Feed-aggregator

Mechelen als Talentenfabriek

Nieuwsoverzicht Groen -

Mechelen als Talentenfabriek Lees voor

Stad Mechelen investeert in creativiteit en cultuur. Het bestuur moedigt jong talent in de stad aan om zich artistiek verder te ontwikkelen. Jongeren zoeken vaak ruimtes op waar ze zich creatief kunnen uitleven. Samen scheppen ze fantastische kunst die het stadsbeeld mee vormgeeft.

'Ik ben ontzettend trots,' steekt Björn Siffer (Groen) van wal. De schepen voor Cultuur, Toerisme en Deeltijds Kunstenonderwijs wil het culturele leven in de stad blijven stimuleren. 'Mechelen als Talentenfabriek is een bundeling van drie elementen uit het coalitieakkoord: een grotere participatiegraad en een ruimere diversiteit van het aanbod, aandacht voor hedendaagse en Mechelse vormen van urban culture en de verdere ontwikkeling van zowel werk- als toonruimte.' 

De talentenfabriek zal gerund worden door een talentencoördinator. In samenspraak met het bestuur zal hij onder meer voorstellingen voor kinderen programmeren, ateliers voor beeldende kunstenaars voorzien en expositieruimtes ter beschikking stellen. 

'We voeren ook de inspanningen rond urban culture op. De MAFfe vrijdagen en Beat-up! waren een voorsmaakje. Ons talentenbeleid krijgt voortaan een ruggengraat. Samen met partners uit het middenveld zullen we systematisch jong talent coachen en toonkansen bieden,' vertelt Siffer met aanstekelijk enthousiasme. 'Met Mechelen als talentenfabriek investeren we in het culturele DNA van morgen!'

Björn Siffer Feiten
 • 24 aug 2016
 • Mechelen
Andere realisaties
 • Lieve Stallaert

  Het begon met een boek van de schrijver Gust Van Brussel over zijn jeugd op de Luchtbal. Daarin komt één zinnetje voor waarin staat dat er ooit een onderwijzer een echte Velodroom gebouwd heeft voor de jongeren.

  Meer
 • Elke Decruynaere

  Gent en Sint-Niklaas, twee steden waar Groen in de meerderheid zit, mogen zich de komende zes jaar kindvriendelijke steden noemen. Twee jaar lang hebben ze hun beleid door een jeugdbril bekeken.

  Meer
 • Elke Decruynaere

  Aanstaande ouders zullen voortaan na drie en niet meer na zes maanden zwangerschap weten of ze terechtkunnen in een van de crèches van de stad Gent.

   

  Meer
 • Annalisa Gadaleta

  In Molenbeek kunnen leerlingen die dat willen vanaf volgend jaar elke middag vegetarisch eten. Het initiatief komt er vooral op vraag van de ouders. Alle maaltijden - met vlees en vegetarisch - worden bovendien beter voor het milieu. "We toetsen alle maaltijden voortaan aan een duurzaamheidsclausule", vertelt Molenbeeks schepen van duurzaamheid Annalisa Gadaleta (Groen).

  Meer
Meer realisaties

Gratis openluchtfitness in Harelbeke

Nieuwsoverzicht Groen -

Gratis openluchtfitness in Harelbeke Lees voor

‘Bij de opmaak van het meerjarenplan in het begin van de legislatuur hebben we deze investering al ingepland. De eerste jaren kreeg een grondige renovatie van de sporthallen prioriteit. Nu was er ruimte om ons outdooraanbod ook uit te breiden,' begint David Vandekerckhove (Groen).

'We hebben de ideale locatie uitgekozen. Vlakbij de start van Finse looppiste op het Forestierstadion. Daar installeren we 11 fitnesstoestellen die voor iedereen gratis ter beschikking worden gesteld.'

'Elk fitnesstoestel krijgt een bordje met uitleg. Mensen die graag willen beginnen met fitness, kunnen er hier eerst van proeven. De prijs van een fitnessabonnement is niet goedkoop. Mensen kunnen dus eerst eens testen bij ons. Zo zien ze of het iets voor hen is.'

Hoe zal de stad de nieuwelingen aanmoedigen? 'De sportdienst organiseert op maandag een laagdrempelige lessenreeks van 18u30 tot 19u30. Je hoeft niet aan sport te doen om mee te kunnen. We willen dat Harelbeke een stad is waar het goed is om te leven, wonen, en werken. Dit project past perfect in dat kader,’ besluit David enthousiast.

David Vandekerckhove Feiten
 • 19 aug 2016
 • Harelbeke

Meer info over de lessenreeks vind je op:

http://www.harelbeke.be/sport

Andere realisaties
 • Annalisa Gadaleta

  Molenbeek is één van de armste en gemeenten van het land met een zeer hoge bevolkingsdichtheid. Molenbeek vooruit helpen is dus een grote uitdaging voor schepen Annalisa Gadaleta. 

  Meer
 • Frie Niesten

  Gemiddeld slikken Belgen veel en dure geneesmiddelen. Het gebruik neemt bovendien toe. Rusthuisbewoners vormen een bijzonder kwetsbare groep en moeten extra begeleid worden.

  Meer
 • Elke Decruynaere

  Stad Gent investeert 1,4 miljoen euro in de kinderopvang. Schepen van Jeugd Elke Decruynaere (Groen) wil met het geld meer plaatsen inkomensgerelateerd maken.  Zo slaat ze twee vliegen in één klap: er komen meer betaalbare opvangplaatsen en de private opvangsector krijgt een boost.

  Meer
 • Elke Decruynaere

  Tijdens schoolvakanties kinderopvang vinden is vaak een lastige klus. In Gent nemen drie oudergroepen deze zomer het heft in eigen handen. Ze passen met een beurtrol zelf op hun kinderen. De stad ondersteunt hen financieel en administratief.

  Meer
Meer realisaties

NAVO sluit de ogen voor de ontmanteling van de rechtstaat in Turkije

Nieuwsoverzicht Groen -

NAVO sluit de ogen voor de ontmanteling van de rechtstaat in Turkije18 aug, 2016 Lees voor

Groen vraagt alle partijen om een kritisch signaal te geven aan Turkije.  In november vindt de komende zitting van het NAVO-parlement plaats in Istanbul. Wouter De Vriendt zegt af en hoopt dat andere Belgische politici zijn voorbeeld volgen.

Internationaal Wouter De VriendtFederaal parlementslid

‘Twee keer per jaar komt het NAVO-parlement samen. Parlementsleden van de lidstaten discussiëren er over buitenlands beleid en leggen adviezen aan de NAVO voor. Als lid van de Belgische delegatie kom ik regelmatig kritisch en constructief tussen. Voor mij is het bijvoorbeeld belangrijk dat we de dialoog met Rusland open houden.  Spierballengerol zoals tijdens de Koude Oorlog moeten we absoluut vermijden,’ vertelt Wouter De Vriendt.  

In november is Turkije het gastland. ‘Ik ben zeer verrast. Alsof er in Turkije niets aan de hand is. Voor het gastland is het een hele eer om een zitting te organiseren. Maar er is geen enkele ruimte om te spreken over de interne democratie en mensenrechtensituatie in het land. De NAVO zou een krachtig signaal kunnen geven aan Erdogan door de zitting in een ander land te laten doorgaan. Dit is niet gebeurd. Onbegrijpelijk.’  

Dat de organisatie in de gegeven omstandigheden toch doorgaat, vind ik immoreel. We kunnen dit toch echt niet maken? Wie de principes van de rechtstaat serieus neemt, haakt hier voor af.

‘Alle mogelijkheden om de druk op Erdogan op te voeren, moeten we meteen grijpen. Dat is consequent vasthouden aan de eigen democratische principes. Maar de NAVO kiest er kennelijk voor om de ogen te sluiten voor de ontmanteling van de rechtstaat, de arrestatie en mishandeling van honderden rechters, journalisten en ambtenaren in één van haar lidstaten. Waar zijn ze mee bezig? Ik  heb de voltallige Belgische delegatie gevraagd om niet op te dagen. Wees kritisch en consequent in woord én daad.’ 

Duffel staat in bloei

Nieuwsoverzicht Groen -

Duffel staat in bloei Lees voor

Klassiek groenbeheer is in Duffel verleden tijd. De gemeente zaaide wilde bloemen op drie rotondes: ecologisch en onderhoudsvriendelijk. "De bloemen bloeien allemaal op verschillende momenten", vertelt Groen-schepen van natuur Nora Bertels.

Door meer dan twintig verschillende bloemensoorten te gebruiken, zorgt de gemeente voor bloemenpracht van vroeg in de lente tot in de herfst. 

De bloemenweeldes markeren een nieuwe aanpak bij de Duffelse groendienst. "Tot voor kort had onze groendienst een heel klassieke aanpak waarbij onkruid tot in de kleinste hoekjes gewied werd", weet schepen Bertels. "Ons bloemenexperiment is daarentegen zeer ecologisch en onderhoudsvriendelijk."

De bloemen blijken bovendien wonderen te doen voor de bijenpopulatie in de Antwerpse gemeente. De groendienst zal volgend jaar ook de kleinere grasveldjes langs de wegen, die nu wekelijks afgereden worden, met onderhoudsvriendelijke bloemen inzaaien.

Nora Bertels Feiten
 • 10 aug 2016
 • Duffel
Andere realisaties
 • Wout De Meester

  Stad en natuur zijn geen vijanden. Als je het groen tot diep in de stad laat doordringen, word je beloond met meer natuur en een leefomgeving waar geen mens meer weg wil.

  Meer
 • Erwin Goethals

  In Maldegem maakt het gemeentebestuur werk van natuur én landbouw. Alleen lukt dat niet, een degelijk Vlaams beleid is nodig.

  Meer
 • Veerle Leroy

  Met meer groen en natuur beschermen ze in Beersel het mooiste wat hun gemeente te bieden heeft.

  Meer
 • Goedele Van Der Spiegel

  In maart 2012 werd de gemeente Edegem mede-eigenaar van Hof ter Linden. Een heel mooi domein kwam zo in publiek bezit. En daar wil Groen natuurlijk iets mee doen…  Goedele Van der Spiegel, schepen bevoegd voor milieu, natuur en duurzame ontwikkeling, hield mee de pen vast van het masterplan voor domein Hof Ter Linden.

  Meer
Meer realisaties

Gent werkt aan cultuursensitieve zorg

Nieuwsoverzicht Groen -

Gent werkt aan cultuursensitieve zorg Lees voor

Senioren met een migratieachtergrond zijn een moeilijk te bereiken doelgroep. In Gent willen ze daar verandering in brengen. OCMW-raadslid Cengiz Cetinkaya (Groen) trekt aan de kar van een proefproject. Voortaan gaat het OCMW zelf naar de ouderen.

"In het verleden leken senioren met een migratieachtergrond wel een vergeten doelgroep in Gent", vertelt Cetinkaya. "Te moeilijk, niet bereikbaar of geen interesse, klonk het. Wij moeten in eerste instantie zelf naar hen toegaan, tot ze zelf de weg naar ons vinden."

Het OCMW trekt daarom voortaan zelf naar de ouderen. Ze houden zitdagen in de vertrouwde omgeving van de senioren, zoals organisaties voor inwoners met een migratieachtergrond, vrouwenorganisaties en moskeeën.

De vernieuwde aanpak werkt. Sinds de start van het proefproject bereikte het OCMW 280 extra Gentenaren met een migratieachtergrond. Daarom gaan ze er mee door. Het aantal zitdagen wordt uitgebreid, er wordt een medewerker aangeworven en vrijwilligers kunnen voortaan meewerken aan het project. De personeelsleden krijgen extra vorming in cultuursensitieve zorg.

Cengiz Cetinkaya Feiten
 • 09 aug 2016
 • Gent
Andere realisaties
 • Annalisa Gadaleta

  Molenbeek is één van de armste en gemeenten van het land met een zeer hoge bevolkingsdichtheid. Molenbeek vooruit helpen is dus een grote uitdaging voor schepen Annalisa Gadaleta. 

  Meer
 • Frie Niesten

  Gemiddeld slikken Belgen veel en dure geneesmiddelen. Het gebruik neemt bovendien toe. Rusthuisbewoners vormen een bijzonder kwetsbare groep en moeten extra begeleid worden.

  Meer
 • Elke Decruynaere

  Stad Gent investeert 1,4 miljoen euro in de kinderopvang. Schepen van Jeugd Elke Decruynaere (Groen) wil met het geld meer plaatsen inkomensgerelateerd maken.  Zo slaat ze twee vliegen in één klap: er komen meer betaalbare opvangplaatsen en de private opvangsector krijgt een boost.

  Meer
 • Elke Decruynaere

  Tijdens schoolvakanties kinderopvang vinden is vaak een lastige klus. In Gent nemen drie oudergroepen deze zomer het heft in eigen handen. Ze passen met een beurtrol zelf op hun kinderen. De stad ondersteunt hen financieel en administratief.

  Meer
Meer realisaties

Mechelen lanceert betaalbare taxicheques

Nieuwsoverzicht Groen -

Mechelen lanceert betaalbare taxicheques Lees voor

Stad Mechelen en het Sociaal Huis verkopen voortaan betaalbare taxicheques voor Mechelaars met verplaatsingsmoeilijkheden of een beperkt inkomen. De cheques hebben een waarde van 2,50 euro, maar je betaalt slechts de helft. Het systeem is een aanvulling op het openbaar vervoer, specifiek voor minder mobiele Mechelaars.

Het initiatief kadert in het actieplan Mechelen Klimaatneutraal. "Eén van de doelstellingen is om Mechelaars te laten kiezen voor stappen, trappen en openbaar vervoer, in die volgorde", vertelt Groen-schepen van mobiliteit Marina De Bie.

De Lijn doet haar best om binnen een straal van enkele honderden meters een bushalte te voorzien, maar niet alle bestemmingen zijn even goed ontsloten en de afstand is niet voor iedereen makkelijk te overbruggen. De taxicheques vullen die leegte op.

"Met het systeem willen we de mobiliteit voor de minder mobiele en minder gegoede Mechelaars verbeteren", weet De Bie. 

De taxicheques zijn te koop via het snelloket in het Huis van de Mechelaar of het online e-loket.

Marina De Bie Feiten
 • 05 aug 2016
 • Mechelen

Meer informatie over de taxicheques vind je op de website van stad Mechelen

Andere realisaties
 • Marina De Bie

  Door parkeersensoren te installeren kan er sneller ingegrepen worden als autobestuurders te lang parkeren. "De stad Mechelen komt hiermee tegemoet aan de vraag van de lokale handelaars om dicht bij hun winkels te kunnen laden en te lossen", aldus Marina De Bie, de groene schepen die inmiddels al vele jaren bestuurservaring op de teller heeft.

  Meer
 • Filip Watteeuw

  "Voor het einde van de zomer 2014 is het nieuwe nachtnet een feit, de vertramming van lijnen 3 en 7 komt er door en de eerste supertrams komen naar Gent". Aan het woord voormalig fractieleider in het Vlaams Parlement Filip Watteeuw maar sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 mobiliteitsschepen in Gent. Eén en al daadkracht.

  Meer
 • Adelheid Byttebier

  De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB werd op 20 februari verkozen als 'Regionale overheidsorganisatie van het jaar 2014'. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan overheidsorganisaties die uitblinken in klantgerichtheid, effectiviteit en efficiëntie, strategie en duurzaamheid. Ex-voorzitster Adelheid Byttebier is terecht fier.

  Meer
 • Rik Jellema

  De Brusselse gemeente Etterbeek sleept net voor de jaarwisseling het eerste duurzaam wijkcontract in de wacht. Eindelijk. En dat dank zij onze groene schepen Rik Jellema.

  Meer
Meer realisaties

Francken verdeelt verder en brengt ons geen stap dichter bij de oplossing

Nieuwsoverzicht Groen -

Francken verdeelt verder en brengt ons geen stap dichter bij de oplossing04 aug, 2016 Lees voor

In deze tijden hebben we geen regeringsleden nodig die verdelen en polariseren maar wel politici die oplossingen aanreiken. Politici die naar de toekomst kijken in plaats van steeds in de achteruitkijkspiegel.

Wouter De VriendtFederaal parlementslid

Staatssecretaris Theo Francken doet met zijn uithalen deze ochtend opnieuw aan stemmingmakerij. Kamerlid Wouter De Vriendt. “In deze tijden hebben we geen regeringsleden nodig die verdelen en polariseren maar wel politici die oplossingen aanreiken. Politici die naar de toekomst kijken in plaats van steeds in de achteruitkijkspiegel.”

Ondertussen camoufleert Francken de verantwoordelijkheid van zijn eigen partij. “N-VA wijst steeds met de vinger naar het verleden maar zit zelf reeds 12 jaar onafgebroken in de Vlaamse regering en is verantwoordelijk voor inburgering.”

Geen enkele partij pleit voor open grenzen en zo een beleid is ook nooit gevoerd geweest. De Vriendt: “Wat Francken zegt, klopt niet en hij weet dat. Cijfers van tijdens de periode van Paars-Groen bewijzen dat ook. Wij staan enkel voor een menselijke aanpak. Inderdaad, wir schaffen das. Het is onze verdomde plicht oorlogsvluchtelingen op te vangen.”

Blijkbaar heeft Francken het er moeilijk mee dat steeds meer mensen en partijen de polariserende taal bekritiseren. “Maar je kan er niet om heen. N-VA voedt met sommige van hun verklaringen de verdeeldheid in de samenleving. De harde toon van N-VA over mensen op de vlucht is vaak onmenselijk. Uitspraken over dansende moslims kan minister Jambon niet hard maken en vice-premier Homans noemt racisme relatief. De dag dat de N-VA dergelijke uitspraken niet meer doet zullen we de eersten zijn om dat toe te juichen,” besluit Wouter De Vriendt.

 

Ninove zet haar schouders onder groepsaankoop zonnepanelen

Nieuwsoverzicht Groen -

Ninove zet haar schouders onder groepsaankoop zonnepanelen Lees voor

Ninove maakt werk van het Klimaatactieplan. De ambitie is om 350 bijkomende zonnepanelen te installeren voor particulier gebruik. De stad roept haar inwoners op om in te stappen in de groepsaankoop van zonnepanelen van de provincie Oost-Vlaanderen.

“Na het succes van de groepsaankoop voor de sanering van stookolietanks nemen we nu met de stad deel aan een groepsaankoop voor zonnepanelen,” vertelt Schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel. “Op die manier kan je als eigenaar een voordelige offerte ontvangen van een installateur die bovendien een kwalificatieprocedure heeft doorlopen.”

Vande Winkel benadrukt het belang van dat laatste aspect. “De ervaring van de groepsaankoop voor de sanering van oude stookolietanks was ontzettend leerrijk. Begeleiding door een onafhankelijk instantie bleek minstens even belangrijk als de gedrukte prijs. Voor mij is de conclusie dus dat je voor dergelijke zaken best breder werkt dan de klassieke sensibiliseringscampagnes: groepsaankopen bieden concrete begeleiding en creëren vertrouwen."

Opvallend is dat de stad ook kleine KMO’s en eigenaars van appartementen actief oproept te participeren. “Voor kleine KMO’s is dit even voordelig als voor gezinnen. Maar we hopen ook dat de beheerders of eigenaars van appartementen de tijd rijp achten om te investeren in zonne-energie. De groepsaankoop staat immers ook open voor verenigingen van mede-eigenaars.”

Wouter Vande WinkelSchepen Feiten
 • 29 jul 2016
 • Ninove
Andere realisaties
 • Luc Robijns

  Luc Robijns, onze eerste en enige député, zet concrete stappen voor een beter klimaat. 57 Vlaams-Brabantse gemeenten en 25 middenveldorganisaties ondertekenden het klimaatengagement. Het hele traject naar een klimaatneutrale provincie kan niet slagen zonder de medewerking van alle betrokken actoren zoals de gemeenten, middenveldorganisaties, bedrijven en burgers. Daarom worden zij nu reeds actief betrokken in ons beleid.

  Meer
 • Tine Heyse

  Na één jaar aan het stuur van Gent kunnen schepenen Elke Decruynaere, Tine Heyse en Filip Watteeuw een rijk palmares voor leggen: 20 % extra plaatsen in het onderwijs, 7 dagen op 7 nachtbussen en meer investeringen voor het klimaat.

  Meer
 • Bernard Van Nuffel

  De Brusselse gemeente Jette schakelt voor een groot deel over op groene energie. Sinds deze week maakt de gemeente gebruik van 568 zonnepanelen. Het energiebesparende project dat gerealiseerd kon worden dankzij een privéonderneming, is een primeur voor Brussel.

  Meer
 • Tine Heyse

  Om tegen 2050 klimaatneutraal te worden, investeert de stad Gent nog deze legislatuur 105 miljoen euro in maatregelen die rechtstreeks bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot. 

  Meer
Meer realisaties

Promoshow is gemiste kans

Nieuwsoverzicht Groen -

Promoshow is gemiste kans23 jul, 2016 Lees voor

“Zoals werd voorspeld heeft de regering-Michel er een promo-moment van gemaakt”, reageert Groen-fractieleider Kristof Calvo teleurgesteld op de afloop van het ‘zomerseminarie’ van de regering-Michel zaterdag.

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

“Nochtans zou een kritisch bilan een goede zaak kunnen zijn. Maar daarvoor mist deze regering de nodige zelfkritiek. Ze wil hardnekkig aantonen dat ze het grote gelijk heeft. Van die houding wordt de doorsnee Belg het slachtoffer. Door hardnekkig vast te houden aan oude recepten maakt deze regering van België een land met meer ongelijkheid en meer vervuiling”, analyseert Calvo.

Voorbije week al waarschuwde de Ecolo-Groen-fractie met een uitgebreid rapport voor euforie bij de regering van MR, N-VA, CD&V en Open VLD. Want voor meer en meer landgenoten komt de belofte van ’kracht van verandering’ in de feiten neer op de kracht van de achteruitgang. De werkzaamheidsgraad daalt, het aantal leefloners piekt en Belgen zijn vaker ziek.

Michel blijft intussen euforisch over de tax shift. Maar de realiteit is minder rooskleurig. “De tax shift is nog niet gefinancierd, maar de facturen voor de mensen zijn er nu al. En de lastenverlaging komt pas later op kruissnelheid. Met de begrotingsoefening die nog moet volgen, dreigen er met deze regering weer een pak nieuwe facturen en besparingen”, zegt de Groen-fractieleider.

“Dus eigenlijk was dit ‘zomerseminarie’ van de regering weggesmeten geld. De ministers hadden beter al een goed vakantieboek gelezen dan elkaar te bestoefen in het kasteel van Hertoginnedal. Of ze hadden een keer met gewone mensen moeten praten in plaats van zich met elkander op te sluiten in een kasteel”, aldus de groene fractieleider.

“Nochtans waren de thema's van dit seminarie wel de juiste. Jobs, veiligheid en de plek van België in Europa en de wereld. Wel vergat de federale regering opnieuw een grote uitdaging: ons leefmilieu, de blinde vlek van deze regering. Ecolo-Groen vraagt dat de regering daar dringend meer aandacht voor heeft. De ecologisten blijven ook hameren op een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens. Dat moet voor ons in het najaar de eerste beslissing worden. Want het kan en moet anders in ons land: eerlijker, menselijker en gezonder”, zegt Kristof Calvo. 

Gekibbel over flexibeler werk zal oorzaken burn-outs en ziekteverzuim niet wegnemen

Nieuwsoverzicht Groen -

Gekibbel over flexibeler werk zal oorzaken burn-outs en ziekteverzuim niet wegnemen19 jul, 2016 Lees voor

Ecolo-Groen reageert ontgoocheld op de voorstellen van Kris Peeters (CD&V) rond ‘wendbaar werk’. “Peeters legt een totaal foute focus,” reageert Evita Willaert, kamerlid voor Groen. “Waar blijft het antwoord op hallucinante cijfers rond stress en burn-out op het werk? Waar vinden we concrete acties terug om langdurig ziekteverzuim tegen te gaan? Waar zijn de voorstellen die gaan over de werkvloeren zélf?” Volgens Ecolo-Groen zullen deze voorstellen nieuwe problemen op de werkvloer creëren in plaats van acute probleemsituaties op te lossen. 

 

Evita WillaertFederaal parlementslid

 

Binnen de federale meerderheid is dan weer een felle discussie ontstaan over ‘flexibeler werken’. Volgens Willaert is dit debat volledig naast de kwestie: “Het is in België al perfect mogelijk om flexibel te werken, om meer uren te werken en dat later te compenseren. Telkens zijn de modaliteiten ervan afgesproken tijdens sociaal overleg tussen werkgevers en werknemers op bedrijfs- of sectorniveau. Nu wil Peeters het voorafgaand overleg over deze onderhandelde modaliteiten tot een minimum beperken, waardoor je het conflict tussen werkgevers en werknemers eerder organiseert dan voorkomt. Beter is het sociaal overleg over lonen en arbeidstijden op de werkplek zo maximaal mogelijk te houden,” aldus Willaert.

Dit debat leidt volgens Ecolo-Groen de aandacht af van de essentie: “Ik hoor in de kritiek van Open VLD en N-VA niets over het ontbreken van concrete voorstellen voor meer werkbaar werk. Ook in dit wetsontwerp vinden we niet terug hoe men werk zélf gezonder en werkbaarder wil maken. Alle maatregelen gaan over verlof en arbeidstijden, niet over wat tijdens de werkuren moet worden gedaan. Kris Peeters doet geen enkel voorstel om de jobinhoud of de werkdruk van mensen zelf te verbeteren.” Ecolo-Groen heeft intussen al tientallen concrete voorstellen gedaan. “Dit zou een constructief en wervend verhaal kunnen zijn, waar we oplossingen aanreiken aan werkgevers en werknemers voor acute problemen op de arbeidsmarkt. Deze meerderheid geraakt helaas niet verder dan gekibbel, dogma’s en regelitis”, besluit Willaert.

 

Regering-Bourgeois (opnieuw) gebuisd voor kinderbijslag

Nieuwsoverzicht Groen -

Regering-Bourgeois (opnieuw) gebuisd voor kinderbijslag19 jul, 2016 Lees voor

“Drie negatieve adviezen op rij moeten een belletje doen rinkelen bij de regering-Bourgeois. Als ze nu nog niet van nul herbegint, is dat het definitieve bewijs dat ze niet wil luisteren naar constructieve kritiek”.

Elke Van den BrandtVlaams parlementslid

Dat zegt Groen-parlementslid Elke Van den Brandt dinsdag meteen in reactie op het derde negatief advies op de plannen van de Vlaamse regering met de kinderbijslag.

Na de kritiek van het Centrum voor Sociaal beleid, de democratische oppositie, de werknemers en werkgevers via de SERV, maakt nu ook de Strategische Adviesraad brandhout van het nieuwe systeem-Vandeurzen.

“Is er, buiten de Vlaamse regering van N-VA, Open VLD en CD&V zelf, eigenlijk nog wel iemand te vinden die het nieuwe systeem-Vandeurzen wel goed vindt?”, vraagt Van den Brandt retorisch: “alle adviezen zijn het eens. Het systeem van de regering-Bourgeois is een duur systeem waarbij de ouders uit de middenklasse de verliezer zijn. En toch zal het geen kinderen uit de armoede halen. Om het nieuw systeem te financieren, ontzegt de Vlaamse regering de ouders van vandaag bovendien elk jaar tot 90 euro kinderbijslag per kind, door de niet-indexering. De regering moet dit onmiddellijk veranderen”.

Eerder gaven zowel minister-president Geert Bourgeois (N-VA) als Welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V) laatdunkende commentaren over de experten. “Maar elk bijkomend advies bevestigt wel de analyse van het Centrum voor Sociaal Beleid”, zegt Van den Brandt. “In plaats van experten te denigreren, zou de Vlaamse regering beter luisteren naar de kritiek. Halsstarrig een hervorming van 3 miljard euro doorduwen door vast te houden aan het eigen gelijk, is niet wijs. Blijkbaar ontbreekt het de regering-Bourgeois aan de creativiteit om constructief om te gaan met kritiek. Iedereen buist de Vlaamse regering voor kinderbijslag. Het moet anders. De regering moet dan ook meteen een armoedetoets doen, haar werk opnieuw doen en ten laatste tegen september met een goed systeem komen”, besluit Van den Brandt.

Dit Turkse regime heeft geen plaats in de EU

Nieuwsoverzicht Groen -

Dit Turkse regime heeft geen plaats in de EU18 jul, 2016 Lees voor

Groen reageert erg verontrust op de maatregelen die President Erdogan afkondigt in de nasleep van de gebeurtenissen van dit weekend. “Dit is een illegitieme presidentiële staatsgreep als reactie op een al even illegitieme militaire staatsgreep. Een regering die de doodstraf herinvoert, de rechtsstaat ondermijnt, en media en oppositie beteugelt, kan geen geloofwaardige gesprekspartner zijn voor de Europese Unie. We verwachten een stevige reactie van onze federale regering”, stellen Meyrem Almaci (voorzitster Groen) en Wouter De Vriendt (kamerlid Groen).   

 

 

Wouter De VriendtFederaal parlementslid Meyrem AlmaciPartijvoorzitster en federaal parlementslid

“Vanuit de Europese Unie moet een duidelijk signaal komen: onder het huidige regime kan Turkije geen lid worden. Maatregelen als de herinvoering van doodstraf en het ontslag van duizenden rechters stroken niet met onze idealen”, stelt Almaci. Wouter De Vriendt roept de federale regering om sterk te reageren. “Europa heeft een aantal economische hefbomen als belangrijkste handelspartner van Turkije. Het wordt tijd dat de EU die inzet. Daarnaast kan er geen sprake zijn van de visumliberalisering die gekoppeld werd aan de slechte vluchtelingendeal, of de verdere stappen in de toetredingsgesprekken.”

 

De Vriendt en Almaci zijn ook ongerust over de verdere escalatie van het Turkse conflict binnen ons land. Ook daar moet de federale regering haar rol spelen. “De escalatie van dit conflict mag zich niet verder verplaatsen naar België. Wij vragen overleg van federale regering met Turkse ambassadeur om dit te voorkomen. Vrijheid van organisatie en persoonlijke integriteit zijn essentiële elementen van de rechtsstaat: het viseren van burgers omwille van hun persoonlijke mening kan niet geduld worden”, aldus De Vriendt. 

Rzoska: "Super-ministerraden leiden tot koehandel en slechte besluitvorming"

Nieuwsoverzicht Groen -

Rzoska: "Super-ministerraden leiden tot koehandel en slechte besluitvorming"18 jul, 2016 Lees voor

"De koehandel van Geert Bourgeois over meer dan 150 dossiers leidt opnieuw tot een pak slechte compromissen", reageert Groen-fractieleider Björn Rzoska maandag op de persconferentie over de 'superministerraad' van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA).

Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

Ondanks de overstromingsellende van de voorbije maanden, neemt de regering onvoldoende maatregelen om de verharding van de Vlaamse grond tegen te gaan. "Het verdwijnen van gronden waar regenwater insijpelt, is een van de oorzaken van de talrijke overstromingen. De regering zou meteen ernstige maatregelen richting betonstop moeten nemen. Maar dat doet ze weer niet”, analyseert Groen-parlementslid Ingrid Pira. De regering-Bourgeois gaf immers geen groen licht voor het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, waar de betonstop in staat. "Nochtans zijn er dringend maatregelen nodig. Anders gaan de Vlamingen letterlijk en figuurlijk met de voeten in het water blijven staan", zegt Pira.

"Het is een eerste stapje dat de Vlaamse regering eindelijk ingaat op mijn vraag om de peperdure Turteltaks te verlagen voor wie elektrisch verwarmt. Maar energieminister Tommelein (Open VLD) moet veel verder durven gaan, en de oneerlijke Turteltaks afschaffen voor alle Vlamingen", reageert Johan Danen (Groen) op de beslissing over de Vlaamse energieheffing. De Turteltaks betekent immers nog steeds een extra factuur van minstens 100 euro voor elke Vlaams gezin. "De regering-Bourgeois moet eindelijk een eerlijke bijdrage van de dertig grootste bedrijven durven vragen, zodat de factuur niet op de schouders van de gewone Vlaming komt", zegt energiespecialist Danen.

De maatregel om 9-jarige huurcontracten opnieuw standaard te maken is positief. "Maar de regering-Bourgeois besliste niet voldoende nieuwe maatregelen om het aanbod op de huurmarkt te verruimen", zegt An Moerenhout. "Daarnaast neemt de regering opnieuw geen doortastende maatregelen om discriminatie te bestrijden".

De methode van de superministerraden doet vragen rijzen. "Opnieuw maakt Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) van het beslissingsproces een last-minute koehandel over meer dan 150 dossiers. Dat is geen goed beleid, dat is een rommeltje. Dat moet anders. De Vlamingen verdienen beter dan deze rommelige regering van N-VA, Open VLD en CD&V", besluit Groen-fractieleider Björn Rzoska.

Topambtenaren moeten geselecteerd worden op hun competenties en niet op hun politieke visie

Nieuwsoverzicht Groen -

Topambtenaren moeten geselecteerd worden op hun competenties en niet op hun politieke visie13 jul, 2016 Lees voor

N-VA-minister Liesbeth Homans zit blijkbaar erg verveeld met de zaak rond haar benoeming van een topambtenaar. Ingrid Pira reageert rustig.

Ingrid PiraVlaams parlementslid

N-VA-minister Liesbeth Homans zit blijkbaar erg verveeld met de zaak rond haar benoeming van een topambtenaar. In een persmededeling (http://www.liesbethhomans.be/nieuws/minister-homans-pikt-het-niet-dat-haar-medewerker-op-een-platte-politieke-manier-door-het), heeft ze het over "sfeerschepping" en "platte politiek".

Nochtans bracht Groen-parlementslid Ingrid Pira niet meer en niet minder dan een besluit van de Vlaamse regering onder de aandacht. Daarin staat in de de overwegingen bij de benoeming van de Secretaris Generaal: “Uit het interview blijkt dat de visie van de heer Windey op het Vlaamse beleid inzake deradicalisering het beste aansluit bij de visie van de functionele minister.”.

Dat het om een standaardpassage zou gaan die al jarenlang in tal van aanstellingsdossiers wordt gebruikt, zoals minister Homans beweert, klopt niet.
In de dossiers die de minister zelf citeert in haar lijstje van aanstellingsdossiers uit het verleden gaat het over profielen die ‘aansluiten bij de verwachting van de minister’, terwijl het hier gaat over visies die ‘aansluiten bij de visie van de minister’. 

Ingrid Pira: “Dus samengevat: wat niet normaal is, is dat het delen van de visie van de minister een criterium wordt in de selectie van een topambtenaar. Topambtenaren moeten geselecteerd worden op hun competenties en niet op hun politieke visie“

Plaatsgebrek scholen: 2 op 3 plaatsen op school moeten nog gebouwd worden

Nieuwsoverzicht Groen -

Plaatsgebrek scholen: 2 op 3 plaatsen op school moeten nog gebouwd worden 13 jul, 2016 Lees voor

Groen vindt het positief dat er beweging komt om plaatsen in scholen bij te creëren. Maar Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) moet nu wel dringend de uitvoering versnellen.

Elke Van den BrandtVlaams parlementslid

Van de bijna 38.000 extra plaatsen voor de periode 2000-2018 moeten er na de communicatie van Crevits vandaag nog 21.189, zo'n 60 procent, effectief gerealiseerd worden. "In Brussel is de situatie bijzonder nijpend. In Brussel zijn er 3982 plaatsen nodig. Minister Crevits komt maar aan de helft, 1971 extra plaatsen", zegt Groen-parlementslid Elke Van den Brandt woensdag in reactie op de communicatie van de minister.
 
De beslissing over de inzet van de middelen (samen 120 mio voor de jaren 2016, 2017 en 2018) is niet nieuw. De minister communiceerde daar op 19 februari 2016 al uitvoerig over. "Crevits doet alle goede werken graag minstens drie keer", merkt het Groen-parlementslid op.  Wel nieuw is dat er nu concreet 126 projecten zijn in 15 Vlaamse steden en gemeenten die in de scholen met het meeste plaatsgebrek kampen. Het is een goede zaak dat de selectie is gebaseerd op de ‘Capaciteitsmonitor Schoolinfrastructuur Leerplichtonderwijs’, zoals Groen al jarenlang vraagt.
 
Crevits legt in totaal overigens niet 150, maar 120 miljoen euro (3 x 40 mio) op tafel. In haar mededeling vandaag heeft ze het handig over ‘126 projecten die een waarde van 150 miljoen euro vertegenwoordigen'. Maar dat betekent dus wel dat scholen van het gesubsidieerd onderwijs (katholiek net, stedelijk/gemeentelijk onderwijs) nog 30 miljoen moeten bijpassen.
 
De effectieve realisatie blijkt niet echt mee te vallen: van de 24.801 geplande extra plaatsen in de afgelopen vijf à zes jaar moeten de werken voor 8043 plaatsen nog altijd beginnen. Dat is 32,5 procent of een derde. Bovendien zijn de werken voor 5500 extra plaatsen nog altijd bezig (22 procent of een vijfde).
"Er is dus nog een pak werk aan de winkel vooraleer elk kind een plaats op een goede school zal vinden in Vlaanderen en in Brussel. De minister moet de mouwen nu ook echt opstropen", besluit Groen-parlementslid Elke Van den Brandt.

Positief dat er een bemiddelaar komt om dierenrechten en religieuze vrijheid te verzoenen

Nieuwsoverzicht Groen -

Positief dat er een bemiddelaar komt om dierenrechten en religieuze vrijheid te verzoenen13 jul, 2016 Lees voor

"Het is positief dat minister Ben Weyts een bemiddelaar aanstelt die dierenrechten en religieuze vrijheid op een goede manier moet verzoenen". Dat zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska woensdag meteen in reactie op de aanstelling van de bemiddelaar.

Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

Groen-fractieleider Björn Rzoska: "in het dossier van het verdoofd slachten is dialoog en overleg cruciaal. Het is belangrijk dat de verschillende betrokken partijen luisteren naar elkaars argumenten en dat ze proberen te begrijpen wat belangrijk is voor hun gesprekspartner. Via de bemiddelaar kunnen ze samen zoeken naar oplossingen".

"Voor Groen moet de bemiddelaar de context en de verschillende gevoeligheden erkennen. Hij moet de gesprekspartners over twee fundamentele uitgangspunten, namelijk respect voor religiebeleving en respectvol omgaan met dieren, met elkaar verzoenen. Hij moet samen met religieuze gemeenschappen en specialisten uitzoeken wat er juist kan verstaan worden onder verdoofd slachten", besluit Rzoska.

Belangenconflicten Commissaris Cañete blijven sluimeren: tijd voor grondig onderzoek

Nieuwsoverzicht Groen -

Belangenconflicten Commissaris Cañete blijven sluimeren: tijd voor grondig onderzoek13 jul, 2016 Lees voor

Europees commissaris voor klimaat en energie Miguel Arias Cañete verscheen gisteren voor de commissie juridische zaken van het Europees Parlement om vragen te beantwoorden over zijn relaties met een aantal dossiers die potentiële belangenconflicten en/of corruptie met zich meedragen (1). Bart Staes, Europees parlementslid voor Groen: “Deze hoorzitting legt opnieuw grote twijfels bloot over de geschiktheid van Cañete voor het ambt van Europees commissaris. Hij slaagde er niet in ons gerust te stellen over de verschillende belangenconflicten die opduiken rond hem en zijn familie.”

Klimaat Bart StaesEuropees parlementslid

Staes: “Dit versterkt ook de twijfels over het feit of hij de ethische standaarden, die nodig zijn in zijn ambt als Europees Commissaris, wel kan naleven. Als men oprecht meent dat de vertrouwenscrisis rond politiek in het algemeen en de EU in het bijzonder, dan zou men er goed aan doen dit serieus te nemen. Begin deze week was het Manuel Barroso die in zee gaat met Goldman Sachs en nu weer dit. Het feit dat wij als groenen al in september 2014 in een open brief aan Juncker helderheid vroegen over de positie van toen kandidaat eurocommissaris Arias Cañete over zijn aandelen in oliemaatschappijen, en dat we nu weer een soortgelijke toestand rond Cañete meemaken, laat uitschijnen dat men dit niet goed beseft in bepaalde Europese kringen.”

 

Er blijkt nu dat er duidelijke gaten zitten in Cañete’s aangifte van belangen, zeker wat betreft zijn relatie tot het Rinconada bedrijf dat naar boven kwam in de Panama onthullingen. De Commissie vindt het niet nodig om de activiteiten van Cañete en zijn vrouw te onderzoeken, want ze vinden dat de onthullingen van de Panama documenten geen belangenconflict met zich meebrengen. Staes: “Hoe kan de Commissie daar zo zeker van zijn zonder dit zelfs maar te onderzoeken? Het vermijden van belangenconflicten impliceert ook geen onethisch gedrag stellen en dat moet hier onderzocht worden.”

 

Staes: “De gesloten zitting gisteren in het EP, was een heel onbevredigende vertoning en we roepen commissaris Cañete dan ook op om te getuigen voor de parlementaire onderzoekscommissie die eveneens sinds gisteren beginnen werken is rond de onthulling van de Panamadocumenten.”

 

Staes: “Enkel door deze belangrijke zaak op een transparante manier te behandelen, kunnen we het legitieme gebrek aan vertrouwen van burgers in de EU instellingen terug winnen. De juridische parlementscommissie moet ook de keuze van EP voorzitter Schultz om deze hoorzitting achter gesloten deuren te houden, onderzoeken. Er moet een duidelijke procedure komen volgens welke het Parlement degelijk onderzoek kan voeren en enig potentieel belangenconflict van commissarissen die eenmaal op post zitten, kan vermijden.”

 

(1) Zie dit overzicht van zaken waar de Groene/EVA groep uitleg over wil van commissaris Cañete

 

 

 

 

Ook na deliberatie tweede zit voor kinderbijslag

Nieuwsoverzicht Groen -

Ook na deliberatie tweede zit voor kinderbijslag13 jul, 2016 Lees voor

"Nu ook de werknemers- en werkgeversorganisaties heel kritisch zijn over het nieuwe kinderbijslagmodel van minister Vandeurzen, is het helemaal duidelijk. Zelfs na deliberaties krijgt de Vlaamse regering een buis voor haar kinderbijslag-systeem". Dat zegt Groen-parlementslid Elke Van den Brandt dinsdag meteen in een reactie.

Elke Van den BrandtVlaams parlementslid

De SERV zegt vandaag in een kritisch advies dat de stabiliteit van het nieuwe kinderbijslagsysteem op termijn ondermijnd dreigt te worden. Vorige week concludeerde het gerenommeerde Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen al dat het nieuwe kinderbijslagmodel van Vandeurzen de middenklasse doet achteruitgaan. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) gaf ook toe dat hij nog niet met een armoedetoets gestart was. "Een hervorming van 3 miljard doen, zonder de impact te berekenen, dat is niet professioneel voor een regering", zegt Elke Van den Brandt.

Vandaag halen ook de vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers via de SERV het kinderbijslagmodel van N-VA, Open VLD en CD&V onderuit. De SERV spreekt van een "onvolledig budgettair kader" en "geen duidelijke ramingen (van) het aantal rechthebbenden en van de impact van de overgangsmaatregelen voor de sociale toeslagen". Het is duidelijk dat het nieuwe model van de regering de toets met de realiteit niet doorstaat", analyseert Elke Van den Brandt.

"Klap op de vuurpijl, de regering van N-VA, Open VLD en CD&V doet de gezinnen met kinderen vandaag al elk jaar tot 90 euro per kind inleveren. Dat deed ze door de kinderbijslag niet te indexeren. Maar de ouders hebben wel vandaag dat geld nodig om de stijgende prijzen in de supermarkt te betalen. De regering-Bourgeois moet die kille besparing ongedaan maken.

Groen heeft een inkomensgerelateerd model dat de middenklasse vooruit helpt en de kinderarmoede doet dalen. "Het kan dus wel degelijk anders. We dringen er dan ook op aan dat de regering-Bourgeois haar huiswerk helemaal opnieuw maakt. Ze moet een nieuw model uitwerken dat kinderen uit de armoede kan halen en de koopkracht voor alle gezinnen behoudt".

"De wetenschappers zeggen dat het model van de regering-Bourgeois  niet werkt, het kost handenvol geld aan de middenklasse, en het laat kinderen in de armoede. Ook de SERV zegt dat vandaag. Dus ook na weloverwogen deliberatie blijft minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) met een zware buis en een tweede zit achter", besluit het Groen-parlementslid.

Energieplan: doelen positief, nood aan concrete maatregelen

Nieuwsoverzicht Groen -

Energieplan: doelen positief, nood aan concrete maatregelen08 jul, 2016 Lees voor

"De bedoelingen van het Energieplan 2020 voor zonne-, wind- en warmte-energie zijn goed. Hiermee zet de Vlaamse regering een belangrijke eerste stap in de richting van het hernieuwbare-energiemodel waar Groen al jaren voor pleit", reageert Johan Danen.

Johan DanenVlaams parlementslid

"De minister heeft de knop omgedraaid en gaat voor meer hernieuwbare energie. Dat is op zich een positief signaal voor wie wil investeren in groene energie", zegt Johan Danen van Groen vrijdag in een reactie op de goedkeuring op de ministerraad.
"We vinden wel dat de regering moet afstappen van grootschalige biomassacentrales. Dit blijft in zijn plan toch een grote rol spelen", merkt Johan Danen op.
"De minister moet ook nog uitwerken op welke manier hij zijn doelstellingen concreet wil realiseren. Het Windplan komt er pas volgend jaar, het Warmteplan pas in 2018. Terwijl we nog maar op 60% van de doelstelling voor 2020 zitten, volgens de energiebarometer van de minister zelf.
Groen deed vorige maand het concrete voorstel “Zon aan huis” om zonne-energie te boosten. De lokale energiehuizen moeten het iedereen zo makkelijk mogelijk maken. Ze moeten een voorstel op maat maken zodat mensen vrijwillig op een goedkope manier zonnepanelen kunnen installeren op hun eigen dak of in hun buurt. "De bedoeling is dat iedereen, of je nu huiseigenaar of huurder bent, met een paar muisklikken mee kan doen met het zonne-energieproject, waarbij je de zonnepanelen terugbetaalt met de uitgespaarde energiekost,", legt Groen-parlementslid Johan Danen uit. Om meer windmolens aan land te krijgen moet de overheid de participatie van burgers sterk bevorderen, zodat de windmolens niet in eindeloze procedures verzanden.
" Tommelein moet ook afspraken maken met de federale regering, zodat er een globaal energiepact komt met alle overheden samen, met een duidelijke keuze over de afbouw van kernenergie en afhankelijkheid van fossiele brandstoffen naar het voorbeeld van Duitsland. Het is onbegrijpelijk dat het niet mogelijk is goede afspraken te maken met de federale collega", besluit het Groen-parlementslid.

Inschrijving Dag Lokale Politiek 1/10/2016

Nieuwsoverzicht Groen -

Inschrijving Dag Lokale Politiek 1/10/2016

Je stelt zelf je dag samen door je vier favoriete sessies te selecteren

Schrijf je zo snel mogelijk in. Zo ben je helemaal zeker van je plaats in je favoriete workshops.

Voornaam * Naam * E-mail adres * Lokale groep * Functie * - Selecteren -Mandataris"Voorzitter"Secretaris"Penningmeester"Bestuurslid"Actief lid"Lid" Maaltijd * - Selecteren -Ja (€5 euro)"Nee" Workshop 1 (10u10-11u10) - Geen -Koploper: Ruimtelijke Ordening"Tooggesprek: Lokale Economie"Inspiratie: Innovatie Ouderenzorg"Campagne 2018: Netwerken"Op stap: Power To The People" Workshop 2 (11u30-12u30) - Geen -Koploper: Lokale democratie"Tooggesprek: Woonnood van vluchtelingen"Duurzaam transport"Campagne 2018: Een stevige campagnekas"Op stap: Hou het proper met Tine" Workshop 3 (14u00-15u00) - Geen -Koploper: Buurtgerichte zorg"Tooggesprek: Integratie gemeente en OCMW"Inspiratie: Burgerparticipatie"Campagne 2018: Politiseren"Op stap: Fietsen met Filip" Workshop 4 (15u30-16u30) - Geen -Koplopers: Streetwize Story"Tooggesprek: Klimaat"Inspiratie: Lokaal Cultuurbeleid"Campagne 2018: Debattraing"Op stap: Spelen met Elke" Kinderopvang De kinderen bezoeken het Gentse kinderstadsfestival 'Wildemannen Woestewijven" Noteer hier de naam en leeftijd van het kind (of kinderen). Hoef je geen kinderen in te schrijven, laat dit vlak dan open. XRM Submission type: Een lead met type "Hot sympathisant" wordt aangemaakt in de CRMXRM Topic: Dag Lokale Politiek

Pagina's

Abonneren op Assenede aggregator