Feed-aggregator

Zoveelste pestmaatregel op de kap van de gewone burgers

Nieuwsoverzicht Groen -

Zoveelste pestmaatregel op de kap van de gewone burgers28 mei, 2015 Lees voor

NMBS-topman Jo Cornu vindt dat de treintickets tot 34% duurder mogen worden. Ecolo-Groen vindt een dergelijke prijsstijging onaanvaardbaar. “Dit is een totaal verkeerd signaal. In plaats van extra reizigers aan te trekken, worden de huidige reizigers nog meer afgestoten. De mobiliteitsproblematiek wordt er alleen maar erger op, op die manier.”

Stefaan Van HeckeFederaal parlementslid

NMBS-topman Cornu wil een groot deel van de besparingen rechtstreeks bij de consumenten leggen. Naast hogere treintickets denkt men ook aan het sluiten van loketten. Van Hecke: “De loodzware besparingen van de regering Michel belanden op die manier rechtstreeks bij de treinreizigers. Duurdere tickets voor minder dienstverlening.” Van Hecke wijst verder nog op de sociale gevolgen van dergelijke prijsverhogingen: “Als het treinticket duurder wordt, zal dit leiden tot minder mobiliteit bij de zwaksten in onze maatschappij die ook graag eens een uitstap doen of aangewezen zijn op het openbaar vervoer omdat ze geen wagen kunnen betalen.”

Ook de gevolgen voor de mobiliteitsproblematiek en bijhorende vervuiling zijn duidelijk met dit onbegrijpelijk voorstel. “Dit is een oplossing uit de vorige eeuw, toen de auto nog koning was. Dit zal leiden tot nog meer autoverkeer, terwijl we al recordhouder zijn op vlak van files. Het beleid moet net het omgekeerde doen: de fiscale voordelen voor salariswagens fors afbouwen en net meer investeren in openbaar vervoer”, besluit Van Hecke.

 

Duitse inlichtingendienst tapte Belgische internetverbindingen af voor NSA

Nieuwsoverzicht Groen -

Duitse inlichtingendienst tapte Belgische internetverbindingen af voor NSA28 mei, 2015 Lees voor

Groen Links-Europarlementariër Judith Sargentini maakte vandaag in het Europees parlement, samen met het Oostenrijkse parlementslid Peter Pilz en Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke aanvullende gegevens bekend over de omvang van het jarenlang aftappen van honderden Europese internetverbindingen door de Duitse inlichtingendienst BND, waaronder 15 Belgische. “Dit doet men niet onder bevriende naties!"

Stefaan Van HeckeFederaal parlementslid

De nieuwe gegevens lijken aan te tonen dat talloze Europese telecomlijnen in 2005 zijn gesplitst en doorgegeven aan de BND, die ze vervolgens doorgaf aan de Amerikaanse geheime dienst NSA. Die dienst, zo blijkt uit de documenten, had aan de BND prioritaire lijnen doorgegeven, waaronder 15 vanuit België (waaronder 10 van Belgacom). In totaal werden 134 lijnen in 31 Europese landen afgetapt.

 

Van Hecke: "Deze informatie is schokkend. Ik zal met betrekking tot de 15 lijnen in België opheldering vragen via het Comité I en vragen stellen aan de bevoegde minister. Het kan niet dat bevriende Europese lidstaten elkaar gaan bespioneren, het kan hier ook om economische spionage gaan, op vraag van de Amerikaanse inlichtingendiensten. We verwachten een forse reactie van onze regering ten aanzien van Duitsland. Op dit moment onderzoekt het Nederlandse KPN welke klanten precies het slachtoffer zijn geworden van spionage, ik verwacht dat Belgacom hetzelfde onderzoek start."   

De Groenen willen opheldering van de Europese Commissie, onder andere over het misbruik van de uitzondering voor nationale veiligheid in Europese verdragen. Sargentini: “Als EU-landen elkaar gaan bespioneren in opdracht van de NSA, verliezen ze allemaal. We worden dan allemaal minder veilig en het schaadt onze bedrijven. Europese veiligheid is ook nationale veiligheid. De Europese Commissie moet ingrijpen om duidelijk te maken waar het nationale belang ophoudt en het Europese begint.”

De 15 Belgische lijnen staan op een prioriteitenlijst van transitlijnen die vanaf Brussel of Parijs naar andere landen in Frankfurt zijn onderschept door Deutsche Telekom. Ook beschikken de Groenen over een getekend contract tussen de BND en Deutsche Telekom, dat de laatste tot onderschepping van doorgaand buitenlands transitverkeer verplicht. Ook wordt duidelijk dat de onderschepping niet beperkt is tot de 73 Nederlandse of 15 Belgische lijnen, maar dat volledige glasvezelkabels waarop deze lijnen waren ondergebracht zijn opengesteld voor de BND en de NSA.

Europees parlementslid Bart Staes (Groen): "Deze nieuwe informatie is extra wrang  op het moment dat het Europees parlement zijn houding bepaalt aangaande de onderhandelingen over het vergaande vrijhandelsverdrag TTIP tussen de EU en de VS. Het is absurd dat Europese landen zélf mogelijk economisch gevoelige informatie van elkaar aan de VS gaan geven op een moment dat steeds duidelijker wordt dat zij ons bepaalde zaken willen opdringen en Europese regelgeving onder druk kan komen te staan."

 

KGA: Klein, Gevaarlijk en Absurd

Nieuwsoverzicht Groen -

KGA: Klein, Gevaarlijk en Absurd 26 mei, 2015 Lees voor

In Brussel kan je op een aantal manieren klein gevaarlijk afval (KGA) kwijt: in containerparken, via aparte inzameling in gemeentes of bij de gewestelijke Proxy Chimik vrachtwagens. Maar de coördinatie bij Net Brussel loopt in het honderd en gebruiksvriendelijk is het al helemaal niet. Bovendien is het helemaal niet duidelijk wat nu wel dan niet bij het KGA hoort. Net Brussel en haar bevoegde staatssecretaris Laanan (PS) moeten dringend hun verantwoordelijkheid nemen.

Annemie MaesBrussels parlementslid

In Brussel kan je op een aantal manieren klein gevaarlijk afval (KGA) kwijt: in containerparken, via aparte inzameling in gemeentes of bij de gewestelijke Proxy Chimik vrachtwagens. Maar de coördinatie bij Net Brussel loopt in het honderd en gebruiksvriendelijk is het al helemaal niet. Bovendien is het helemaal niet duidelijk wat nu wel dan niet bij het KGA hoort. Net Brussel en haar bevoegde staatssecretaris Laanan (PS) moeten dringend hun verantwoordelijkheid nemen.

Stel je voor: tijd voor een grote zomerse opruimronde. Je hebt een bakje verfpotten, kapotte kerstversiering en wat lege bussen deodorant liggen. Wat moet in welke zak terecht? Of moet dat afval apart gesorteerd worden? Een bezoek aan de website van Net Brussel geeft niet meteen duidelijkheid. Een weinig behulpzaam ophaalsysteem Proxy Chimik komt elke maand langs in een wijk en staat dan drie kwartier te wachten op wie komen zal. Iemand die wil recycleren moet eigenlijk een halve dag verlof nemen om bij wijze van spreken vijf verfpotten correct te recycleren. Moet dat echt zo ingewikkeld? 

Annemie Maes, parlementslid Groen: “De overheid heeft met Net Brussel het geknipte instrument in handen om een coördinerende rol te spelen. Het heeft informatiekanalen die ze kan inzetten om duidelijk te maken wat wel en niet KGA is, want ook daar is te veel onduidelijkheid over. Wil de overheid het haar burgers zo moeilijk mogelijk maken om te recycleren?”

Vandeput plaveit weg voor kernwapens en breed inzetbaar leger

Nieuwsoverzicht Groen -

Vandeput plaveit weg voor kernwapens en breed inzetbaar leger26 mei, 2015 Lees voor

De ‘Belgische veiligheidsomgeving tot 2030’ is het eerste hoofdstuk van de langverwachte en achterstallige strategienota van Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA). Het is voorlopig het enige hoofdstuk van de plannen van de minister waar de regeringspartners wel mee akkoord gaan.

Wouter De VriendtFederaal parlementslid

Het moet de bedreigingen op onze veiligheid tot 2030 analyseren en aangeven welk antwoord Defensie daarop moet geven. In die zin is het een voorzet op wat zal volgen. Minister Vandeput heeft het goedgekeurde hoofdstuk in alle stilte op zijn website gepubliceerd. Hij wilde wellicht het zoveelste lek bij Defensie te snel af zijn. De analyse geeft al een zekere richting aan waar de federale regering wil landen met Defensie. Dit hoofdstuk moet straks de keuzes verantwoorden die de regering nu aan het afkloppen is: welke componenten (marine, land, lucht, medische component) ze behoudt, hoe risicovol de opdrachten mogen zijn (gevechten of humanitair) en in welk duur materiaal– ondanks de besparingen – de volgende regeringen daarvoor decennialang moeten investeren. 

 

Groen is tevreden met een aantal klemtonen in de nota: de aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering, de aandacht voor cyberdefensie, de multilaterale rol van de VN en OVSE, de beveiliging van internationale handel (o.a. maritieme routes), de rol van Defensie in eigen land (natuurrampen, genie, logistieke ondersteuning). Maar bij deze tekst moeten we ook tussen de lijntjes lezen en elk woord wikken en wegen. Alvast enkele opvallende vaststellingen: 

“Het enorme Russische nucleaire arsenaal maakt dat de Europese NAVO-landen ook blijvend een belangrijke rol zien weggelegd voor de Alliantie inzake nucleaire afschrikking.” (p. 4) 

Dat N-VA, Open Vld en CD&V de Amerikaanse kernwapens in Kleine Brogel vandaag nog niet weg willen, is geen nieuws. Maar voor het eerst zeggen ze nadrukkelijk dat ook op lange termijn, in 2030, kernwapens aanvaardbaar en zelf nodig zullen zijn. De Regering wijst op belang van nucleaire afschrikking door de NAVO en cruciale rol die België in de NAVO moet spelen. Ze legt alle argumenten in deze nota om kernwapens tot 2030 in België te houden en gaat daarmee dus in tegen de resolutie die het Vlaams Parlement kamerbreed aannam en de meerderheid van de publieke opinie, wars van alle debatten die hierover al in de Kamer gevoerd zijn. 

“In Libië daarentegen, is een succesvolle militaire actie van de Europese landen niet opgevolgd door een even doortastende civiel-militaire stabilisatiefase. Door dit gebrek werd niet enkel Libië, maar de gehele regio (waaronder Mali) gedestabiliseerd.” (p. 3)

De zet voor het eerst zwart op wit dat Libië een failed state is geworden door gebrek aan stabilisatie-inspanningen (dus civiel/diplomatiek) na de militaire fase (de inzet van onze F-16’s). Hoewel de regering zich blijkens deze analyse bewust is dat het militaire instrument geen duurzame oplossing biedt, geeft ze er geen gevolg aan. Nergens in haar nota erkent en expliciteert de regering dat om onze veiligheid te garanderen ze meer middelen zal moet steken in diplomatie, conflictpreventie en ontwikkelingssamenwerking. Nochtans riepen de experten tijdens de hoorzittingen in de kamer daartoe op. 

“Het valt te voorzien dat de Russische overheid blijvend deze negatieve versie van de comprehensive approach zal toepassen om landen in Oost-Europa, die voor hun toekomst naar het Westen kijken, te destabiliseren. Het valt dan ook te verwachten dat de Oost-Europese landen de andere NAVO-lidstaten – dus ook België - zullen vragen om hun militaire aanwezigheid in het oosten op te voeren en een voldoende hoge bijdrage aan te houden in de burden en risk sharing voor militaire afschrikking.” (p. 3) 

Als je enige instrument een hamer is, dan is elk probleem een nagel. Rusland wordt als militaire dreiging gezien en na de NAVO moet nu zelfs de EU moet via militaire middelen Oost-Europa bijstaan. Maar nergens herneemt dit document de oproep tot de-escalatie en nieuw partnership met Rusland. Nochtans was exact dat een van de aanbevelingen van de parlementsleden van de meerderheid in hun resolutie met aanbevelingen voor deze strategische visie op Defensie (paar weken geleden goedgekeurd). Een van de oproepen aan de regering is om werk te maken van partnership met Rusland.

“Het is noodzakelijk om de nodige aandacht te geven aan het feit dat de opkomende machten ook sterk investeren in militaire macht. Terwijl de Europese defensie-inspanning de voorbije jaren sterk daalde, steeg deze van de BRIC (Brazilië, Rusland, India en China)-landen tussen 2004 en 2013 met 45 tot 170%.” (p. 7)

“De toekomst blijft altijd onzeker. Wat opmerkelijk is, is de bijzonder snel toenemende complexiteit van de wereld. (…) De vormgeving van de Belgische Defensie dient de mogelijkheid te bieden om zich snel en flexibel aan te passen aan deze omgeving.” (p. 1)

Het klopt dat de militaire uitgaven van de BRIC-landen stijgt (flow), maar de regering verzwijgt handig dat dat EU met grote voorsprong de tweede hoogste defensie-uitgaven heeft (stock). Deze nota wil vooral verantwoorden dat België en de EU meer moeten spenderen aan Defensie in plaats van tot meer resultaat te komen via efficiëntieoefeningen zoals pooling, sharing of het afbakenen van niches of excellence.  Bovendien benadrukt deze nota dat in een complexe, onvoorspelbare wereld Defensie op alles voorbereid moet zijn. We zien hierin de bevestiging dat de federale regering bij de uitwerking van deze visie in de keuze voor opdrachten, materiaal en gevechtstypes weinig moedige keuzes zal maken. Nochtans is taakverdeling tussen Europese landen, en dus specialisatie, de logica zelve in een context van dalende budgetten. We hebben de Europese integratie, waarom maken we er niet meer gebruik van? Het is onzinnig om alles dubbel op te willen blijven doen.

“De versterking van de integratie van de Belgische Defensie met deze van strategische partnerlanden kan op die wijze bottom-up bijdragen tot een meer Europese defensie-inspanning.” (p. 8) 

Samenwerking mag niet vrijblijvend zijn. De politiek mag niet wachten tot de generaals samenwerkingsverbanden willen afsluiten (bottom-up).  Integratie moet ook top-down opgelegd worden door ministers die gezamenlijke visie en integratie uittekenen en hun defensieplanningen coördineren. Opnieuw volgt een pleidooi in bedekte termen voor een breed leger in plaats van specialisatie.

 

http://www.vandeput.fgov.be/sites/default/files/articles/20150508%20Bijl...

 

1 jaar na verkiezingen: “Gebroken beloftes maken dagelijks leven duurder en moeilijker”

Nieuwsoverzicht Groen -

1 jaar na verkiezingen: “Gebroken beloftes maken dagelijks leven duurder en moeilijker” 25 mei, 2015 Lees voor

1 jaar rechtse meerderheid levert een indrukwekkend lijst gebroken beloftes op, maar voor gewone burgers blijft het perspectief op beter uit. De gebroken beloftes maken het dagelijks leven een pak onzekerder, duurder en moeilijker. Het zijn de gezinnen, werkenden en kwetsbare groepen die vandaag de inspanningen dragen. 

Meyrem AlmaciPartijvoorzitster en federaal parlementslid

Eén jaar na verkiezingen analyseert Groen de verkiezingsbeloftes van de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD. Groen-voorzitster Meyrem Almaci: “1 jaar rechtse meerderheid levert een indrukwekkend lijst gebroken beloftes op, maar voor gewone burgers blijft het perspectief op beter uit. De gebroken beloftes maken het dagelijks leven een pak onzekerder, duurder en moeilijker. Het zijn de gezinnen, werkenden en kwetsbare groepen die vandaag de inspanningen dragen. Ondertussen blijkt uit de analyses van het Planbureau dat het regeringsbeleid ook heel wat jobs verloren doet gaan." Maar Groen ziet ook hoopgevende signalen. ”Het samenspel van burgers en oppositie op dossiers zoals Ringland, Uplace en de tax shift dwingt de regering tot cruciale bijsturingen,” zegt Meyrem Almaci.

Meyrem Almaci: “In de verkiezingscampagne en bij de regeringsvorming had de meerderheid aangekondigd dat de besparingen burgers pijn zouden doen. Eén jaar later stellen we vast dat het nog erger is dan verwacht, omdat een aantal cruciale beloftes die de pijn zouden kunnen verzachten, worden gebroken. Daardoor komen de besparingen dubbel zo hard aan. De door N-VA gedomineerde regeringen breken heel wat zekerheden af. Tegelijk ontbreekt het perspectief: waarom doen we dit alles eigenlijk, dat is totaal niet duidelijk.”

Fractieleider Kristof Calvo (Groen): “Alleen al in 2015 bespaarde de federale regering 1,5 miljard euro in de sociale zekerheid: snoeien in de werkloosheidsuitkering, de wachtuitkering, het deeltijds werken, de pensioenbonus, het tijdskrediet …. En er is ook nog de indexsprong. Over maatregelen die het leven van mensen die werken of het al moeilijk hebben, raakte de regering het snel eens. Maar de beslissing over een tax shift en een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens wordt op de lange baan geschoven. De pijnlijke beslissingen zijn al genomen, het perspectief voor de burger, daar wachten we nog op”

Met minister-president Geert Bourgeois (N-VA) staat voor het eerst een nationalist aan het Vlaamse roer. Fractieleider Björn Rzoska (Groen): “De ellenlange wachtlijsten in zorg en welzijn worden niet aangepakt, 20% minder investeringen in schoolinfrastructuur en investeringen in natuur worden gehalveerd. Van de dure Vlaamse verkiezingsbeloftes komt weinig in huis. Bovendien is er budgettaire knoeiwerk. Ondertussen duwt men tegen de wil van de burgers mastodontprojecten zoals Uplace en Oosterweel door. De verandering onder de nationalisten komt duidelijk niet ten goede van de Vlamingen.”

De geldverslindende megaprojecten en de fiscale regularisaties van de karaattaks en de Kaaimantaks  staan haaks op wat de bevolking wil. “1 jaar na de verkiezingen is er geen excuus meer voor het uitwerken van een echte taks shift richting de inkomsten uit vermogens en de grote vervuilers. De alternatieven voor het harde regeringsbeleid gaan niet verdwijnen en Groen zal ze op tafel blijven leggen en met vuur in de parlementen verdedigen. Voor elke gebroken belofte stelt Groen ook een alternatief voor dat binnen haar alternatieve begroting is opgenomen,” besluit Meyrem Almaci.

 

Schieten op de pianist is een zwaktebod.

Nieuwsoverzicht Groen -

Schieten op de pianist is een zwaktebod. 25 mei, 2015 Lees voor

Vandaag beschuldigde Bart De Wever de voormalige Brusselse staatssecretaris Bruno De Lille onterecht van hypocrisie. Groen, dat de politieke benoemingen van de N-VA aanklaagt, zou volgens hem in Brussel zelf meegewerkt hebben aan politieke benoemingen. Het is duidelijk dat de waarheid over de onfrisse praktijken van de N-VA hard aankomt want blijkbaar rest De Wever in deze enkel nog intimidatie en het verspreiden van leugens. 

Bruno De LilleBrussels parlementslid - fractieleider

Vandaag beschuldigde Bart De Wever de voormalige Brusselse staatssecretaris Bruno De Lille onterecht van hypocrisie. Groen, dat de politieke benoemingen van de N-VA aanklaagt, zou volgens hem in Brussel zelf meegewerkt hebben aan politieke benoemingen. Het is duidelijk dat de waarheid over de onfrisse praktijken van de N-VA hard aankomt want blijkbaar rest De Wever in deze enkel nog intimidatie en het verspreiden van leugens.

Bruno De Lille, Brussels fractieleider voor Groen: "Bart De Wever is duidelijk het Noorden kwijt door zijn eigen benoemingscarrousel. Het tegendeel is namelijk waar. Toen Groen in 2009 in de Brusselse regering terecht kwam, is er meteen werk gemaakt van een nieuwe objectieve en meer transparante aanwervingsprocedure voor de topmanagers in het openbaar ambt."

Zo is er voor gezorgd dat er vanaf toen een extern en onafhankelijk assessmentbureau bij de selecties betrokken is. De jury’s waarvoor de kandidaten hun beleidsnota's moeten voorstellen, bestaan uit onafhankelijke experts, uit het werkveld, uit het academisch milieu of als HR specialisten. Bovendien zijn de vakbonden aanwezig als onafhankelijke observator. Enkel de meest capabele kandidaten raken dus door deze strenge selectie.

De Brusselse regering kan ook niet meer afwijken van de resultaten van deze procedure: ze is verplicht de eerst gerangschikte kandidaat te nemen.

Natuurlijk is het zo dat er af en toe mensen met een politiek etiket aan de selectieprocedures deelnemen. Ze krijgen echter geen speciale behandeling en moeten net als iedereen anders als meest geschikte kandidaat uit de procedure komen voor ze in aanmerking kunnen komen voor de job. Soms lukt hen dat, soms niet. Zo zijn er intussen heel wat mensen aangesteld zonder politieke kleur en zelfs enkele die bekend stonden als sympathisanten van de oppositie. Het resultaat dus van een geobjectiveerde procedure.

Het is bovendien onbegrijpelijk dat Bart De Wever suggereert dat Groen politieke benoemingen steunde omdat de kabinetschef van Bruno De Lille meedeed aan een selectieproef binnen het Brusselse ministerie. Eigenlijk is dit net het bewijs van het tegendeel: de kabinetschef van Bruno De Lille deed inderdaad mee aan het examen voor algemeen directeur voor Brussel Mobiliteit. Hij werd echter als tweede gerangschikt en dus werd iemand anders benoemd.

"Bart De Wever beseft dat hij de politieke benoemingen door de N-VA inderdaad niet kan uitgelegd krijgen en dus schiet hij op de pianist. Zo hoopt hij de aandacht van zijn onfrisse praktijken af te leiden. Ik heb echter niets te verbergen en vraag dan ook het nodige politiek fatsoen van de voorzitter van de N-VA.", zegt Bruno De Lille.

 

Bijna 10.000 sociale woningen staan leeg

Nieuwsoverzicht Groen -

Bijna 10.000 sociale woningen staan leeg22 mei, 2015 Lees voor

Cijfers van Groen leggen bloot hoe hardnekkig de structurele leegstand van sociale woningen in Vlaanderen is. Vandaag staan er bijna 10.000 sociale woningen leeg, 9.571 om precies te zijn, zo’n 6% van het totale patrimonium.

An MoerenhoutVlaams parlementslid

Uit nieuwe cijfers blijkt nu dat er meer dan 5000 woningen al langer dan 6 maanden leeg staan. Daarvan staan er 2000 woningen zelfs al langer dan 2 jaar, en 1000 woningen al langer dan 4 jaar leeg, blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen).
“Dat er duizenden sociale woningen jaren aan een stuk leeg staan, is absurd.  En dat op het moment dat er bijna 80.000 Vlamingen op de wachtlijst staan voor een sociale woning. Dat is een doorn in het oog, zowel voor de kandidaat-huurders als voor de sociale huisvestingsmaatschappijen,” vindt An Moerenhout, Vlaams parlementslid voor Groen. Groen wil dat minister van wonen Homans (N-VA) dringend investeert in de bouw van sociale woningen.

De leegstand is te wijten aan de broodnodige renovatiebeweging die de sociale huursector de afgelopen jaren onderging. Men renoveert immers niet per woning, maar per blok. En het is geen sinecure om alle huurders van zo’n blok tegelijkertijd te herhuisvesten. “De sociale huisvestingsmaatschappijen doen wat ze kunnen, maar ze moeten roeien met de riemen die ze hebben. En daar knelt het schoentje. De Vlaamse regering laat hen in de steek,” vindt Moerenhout.

Groen vindt dat minister Homans meer moet investeren in het renoveren en het bouwen van sociale woningen. “Het herhuisvesten en dus ook het renoveren kan een pak sneller vooruit gaan op het moment dat er meer nieuwe sociale woningen worden gebouwd. De Vlaamse regering moet investeren in het bouwen van sociale woningen. Maar N-VA minister Liesbeth Homans doet het omgekeerde. Ze rommelt wat in de marge van het sociale woonbeleid, door een taaltest en tijdelijke contracten in te voeren, maar structureel verandert er niks. Meer zelfs, de minister bespaart jaarlijks 15 procent op de bouw van nieuwe sociale woningen tijdens deze legislatuur, ” zegt Moerenhout.
Nochtans heeft Vlaanderen veel te weinig sociale woningen: 6 procent, en dat is veel minder dan het Europese gemiddelde dat rond 18 procent schommelt. Groen vraagt een duidelijk kader en timing voor renovatie van het sociaal huurpatrimonium. Ook vraagt de partij dat minister Homans de besparingen op het bouwen van sociale huurwoningen terugschroeft.

De Croo verkoopt zijn besparingen op ontwikkelingssamenwerking als een “modernisering”

Nieuwsoverzicht Groen -

De Croo verkoopt zijn besparingen op ontwikkelingssamenwerking als een “modernisering” 21 mei, 2015 Lees voor

Vandaag heeft minister Alexander De Croo een beslissing met verstrekkende gevolgen voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking genomen.

Wouter De VriendtFederaal parlementslid

De minister wijzigde de lijst landen waar ons land rechtstreeks op het terrein aan bilaterale ontwikkelingssamenwerking kan doen. In de toekomst zullen er dat nog 14 zijn, vier minder dan vandaag. België trekt weg uit de middeninkomenslanden en concentreert zich nog meer op de lage-inkomenslanden door twee partnerschappen aan te gaan met twee nieuwe fragiele staten.  De minister wilde vanmiddag in het parlement niet garanderen dat het totale budget voor 14 partnerlanden niet lager zou liggen dan het totale budget dat er vandaag is voor de 18 partnerlanden. Nochtans zal wie bespaart ook minder impact bereiken.

“Ik kan begrip opbrengen voor een oefening om tot meer concentratie en minder versnippering te komen, op voorwaarde dat dit leidt tot een verhoging van onze middelen in die landen. Dat opent deuren en zal ons misschien meer impact geven om armoede en ongelijkheid te bestrijden. Maar zowel uit de communicatie van de regering in de pers en in het parlement blijkt dat deze concentratieoefening de besparingsoefening moet verhullen” aldus Kamerlid Wouter De Vriendt.

Dat de minister de concentratie-oefening niet los wil zien van de besparingen op ontwikkelingssamenwerking baart Groen zorgen. “De besparingen van de regering Michel en de vorige regering Di Rupo op ontwikkelingssamenwerking zijn schandalig. Tegen 2019 zal de regering gecumuleerd 1 miljard euro besparen op ontwikkelingssamenwerking. Nochtans is economische, sociale en culturele ontwikkeling niet alleen een recht, ontwikkelingssamenwerking is ook in ons eigen belang. Zo zullen de migratiestromen naar Europa alleen toenemen als rijke landen geen welvaart en perspectief creëren in het zuiden”

Sinds 2000 veranderden de opeenvolgende federale regeringen al vier keer de lijst partnerlanden. Om doeltreffend te zijn, moet ontwikkelingssamenwerking voorspelbaar zijn. Minister De Croo miste een kans door zijn voorstel niet vooraf met het parlement te bespreken. Een kamerbrede consensus, zou stabiliteit gedurende enkele legislaturen kunnen garanderen. Groen wil ook de objectieve onderbouwing zien voor het behoud, de toevoeging of het schrappen van de partnerlanden. We mogen niet naïef zijn, in het verleden was de keuze van partnerlanden het resultaat van partijpolitieke koehandel.

Bovendien houdt de beweging van Minister De Croo naar meer partnerschappen met fragile staten in de minst ontwikkelde landen grote risico’s in. Resultaten boeken lukt moeilijker in die landen. De minister moet incalculeren dat er meer mislukkingen zullen volgen en de moed tonen om ontwikkelingssamenwerking te verdedigen. Minister De Croo moet die mislukkingen uitleggen aan een publieke opinie die steeds kritischer wordt en resultaten wil zien voor zijn belastinggeld.

Tot slot benadrukte Groen dat rechtstreekse hulp aan de overheden van partnerlanden die de mensenrechten schenden of corrupt zijn, niet kan. In zo’n geval moet de hulp via lokale NGO’s en middenveldorganisaties tot bij de bevolking komen.

Het lijkt alsof regering Michel niet wil dat mensen trein nemen

Nieuwsoverzicht Groen -

Het lijkt alsof regering Michel niet wil dat mensen trein nemen21 mei, 2015 Lees voor

Groen betreurt het wegvallen van de financiering van de fietspunten aan de NMBS-stations in Vlaanderen. Dit illustreert hoe nefast de besparingen op de NMBS zijn. De overheid raadt op die manier de pendelaar af om met openbaar vervoer te reizen. Terwijl we net het omgekeerde zouden moeten doen.

Mobiliteit en verkeersveiligheid Stefaan Van HeckeFederaal parlementslid

Groen betreurt het wegvallen van de financiering van de fietspunten aan de NMBS-stations in Vlaanderen. “Dit illustreert hoe nefast de besparingen op de NMBS zijn. De overheid raadt op die manier de pendelaar af om met openbaar vervoer te reizen. Terwijl we net het omgekeerde zouden moeten doen. Liever nog meer pendelaars in de file duwen dan te investeren in het openbaar vervoer”, aldus Stefaan Van Hecke, kamerlid Groen.

Van Hecke: “Deze beslissing van de NMBS is een totaal fout signaal. We gaan hiermee terug in de tijd. Het gaat ook totaal in tegen de trend van ‘combi-mobiliteit’ waar onze regeringen zo graag mee uitpakken. In plaats van fietspunten af te bouwen, zou de NMBS net meer moeten investeren in de milieuvriendelijke uitbouw van haar stations, en dat betekent ook het stimuleren van het fietsgebruik.”

Het stopzetten van de financiering van 15 van de 43 fietspunten is een rechtstreeks gevolg van de besparingen op de NMBS die de regering Michel doorvoert. Het zijn vooral de kleinere stations die daardoor getroffen worden. “Door de pendelaar op die manier af te raden de fiets te nemen, zal het verkeer in de buurt van de kleinere stations alleen maar toenemen met alle gevolgen van dien. Na de dienstregeling worden deze mensen opnieuw getroffen. Minder treinen, minder dienstverlening, het lijkt wel alsof de regering Michel niet wil dat mensen de trein nemen”, besluit Van Hecke.

 

Na woorden moeten daden van de Vlaamse regering komen

Nieuwsoverzicht Groen -

Na woorden moeten daden van de Vlaamse regering komen19 mei, 2015 Lees voor

De partij Groen is tevreden met de kamerbrede steun voor de resolutie deradicalisering in het Vlaams parlement. De voorbije maanden werkte Groen vanuit de oppositie constructief en sereen samen met de regeringspartijen om 55 aanbevelingen uit te werken”, zegt Groen-parlementslid en ondervoorzitter van de commissie, Elisabeth Meuleman woensdag.

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

“Wij vragen nu dat er een opvolgingscommissie komt en dringen er bij minister Homans op aan om voor een eerste keer binnen zes maanden, en vervolgens jaarlijks, met een voortgangsrapportage naar het parlement te komen. Zo kunnen we er vanuit het parlement op toezien dat dit niet bij woorden blijft maar dat er effectief extra ondersteuning komt voor lokale besturen en eerstelijnswerkers op het terrein.”

“Nog elke maand vertrekken een dozijn strijders uit België naar de oorlog. De situatie is dus even urgent als een half jaar geleden. Groen presenteerde na de aanslag op Charlie Hebdo al een conceptnota en een omvattend actieplan, na brede consultatie met het veld. We zijn tevreden dat veel van onze voorstellen in de resolutie werden opgenomen. Groen heeft actief deelgenomen aan de intensieve werkzaamheden van deze commissie. Voor dit belangrijke onderwerp wilden we de grenzen van meerderheid en oppositie overstijgen”, verklaart Meuleman.

Voor Groen is deze resolutie een hefboom om de regering aan te manen om snel deze aanbevelingen om te zetten in daden op het terrein en om meer te doen om de voedingsbodem van radicalisering weg te nemen. Deze oplossingen moeten zowel voor veiligheid als voor verbondenheid en maatschappelijke samenhang zorgen. 

 “Het is heel belangrijk dat er extra steun gaat naar de eerste lijn: Ouders, jeugdwerkers en leerkrachten die jongeren zien radicaliseren, moeten steun vinden bij de overheid. De erkenning van oudergroepen en de ondersteuning van lokale besturen is daarbij cruciaal”, benadrukt het Groen-parlementslid.

Dat Vlaanderen garant staat voor een open inclusief maatschappijmodel moet ook letterlijk zichtbaar zijn. "We zijn dan ook blij dat in de resolutie werd opgenomen dat Vlaanderen actie zal ondernemen voor meer diversiteit bij onderwijzend en verzorgend personeel, discriminatie op de arbeidsmarkt kordaat willen aanpakken en ook via beheersovereenkomsten of afsprakenkaders meer kleur wil in de media", zegt Meuleman.

 “Belangrijk is dat de regering de mooie plannen nu omzet in concrete daden op het terrein. Dit parlementair werkstuk gaat verder dan het actieplan van minister van Inburgering Liesbeth Homans (N-VA). De bal ligt nu in haar kamp. Om concrete resultaten te boeken op het terrein en om de 55 aanbevelingen uit te voeren, zal de regering een versnelling hoger moeten schakelen”, besluit het Groen-parlementslid.

Gekibbel van Rutten en De Wever heeft nog geen enkele gezin vooruit geholpen

Nieuwsoverzicht Groen -

Gekibbel van Rutten en De Wever heeft nog geen enkele gezin vooruit geholpen19 mei, 2015 Lees voor

Wat Rutten en De Wever opvoeren is een staaltje van slecht toneel door slechte acteurs. Hogere facturen, lagere lonen en uitkeringen komen op exact hetzelfde neer als hogere belastingen. Een euro is een euro voor de werkende burger of voor wie van een uitkering leeft.

Meyrem AlmaciPartijvoorzitster en federaal parlementslid

“Beschamend”, zo reageert Groen-voorzitster Meyrem Almaci op de publieke ruzie tussen de meerderheidspartijen. “Wat Rutten en De Wever opvoeren is een staaltje van slecht toneel door slechte acteurs. Hogere facturen, lagere lonen en uitkeringen komen op exact hetzelfde neer als hogere belastingen. Een euro is een euro voor de werkende burger of voor wie van een uitkering leeft. Dit land heeft dringend nood aan eerlijkere belastingen. Terwijl de tax lift voor burgers reeds een feit is, houdt men elke rechtvaardige hervorming van de fiscaliteit tegen. Het gekibbel heeft nog geen enkel gezin vooruit geholpen.” 

De indexsprong voor lonen en van de kinderbijslag, de afschaffing van gratis water en elektriciteit, de hogere onderwijsfactuur, de duurdere crèches of de tariefverhoging bij De Lijn. Volgens de Gezinsbond loopt de rekening voor een gezin met 4 kinderen op tot meer dan 2400 euro. Almaci: “De burgers willen gerust een inspanning leveren maar die moet wel rechtvaardig zijn. De gewone burgers krijgen alle facturen van deze rechtse meerderheid. De tax shift is een kans om voor hen iets terug te doen. Groen wil een groene en sociale tax shift om de belastingen te verschuiven zodat mensen minder betalen en vervuilers en grootste vermogens meer.” 

Door schijngevechten te houden in de media zetten de meerderheidspartijen steeds dezelfde groepen uit de wind, namelijk de grote vermogenden en de grote vervuilers. “Als je eerlijkere verdeling van belastingen tegenwerkt, dan hypothekeer je net het aanzwengelen van de economie: wij willen die tax shift om zo meer jobs te creëren en extra koopkracht voor gezinnen te realiseren,” besluit Almaci.

Ernstige vragen over functioneren Marghem na plagiaat en achterhouden informatie

Nieuwsoverzicht Groen -

Ernstige vragen over functioneren Marghem na plagiaat en achterhouden informatie 19 mei, 2015 Lees voor

Al enkele weken woedt een juridische discussie over de levensduurverlenging van Doel 1 en 2. Ecolo-Groen heeft nu de hand kunnen leggen op een juridisch advies aan Energieminister Marghem. 

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

Dat is opmerkelijk want volgens de minister was er zo geen advies. “Marghem heeft het parlement voorgelogen, de externe juridische nota geplagieerd en daarbij cruciale informatie achtergehouden”, aldus Kristof Calvo, federaal fractieleider Groen, en zijn Ecolo-collega Jean-Marc Nollet.

Eerder drongen de Raad van State en het FANC al aan op aanpassingen. Energieminister Marghem wilde echter geen aanpassingen. Ze probeerde vorige week de adviezen te counteren met een handgeschreven juridische nota. Haar eigen nota blijkt nu overgeschreven van het extern juridisch advies, van het kantoor Janson. “Dat heet plagiaat. Dat moet een rechtenstudent niet proberen”, aldus Calvo.

Marghem hield daarenboven delen van het advies achter. Calvo: “De delen uit het extern juridisch advies die ongunstig zijn voor haar, heeft ze niet overgenomen in haar eigen nota. Ook het advies van Janson dringt aan op een aanpassing van het wetsontwerp. Dit luik is helemaal verdwenen. Dat deel werd niet overgeschreven.”

Ecolo-Groen stelt zich ernstige vragen bij het functioneren van Marghem in dit dossier. “Hier zijn grote fouten gemaakt. Tijdens de Kamercommissie vandaag willen we tekst en uitleg. Dit moet zo snel mogelijk uitgeklaard worden”, besluiten Calvo en Nollet.

 

Groen wil slim netwerk voor De Lijn

Nieuwsoverzicht Groen -

Groen wil slim netwerk voor De Lijn18 mei, 2015 Lees voor

"We zijn het eens met Bart Somers dat de bussen en trams meer moeten afgestemd worden op de vraag van de klanten. Voor Groen zijn de vervoersregio's naar Nederlands model een interessante piste. Op lokaal vlak wil Groen een slim netwerk voor De Lijn", reageert Groen-fractieleider Björn Rzoska maandag op het voorstel van Open VLD-parlementslid Bart Somers om de gemeenten meer inspraak te geven in het aanbod van de vervoersmaatschappij.
 

Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

“Met het pleidooi voor een slim netwerk, wil Groen het aanbod van De Lijn op het niveau van stad en gemeente uitbreiden met (collectieve) taxi's, auto-delen en belbussen waar nodig. Het overleg tussen De Lijn en de steden en gemeenten vandaag is inderdaad onvoldoende, dat bevestigen ook de lokale Groen-schepenen", zegt Rzoska. "Meestal beperkt De Lijn zich tot eenrichtingsverkeer waarbij de vervoersmaatschappij haar beslissingen eenzijdig neemt. Terwijl het stads- en gemeentebestuur wel het beste zicht heeft op waar een extra bus nodig is", zegt Rzoska. 

"Het is wel belangrijk is wel dat De Lijn voldoende budgetten krijgt, zeker als ze ook meer op maat van het lokale niveau werkt. De regering van N-VA, CD&V en Open VLD echter drastisch op de bussen en trams en verhoogde de bus- en tramtickets. Mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) doet de mensen meer betalen voor minder service, dat kan niet", zegt Rzoska.

"Maar dat er op sommige plaatsen duurdere tarieven zouden komen, zoals Open VLD’erBart Somers voorstelt, daar is Groen het niet mee eens. Een busticket mag op de ene plaats niet duurder zijn dan de andere. Anders komt men in middeleeuwse toestanden terecht", besluit Björn Rzoska. 

Wij willen niet getolereerd worden, wij willen respect

Nieuwsoverzicht Groen -

Wij willen niet getolereerd worden, wij willen respect15 mei, 2015 Lees voor

België is bijna het meest holebi- en transvriendelijke land van Europa. Dat bleek alvast uit de ILGA-Europe Rainbow Index. Een reden om te feesten? Of net niet?

Diverse samenleving Bruno De LilleBrussels parlementslid - fractieleider Petra De SutterSenator

België is bijna het meest holebi- en transvriendelijke land van Europa. Dat bleek alvast uit de ILGA*- Europe Rainbow Index 2015 die het LGBT**-beleid van de Europese landen elk jaar tegen het licht houdt. En als we binnenkort zoals beloofd ook nog onze wetgeving op transseksualiteit aanpassen zodat o.m. de sterilisatie-verplichting wegvalt, dan laten we wellicht ook Groot-Brittannië achter ons en halen we volgend jaar de absolute top.

Een reden om te feesten? Of net niet? Het ontlokte alvast heel wat LGBT’s de bedenking “als België tweede staat, hoe erg moet het dan niet zijn in al die andere landen?” Want op het vlak van wetgeving zitten we misschien wel erg goed. Maar ongestoord hand-in-hand lopen met je lief is er maar zelden bij. En in heel wat bedrijven durven LGBT’s niet openlijk spreken over hun partner omdat ze bang zijn voor de spot van collega’s of het gevoel hebben zo promotiekansen mis te lopen. 

Heel wat holebi’s en transgenders hebben bovendien het gevoel dat enkel “getolereerd” te worden en niet “gerespecteerd”. LGBT’s die zich aanpassen aan de hetero-norm hebben inderdaad weinig problemen. Twee mannen of vrouwen die getrouwd zijn, allebei gaan werken, samen een huis gekocht hebben en een kindje hebben (via adoptie of KI) die worden door een heel brede groep van de bevolking aanvaard. Ze worden in de pers ook vaak naar voor geschoven als hét symbool voor het breeddenkende België.

Maar alles wat buiten die norm valt, heeft het heel wat moeilijker. Een man die zich “te vrouwelijk” of een vrouw die zich “te mannelijk” gedraagt, een bi-vrouw die in haar leven zowel relaties met mannen als met vrouwen heeft, een meisje dat beseft dat ze in het lichaam van een jongen geboren is of een homo-man die geen relatie wil maar elke week een andere bedpartner kiest … die voelen dag in dag uit dat ze niet aan de norm beantwoorden. Ze doen niemand kwaad. Ze verplichten geen andere mensen om te leven zoals zij dat doen. En toch zijn ze voortdurend het voorwerp van spot, uitsluiting en zelfs heel vaak van fysieke agressie. 

Dat is het probleem met tolerantie: het zijn de anderen die bepalen wanneer ze je tolereren, aan welke regeltjes en normen je moet voldoen om mee te mogen doen. Hou je je daar niet aan, “dan heb je het zelf gezocht”. Als LGBT’s willen we niet getolereerd maar gerespecteerd worden. Alan De Bruyne, de coördinator van de Pride zag hierin zelfs de bestaansreden van de Pride anno 2015 en merkte terecht op dat er op dat vlak ook binnen het LGBT-milieu nog heel wat werk aan de winkel is. Racisme, het uitsluiten van oudere homo’s, van mensen met een andere godsdienst enzovoort... is ons namelijk ook niet vreemd.

Vandaar deze oproep aan de vooravond van de Pride: laten we stoppen met mensen te kneden naar het beeld van de “meerderheid” en laten we met zijn allen leren aanvaarden dat iedereen uniek is. Laten we ijveren voor meer respect in onze maatschappij. En vergeten we daarbij nooit dat je zelf maar respect verdient als je zelf respect toont. Als we dat nu eens tot het basisprincipe van al onze wetten en regels maken, dan stonden we niet alleen bovenaan op het ILGA-lijstje maar zou onze maatschappij zelf ook zoveel leefbaarder zijn.

(*) ILGA = International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association

(**) LGBT = Lesbiennes, Gays, Biseksuelen en Transgenders

 

Juridische basis verlenging Doel 1 en 2 blijkt handgeschreven notaatje

Nieuwsoverzicht Groen -

Juridische basis verlenging Doel 1 en 2 blijkt handgeschreven notaatje13 mei, 2015 Lees voor

Een handgeschreven notaatje dat door haarzelf werd opgesteld, dat presenteerde minister Marghem in de Kamercommissie als de juridische basis voor het pleidooi van deze regering om de kerncentrales Doel 1 en 2 nog ‘s tien jaar langer open te houden.

 

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

Groen stelde vorige week al dat dat niet nodig is (de lamp kan ook zonder kernenergie blijven branden) en dat een bijkomende verlenging met 10 jaar juridisch niet vanzelfsprekend is. Volgens ons vereist een bijkomende verlenging dat er een nieuw milieu effecten rapportage (MER) wordt uitgevoerd. Bij zo’n MER hoort ook een openbaar onderzoek bij de betrokken bevolking. En aangezien de kerncentrales in Doel vlakbij de Nederlandse grens liggen spreekt het voor zich dat ook de Nederlanders daarin geconsulteerd worden.

Toen we minister Marghem vroegen op welke juridische basis haar beslissing steunde om géén nieuw MER op te laten stellen, bleek dat een handgeschreven notaatje te zijn. Hallucinant.

De debatten sleepten lang aan, tot halfvier ‘s ochtends, maar op het eind verkreeg de Ecolo-Groenfractie wel dat er een tweede lezing komt van het wetsvoorstel. Wordt vervolgd op 26 mei.

De levensduur van de kerncentrales van Doel was aanvankelijk begroot op 30 jaar. Oorspronkelijk zouden ze dus al in 2005 sluiten, de regering Verhofstadt 1 besliste om ze pas in 2015 te sluiten. Michel 1 wil daar nu nog ‘s 10 jaar bijdoen.

TTIP hoorzitting in de Kamer: EU-Commissaris Malmström houdt koppig vast aan schadelijk vrijhandelsverdrag

Nieuwsoverzicht Groen -

TTIP hoorzitting in de Kamer: EU-Commissaris Malmström houdt koppig vast aan schadelijk vrijhandelsverdrag12 mei, 2015 Lees voor

EU-commissaris voor Handel Cecilia Malmström presenteerde vandaag in het federaal parlement haar hervormingsvoorstellen aan het controversiële mechanisme voor geschillenregeling (ISDS) in het vrijhandelsakkoord dat ze namens EU met de VS aan het onderhandelen is (TTIP).

Wouter De VriendtFederaal parlementslid

“Commissaris Malmström wil een paar cosmetische veranderingen doorvoeren maar weigert ISDS te laten vallen”, zag Wouter De Vriendt, Kamerlid voor Groen. “Met meer handel met de VS of wederzijdse erkenning van standaarden hebben we geen probleem. Maar een partijdige arbitrage of een inperking van de macht van een land om wetgeving te stemmen die desgevallend ingaat tegen de belangen van een bedrijf, baart ons zorgen.”
 
ISDS geeft buitenlandse bedrijven de mogelijkheid om landen buiten nationale rechters om aan te klagen in aparte arbitragetribunalen. Deze tribunalen worden samengesteld uit selecte groepjes van zakenadvocaten die moeilijk onpartijdig kunnen worden genoemd. De Europese Commissie wil met ISDS een “fair and equitable treatment of foreign investments”, maar wat is “fair” en “equitable”? De Vriendt: “Bedrijven staan in een te sterke positie, indien hun investeringen worden bedreigd door overheidsbesluiten of nieuwe wetgeving. Zelfs als die wetgeving mens of milieu wil beschermen, bijvoorbeeld op sociaal vlak, veiligheidsvoorschriften in de industrie of een uitstap uit fossiele brandstoffen. Dan nog dreigen overheden geconfronteerd te worden met schadeclaims.”

ISDS werd in de jaren vijftig ontwikkeld om westerse investeerders te beschermen tegen oneerlijke rechtspraak in armere landen. In de Kamer kon Malmström niet  overtuigen waarom ISDS dan toch noodzakelijk is in handelsverdragen tussen twee sterke democratische rechtsstaten met robuuste, ontwikkelde en onafhankelijke rechterlijke machten, zoals de EU en de VS.

Vrijhandel moet democratie respecteren

Nieuwsoverzicht Groen -

Vrijhandel moet democratie respecteren 12 mei, 2015 Lees voor

Vandaag is een belangrijke dag. Zowel in het Europees Parlement als in de Kamer probeert Europees Commissaris voor Handel Cecilia Malmström de meubelen te redden. Alle hens aan dek: een TTIP 2.0 moet soelaas bieden.

Wouter De VriendtFederaal parlementslid Bart StaesEuropees parlementslid

Het is lang niet zeker of het beruchte vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS (TTIP) de verschillende parlementaire stemmingen in de Europese Unie zal overleven. Vooral het mechanisme voor investeringsbescherming en arbitrage bij handelsconflicten (Investor-State Dispute Settlement of ISDS) zorgt voor beroering. Niet alleen bij progressieve usual suspects, maar ook bij enkele Duitse regeringsleden, de voormalige directeur van de Wereldbank Robert Zoellick, de denktank European Council for Foreign Relations, of Test-Aankoop bij ons. Critici vrezen dat in de toekomst onze performante Europese sociale en milieuregelgeving de neerwaartse druk vanuit Amerikaanse én Europese multinationals niet zal kunnen weerstaan.

Vandaag is een belangrijke dag. Zowel in het Europees Parlement als in de Kamer probeert Europees Commissaris voor Handel Cecilia Malmström de meubelen te redden. Alle hens aan dek: een TTIP 2.0 moet soelaas bieden.

ISDS geeft bedrijven de mogelijkheid om landen buiten nationale rechters om aan te klagen in aparte arbitragetribunalen. Deze tribunalen worden samengesteld uit selecte groepjes van zakenadvocaten die moeilijk onpartijdig kunnen worden genoemd. Bedrijven staan zo in een sterke positie, indien hun investeringen worden bedreigd door overheidsbesluiten of nieuwe wetgeving. Zelfs als die wetgeving mens of milieu wil beschermen. Klassiek voorbeeld zijn tabaksbedrijven die overheden aanklagen als die al te vergaande regelgeving voor de volksgezondheid invoeren. Het Zweeds bedrijf Vattenval heeft dan weer Duitsland aangeklaagd omdat het land (democratisch) beslist heeft uit kernenergie te stappen.

Vandaag geeft Malmström toe dat deze verdragen opgesteld zijn met de bescherming van investeringen in het achterhoofd, meer dan met het soevereine recht van staten om te reguleren. Om TTIP te redden, stelt de Eurocommissaris nu voor om tabaksbedrijven uit te sluiten van ISDS. Ze pleit ook voor een permanent arbitragehof met een vaste groep arbiters en ze wil landen de kans geven in beroep te gaan - veelzeggend dat een beroepsmogelijkheid oorspronkelijk niet voorzien was.

Het is mooi dat de Europese Commissie zich genoodzaakt voelt om de kwalijkste aspecten van ISDS aan te passen. Maar TTIP 2.0 is niet meer dan een laagje vernis. De kernvraag blijft: welk probleem proberen we hier eigenlijk op te lossen? Waarom hebben bedrijven speciale, geprivatiseerde rechtspraak nodig als het gaat om twee landen met volwassen, onafhankelijke rechtssystemen? Een overtuigend antwoord van de Europese Commissie blijft achterwege. De investeringen tussen de EU en VS zijn met meer dan 3.100 miljard euro per jaar gigantisch, ook zonder ISDS. Waarom zouden we multinationals dan een extra instrument geven om overheden aan te klagen en daarmee onze democratie in het defensief duwen? Noch in de VS, noch in de EU lopen bedrijven gevaar op discriminatie door reguliere rechtbanken. In een hoorzitting in het Europees Parlement op 2 maart vertelde de Finse professor Martti Koskenniemi, een ISDS-expert en autoriteit inzake internationaal recht, dat hem maar drie gevallen bekend zijn waarbij Europese bedrijven in een Amerikaanse rechtbank geen eerlijke behandeling hebben gekregen. Eén van de drie ging over het Cuba-embargo.

De hervormingsvoorstellen van Malmström zijn niets minder dan een schuldbekentenis. Ze erkennen wat er fout loopt met het ISDS-mechanisme, dat nu al in honderden bilaterale verdragen van EU-landen met ontwikkelingslanden toegepast wordt. Ook in het handelsverdag tussen de EU en Canada (CETA) staat een ISDS-clausule. Als het Malmström menens is, heropent ze de onderhandelingen en haalt ze ISDS uit de deal met Canada. Ook de Belgische belastingbetaler moet wakker liggen van ISDS. België sloot tientallen investeringsverdragen met ISDS-clausules “oude stijl” met derde landen. In plaats van ISDS alsnog in TTIP te krijgen, moet minister Didier Reynders (MR) die bilaterale verdragen herzien. Reeds in 2012 waarschuwden de groene partijen voor het risico dat investeringsverdragen zich tegen de schatkist zouden keren als de Belgische staat een geschil verliest.

Intussen heeft de eerste investeerder al een klacht tegen de Belgische overheid ingediend op basis van ISDS-clausules in die oude investeringsverdragen. Ping-An, de tweede grootste verzekeraar van China, diende in september 2012 een claim in om haar financiële verliezen te recupereren na een investering in het toenmalige noodlijdende Fortis. Experts wijzen er op dat als Europa dit soort bilaterale vrijhandelsdeals blijft sluiten, ook met landen als China, we ons aan meer van dit soort zaken mogen verwachten.   

Vandaag verdedigt Malmström in Brussel haar TTIP light. In het Europees Parlement hebben de commissies voor Milieu, Juridische Zaken, Constitutionele Zaken en Verzoekschriften zich al verzet tegen de ISDS clausule, terwijl de commissies  Werkgelegenheid en Economie zich in minder radicale maar toch zeer kritische termen over ISDS hebben uitgesproken. In juni moet het Europees Parlement over een resolutie stemmen waarmee ze aan de Commissie duidelijk zal maken hoever de Europese onderhandelaars inhoudelijk mogen gaan. De houding van de weifelende traditionele fracties in het Europees Parlement is daarbij belangrijk.

Wat de groenen betreft is het duidelijk. Er is niets mis met handel, op voorwaarde dat het soevereine recht op overheidsregulering niet uitgehold wordt. Vrijhandel mag nooit een synoniem worden voor "multinationals doe vooral waar u zin in hebt". Als een democratie een sterke ecologische of sociale wetgeving wil implementeren, moet ze daartoe alle kansen krijgen. De ISDS-arbitrage is in dat opzicht ondemocratisch. Wij pleiten niet voor een pauze, maar voor een stopzetting van de onderhandelingen tot op zijn minst deze fundamentele kwestie uitgeklaard is.

Dit opiniestuk verscheen op 12 mei 2015 op De Tijd

Met de blauwe zak alleen redden we het niet

Nieuwsoverzicht Groen -

Met de blauwe zak alleen redden we het niet11 mei, 2015 Lees voor

Bijna de helft van alle zwerfvuil bestaat vandaag uit drankverpakkingen, zo'n 2200 ton per jaar. De huidige pmd-omhaling alleen is dus blijkbaar niet langer voldoende. Het is tijd dat de verpakkingssector wakker wordt en vaststelt dat hij zelf in een plastic bubbel vastzit. 

Annemie MaesBrussels parlementslid

Drankproducenten, VOKA en Unizo willen geen statiegeld invoeren op drankverpakking (DS 08/05). Dat is geen verrassing. Ze herhalen al jaren het mantra dat het huidige inzamelsysteem perfect werkt en dat we moeten sensibiliseren, preventief te werk gaan, faciliteren, handhaven waar nodig, kennis vergaren en samenwerken. Intussen blijft zwerfvuil een groot probleem. Bijna de helft van alle zwerfvuil bestaat uit drankverpakkingen, zo’n 2200 ton per jaar.  De huidige PMD-omhaling alleen is dus blijkbaar niet langer voldoende. Het is tijd dat de sector wakker wordt en vaststelt dat ze zelf in een plastic bubbel vastzitten. 

Als ik een paar straten rondwandel in Brussel, Vlaanderen of Wallonië kan ik de plastic flessen en blikjes niet meer op beide handen tellen. Onze wegbermen liggen vol aluminium, onze waterlopen zijn vervuild en op de oceaan drijft een plastic eiland ter grootte van 300 keer België. Het opruimen van al dat zwerfvuil kost ons jaarlijks 41 miljoen euro belastinggeld.   

Van alle Europeanen recycleren de Belgen het meest, kloppen drankproducten op de borst. Dat klopt. Maar dat hoog recyclagecijfer bevat een heel assortiment afval, van blikjes tot bouwmaterialen.  Het algemene recyclagecijfer verbergt precieze data met een slim statistisch trucje. Dat we beter scoren dan onze buurlanden qua recyclage, betekent niet dat buurlanden ons niets te leren hebben over het inzamelen van plastic flessen en blikjes. 

Duitsland, waar PMD-ophaling gecombineerd wordt met statiegeld, zamelt  98,5% van alle drankverpakking in. Statiegeld en PMD kunnen dus perfect naast elkaar bestaan, met indrukwekkende resultaten. Ter vergelijking: in Vlaanderen halen we slechts 70% van alle aluminiumblikjes op via selectieve inzameling. Dat statiegeld te ingewikkeld zou zijn voor de Vlaming is klinkklare onzin. We kennen het systeem al jaar en dag voor glazen flessen. Statiegeld en gewoon sorteren bestaan vredig naast elkaar. En met succes. De recyclagecijfers voor glas zijn overigens een pak beter dan voor PMD.

Statiegeld is ook geen onhandig systeem. Plaats inzamelpunten in scholen of in sportcentra, zoals in Zweden. Heel gemakkelijk en toegankelijk voor jong en oud. Bovendien is het een populair systeem. Waar het statiegeld bestaat, zijn consumenten fan. Dat buurlanden Nederland en Duitsland het statiegeld met zo veel succes gebruiken, haalt meteen ook het argument onderuit dat we massaal over de grens onze inkopen zouden gaan doen. Alsof de gemiddelde Belg 50 kilometer zou gaan rijden voor een blikje cola is absurd. En aangezien enkel Frankrijk geen statiegeld systeem meer zou kennen, zouden we met zijn allen naar onze zuiderburen moeten rijden om het systeem te ontwijken. Te gek voor woorden. 

Er is maar één reden waarom de industrie de huidige PMD-zak als het enige perfecte systeem naar voor blijft schuiven. Daar hebben ze zelf het meeste baat – lees winst - bij. Investeren ze in Fost Plus, dan doen ze dat er winst op te maken. Zij recupereren het gesorteerde afval terug als grondstof voor hun producten. Urban mining heet zoiets. De sorterende consument en de overheid die afval opruimt, doen dan gratis het werk. De milieu- en netheidsargumenten van de betrokken afvalproducenten zijn niet dus niet meer dan een mooie verpakking voor hun eigenlijke motivatie. De vraag is dus naar wie de overheid luistert: de burger of de verpakkings- en distributiesector?

Verschenen in De Standaard, p. 35, Maandag 11 mei 2015

 

Tax shift mag niet op lange baan

Nieuwsoverzicht Groen -

Tax shift mag niet op lange baan11 mei, 2015 Lees voor

De kans dat er nog vóór de zomer een politiek akkoord is over de tax shift, wordt steeds kleiner. Volgens een aantal media vandaag wil premier Michel en de N-VA het dossier over de zomer tillen. Voor Groen kan daar geen sprake van zijn. 

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

“Zowel premier Michel (MR) als Financiënminister Van Overtveldt (N-VA) hebben zich geëngageerd om voor de zomer te landen. Dit land heeft dringend nood aan eerlijkere belastingen. Onze burgers en bedrijven verdienen duidelijkheid”, aldus federaal fractieleider Kristof Calvo (Groen).

In antwoorden op vragen van Groen gaf Minister Van Overtveldt eerst maart als timing voor de eerste beslissingen inzake tax shift. Later kondigde de premier aan dat de tax shift voor de zomer zou afgerond worden. Calvo: “Zulke engagementen zijn er om na te komen. Onze burgers en bedrijven mogen niet de dupe worden van de onenigheid in het kibbelkabinet. Als de tax shift maar blijft uitgesteld worden, moet CD&V haar conclusies trekken”.

Nog maar dit weekend voerde Groen op straat actie voor een grondige fiscale hervorming. “Voor ons blijft het een prioriteit. De gewone burgers krijgen alle facturen van deze rechtse meerderheid. De tax shift is een kans om voor hen iets terug te doen. Als we de lasten verschuiven richting de allergrootste vermogens en vervuiling, financieren we de lastenverlaging op arbeid op een eerlijke manier”, besluit Calvo.

 

Een tax shift waar gezinnen geen voordeel aan doen, is geen tax shift

Nieuwsoverzicht Groen -

Een tax shift waar gezinnen geen voordeel aan doen, is geen tax shift08 mei, 2015 Lees voor

Groen wil een groene en sociale tax shift om de belastingen te verschuiven zodat mensen minder betalen en vervuilers en grootste vermogens meer. Voor een modaal gezin met twee kinderen betekent de tax shift van Groen tot 2700 euro minder belastingen per jaar.

Belastingen Meyrem AlmaciPartijvoorzitster en federaal parlementslid

Tijdens haar actieweekend voert Groen op vele plaatsen in Vlaanderen en Brussel actie voor de tax shift. Groen- voorzitster Meyrem Almaci: “Groen wil een groene en sociale tax shift om de belastingen te verschuiven zodat mensen minder betalen en vervuilers en grootste vermogens meer. Voor een modaal gezin met twee kinderen betekent de tax shift van Groen tot 2700 euro minder belastingen per jaar. Onze tax shift is de grootste lastenverlaging voor middenklasse en lagere inkomen sinds lang.”

Onder de titel ‘Voel de tax shift’ laat Groen voorbijgangers de zware lasten op arbeid en de lichtere lasten op milieuvervuiling en de grootste vermogens letterlijk dragen. Almaci: “De belastingen op arbeid wegen vandaag zes keer meer dan op milieuvervuiling of inkomsten uit vermogen. Dat is de wereld op zijn kop. Een groene en sociale tax shift betekent een dubbele bonus voor onze burgers en het leefmilieu. Ze maken onze fiscaliteit veel evenwichtiger en rechtvaardiger en pakken milieuvervuiling aan. “

De maatregelen van de regering hebben gewone gezinnen al genoeg getroffen. Almaci: “Het is hoog tijd dat de regering eens aan hen denkt. Gezinnen en werkenden moeten voordeel plukken van de tax shift. Dat doen we door de belastingen op arbeid te verlagen. Zo houden werknemers meer loon over, wordt arbeid een stuk goedkoper voor de werkgever en creëren we heel wat nieuwe jobs. De grootste vermogens, boven 1 miljoen euro, dragen eerlijk bij en we stoppen de subsidies voor vervuilende activiteiten, die onze lucht en water ongezond maken en het klimaat doen opwarmen.

 

Pagina's

Abonneren op Assenede aggregator