Feed-aggregator

Ninove zet haar schouders onder groepsaankoop zonnepanelen

Nieuwsoverzicht Groen -

Ninove zet haar schouders onder groepsaankoop zonnepanelen Lees voor

Ninove maakt werk van het Klimaatactieplan. De ambitie is om 350 bijkomende zonnepanelen te installeren voor particulier gebruik. De stad roept haar inwoners op om in te stappen in de groepsaankoop van zonnepanelen van de provincie Oost-Vlaanderen.

“Na het succes van de groepsaankoop voor de sanering van stookolietanks nemen we nu met de stad deel aan een groepsaankoop voor zonnepanelen,” vertelt Schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel. “Op die manier kan je als eigenaar een voordelige offerte ontvangen van een installateur die bovendien een kwalificatieprocedure heeft doorlopen.”

Vande Winkel benadrukt het belang van dat laatste aspect. “De ervaring van de groepsaankoop voor de sanering van oude stookolietanks was ontzettend leerrijk. Begeleiding door een onafhankelijk instantie bleek minstens even belangrijk als de gedrukte prijs. Voor mij is de conclusie dus dat je voor dergelijke zaken best breder werkt dan de klassieke sensibiliseringscampagnes: groepsaankopen bieden concrete begeleiding en creëren vertrouwen."

Opvallend is dat de stad ook kleine KMO’s en eigenaars van appartementen actief oproept te participeren. “Voor kleine KMO’s is dit even voordelig als voor gezinnen. Maar we hopen ook dat de beheerders of eigenaars van appartementen de tijd rijp achten om te investeren in zonne-energie. De groepsaankoop staat immers ook open voor verenigingen van mede-eigenaars.”

Wouter Vande WinkelSchepen Feiten
 • 29 jul 2016
 • Ninove
Andere realisaties
 • Luc Robijns

  Luc Robijns, onze eerste en enige député, zet concrete stappen voor een beter klimaat. 57 Vlaams-Brabantse gemeenten en 25 middenveldorganisaties ondertekenden het klimaatengagement. Het hele traject naar een klimaatneutrale provincie kan niet slagen zonder de medewerking van alle betrokken actoren zoals de gemeenten, middenveldorganisaties, bedrijven en burgers. Daarom worden zij nu reeds actief betrokken in ons beleid.

  Meer
 • Tine Heyse

  Na één jaar aan het stuur van Gent kunnen schepenen Elke Decruynaere, Tine Heyse en Filip Watteeuw een rijk palmares voor leggen: 20 % extra plaatsen in het onderwijs, 7 dagen op 7 nachtbussen en meer investeringen voor het klimaat.

  Meer
 • Bernard Van Nuffel

  De Brusselse gemeente Jette schakelt voor een groot deel over op groene energie. Sinds deze week maakt de gemeente gebruik van 568 zonnepanelen. Het energiebesparende project dat gerealiseerd kon worden dankzij een privéonderneming, is een primeur voor Brussel.

  Meer
 • Tine Heyse

  Om tegen 2050 klimaatneutraal te worden, investeert de stad Gent nog deze legislatuur 105 miljoen euro in maatregelen die rechtstreeks bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot. 

  Meer
Meer realisaties

Promoshow is gemiste kans

Nieuwsoverzicht Groen -

Promoshow is gemiste kans23 jul, 2016 Lees voor

“Zoals werd voorspeld heeft de regering-Michel er een promo-moment van gemaakt”, reageert Groen-fractieleider Kristof Calvo teleurgesteld op de afloop van het ‘zomerseminarie’ van de regering-Michel zaterdag.

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

“Nochtans zou een kritisch bilan een goede zaak kunnen zijn. Maar daarvoor mist deze regering de nodige zelfkritiek. Ze wil hardnekkig aantonen dat ze het grote gelijk heeft. Van die houding wordt de doorsnee Belg het slachtoffer. Door hardnekkig vast te houden aan oude recepten maakt deze regering van België een land met meer ongelijkheid en meer vervuiling”, analyseert Calvo.

Voorbije week al waarschuwde de Ecolo-Groen-fractie met een uitgebreid rapport voor euforie bij de regering van MR, N-VA, CD&V en Open VLD. Want voor meer en meer landgenoten komt de belofte van ’kracht van verandering’ in de feiten neer op de kracht van de achteruitgang. De werkzaamheidsgraad daalt, het aantal leefloners piekt en Belgen zijn vaker ziek.

Michel blijft intussen euforisch over de tax shift. Maar de realiteit is minder rooskleurig. “De tax shift is nog niet gefinancierd, maar de facturen voor de mensen zijn er nu al. En de lastenverlaging komt pas later op kruissnelheid. Met de begrotingsoefening die nog moet volgen, dreigen er met deze regering weer een pak nieuwe facturen en besparingen”, zegt de Groen-fractieleider.

“Dus eigenlijk was dit ‘zomerseminarie’ van de regering weggesmeten geld. De ministers hadden beter al een goed vakantieboek gelezen dan elkaar te bestoefen in het kasteel van Hertoginnedal. Of ze hadden een keer met gewone mensen moeten praten in plaats van zich met elkander op te sluiten in een kasteel”, aldus de groene fractieleider.

“Nochtans waren de thema's van dit seminarie wel de juiste. Jobs, veiligheid en de plek van België in Europa en de wereld. Wel vergat de federale regering opnieuw een grote uitdaging: ons leefmilieu, de blinde vlek van deze regering. Ecolo-Groen vraagt dat de regering daar dringend meer aandacht voor heeft. De ecologisten blijven ook hameren op een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens. Dat moet voor ons in het najaar de eerste beslissing worden. Want het kan en moet anders in ons land: eerlijker, menselijker en gezonder”, zegt Kristof Calvo. 

Gekibbel over flexibeler werk zal oorzaken burn-outs en ziekteverzuim niet wegnemen

Nieuwsoverzicht Groen -

Gekibbel over flexibeler werk zal oorzaken burn-outs en ziekteverzuim niet wegnemen19 jul, 2016 Lees voor

Ecolo-Groen reageert ontgoocheld op de voorstellen van Kris Peeters (CD&V) rond ‘wendbaar werk’. “Peeters legt een totaal foute focus,” reageert Evita Willaert, kamerlid voor Groen. “Waar blijft het antwoord op hallucinante cijfers rond stress en burn-out op het werk? Waar vinden we concrete acties terug om langdurig ziekteverzuim tegen te gaan? Waar zijn de voorstellen die gaan over de werkvloeren zélf?” Volgens Ecolo-Groen zullen deze voorstellen nieuwe problemen op de werkvloer creëren in plaats van acute probleemsituaties op te lossen. 

 

Evita WillaertFederaal parlementslid

 

Binnen de federale meerderheid is dan weer een felle discussie ontstaan over ‘flexibeler werken’. Volgens Willaert is dit debat volledig naast de kwestie: “Het is in België al perfect mogelijk om flexibel te werken, om meer uren te werken en dat later te compenseren. Telkens zijn de modaliteiten ervan afgesproken tijdens sociaal overleg tussen werkgevers en werknemers op bedrijfs- of sectorniveau. Nu wil Peeters het voorafgaand overleg over deze onderhandelde modaliteiten tot een minimum beperken, waardoor je het conflict tussen werkgevers en werknemers eerder organiseert dan voorkomt. Beter is het sociaal overleg over lonen en arbeidstijden op de werkplek zo maximaal mogelijk te houden,” aldus Willaert.

Dit debat leidt volgens Ecolo-Groen de aandacht af van de essentie: “Ik hoor in de kritiek van Open VLD en N-VA niets over het ontbreken van concrete voorstellen voor meer werkbaar werk. Ook in dit wetsontwerp vinden we niet terug hoe men werk zélf gezonder en werkbaarder wil maken. Alle maatregelen gaan over verlof en arbeidstijden, niet over wat tijdens de werkuren moet worden gedaan. Kris Peeters doet geen enkel voorstel om de jobinhoud of de werkdruk van mensen zelf te verbeteren.” Ecolo-Groen heeft intussen al tientallen concrete voorstellen gedaan. “Dit zou een constructief en wervend verhaal kunnen zijn, waar we oplossingen aanreiken aan werkgevers en werknemers voor acute problemen op de arbeidsmarkt. Deze meerderheid geraakt helaas niet verder dan gekibbel, dogma’s en regelitis”, besluit Willaert.

 

Regering-Bourgeois (opnieuw) gebuisd voor kinderbijslag

Nieuwsoverzicht Groen -

Regering-Bourgeois (opnieuw) gebuisd voor kinderbijslag19 jul, 2016 Lees voor

“Drie negatieve adviezen op rij moeten een belletje doen rinkelen bij de regering-Bourgeois. Als ze nu nog niet van nul herbegint, is dat het definitieve bewijs dat ze niet wil luisteren naar constructieve kritiek”.

Elke Van den BrandtVlaams parlementslid

Dat zegt Groen-parlementslid Elke Van den Brandt dinsdag meteen in reactie op het derde negatief advies op de plannen van de Vlaamse regering met de kinderbijslag.

Na de kritiek van het Centrum voor Sociaal beleid, de democratische oppositie, de werknemers en werkgevers via de SERV, maakt nu ook de Strategische Adviesraad brandhout van het nieuwe systeem-Vandeurzen.

“Is er, buiten de Vlaamse regering van N-VA, Open VLD en CD&V zelf, eigenlijk nog wel iemand te vinden die het nieuwe systeem-Vandeurzen wel goed vindt?”, vraagt Van den Brandt retorisch: “alle adviezen zijn het eens. Het systeem van de regering-Bourgeois is een duur systeem waarbij de ouders uit de middenklasse de verliezer zijn. En toch zal het geen kinderen uit de armoede halen. Om het nieuw systeem te financieren, ontzegt de Vlaamse regering de ouders van vandaag bovendien elk jaar tot 90 euro kinderbijslag per kind, door de niet-indexering. De regering moet dit onmiddellijk veranderen”.

Eerder gaven zowel minister-president Geert Bourgeois (N-VA) als Welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V) laatdunkende commentaren over de experten. “Maar elk bijkomend advies bevestigt wel de analyse van het Centrum voor Sociaal Beleid”, zegt Van den Brandt. “In plaats van experten te denigreren, zou de Vlaamse regering beter luisteren naar de kritiek. Halsstarrig een hervorming van 3 miljard euro doorduwen door vast te houden aan het eigen gelijk, is niet wijs. Blijkbaar ontbreekt het de regering-Bourgeois aan de creativiteit om constructief om te gaan met kritiek. Iedereen buist de Vlaamse regering voor kinderbijslag. Het moet anders. De regering moet dan ook meteen een armoedetoets doen, haar werk opnieuw doen en ten laatste tegen september met een goed systeem komen”, besluit Van den Brandt.

Dit Turkse regime heeft geen plaats in de EU

Nieuwsoverzicht Groen -

Dit Turkse regime heeft geen plaats in de EU18 jul, 2016 Lees voor

Groen reageert erg verontrust op de maatregelen die President Erdogan afkondigt in de nasleep van de gebeurtenissen van dit weekend. “Dit is een illegitieme presidentiële staatsgreep als reactie op een al even illegitieme militaire staatsgreep. Een regering die de doodstraf herinvoert, de rechtsstaat ondermijnt, en media en oppositie beteugelt, kan geen geloofwaardige gesprekspartner zijn voor de Europese Unie. We verwachten een stevige reactie van onze federale regering”, stellen Meyrem Almaci (voorzitster Groen) en Wouter De Vriendt (kamerlid Groen).   

 

 

Wouter De VriendtFederaal parlementslid Meyrem AlmaciPartijvoorzitster en federaal parlementslid

“Vanuit de Europese Unie moet een duidelijk signaal komen: onder het huidige regime kan Turkije geen lid worden. Maatregelen als de herinvoering van doodstraf en het ontslag van duizenden rechters stroken niet met onze idealen”, stelt Almaci. Wouter De Vriendt roept de federale regering om sterk te reageren. “Europa heeft een aantal economische hefbomen als belangrijkste handelspartner van Turkije. Het wordt tijd dat de EU die inzet. Daarnaast kan er geen sprake zijn van de visumliberalisering die gekoppeld werd aan de slechte vluchtelingendeal, of de verdere stappen in de toetredingsgesprekken.”

 

De Vriendt en Almaci zijn ook ongerust over de verdere escalatie van het Turkse conflict binnen ons land. Ook daar moet de federale regering haar rol spelen. “De escalatie van dit conflict mag zich niet verder verplaatsen naar België. Wij vragen overleg van federale regering met Turkse ambassadeur om dit te voorkomen. Vrijheid van organisatie en persoonlijke integriteit zijn essentiële elementen van de rechtsstaat: het viseren van burgers omwille van hun persoonlijke mening kan niet geduld worden”, aldus De Vriendt. 

Rzoska: "Super-ministerraden leiden tot koehandel en slechte besluitvorming"

Nieuwsoverzicht Groen -

Rzoska: "Super-ministerraden leiden tot koehandel en slechte besluitvorming"18 jul, 2016 Lees voor

"De koehandel van Geert Bourgeois over meer dan 150 dossiers leidt opnieuw tot een pak slechte compromissen", reageert Groen-fractieleider Björn Rzoska maandag op de persconferentie over de 'superministerraad' van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA).

Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

Ondanks de overstromingsellende van de voorbije maanden, neemt de regering onvoldoende maatregelen om de verharding van de Vlaamse grond tegen te gaan. "Het verdwijnen van gronden waar regenwater insijpelt, is een van de oorzaken van de talrijke overstromingen. De regering zou meteen ernstige maatregelen richting betonstop moeten nemen. Maar dat doet ze weer niet”, analyseert Groen-parlementslid Ingrid Pira. De regering-Bourgeois gaf immers geen groen licht voor het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, waar de betonstop in staat. "Nochtans zijn er dringend maatregelen nodig. Anders gaan de Vlamingen letterlijk en figuurlijk met de voeten in het water blijven staan", zegt Pira.

"Het is een eerste stapje dat de Vlaamse regering eindelijk ingaat op mijn vraag om de peperdure Turteltaks te verlagen voor wie elektrisch verwarmt. Maar energieminister Tommelein (Open VLD) moet veel verder durven gaan, en de oneerlijke Turteltaks afschaffen voor alle Vlamingen", reageert Johan Danen (Groen) op de beslissing over de Vlaamse energieheffing. De Turteltaks betekent immers nog steeds een extra factuur van minstens 100 euro voor elke Vlaams gezin. "De regering-Bourgeois moet eindelijk een eerlijke bijdrage van de dertig grootste bedrijven durven vragen, zodat de factuur niet op de schouders van de gewone Vlaming komt", zegt energiespecialist Danen.

De maatregel om 9-jarige huurcontracten opnieuw standaard te maken is positief. "Maar de regering-Bourgeois besliste niet voldoende nieuwe maatregelen om het aanbod op de huurmarkt te verruimen", zegt An Moerenhout. "Daarnaast neemt de regering opnieuw geen doortastende maatregelen om discriminatie te bestrijden".

De methode van de superministerraden doet vragen rijzen. "Opnieuw maakt Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) van het beslissingsproces een last-minute koehandel over meer dan 150 dossiers. Dat is geen goed beleid, dat is een rommeltje. Dat moet anders. De Vlamingen verdienen beter dan deze rommelige regering van N-VA, Open VLD en CD&V", besluit Groen-fractieleider Björn Rzoska.

Topambtenaren moeten geselecteerd worden op hun competenties en niet op hun politieke visie

Nieuwsoverzicht Groen -

Topambtenaren moeten geselecteerd worden op hun competenties en niet op hun politieke visie13 jul, 2016 Lees voor

N-VA-minister Liesbeth Homans zit blijkbaar erg verveeld met de zaak rond haar benoeming van een topambtenaar. Ingrid Pira reageert rustig.

Ingrid PiraVlaams parlementslid

N-VA-minister Liesbeth Homans zit blijkbaar erg verveeld met de zaak rond haar benoeming van een topambtenaar. In een persmededeling (http://www.liesbethhomans.be/nieuws/minister-homans-pikt-het-niet-dat-haar-medewerker-op-een-platte-politieke-manier-door-het), heeft ze het over "sfeerschepping" en "platte politiek".

Nochtans bracht Groen-parlementslid Ingrid Pira niet meer en niet minder dan een besluit van de Vlaamse regering onder de aandacht. Daarin staat in de de overwegingen bij de benoeming van de Secretaris Generaal: “Uit het interview blijkt dat de visie van de heer Windey op het Vlaamse beleid inzake deradicalisering het beste aansluit bij de visie van de functionele minister.”.

Dat het om een standaardpassage zou gaan die al jarenlang in tal van aanstellingsdossiers wordt gebruikt, zoals minister Homans beweert, klopt niet.
In de dossiers die de minister zelf citeert in haar lijstje van aanstellingsdossiers uit het verleden gaat het over profielen die ‘aansluiten bij de verwachting van de minister’, terwijl het hier gaat over visies die ‘aansluiten bij de visie van de minister’. 

Ingrid Pira: “Dus samengevat: wat niet normaal is, is dat het delen van de visie van de minister een criterium wordt in de selectie van een topambtenaar. Topambtenaren moeten geselecteerd worden op hun competenties en niet op hun politieke visie“

Plaatsgebrek scholen: 2 op 3 plaatsen op school moeten nog gebouwd worden

Nieuwsoverzicht Groen -

Plaatsgebrek scholen: 2 op 3 plaatsen op school moeten nog gebouwd worden 13 jul, 2016 Lees voor

Groen vindt het positief dat er beweging komt om plaatsen in scholen bij te creëren. Maar Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) moet nu wel dringend de uitvoering versnellen.

Elke Van den BrandtVlaams parlementslid

Van de bijna 38.000 extra plaatsen voor de periode 2000-2018 moeten er na de communicatie van Crevits vandaag nog 21.189, zo'n 60 procent, effectief gerealiseerd worden. "In Brussel is de situatie bijzonder nijpend. In Brussel zijn er 3982 plaatsen nodig. Minister Crevits komt maar aan de helft, 1971 extra plaatsen", zegt Groen-parlementslid Elke Van den Brandt woensdag in reactie op de communicatie van de minister.
 
De beslissing over de inzet van de middelen (samen 120 mio voor de jaren 2016, 2017 en 2018) is niet nieuw. De minister communiceerde daar op 19 februari 2016 al uitvoerig over. "Crevits doet alle goede werken graag minstens drie keer", merkt het Groen-parlementslid op.  Wel nieuw is dat er nu concreet 126 projecten zijn in 15 Vlaamse steden en gemeenten die in de scholen met het meeste plaatsgebrek kampen. Het is een goede zaak dat de selectie is gebaseerd op de ‘Capaciteitsmonitor Schoolinfrastructuur Leerplichtonderwijs’, zoals Groen al jarenlang vraagt.
 
Crevits legt in totaal overigens niet 150, maar 120 miljoen euro (3 x 40 mio) op tafel. In haar mededeling vandaag heeft ze het handig over ‘126 projecten die een waarde van 150 miljoen euro vertegenwoordigen'. Maar dat betekent dus wel dat scholen van het gesubsidieerd onderwijs (katholiek net, stedelijk/gemeentelijk onderwijs) nog 30 miljoen moeten bijpassen.
 
De effectieve realisatie blijkt niet echt mee te vallen: van de 24.801 geplande extra plaatsen in de afgelopen vijf à zes jaar moeten de werken voor 8043 plaatsen nog altijd beginnen. Dat is 32,5 procent of een derde. Bovendien zijn de werken voor 5500 extra plaatsen nog altijd bezig (22 procent of een vijfde).
"Er is dus nog een pak werk aan de winkel vooraleer elk kind een plaats op een goede school zal vinden in Vlaanderen en in Brussel. De minister moet de mouwen nu ook echt opstropen", besluit Groen-parlementslid Elke Van den Brandt.

Positief dat er een bemiddelaar komt om dierenrechten en religieuze vrijheid te verzoenen

Nieuwsoverzicht Groen -

Positief dat er een bemiddelaar komt om dierenrechten en religieuze vrijheid te verzoenen13 jul, 2016 Lees voor

"Het is positief dat minister Ben Weyts een bemiddelaar aanstelt die dierenrechten en religieuze vrijheid op een goede manier moet verzoenen". Dat zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska woensdag meteen in reactie op de aanstelling van de bemiddelaar.

Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

Groen-fractieleider Björn Rzoska: "in het dossier van het verdoofd slachten is dialoog en overleg cruciaal. Het is belangrijk dat de verschillende betrokken partijen luisteren naar elkaars argumenten en dat ze proberen te begrijpen wat belangrijk is voor hun gesprekspartner. Via de bemiddelaar kunnen ze samen zoeken naar oplossingen".

"Voor Groen moet de bemiddelaar de context en de verschillende gevoeligheden erkennen. Hij moet de gesprekspartners over twee fundamentele uitgangspunten, namelijk respect voor religiebeleving en respectvol omgaan met dieren, met elkaar verzoenen. Hij moet samen met religieuze gemeenschappen en specialisten uitzoeken wat er juist kan verstaan worden onder verdoofd slachten", besluit Rzoska.

Belangenconflicten Commissaris Cañete blijven sluimeren: tijd voor grondig onderzoek

Nieuwsoverzicht Groen -

Belangenconflicten Commissaris Cañete blijven sluimeren: tijd voor grondig onderzoek13 jul, 2016 Lees voor

Europees commissaris voor klimaat en energie Miguel Arias Cañete verscheen gisteren voor de commissie juridische zaken van het Europees Parlement om vragen te beantwoorden over zijn relaties met een aantal dossiers die potentiële belangenconflicten en/of corruptie met zich meedragen (1). Bart Staes, Europees parlementslid voor Groen: “Deze hoorzitting legt opnieuw grote twijfels bloot over de geschiktheid van Cañete voor het ambt van Europees commissaris. Hij slaagde er niet in ons gerust te stellen over de verschillende belangenconflicten die opduiken rond hem en zijn familie.”

Klimaat Bart StaesEuropees parlementslid

Staes: “Dit versterkt ook de twijfels over het feit of hij de ethische standaarden, die nodig zijn in zijn ambt als Europees Commissaris, wel kan naleven. Als men oprecht meent dat de vertrouwenscrisis rond politiek in het algemeen en de EU in het bijzonder, dan zou men er goed aan doen dit serieus te nemen. Begin deze week was het Manuel Barroso die in zee gaat met Goldman Sachs en nu weer dit. Het feit dat wij als groenen al in september 2014 in een open brief aan Juncker helderheid vroegen over de positie van toen kandidaat eurocommissaris Arias Cañete over zijn aandelen in oliemaatschappijen, en dat we nu weer een soortgelijke toestand rond Cañete meemaken, laat uitschijnen dat men dit niet goed beseft in bepaalde Europese kringen.”

 

Er blijkt nu dat er duidelijke gaten zitten in Cañete’s aangifte van belangen, zeker wat betreft zijn relatie tot het Rinconada bedrijf dat naar boven kwam in de Panama onthullingen. De Commissie vindt het niet nodig om de activiteiten van Cañete en zijn vrouw te onderzoeken, want ze vinden dat de onthullingen van de Panama documenten geen belangenconflict met zich meebrengen. Staes: “Hoe kan de Commissie daar zo zeker van zijn zonder dit zelfs maar te onderzoeken? Het vermijden van belangenconflicten impliceert ook geen onethisch gedrag stellen en dat moet hier onderzocht worden.”

 

Staes: “De gesloten zitting gisteren in het EP, was een heel onbevredigende vertoning en we roepen commissaris Cañete dan ook op om te getuigen voor de parlementaire onderzoekscommissie die eveneens sinds gisteren beginnen werken is rond de onthulling van de Panamadocumenten.”

 

Staes: “Enkel door deze belangrijke zaak op een transparante manier te behandelen, kunnen we het legitieme gebrek aan vertrouwen van burgers in de EU instellingen terug winnen. De juridische parlementscommissie moet ook de keuze van EP voorzitter Schultz om deze hoorzitting achter gesloten deuren te houden, onderzoeken. Er moet een duidelijke procedure komen volgens welke het Parlement degelijk onderzoek kan voeren en enig potentieel belangenconflict van commissarissen die eenmaal op post zitten, kan vermijden.”

 

(1) Zie dit overzicht van zaken waar de Groene/EVA groep uitleg over wil van commissaris Cañete

 

 

 

 

Ook na deliberatie tweede zit voor kinderbijslag

Nieuwsoverzicht Groen -

Ook na deliberatie tweede zit voor kinderbijslag13 jul, 2016 Lees voor

"Nu ook de werknemers- en werkgeversorganisaties heel kritisch zijn over het nieuwe kinderbijslagmodel van minister Vandeurzen, is het helemaal duidelijk. Zelfs na deliberaties krijgt de Vlaamse regering een buis voor haar kinderbijslag-systeem". Dat zegt Groen-parlementslid Elke Van den Brandt dinsdag meteen in een reactie.

Elke Van den BrandtVlaams parlementslid

De SERV zegt vandaag in een kritisch advies dat de stabiliteit van het nieuwe kinderbijslagsysteem op termijn ondermijnd dreigt te worden. Vorige week concludeerde het gerenommeerde Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen al dat het nieuwe kinderbijslagmodel van Vandeurzen de middenklasse doet achteruitgaan. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) gaf ook toe dat hij nog niet met een armoedetoets gestart was. "Een hervorming van 3 miljard doen, zonder de impact te berekenen, dat is niet professioneel voor een regering", zegt Elke Van den Brandt.

Vandaag halen ook de vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers via de SERV het kinderbijslagmodel van N-VA, Open VLD en CD&V onderuit. De SERV spreekt van een "onvolledig budgettair kader" en "geen duidelijke ramingen (van) het aantal rechthebbenden en van de impact van de overgangsmaatregelen voor de sociale toeslagen". Het is duidelijk dat het nieuwe model van de regering de toets met de realiteit niet doorstaat", analyseert Elke Van den Brandt.

"Klap op de vuurpijl, de regering van N-VA, Open VLD en CD&V doet de gezinnen met kinderen vandaag al elk jaar tot 90 euro per kind inleveren. Dat deed ze door de kinderbijslag niet te indexeren. Maar de ouders hebben wel vandaag dat geld nodig om de stijgende prijzen in de supermarkt te betalen. De regering-Bourgeois moet die kille besparing ongedaan maken.

Groen heeft een inkomensgerelateerd model dat de middenklasse vooruit helpt en de kinderarmoede doet dalen. "Het kan dus wel degelijk anders. We dringen er dan ook op aan dat de regering-Bourgeois haar huiswerk helemaal opnieuw maakt. Ze moet een nieuw model uitwerken dat kinderen uit de armoede kan halen en de koopkracht voor alle gezinnen behoudt".

"De wetenschappers zeggen dat het model van de regering-Bourgeois  niet werkt, het kost handenvol geld aan de middenklasse, en het laat kinderen in de armoede. Ook de SERV zegt dat vandaag. Dus ook na weloverwogen deliberatie blijft minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) met een zware buis en een tweede zit achter", besluit het Groen-parlementslid.

Energieplan: doelen positief, nood aan concrete maatregelen

Nieuwsoverzicht Groen -

Energieplan: doelen positief, nood aan concrete maatregelen08 jul, 2016 Lees voor

"De bedoelingen van het Energieplan 2020 voor zonne-, wind- en warmte-energie zijn goed. Hiermee zet de Vlaamse regering een belangrijke eerste stap in de richting van het hernieuwbare-energiemodel waar Groen al jaren voor pleit", reageert Johan Danen.

Johan DanenVlaams parlementslid

"De minister heeft de knop omgedraaid en gaat voor meer hernieuwbare energie. Dat is op zich een positief signaal voor wie wil investeren in groene energie", zegt Johan Danen van Groen vrijdag in een reactie op de goedkeuring op de ministerraad.
"We vinden wel dat de regering moet afstappen van grootschalige biomassacentrales. Dit blijft in zijn plan toch een grote rol spelen", merkt Johan Danen op.
"De minister moet ook nog uitwerken op welke manier hij zijn doelstellingen concreet wil realiseren. Het Windplan komt er pas volgend jaar, het Warmteplan pas in 2018. Terwijl we nog maar op 60% van de doelstelling voor 2020 zitten, volgens de energiebarometer van de minister zelf.
Groen deed vorige maand het concrete voorstel “Zon aan huis” om zonne-energie te boosten. De lokale energiehuizen moeten het iedereen zo makkelijk mogelijk maken. Ze moeten een voorstel op maat maken zodat mensen vrijwillig op een goedkope manier zonnepanelen kunnen installeren op hun eigen dak of in hun buurt. "De bedoeling is dat iedereen, of je nu huiseigenaar of huurder bent, met een paar muisklikken mee kan doen met het zonne-energieproject, waarbij je de zonnepanelen terugbetaalt met de uitgespaarde energiekost,", legt Groen-parlementslid Johan Danen uit. Om meer windmolens aan land te krijgen moet de overheid de participatie van burgers sterk bevorderen, zodat de windmolens niet in eindeloze procedures verzanden.
" Tommelein moet ook afspraken maken met de federale regering, zodat er een globaal energiepact komt met alle overheden samen, met een duidelijke keuze over de afbouw van kernenergie en afhankelijkheid van fossiele brandstoffen naar het voorbeeld van Duitsland. Het is onbegrijpelijk dat het niet mogelijk is goede afspraken te maken met de federale collega", besluit het Groen-parlementslid.

Inschrijving Dag Lokale Politiek 1/10/2016

Nieuwsoverzicht Groen -

Inschrijving Dag Lokale Politiek 1/10/2016

Je stelt zelf je dag samen door je vier favoriete sessies te selecteren

Schrijf je zo snel mogelijk in. Zo ben je helemaal zeker van je plaats in je favoriete workshops.

Voornaam * Naam * E-mail adres * Lokale groep * Functie * - Selecteren -Mandataris"Voorzitter"Secretaris"Penningmeester"Bestuurslid"Actief lid"Lid" Maaltijd * - Selecteren -Ja (€5 euro)"Nee" Workshop 1 (10u10-11u10) - Geen -Koploper: Ruimtelijke Ordening"Tooggesprek: Lokale Economie"Inspiratie: Innovatie Ouderenzorg"Campagne 2018: Netwerken"Op stap: Power To The People" Workshop 2 (11u30-12u30) - Geen -Koploper: Lokale democratie"Tooggesprek: Woonnood van vluchtelingen"Duurzaam transport"Campagne 2018: Een stevige campagnekas"Op stap: Hou het proper met Tine" Workshop 3 (14u00-15u00) - Geen -Koploper: Buurtgerichte zorg"Tooggesprek: Integratie gemeente en OCMW"Inspiratie: Burgerparticipatie"Campagne 2018: Politiseren"Op stap: Fietsen met Filip" Workshop 4 (15u30-16u30) - Geen -Koplopers: Streetwize Story"Tooggesprek: Klimaat"Inspiratie: Lokaal Cultuurbeleid"Campagne 2018: Debattraing"Op stap: Spelen met Elke" Kinderopvang De kinderen bezoeken het Gentse kinderstadsfestival 'Wildemannen Woestewijven" Noteer hier de naam en leeftijd van het kind (of kinderen). Hoef je geen kinderen in te schrijven, laat dit vlak dan open. XRM Submission type: Een lead met type "Hot sympathisant" wordt aangemaakt in de CRMXRM Topic: Dag Lokale Politiek

Werkprogramma Europese Commissie 2017 gemiste kans op verandering

Nieuwsoverzicht Groen -

Werkprogramma Europese Commissie 2017 gemiste kans op verandering 06 jul, 2016 Lees voor

Vandaag stelde het Europees parlement een lijst met wensen op voor het werkprogramma van de Europese Commissie in 2017. Namens de Groenen onderhandelde collega Bas Eickhout over de resolutie. Zo konden we de aangenomen resolutie weliswaar verbeteren, maar uiteindelijk is de koerswijziging die het Europees Parlement vraagt te mager voor ons om te ondersteunen.

Bart StaesEuropees parlementslidNormal
0
false
false
false

EN-GB
X-NONE
X-NONE

DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="371">


UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/>
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/>
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/>
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/>
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/>
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/>
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/>
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/>
Name="index 1"/>
Name="index 2"/>
Name="index 3"/>
Name="index 4"/>
Name="index 5"/>
Name="index 6"/>
Name="index 7"/>
Name="index 8"/>
Name="index 9"/>
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/>
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/>
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/>
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/>
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/>
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/>
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/>
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/>
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/>
Name="Normal Indent"/>
Name="footnote text"/>
Name="annotation text"/>
Name="header"/>
Name="footer"/>
Name="index heading"/>
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/>
Name="table of figures"/>
Name="envelope address"/>
Name="envelope return"/>
Name="footnote reference"/>
Name="annotation reference"/>
Name="line number"/>
Name="page number"/>
Name="endnote reference"/>
Name="endnote text"/>
Name="table of authorities"/>
Name="macro"/>
Name="toa heading"/>
Name="List"/>
Name="List Bullet"/>
Name="List Number"/>
Name="List 2"/>
Name="List 3"/>
Name="List 4"/>
Name="List 5"/>
Name="List Bullet 2"/>
Name="List Bullet 3"/>
Name="List Bullet 4"/>
Name="List Bullet 5"/>
Name="List Number 2"/>
Name="List Number 3"/>
Name="List Number 4"/>
Name="List Number 5"/>

Name="Closing"/>
Name="Signature"/>
UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/>
Name="Body Text"/>
Name="Body Text Indent"/>
Name="List Continue"/>
Name="List Continue 2"/>
Name="List Continue 3"/>
Name="List Continue 4"/>
Name="List Continue 5"/>
Name="Message Header"/>

Name="Salutation"/>
Name="Date"/>
Name="Body Text First Indent"/>
Name="Body Text First Indent 2"/>
Name="Note Heading"/>
Name="Body Text 2"/>
Name="Body Text 3"/>
Name="Body Text Indent 2"/>
Name="Body Text Indent 3"/>
Name="Block Text"/>
Name="Hyperlink"/>
Name="FollowedHyperlink"/>


Name="Document Map"/>
Name="Plain Text"/>
Name="E-mail Signature"/>
Name="HTML Top of Form"/>
Name="HTML Bottom of Form"/>
Name="Normal (Web)"/>
Name="HTML Acronym"/>
Name="HTML Address"/>
Name="HTML Cite"/>
Name="HTML Code"/>
Name="HTML Definition"/>
Name="HTML Keyboard"/>
Name="HTML Preformatted"/>
Name="HTML Sample"/>
Name="HTML Typewriter"/>
Name="HTML Variable"/>
Name="Normal Table"/>
Name="annotation subject"/>
Name="No List"/>
Name="Outline List 1"/>
Name="Outline List 2"/>
Name="Outline List 3"/>
Name="Table Simple 1"/>
Name="Table Simple 2"/>
Name="Table Simple 3"/>
Name="Table Classic 1"/>
Name="Table Classic 2"/>
Name="Table Classic 3"/>
Name="Table Classic 4"/>
Name="Table Colorful 1"/>
Name="Table Colorful 2"/>
Name="Table Colorful 3"/>
Name="Table Columns 1"/>
Name="Table Columns 2"/>
Name="Table Columns 3"/>
Name="Table Columns 4"/>
Name="Table Columns 5"/>
Name="Table Grid 1"/>
Name="Table Grid 2"/>
Name="Table Grid 3"/>
Name="Table Grid 4"/>
Name="Table Grid 5"/>
Name="Table Grid 6"/>
Name="Table Grid 7"/>
Name="Table Grid 8"/>
Name="Table List 1"/>
Name="Table List 2"/>
Name="Table List 3"/>
Name="Table List 4"/>
Name="Table List 5"/>
Name="Table List 6"/>
Name="Table List 7"/>
Name="Table List 8"/>
Name="Table 3D effects 1"/>
Name="Table 3D effects 2"/>
Name="Table 3D effects 3"/>
Name="Table Contemporary"/>
Name="Table Elegant"/>
Name="Table Professional"/>
Name="Table Subtle 1"/>
Name="Table Subtle 2"/>
Name="Table Web 1"/>
Name="Table Web 2"/>
Name="Table Web 3"/>
Name="Balloon Text"/>

Name="Table Theme"/>Name="List Paragraph"/>

Name="Intense Quote"/>


Name="Subtle Emphasis"/>
Name="Intense Emphasis"/>
Name="Subtle Reference"/>
Name="Intense Reference"/>

UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/>
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>

Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/>
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/>
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/>
Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/>
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/>
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/>
Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/>
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/>
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/>
Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/>
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/>
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/>
Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/>
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/>
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/>
Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/>
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/>
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/>Name="List Table 1 Light Accent 1"/>
Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/>
Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/>
Name="List Table 1 Light Accent 2"/>
Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/>
Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/>
Name="List Table 1 Light Accent 3"/>
Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/>
Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/>
Name="List Table 1 Light Accent 4"/>
Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/>
Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/>
Name="List Table 1 Light Accent 5"/>
Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/>
Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/>
Name="List Table 1 Light Accent 6"/>
Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/>
Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/>

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:EN-US;}

Bart Staes, Europees Parlementslid voor Groen: “De Brexit wordt door iedereen getypeerd als een wake up call, maar echt wakker wil de meerderheid van dit Parlement niet worden. Wakker worden om de koers te verleggen is blijkbaar te veel gevraagd.”

Staes constateert dat er onvoldoende wordt gebroken met het huidig beleid. Zo gaat de bezuinigingsdwang van de Europese Commissie ten koste van een sociaal Europa, het grijsgedraaide idee dat een focus op economische groei alleen genoeg is om welvaart te behouden, en het nalaten om te kiezen voor een volledig duurzame economie. “In heel Europa voelen mensen zich niet langer beschermd tegen banken en multinationals. We zien toenemende concurrentie tussen lidstaten om belastingvoordeel te geven aan bedrijven terwijl de burger de prijs van de crisis betaalt. Het roer moet om. Het belang van de Europeanen moet boven nationale belangen of die van multinationals komen te staan”.

De Groene fractie in het Europees Parlement diende een eigen resolutie in om die nieuwe koers uiteen te zetten. Een Europa dat werkloosheid en armoede als prioriteit aanpakt en waarin duurzaamheid centraal staat. De groenen eisen daarvoor een omvangrijk Europees groen investeringsprogramma met nieuwe publieke middelen, deels gefinancierd met een ambitieuze aanpak van belastingontwijking. Ook vraagt de groene resolutie om een grondige herziening van de begrotingsregels (het stabiliteitspact) en het economisch beleid voor de eurozone: Eurolanden moeten productiever worden door beter onderwijs en investering in innovatie in plaats van telkens te bezuinigen op de publieke sector en sociale zekerheid. Landen met een groot handelsoverschot zoals Duitsland en Nederland moeten eindelijk gaan investeren en een loonbeleid voeren dat de eurozone de mogelijkheid biedt om op een sociaal draaglijke manier te herstellen.

Duurzaamheid wordt wat de groenen betreft hét centrale criterium voor al het Europees beleid. De EU moet dringend met plannen komen hoe de Europese industrie volledig duurzaam kan worden bovenop de bestaande circulaire economie-voorstellen. De groenen dringen verder bij de Europese Commissie aan op een menselijk en realistisch vluchtelingenbeleid met gereguleerde legale manieren om naar de EU te migreren. Tenslotte doet de groene fractie een reeks voorstellen om het democratisch proces en de transparantie van besluitvorming in de EU te vergroten.

De resolutie van de christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen bevat dankzij de inzet van de groenen enkele goede elementen zoals het uitfaseren van subsidies voor fossiele brandstoffen, nieuwe regels voor de aanpak van belastingontwijking en democratisering van het economisch beleid voor de eurozone. De resolutie borduurt echter te veel voort op gefaalde recepten zoals aanhoudende bezuinigingen, deregulering en schadelijke handelsakkoorden.

 

FRONTEX wordt omgevormd tot Europees deportatiebureau

Nieuwsoverzicht Groen -

FRONTEX wordt omgevormd tot Europees deportatiebureau06 jul, 2016 Lees voor

Het Europees Parlement keurde vandaag het voorstel goed om FRONTEX, het EU grenscontrole agentschap, meer bevoegdheden voor grens- en kustwachtmissies toe te kennen. De Europese groene fractie stemde tegen het plan uit bezorgdheid over de gevolgen van dit voorstel voor fundamentele mensenrechten.

Bart StaesEuropees parlementslid

Bart Staes, Europees parlementslid voor Groen: “Dit plan vormt FRONTEX om tot een grensverdedigings- en deportatie agentschap, een FRONTEX+. In de plaats van het principe ter bescherming van vluchtelingen als leidraad te blijven nemen, straft dit nieuwe systeem lidstaten die te veel vluchtelingen door laten of er te weinig terugsturen. Die lidstaten kunnen verplicht worden om FRONTEX grensmissies op hun grondgebied toe te laten en indien ze dit niet doen, wordt gedreigd om hen uit de Schengenzone te zetten. Dat ondermijnt de essentie van het EU lidmaatschap!”

 

Staes: “Dit is een duidelijke schending van hun soevereiniteit en toont welke dubbele standaarden de lidstaten gebruiken om aan politiek te doen. Namelijk, als het over sociaal of fiscaal beleid gaat, dan is de soevereiniteit van een lidstaat heilig , maar als het om vluchtelingen of migranten buiten houden gaat, dan is soevereiniteit plots  geen issue en wordt er harde, stoere taal gesproken. Dit is waar de groenen zich al jaren tegen verzetten. We moeten consequent zijn in ons spreken en handelen, we moeten binnen de Europese samenwerking zélf onze verantwoordelijkheid opnemen en we moeten nadenken over de gevolgen van ons beleid. En dat is nu te weinig het geval.”

 

Sinds 2014 zijn al meer dan 10 000 migranten in een poging om Europa te bereiken via de Middellandse zee om het leven gekomen. En volgens het Hoog Commissariaat van de Vluchtelingen (HCR) al meer dan 2800 sinds begin 2016. Fabrice Leggeri, de directeur van het Europese Grensbewakingsagentschap Frontex, stelde: “Sinds het akkoord tussen de Europese Unie en Turkije van kracht is, wagen meer asielzoekers dan ooit zich aan de levensgevaarlijke oversteek via de centrale route over de Middellandse Zee.”

 

Staes: “Ondanks dat FRONTEX nu meer bevoegdheden krijgt, zal het niet verplicht worden om reddingsacties op zee uit te voeren en dat ondanks de hoge recordaantallen doden. Beschamend.”

 

De EU zet ook haar beleid van het uitbesteden van verantwoordelijkheden rond de bescherming van vluchtelingen gewoon voort. Onder dit nieuwe schema zal FRONTEX gezamenlijke grenscontrole missies met derde landen, zoals Libië, kunnen uitvoeren. Staes: “Zo wordt FRONTEX een handlanger van landen met bedenkelijke reputaties als het op fundamentele rechten en beschermen van migranten en vluchtelingen aankomt.”

 

Tijdens de onderhandelingen slaagden de groenen er wel in om ervoor te zorgen dat FRONTEX geen mensen mag overplaatsen van een land naar derde landen. Ook zorgden we er voor dat er een klachtenmechanisme moet komen, zodat mensen die menen dat hun rechten geschonden werden als gevolg van een FRONTEX missie, een klacht kunnen neerleggen.

 

Staes: “Het FRONTEX+ voorstel  predikt de visie dat vluchtelingen en migratie enkel een bedreiging voor onze veiligheid vormen en volgt daarmee het discours van de populisten en eurosceptici die mensen tegen elkaar opzetten. Het is ook weer een modelvoorbeeld van hoe lidstaten weigeren solidair te zijn en de potentieel gevaarlijke gevolgen van dit plak- en knipwerk om te komen tot een FRONTEX+ niet willen inzien. Ook de grote fracties in het EP laten zich te veel op sleeptouw nemen van dit soort  ‘snelle schijnoplossingen’. “

 

Staes: “Na Brexit is de visie voor Europa van veel partijen er louter een van repressie controle, meer defensie en digitale markt, onder het  motto “kijk es hoe daadkrachtig de EU kan zijn”, zonder over de gevolgen na te denken. Sommige lidstaten rollen nu al vechtend over straat als het op soevereiniteit aankomt. FRONTEX+ verergert dit nog door een waas van verwarring over de juridische aansprakelijkheid te leggen, wat de christendemocraten als Ivo Belet of de N-VA van Sander Loones ook mogen beweren."

We hebben dringend nood aan een echte Europese aanpak om onze grenzen te managen, maar respect voor mensenrechten moet daar de kern van zijn. "Grenscontrole kan niet betekenen dat vluchtelingen toegang tot bescherming in de EU ontzegd worden. De Conventie van Genève is geen vodje papier,” aldus nog Staes.

Vlaams-Brabant tegen 2040 klimaatneutraal

Nieuwsoverzicht Groen -

Vlaams-Brabant tegen 2040 klimaatneutraal Lees voor

De provincie Vlaams-Brabant pakt uit met een ambitieus klimaatplan. Tegen 2040 moet de provincie klimaatneutraal zijn. "We willen de Europese doelstellingen sneller realiseren dan 2050", vertelt gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid Tie Roefs (Groen). "Al tegen 2040 moet de CO2-uitstoot in Vlaams-Brabant verminderen met 80 procent." De provincie wil een voorbeeld zijn voor gemeenten en spoort de Vlaamse en federale overheid aan tot actie.

Met het plan maakt Vlaams-Brabant werk van onder andere kernversterking, hernieuwbare energie, duurzame mobiliteit, duurzaam wonen, een koolstofarme economie en een landschap dat weerbaar is voor klimaatveranderingen. De provincie investeert jaarlijks rond de 20 miljoen euro in de acties rond klimaatneutraliteit, over de beleidsdomeinen heen.

De sterkte van het klimaatplan? Het bestaat uit een beleidsplan en een actieprogramma. Het beleidsplan bevat de doelstellingen op lange termijn, terwijl het actieprogramma de concrete acties en budgetten bevat. Zo worden de woorden ook omgezet in daden.

Het klimaatplan komt niet uit de lucht vallen. De provincie betrok al haar diensten en externe partners bij het opstellen er van. En dat willen ze ook bij de uitvoering en opvolging blijven doen. Roefs: "Dit klimaatplan is de kapstok voor een geïntegreerd klimaatbeleid voor de volgende jaren."

De keuze van Vlaams-Brabant om in te zetten op een krachtig klimaatbeleid, hoeft niet te verbazen. Het stimuleert innovatie, zorgt voor een toekomstgerichte economie, creëert jobs en maakt onze leefomgeving gezonder.

Tie RoefsGedeputeerde Feiten
 • 06 jul 2016
 • Vlaams-Brabant

Lees meer over het klimaatplan op de website van de provincie Vlaams-Brabant

Andere realisaties
 • Luc Robijns

  Luc Robijns, onze eerste en enige député, zet concrete stappen voor een beter klimaat. 57 Vlaams-Brabantse gemeenten en 25 middenveldorganisaties ondertekenden het klimaatengagement. Het hele traject naar een klimaatneutrale provincie kan niet slagen zonder de medewerking van alle betrokken actoren zoals de gemeenten, middenveldorganisaties, bedrijven en burgers. Daarom worden zij nu reeds actief betrokken in ons beleid.

  Meer
 • Marina De Bie

  Door parkeersensoren te installeren kan er sneller ingegrepen worden als autobestuurders te lang parkeren. "De stad Mechelen komt hiermee tegemoet aan de vraag van de lokale handelaars om dicht bij hun winkels te kunnen laden en te lossen", aldus Marina De Bie, de groene schepen die inmiddels al vele jaren bestuurservaring op de teller heeft.

  Meer
 • Filip Watteeuw

  "Voor het einde van de zomer 2014 is het nieuwe nachtnet een feit, de vertramming van lijnen 3 en 7 komt er door en de eerste supertrams komen naar Gent". Aan het woord voormalig fractieleider in het Vlaams Parlement Filip Watteeuw maar sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 mobiliteitsschepen in Gent. Eén en al daadkracht.

  Meer
 • Tine Heyse

  Na één jaar aan het stuur van Gent kunnen schepenen Elke Decruynaere, Tine Heyse en Filip Watteeuw een rijk palmares voor leggen: 20 % extra plaatsen in het onderwijs, 7 dagen op 7 nachtbussen en meer investeringen voor het klimaat.

  Meer
Meer realisaties

Tweede zit voor kinderbijslag

Nieuwsoverzicht Groen -

Tweede zit voor kinderbijslag06 jul, 2016 Lees voor

Minister Vandeurzen en de Vlaamse regering moet in tweede zit terugkomen met hun systeem voor kinderbijslag, want het nieuwe kinderbijslagsysteem leidt tot een budgettair tekort en zal kinderen niet uit de armoede halen.

Elke Van den BrandtVlaams parlementslid Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

Dat zegt Groen-parlementslid Elke Van den Brandt in reactie op de analyse van het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen. “Het onderzoekt van Bea Cantillon doorprikt de blaasjes die de regering-Bourgeois de mensen wilde wijsmaken. Het nieuwe model van Vandeurzen doet de middenklasse achteruitgaan. Budgettair leidt het nieuwe systeem ook tot een groot tekort. Daarmee schuift deze regering een zware factuur naar de volgende generaties. Groen berekende het tekort op minstens 300 miljoen euro per jaar. Bovendien heeft Vandeurzens nieuwe systeem geen impact op de armoede. Een duur systeem dat geen kinderen uit de armoede haalt, dat is een zware buis”, zegt Elke Van den Brandt.Normal
0


21


false
false
false

NL-BE
X-NONE
X-NONE

DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="371">


UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/>
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/>
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/>
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/>
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/>
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/>
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/>
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/>
Name="index 1"/>
Name="index 2"/>
Name="index 3"/>
Name="index 4"/>
Name="index 5"/>
Name="index 6"/>
Name="index 7"/>
Name="index 8"/>
Name="index 9"/>
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/>
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/>
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/>
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/>
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/>
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/>
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/>
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/>
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/>
Name="Normal Indent"/>
Name="footnote text"/>
Name="annotation text"/>
Name="header"/>
Name="footer"/>
Name="index heading"/>
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/>
Name="table of figures"/>
Name="envelope address"/>
Name="envelope return"/>
Name="footnote reference"/>
Name="annotation reference"/>
Name="line number"/>
Name="page number"/>
Name="endnote reference"/>
Name="endnote text"/>
Name="table of authorities"/>
Name="macro"/>
Name="toa heading"/>
Name="List"/>
Name="List Bullet"/>
Name="List Number"/>
Name="List 2"/>
Name="List 3"/>
Name="List 4"/>
Name="List 5"/>
Name="List Bullet 2"/>
Name="List Bullet 3"/>
Name="List Bullet 4"/>
Name="List Bullet 5"/>
Name="List Number 2"/>
Name="List Number 3"/>
Name="List Number 4"/>
Name="List Number 5"/>

Name="Closing"/>
Name="Signature"/>
UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/>
Name="Body Text"/>
Name="Body Text Indent"/>
Name="List Continue"/>
Name="List Continue 2"/>
Name="List Continue 3"/>
Name="List Continue 4"/>
Name="List Continue 5"/>
Name="Message Header"/>

Name="Salutation"/>
Name="Date"/>
Name="Body Text First Indent"/>
Name="Body Text First Indent 2"/>
Name="Note Heading"/>
Name="Body Text 2"/>
Name="Body Text 3"/>
Name="Body Text Indent 2"/>
Name="Body Text Indent 3"/>
Name="Block Text"/>
Name="Hyperlink"/>
Name="FollowedHyperlink"/>


Name="Document Map"/>
Name="Plain Text"/>
Name="E-mail Signature"/>
Name="HTML Top of Form"/>
Name="HTML Bottom of Form"/>
Name="Normal (Web)"/>
Name="HTML Acronym"/>
Name="HTML Address"/>
Name="HTML Cite"/>
Name="HTML Code"/>
Name="HTML Definition"/>
Name="HTML Keyboard"/>
Name="HTML Preformatted"/>
Name="HTML Sample"/>
Name="HTML Typewriter"/>
Name="HTML Variable"/>
Name="Normal Table"/>
Name="annotation subject"/>
Name="No List"/>
Name="Outline List 1"/>
Name="Outline List 2"/>
Name="Outline List 3"/>
Name="Table Simple 1"/>
Name="Table Simple 2"/>
Name="Table Simple 3"/>
Name="Table Classic 1"/>
Name="Table Classic 2"/>
Name="Table Classic 3"/>
Name="Table Classic 4"/>
Name="Table Colorful 1"/>
Name="Table Colorful 2"/>
Name="Table Colorful 3"/>
Name="Table Columns 1"/>
Name="Table Columns 2"/>
Name="Table Columns 3"/>
Name="Table Columns 4"/>
Name="Table Columns 5"/>
Name="Table Grid 1"/>
Name="Table Grid 2"/>
Name="Table Grid 3"/>
Name="Table Grid 4"/>
Name="Table Grid 5"/>
Name="Table Grid 6"/>
Name="Table Grid 7"/>
Name="Table Grid 8"/>
Name="Table List 1"/>
Name="Table List 2"/>
Name="Table List 3"/>
Name="Table List 4"/>
Name="Table List 5"/>
Name="Table List 6"/>
Name="Table List 7"/>
Name="Table List 8"/>
Name="Table 3D effects 1"/>
Name="Table 3D effects 2"/>
Name="Table 3D effects 3"/>
Name="Table Contemporary"/>
Name="Table Elegant"/>
Name="Table Professional"/>
Name="Table Subtle 1"/>
Name="Table Subtle 2"/>
Name="Table Web 1"/>
Name="Table Web 2"/>
Name="Table Web 3"/>
Name="Balloon Text"/>

Name="Table Theme"/>Name="List Paragraph"/>

Name="Intense Quote"/>


Name="Subtle Emphasis"/>
Name="Intense Emphasis"/>
Name="Subtle Reference"/>
Name="Intense Reference"/>

UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/>
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>

Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/>
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/>
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/>
Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/>
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/>
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/>
Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/>
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/>
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/>
Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/>
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/>
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/>
Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/>
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/>
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/>
Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/>
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/>
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/>Name="List Table 1 Light Accent 1"/>
Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/>
Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/>
Name="List Table 1 Light Accent 2"/>
Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/>
Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/>
Name="List Table 1 Light Accent 3"/>
Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/>
Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/>
Name="List Table 1 Light Accent 4"/>
Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/>
Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/>
Name="List Table 1 Light Accent 5"/>
Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/>
Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/>
Name="List Table 1 Light Accent 6"/>
Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/>
Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/>

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standaardtabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

"Een minister die een hervorming van 3 miljard doet zonder de impact te berekenen, is niet professioneel bezig. Daarom is het een schande dat minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) zelf nog geen armoedetoets gestart is", reageert Elke Van den Brandt (Groen) woensdag in plenaire op de persconferentie die minister Vandeurzen woensdagmiddag gaf. 

"Het Centrum voor Sociaal beleid zijn onafhankelijke experten. Als zij zeggen dat het systeem-Vandeurzen geen kinderen uit armoede zal halen, dan is dat helaas de realiteit. Als Vandeurzen hun expertise in twijfel trekt is het omdat hun onderzoek niet in zijn kraam past. Het discrediteren van wetenschappelijke onderzoekers is totaal misplaatst".

 "Omdat het een duurder systeem is, doet de regering van N-VA, Open VLD en CD&V bovendien de gezinnen met kinderen vandaag al tot 90 euro, per kind, per jaar, inleveren. Groen vraagt dat de regering-Bourgeois de bevriezing van de huidige kinderbijslag ongedaan maakt. De niet-indexering van de kinderbijslag is een kille aanslag op het gezinsbudget”, zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska.

“Groen heeft een inkomensgerelateerd model dat de middenklasse vooruit helpt en de kinderarmoede doet dalen. Minister Vandeurzen moet stoppen met wetenschappers discrediteren, en zou best meteen zijn huiswerk overdoen en in tweede zit terugkomen met een eerlijk systeem”, besluiten Elke Van den Brandt en Björn Rzoska.

Regering-Bourgeois heeft Vlaanderen twee jaar in de steek gelaten

Nieuwsoverzicht Groen -

Regering-Bourgeois heeft Vlaanderen twee jaar in de steek gelaten06 jul, 2016 Lees voor

"Een pak landen en regio's zijn in een hogere versnelling gegaan. Maar de Vlaamse regering blijft onverstoord surplacen. De regering-Bourgeois laat zo de Vlamingen in de steek". Dat is de conclusie die Groen-fractieleider Björn Rzoska maakt op basis van een uitgebreide analyse van 2 jaar beleid van de Vlaamse regering-Bourgeois.

Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

"Voor de verkiezingen van 2014 maakten N-VA, CD&V en Open Vld grote beloftes. De regering-Bourgeois beloofde 'kracht van verandering'. Maar als we de verschillende beleidsdomeinen overlopen, is er niets te merken van zo een trendbreuk. We zien eerder de kracht van achteruitgang", zegt Björn Rzoska woensdag op een persconferentie in het Vlaams Parlement.

Uit de evaluatie die de Groen-fractie van 2 jaar Bourgeois maakt, blijken de volgende kernpunten.

•    De regering Bourgeois beloofde om na twee jaren besparen weer volop te investeren. Haar doel blijft een nominaal begrotingsevenwicht in 2017. Maar het probleem is dat de Vlaamse overheidsschuld fors oploopt, naar meer dan 30 miljard op het einde van de regeerperiode. Bovendien gebeuren er te weinig productieve investeringen om onze economie een boost te geven. Dat zegt ook de SERV.

•    De werkzaamheidsgraad van 71,9% ligt nog ver onder de doelstelling van Pact 2020. In mei 2016 waren nog altijd 37 407 jongeren onder de 25 jaar werkloos. Zij worden extra hard getroffen door het schrappen van de inschakelingsuitkeringen. Inzake werkzaamheidsgraad bij allochtonen scoort Vlaanderen dramatisch slecht in vergelijking met andere regio’s.

•    Er komen veel nieuwe ondernemingen, maar meer dan een kwart van de startende ondernemingen overleeft de eerste vijf jaar niet. De Vlaamse regering investeert te weinig in onderzoek en ontwikkeling en haalt de beloofde 1% overheidsinvesteringen in O&O niet.

•    Meer dan 1 op 10 Vlamingen leeft in armoede. Het huidige beleid van facturen en taksen maakt dit nog erger. Een gemiddeld Vlaams gezin met vier kinderen verliest door de besparingen 2 473 euro per jaar. Elk gezin met kinderen verliest bovendien bijna 90 euro kinderbijslag, per kind per jaar doordat de regering van N-VA, Open VLD en CD&V de kinderbijslag bevriest.

•    De regering Bourgeois heeft grote problemen om haar klimaatdoelstellingen te halen op langere termijn. De minister-president geeft zelf toe dat nog een trendbreuk nodig is. Maar die is voorlopig niet in zicht. Het doel van hernieuwbare energie voor Vlaanderen van de klimaattop van Parijs is nog ver af. De Turteltaks is nog steeds niet afgeschaft. De inspanningen om zonne-energie te promoten zijn wel een goede stap.

•    Elke dag verdwijnt er in Vlaanderen 0,72 hectare bos. De Vlaamse regering voorziet te weinig geld om gekapte bossen te compenseren. De betonstop in 2050 is veel te laat als de minister de overstromingen wil aanpakken. Ze zal waarschijnlijk onvoldoende schrappen in de reserve van woonuitbreidingsgebieden.

"De regering voert op vele vlakken een beleid tegen wil van de mensen in. Dat is de reden waarom de Vlamingen geen vertrouwen hebben in de regering-Bourgeois. Het kan nochtans anders. Met een alternatieve Zuurstofbegroting aan het begin van de legislatuur gaf Groen aan hoe de Vlaamse regering toekomstgericht, sociaal en ecologisch kan investeren in Vlaanderen. We stellen vast dat de analyse van de SERV dinsdag op dezelfde lijn zit", merkt Björn Rzoska op.

"Vlaanderen verdient beter. Het kan anders. Deze regering moet een investeringsregering worden: investeren in onze kinderen (kinderbijslag en onderwijs), investeren in de economie van morgen (geen Uplace, wel startende ondernemingen en jobs) en investeren in gezondheid (natuur en ruimtelijk ordening). Maar we stellen vast dat de regering-Bourgeois deze hervormingen nalaat. Ze laat de Vlamingen in de steek. Het enige wat de regering-Bourgeois zegt, is 'trek uw plan'", besluit de fractieleider van Groen.

Download het achtergronddossier

Regering-Bourgeois moet nu definitief streep trekken door Uplace

Nieuwsoverzicht Groen -

Regering-Bourgeois moet nu definitief streep trekken door Uplace05 jul, 2016 Lees voor

"Nu de Raad voor vergunningsbetwistingen de stedenbouwkundige vergunning voor Uplace heeft vernietigd, moet de regering-Bourgeois definitief een streep trekken door het dossier". Dat zegt Groen dinsdag meteen in een reactie op de beslissing van de Raad voor vergunningsbetwistingen.

Hermes SanctorumVlaams parlementslid Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

"Dit toont dat het anders kan. Deze beslissing is ook goed nieuws voor de lokale handelaars en de omwonenden in Vlaams-Brabant. Uplace zou immers de doodsteek worden voor de lokale handel, en de files op de Brusselse ring nog langer maken, met alle gevolgen voor de luchtvervuiling", zegt Groen-parlementslid Hermes Sanctorum, die al jarenlang strijdt tegen het megalomane shoppingcenter.

"Dit is wel slecht nieuws voor de regering-Bourgeois, die met een ongelofelijke hardnekkigheid zowat de laatste verdediger van dit slechte project was. Als ze naar de ondernemers en de mensen in de streek hadden geluisterd, hadden de Vlaamse regeringspartijen dit project al lang moeten begraven. De hardnekkigheid van de Vlaamse regering om toch door te zetten met slechte beslissingen, wordt haast legendarisch", zegt Sanctorum.

"Groen vraagt dan ook dat de Vlaamse regering van N-VA, Open VLD en CD&V eindelijk haar conclusies trekt en dit project nu definitief stopzet", besluit de fractieleider van Groen Björn Rzoska.

Premier Michel weigert kankerverwekkend glyfosaat uit de rekken te laten halen

Nieuwsoverzicht Groen -

Premier Michel weigert kankerverwekkend glyfosaat uit de rekken te laten halen05 jul, 2016 Lees voor

Nadat de Europese Commissie vorige week bekend maakte dat de vergunning voor het toxische herbicide glyfosaat met 12 tot 18 maanden verlengd wordt, antwoordde premier Michel vandaag in het parlement op een vraag van Anne Dedry (kamerlid Groen) dat ook België glyfosaat niet zal verbieden. “Onze gezondheid is niet de eerste bekommernis van onze premier", stelt Dedry. “België wacht tot mensen massaal kanker krijgen vooraleer glyfosaat uit de rekken te halen." Ecolo-Groen vraagt dat glyfosaat alsnog verboden wordt in België, in het belang van de volksgezondheid.

Anne DedryFederaal parlementslid

De premier volgt het omstreden advies van het Europees Voedselagentschap EFSA en schaart zich volledig achter de onthouding van Minister Borsus. Hij blijft zich verbergen achter ‘wetenschappelijke evidentie’, hoewel hier in de wetenschappelijke wereld zelf erg veel twijfel over bestaat. “De chemische industrie wint opnieuw van de gewone man die onwetend onkruid bestrijdt in zijn tuin, ten koste van de gezondheid van de (klein)kinderen die er rondlopen”, concludeert Dedry, “zolang niet bewezen is dat dit product veilig is voor mensen en dieren moeten Europa en België glyfosaat uit voorzorg verbieden.”

 

Michel had niet veel te zeggen over het feit dat lidstaten tot drie keer toe geen meerderheid vonden voor de vergunning van glyfosaat, en dat de Europese Commissie dit zomaar naast zich neer legt. Toen Dedry aankaartte dat dit gebrek aan transparantie net de reden is waarom mensen zich afkeren van de EU, bleef het stil. “Dit is nogmaals het bewijs dat in de EU, maar ook in België, de besluitvorming onvoldoende duidelijk is en dat de EU haar inwoners onvoldoende beschermt. Volksgezondheid is nochtans een beleidstak waar de EU echt een verschil kan maken, en haar meerwaarde voor de concrete levens van de mensen echt kan aantonen”, besluit Dedry.

Pagina's

Abonneren op Assenede aggregator