landbouwers, alleen maar  loonwerkers. Het blijft onze overtuiging dat in een leefbaarder model gericht op de korte keten de boeren zowel vrijer, als fierder, kunnen zijn.

Bart Caron, Vlaams Parlementslid Groen
Bart Staes, Europees Parlementslid Groen

Pagina's

Abonneren op Assenede aggregator