Nieuwsfeeds

Vliegtuigpassagiers voortaan beter beschermd

Persmededelingen Groen! - wo, 05/03/2014 - 01:00

Volgens het Commissievoorstel zouden passagiers slechts vergoed worden vanaf wanneer hun vlucht minstens vijf uur vertraging heeft. Dit terwijl het Europees Hof van Justitie recent nog beslist heeft dat passagiers vergoed moeten worden vanaf drie uur.

Bart Staes, Europees Parlementslid voor Groen: “We zijn blij dat het Europees Parlement hierin het Hof van Justitie gevolgd heeft, maar we zijn van mening dat een gedeeltelijke vergoeding mogelijk moet zijn voor vertragingen vanaf een uur.”

Het Europees Parlement verengde ook de definitie van ‘buitengewone omstandigheden’ die de luchtvaartmaatschappijen misbruiken om geen compensaties te moeten betalen en zorgde er ook voor dat passagiers hun rechten niet verliezen wanneer luchtvaartmaatschappijen failliet gaan. Luchtvaartmaatschappijen zullen moeten aantonen dat ze voldoende maatregelen namen om passagiers te vergoeden bij annulering van hun vlucht in geval van failliet.

Staes: “Versterkte rechten zijn alleen maar effectief als ze goed geïmplementeerd worden. Vandaar ons goedgekeurde voorstel om een onafhankelijk bemiddelingsorgaan op te richten dat tussenkomt bij conflicten tussen maatschappij en passagier.”
 

Categorieën: Groen! feeds

Bescherming voor consumenten en winkeliers tegen hoge kredietkaartkosten

Persmededelingen Groen! - do, 20/02/2014 - 01:00

Europees parlementslid voor Groen Bart Staes is tevreden dat het Europees Parlement hier paal en perk aan wil stellen. "De twee grote kredietkaartbedrijven maken woekerwinsten over de rug van de consument. Deze wetgeving kan Europese consumenten jaarlijks meer dan 6 miljard euro besparen", aldus Bart Staes.
Momenteel hebben VISA en MasterCard een duopolie op de Europese markt. Deze bedrijven en banken die bankkaarten verstrekken, verdienen grof geld aan dit gebrek aan concurrentie. Bart Staes: "Dit gaat ten koste van de winkeliers en de consument. Winkeliers rekenen de hogere kost uiteindelijk door aan hun consumenten."

Kredietkaartverstrekkers en banken hebben gezamenlijk belang bij de hoge vergoedingen die in winkels voor kredietkaartaankopen betaald worden, de zogenaamde 'interchange fees'. Hierdoor zijn banken niet geneigd om de transactiekosten van kredietkaartbetalingen omlaag te brengen of om met vernieuwende, goedkopere betaalwijzen te werken.

Het christendemocratische Europarlementslid dat het dossier voor het Europees parlement opvolgde, probeerde onder druk van de hevige lobby, het oorspronkelijke commissievoorstel af te zwakken. "De groenen in het parlement hebben zich daar met succes tegen verzet", stelt Bart Staes. "Een meerderheid in de commissie economische zaken van het parlement legde vast dat de 'interchange fees' voortaan niet hoger dan 7 eurocent mogen zijn voor debit-transacties zoals geld afhalen. Voor betalingen met een kredietkaart mogen deze fees maximum tot 0,3% van het aankoopbedrag oplopen. Verder werden een aantal regels goedgekeurd die het eenvoudiger moeten maken voor nieuwe spelers om zich op de kredietkaartenmarkt te vestigen. Zo kan er meer concurrentie ontstaan.

Bart Staes: "Ik ben blij dat er een oplossing is om uit deze onrechtvaardige situatie te geraken. Nu hopen we dat de wetgeving zo snel mogelijk in werking gaat, zodat consumenten niet langer ongemerkt te veel betalen."

De komende maanden wordt de wetgeving behandeld door de ministers van financiën in de Raad.
 

Categorieën: Groen! feeds

Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman en Evita Willaert op bezoek bij vzw De Toevlucht.

Persmededelingen Groen! - do, 20/02/2014 - 01:00

“Met dit bezoek willen we een zicht krijgen op deze organisaties, de valkuilen die ze ervaren, en ons sociaal programma verder voeden”, zegt Elisabeth Meuleman. De noden in Vlaanderen zijn hoog. Bijna één op tien Vlamingen moet zien rond te komen met een inkomen dat lager is dan 1000 euro voor één of 2101 euro voor een koppel met twee kinderen.”

“Organisaties als vzw De Toevlucht zijn dan ook broodnodig. Al meer dan 1000 mensen uit Aalter, Knesselare en Ruiselede konden rekenen op de steun van de organisatie. Met dit bezoek willen we alle vrijwilligers een hart onder de riem steken, en hen de kans geven om aanbevelingen te doen vanuit de praktijk”, verduidelijkt Evita Willaert.

“Het is onvoorstelbaar dat een rijk land als het onze dergelijke armoede onder haar bevolking toelaat.” Aldus Elisabeth Meuleman: “Dit bezoek maakt duidelijk dat onze regering werk moet maken van maatregelen die gezinnen effectief uit de armoede halen, dat een verhoging van de basisuitkeringen zich opdringt en structurele maatregelen op het vlak van tewerkstelling en huisvesting een absolute noodzaak zijn”.

Categorieën: Groen! feeds

Gezondheidszorg: Onkelinx moet niet afremmen maar gas geven

Persmededelingen Groen! - wo, 19/02/2014 - 01:00

De overconsumptie in de gezondheidszorg is pure geldverspilling. De Vriendt: “Dat hervormingen uitblijven, is nefast voor onze portemonnee, maar ook voor de gezondheid van de patiënt. Experts schatten dat het aantal radiografieën en CT-scans met 30 procent zou kunnen verminderen zonder kwaliteitsverlies en met minder stralingsschade voor de patiënt. Een minister van Volksgezondheid moet de analyse van Annemans ter harte nemen in plaats van verkampt naast zich neer te leggen. Het is een aansporing om hier vooral voluit te durven gaan.”

Het is dringend tijd voor een fundamentele verschuiving binnen onze gezondheidszorg: wat we uitsparen op overbodige, schadelijke onderzoeken en toestellen wil Groen inzetten voor de basiszorg voor de groeiende groep ouderen en chronisch zieken. Want dàt is de uitdaging die op ons wacht. Dat betekent onder meer werken aan intelligente financiering van ziekenhuizen en ziekenhuisartsen. “Waarom grijpt Onkelinx de analyse van Annemans niet aan om hiervoor een groter draagvlak te creëren, bij patiënten, bij artsen en in ziekenhuizen?”

Professor Annemans staat trouwens niet alleen met zijn analyse. De Vlaamse Liga tegen Kanker bracht recent nog 44 aanbevelingen uit om de kankerzorg kwaliteitsvol én betaalbaar te houden. Geen sinecure als de uitgaven voor kankerbehandeling kunnen oplopen tot 2.5 a 5 miljard euro per jaar. De ziekenhuissector was vorige week in de pers zélf vragende partij om af te stappen van de gebetonneerde wafelijzerpolitiek die ook Onkelinx instandhoudt. De Vriendt: “Groen pleit ervoor om dergelijke signalen ernstig te nemen en niet gepikeerd te reageren maar deze vraag tot meer fundamentele en meer structurele verandering dan tot nu toe mogelijk was aan te grijpen. De bekommernissen en voorstellen van de actoren op het terrein moet au serieux genomen worden. ”

Kamerlid Wouter De Vriendt wil professor Annemans alvast uitnodigen in Commissie Volksgezondheid om het debat aan te gaan en oplossingen te formuleren.

Categorieën: Groen! feeds

Groen vraagt concrete sancties na bloedig geweld in Oekraïne

Persmededelingen Groen! - wo, 19/02/2014 - 01:00

Het is tijd om harder op te treden tegenover de Oekraïense regering. Brems: “Minister Reynders moet de Oekraïense ambassadeur op het matje roepen, om meer uitleg te vragen en om de grote bezorgdheid van België mee te delen over wat zich op het Maidanplein afspeelt . Groen vraagt ook de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle manifestanten en politieke gevangenen en een onderzoek naar het buitensporig geweld. ”

“Als de EU vandaag geen sancties oplegt aan de verantwoordelijken, dan verliest het alle geloofwaardigheid” aldus Europarlementslid Bart Staes, die vindt dat “Europa daarnaast elke mogelijke steun moet verlenen opdat de Oekraïners terugkeren naar de grondwet van 2004, naar een parlementaire republiek waar de almacht van de president is ingeperkt. Een permanente observatiemissie van de EU kan helpen om beide partijen rond de tafel te krijgen.”

De oproep van de radicale oppositiefractie van Pravy Sektor aan de manifestanten om zich te bewapenen is onaanvaardbaar, maar de ultieme verantwoordelijkheid voor het uit de hand lopen van de situatie ligt bij de Oekraïense president Janoekovitsj. Sinds de start van de vredevolle betogingen in november, toen hij de onderhandelingen voor een handels- en associatieverdrag met de EU verliet ten voordele van een meer op Rusland georiënteerd beleid, liet President Janoekovitsj na om een passend antwoord te formuleren op de legitieme eisen van de manifestanten. Gefrustreerd door het uitblijven van concreet resultaat na weken van vredevol protest, nam een deel van de manifestanten de toevlucht tot geweld dat de voorbije weken escaleerde.


Groen veroordeelt het gebruik van geweld, zowel door sommige betogers als door de veiligheidsdiensten en schaart zich achter de oproep van de Ministers van Buitenlandse zaken aan beide partijen om af te zien van geweld.

Categorieën: Groen! feeds

De Gucht en Froman kunnen weinig politieke stimulans geven aan moeizaam onderhandelingsproces

Persmededelingen Groen! - di, 18/02/2014 - 01:00

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze ontmoeting een mijlpaal in de TTIP onderhandelingen zou zijn. "Maar nu de onderhandelingen veel moeilijker verlopen dan verhoopt, relativeert de Commissie het belang van de ontmoeting", vertelt Bart Staes, Europees parlementslid voor Groen.

In december 2013 werd de geplande ontmoeting tussen Commissaris De Gucht en Froman, hoofdonderhandelaars voor de EU en de VS respectievelijk, nog aangekondigd als een belangrijke mijlpaal in de TTIP onderhandelingen. Er zou bepaald worden wat er in het vrijhandelsverdrag opgenomen zou worden en de ontmoeting diende politieke sturing te geven voor het vervolg van de onderhandelingen. Na een eerste verkennende fase zou zo de tweede fase van echte onderhandelingen ingeluid worden. "De laatste dagen werd het belang van de bijeenkomst tussen de beide hoofdonderhandelaars weliswaar erg gerelativeerd door de Commissie", aldus Bart Staes.

Bart Staes: "De verschillen tussen de beide partijen blijken te groot. De onderhandelingen verlopen dan ook niet zo snel en vlot als Karel De Gucht en voorstanders van het vrijhandelsakkoord gehoopt hadden. De verschillen zijn bijvoorbeeld erg groot op het vlak van financiële diensten, overheidsopdrachten, en wat betreft het omgaan met 'geheime documenten'."

Bart Staes: "Bovendien neemt de druk op de onderhandelaars toe, dankzij groot protest in Amerika en Europa van burgers, middenveldorganisaties, NGO's en ook de groenen. En zeer terecht. Wat nu onderhandelt wordt, is een bedreiging voor onze democratie, voor Europese sociale en milieunormen en zal niet de beloofde economische voordelen opleveren. Ook kan het niet dat er zo weinig transparantie is over onderhandelingen die een bijzonder grote impact op ons samenlevingsmodel kunnen hebben. Ik dring er dan ook op aan dat alle onderhandelingsdocumenten vrijgegeven worden."


[1] TTIP is de afkorting voor het EU-VS vrijhandelsverdrag en staat voor Transatlantic Trade and Investment Partnership
 

Categorieën: Groen! feeds

Groen vraagt transparantie en inspraak van reizigers

Persmededelingen Groen! - di, 18/02/2014 - 01:00

De trein moet meer een alternatief voor de wagen worden. Vlaanderen breekt alle filerecords. Maar ondertussen bespaarde de regering van CD&V, Open VLD en sp.a op de NMBS meer dan 140 miljoen euro. Alle politieke partijen zijn het er over eens dat er geïnvesteerd moet worden in alternatieven voor de auto.
Van Hecke: “Maar in de praktijk deed deze regering het tegenovergestelde. Die besparingen hebben nu een impact op de dienstverlening. Zo blijkt dat het algemeen aanbod van treinen in de volgende 3 jaar status quo blijft. Het aantal trein-kilometers is geplafonneerd door de besparingen van de Regering Di Rupo I.”

De NMBS belegt vanaf volgende week ook informatievergaderingen per provincie om het nieuwe vervoersplan uit de doeken te doen. Van Hecke: “De top-down benadering is niet meer van deze tijd. Groen wil naar Zwitsers voorbeeld dat ook de reizigers inspraak krijgen. Als we willen dat het beleid wordt vormgegeven vanuit het perspectief van de reizigers, dan kan je niet langer over hun hoofden heen beslissen. We rekenen er op dat de nieuwe spoorbaas een nieuwe trend inzet.”

De Zwitserse spoorwegen vertrekken vanuit de behoeften van de treinreiziger. De gewijzigde dienstregeling wordt daar half mei bekend gemaakt. Iedereen kan ze bekijken en voorstellen formuleren. Pas op het einde van het jaar gaat de dienstregeling effectief van start.

Categorieën: Groen! feeds

Vlaamse regering laat Vlamingen in de wachtrij staan van wieg tot rusthuis

Persmededelingen Groen! - di, 18/02/2014 - 01:00

Iedereen moet wachten
Het palmares van de regering-Peeters II oogt niet fraai. Vlaanderen is compleet vastgelopen. Vlamingen moeten wachten van in de wieg tot aan het rusthuis. Peuters wachten op een plaats in de crèche. Er is nood aan 44.000 plaatsen extra in de kinderopvang tegen 2020. Jongeren wachten op een job. De voorbije vijf jaar kwamen er 15.000 jonge werklozen bij. Werknemers staan in de file (met de auto én met de bus). Ten opzichte van 2007 is de filezwaarte met 24 à 43% toegenomen in 2012, afhankelijk van het dagdeel. Ondernemers wachten op vergunningen, mensen met een beperking wachten op zorg, ouderen staan op de wachtlijst van het rusthuis en ga zo maar. Doordat de Vlaamse regering met CD&V, sp.a en N-VA systematisch de verkeerde keuzes heeft gemaakt, is alles alleen nog meer vastgelopen.

Schone schijn
“Voor deze regering was de begroting belangrijker dan de mensen,” aldus Van Besien. “Maar haar begrotingsevenwicht is schone schijn.” Deze regering liet heel wat decreten stemmen zonder dat de nodige budgetten voorzien zijn omdat ze de budgetten toekende aan verkeerde beleidskeuzes. En de miljarden voor wegen en de kosten voor de grote nieuwbouwoperatie in de scholenbouw, worden massaal doorgeschoven naar toekomstige regeringen en belastingbetalers." “De impliciete schuld – dat wil zeggen de kosten die worden doorgeschoven – bedraagt maar liefst 9,5 miljard volgens het Rekenhof. Er ligt op elke Vlaming een berg toekomstige schulden te wachten die een hypotheek leggen op de toekomst van de Vlaming,” vreest Meuleman.

Verkeerde keuzes
Nochtans had de Vlaamse regering heel wat andere keuzes kunnen maken die de vele wachtrijen oplossen in plaats van ze te laten groeien. In haar rapport geeft de partij een overzicht van alle alternatieven die ze de voorbije jaren heeft op tafel gelegd voor de aanpak van de uittredende regering. Groen heeft er altijd voor gepleit om meer middelen te investeren in welzijn en zorg. Dat kan door welzijn en zorg anders aan te pakken: huursubsidies in combinatie met richthuurprijzen op de private huurmarkt, persoonlijke budgetten in plaats van enkel geld voor instellingen, lokale dienstencentra die zorgvragen coördineren en mensen langer laten thuis blijven, een beleid dat zelfstandige kinderopvang niet doodknijpt met regeltjes maar aanmoedigt.

Door een duurzaam relancebeleid uit te werken en iedere jongere binnen de vier maanden een concreet aanbod van stage, opleiding of werk te garanderen, kunnen meer jongeren aan een baan geholpen worden. Door mobiliteitsprojecten te versnellen dankzij een betere inspraak en door meer te investeren in fietspaden, waterwegen en openbaar vervoer, kunnen we de Vlaming bevrijden uit de zenuwslopende, tijd verspillende en vervuilende files. Meuleman: “Een gezond budgettair beleid kan perfect hand in hand gaan met voldoende plaatsen in crèches voor kinderen en rusthuizen voor onze ouderen, met minder vervuiling en met meer en betere jobs. Maar dan moet de Vlaamse regering de centen anders investeren en had ze heel andere keuzes moeten maken.”

Keuze voor sociaal en duurzaam Vlaanderen
“Vlaams minister-president Peeters is een mooiprater. Onder het laagje vernis van zijn mooie woorden schuilen kille keuzes voor meer beton, nieuwe wegen en investeringen in verlieslatende luchthavens in plaats van investeringen die mensen vooruit helpen. Groen wil Vlaanderen een kick-start geven zodat we weer vooruit kunnen. Groen wil een echte dynamiek op gang brengen voor een sociaal en duurzaam Vlaanderen met meer welvaart en minder vervuiling,” besluit Van Besien.

Klik hier om de volledige evaluatie van de Vlaamse regering-Peeters II na te lezen

 

Categorieën: Groen! feeds

Ontwikkelingssamenwerking via Belgische ambassades

Persmededelingen Groen! - ma, 17/02/2014 - 01:00

Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) vroeg meer informatie op bij Minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille (PS). Hij stelde hierover twee schriftelijke parlementaire vragen.

De mogelijkheid tot rechtstreekse financiering van organisaties in onze partnerlanden kadert in een procedure waarbij de Belgische ambassade met de lokale actoren voorstellen uitwerkt en deze voorlegt aan de minister. Deze mogelijkheid startte in 2001, maar nieuwe financiering werd in 2011 stopgezet omwille van een gebrek aan financiële controle. Het Rekenhof voerde in 2011 een audit uit en stelde toen vast dat de ambassades in feite niet uitgerust zijn voor deze vorm van ontwikkelingssamenwerking. Het Rekenhof spreekt over volgende tekortkomingen: gebrek aan budgettaire transparantie, gebrek aan terreincontroles, onvoldoende garantie van neutraliteit van plaatselijke boekhoudkantoren, laattijdige externe financiële audit van de projecten,… In die periode besteedde ons land nochtans zo’n 46 miljoen euro aan deze vorm van ontwikkelingssamenwerking. Zuid-Afrika, Congo en Rwanda kregen de grootste hap uit het budget.

De minister geeft toe dat er nog geen formele evaluatie heeft plaatsgevonden. Toch werd de mogelijkheid tot rechtstreekse financiering opnieuw vastgelegd in wet ontwikkelingssamenwerking van 19/03/2013 (art.28). Uitvoeringsrichtlijnen en een KB zullen worden opgesteld om de procedures, de selectie van de organisaties en de financiële opvolging vast te leggen.
Wouter De Vriendt: “Gedurende tien jaar hebben we 46 miljoen euro besteed zonder financieel opvolgingsmechanisme en dus zonder te weten wat er met het geld is gebeurd. Dat is een pijnlijke vaststelling want elke euro die naar ontwikkelingssamenwerking gaat is belangrijk.

Groen stelt zich vragen bij deze vorm van ontwikkelingssamenwerking. “Waarom is het nodig om via onze ambassades enkele miljoenen euro per jaar te besteden aan organisaties in partnerlanden, los van de andere bestaande financieringskanalen? Waarom is het nodig hiervoor een hele administratie op te zetten?”, vraagt De Vriendt zich af. Het is zeker zinvol om lokale organisaties te ondersteunen, maar dit gebeurt al via de Belgische NGO’s die 130 miljoen euro krijgen in 2014, of de multilaterale samenwerking via internationale organisaties zoals de VN die 500 miljoen euro krijgen. Grote NGO’s hebben de expertise en de ervaring in de landen ter plaatse. Bovendien vermijdt een samenwerking tussen de civiele samenleving in het Noorden en deze in het Zuiden (op basis van gelijkheid), politieke manoeuvres tussen overheden. Voor de Belgische overheid is het immers niet altijd vanzelfsprekend om organisaties te steunen die kritisch staan ten opzichte van het regime.

Kamerlid Wouter De Vriendt zal in het parlement aandringen op garanties over een efficiënte controle op de uitgaven, voordat de directe financiering via ambassades opnieuw opgestart wordt.

Categorieën: Groen! feeds

500 miljoen GDF Suez: België is geen winstgewest

Persmededelingen Groen! - za, 15/02/2014 - 01:00

De CREG en de BBI menen dat GDF Suez de winsten bij haar Belgische dochter Electrabel kunstmatig heeft gedrukt. “Door abnormaal hoge prijzen aan te rekenen voor het gas dat GDF Suez leverde aan Electrabel versluisde men zo 500 miljoen euro winst naar Frankrijk,” stelt Groen Kamerlid Kristof Calvo vast.

Calvo wil complete transparantie: “De CREG en de BBI moeten dit van A tot Z onderzoeken en zo snel mogelijk alle informatie ter beschikking stellen aan het parlement. België is geen wingewest voor de Franse energiekapitalisten.” Groen vraagt een extra bijeenkomst van de Kamercommissie Bedrijfsleven.

“GDF Suez en Electrabel hebben lak aan de belangen van België, onze gezinnen en bedrijven. Maar toch blijft de regering Di Rupo het op akkoordjes gooien met hen in andere energiedossiers. Dat is toch onbegrijpelijk,” aldus Calvo.

Recent nog besloot staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit Wathelet een conventie op te maken met GDF Suez over de levensduurverlenging van Tihange 1. Het is op dit moment onduidelijk of deze conventie al is afgerond. Calvo heeft parlementaire vragen ingediend aan Wathelet om dat te weten te komen.

“Sowieso gaat het om een slecht akkoord. De winst voor GDF en Electrabel is zeker, de opbrengsten voor de Staat onzeker. Als de conventie nog niet is getekend, mag dat nu zeker niet gebeuren. Of gaat de regering een cadeau geven aan een speler die hen net voor 500 miljoen euro heeft belogen?” besluit Calvo.

Categorieën: Groen! feeds

500 miljoen GDF Suez: België is geen winstgewest

Persmededelingen Groen! - za, 15/02/2014 - 01:00
De CREG en de BBI menen dat GDF Suez de winsten bij haar Belgische dochter Electrabel kunstmatig heeft gedrukt. ?Door abnormaal hoge prijzen aan te rekenen voor het gas dat GDF Suez leverde aan Electrabel versluisde men zo 500 miljoen euro winst naar Frankrijk,? stelt Groen Kamerlid Kristof Calvo vast. Calvo wil complete transparantie: ?De CREG en de BBI moeten dit van A tot Z onderzoeken en zo snel mogelijk alle informatie ter beschikking stellen aan het parlement. Belgi? is geen wingewest voor de Franse energiekapitalisten.? Groen vraagt een extra bijeenkomst van de Kamercommissie Bedrijfsleven. ?GDF Suez en Electrabel hebben lak aan de belangen van Belgi?, onze gezinnen en bedrijven. Maar toch blijft de regering Di Rupo het op akkoordjes gooien met hen in andere energiedossiers. Dat is toch onbegrijpelijk,? aldus Calvo. Recent nog besloot staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit Wathelet een conventie op te maken met GDF Suez over de levensduurverlenging van Tihange 1. Het is op dit moment onduidelijk of deze conventie al is afgerond. Calvo heeft parlementaire vragen ingediend aan Wathelet om dat te weten te komen. ?Sowieso gaat het om een slecht akkoord. De winst voor GDF en Electrabel is zeker, de opbrengsten voor de Staat onzeker. Als de conventie nog niet is getekend, mag dat nu zeker niet gebeuren. Of gaat de regering een cadeau geven aan een speler die hen net voor 500 miljoen euro heeft belogen?? besluit Calvo.
Categorieën: Groen! feeds

Vlaamse regering zadelt Antwerpenaren op met slechtst denkbare tracé

Persmededelingen Groen! - vr, 14/02/2014 - 01:00

CD&V, N-VA en sp.a verkiezen het verstikkende Oosterweeltracé dat al het auto- en vrachtwagenverkeer dwars door de stad jaagt terwijl de luchtvervuiling daar nu al veel te hoog ligt. De Vlaamse regering met steun van het Antwerpse gemeentebestuur blijft blind voor deze problemen die een grote impact hebben op de gezondheid van de tienduizenden omwonenden. In plaats van het probleem te verhelpen, verankeren ze het vandaag nog wat meer. Dit is een roetzwarte Valentijn voor de Antwerpenaar.

Groen erkent dat het een goede zaak is dat de Vlaamse regering en de stad de schade proberen te beperken door een nieuwe tunnel te voorzien onder het Albertkanaal. En ook de vervuiling aan het Sportpaleis wordt beperkt. “Maar dat zijn oplapmaatregelen,” stelt Van Besien: “Het is een lepel suiker om de bittere pil te helpen doorslikken dat een van de drukste Vlaamse verkeersaders blijft door de stad gaan met alle gevolgen van dien voor de gezondheid van de Antwerpenaren.”

De nieuwe verbinding zal pas tegen 2022 klaar zijn maar vandaag wordt de Antwerpenaar al geconfronteerd met heel wat verkeers- en lawaaioverlast en te veel fijn stof. Groen dringt aan dat er snel kortertermijnoplossingen komen om die problemen nu al te verminderen. “Een halve toezegging over het misschien ooit wel eens tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel volstaat niet. Een tolvrije Liefkenshoektunnel, trajectheffingen om vrachtwagens die richting uit te sturen en een snelheidsbeperking om de capaciteit van de ring te verhogen, zijn maatregelen die amper kosten en snel kunnen worden genomen. Tegelijk wordt best fors ingezet op extra openbaar vervoer en op nieuwe fietswegen. Deze maatregelen kunnen al op korte termijn positieve resultaten boeken,” besluit Wouter Van Besien.
 

Categorieën: Groen! feeds

Uitbreiding euthanasiewet is een stap in de goede richting

Persmededelingen Groen! - do, 13/02/2014 - 01:00

 “Als politici is het niet onze taak om een waardeoordeel te vellen over hoe mensen willen sterven, met of zonder tussenkomst van anderen, met of zonder levensverkortende ingrepen. Het is wél onze taak om mensen het wetgevend kader te bieden zodat zij zelf, in alle vrijheid, kunnen beslissen over hun levenseinde. En dat moet ook kunnen voor wilsbekwame minderjarigen want op lijden staat geen leeftijd,” aldus senator Piryns die tevreden is dat de wet na maanden uitgebreide hoorzittingen met voor- en tegenstanders, is gestemd.

Met deze wet wordt eindelijk meer duidelijkheid geschept, want euthanasie bij minderjarigen gebeurt vandaag al maar zonder rechtszekerheid en veel vaagheid voor patiënt en arts. Bovendien was het voordien wel al bij wet geregeld dat een minderjarige patiënt levensverlengende medicijnen of zelfs voedsel en water kon weigeren maar niet dat hij om euthanasie kon vragen wat onlogisch was. Hieraan komt nu een einde. Groen blijft tegelijk voorstander van een permanente opvolging van alle wetgeving rond het levenseinde. Piryns: “Dat er een lacune in de wet is weggewerkt wat betreft minderjarigen wil niet zeggen dat alle problemen nu opgelost zijn. Er is nog steeds geen regeling voor mensen met dementie. Palliatieve zorgen en euthanasie worden nog steeds als tegengesteld aan elkaar beschouwd, terwijl het allebei mogelijke aspecten zijn van de zorg voor een goed levenseinde van de patiënt. Palliatieve sedatie wordt toegepast zonder duidelijk kader, er heerst nog steeds onduidelijkheid over de doorverwijsplicht van artsen en de informatie die een patiënt krijgt over alle opties bij het levenseinde is niet overal dezelfde.”

Groen heeft een wetsvoorstel dat de laatste lacunes in de huidige wetgeving wegwerkt. “Essentieel voor ons is dat we door het bundelen van alle mogelijke behandelingen het de patiënten makkelijker willen maken om zélf over hun levenseinde te beslissen. In ons wetsvoorstel zijn ook bepalingen rond wilsonbekwamen opgenomen. Hoewel er voor de meeste levenseindebeslissingen wel ergens een juridische grondslag kan worden gevonden, is het wettelijk kader voor zorgverlening bij het levenseinde op dit moment onvoldoende. En deze materie is te belangrijk en te gevoelig om in een schemerzone te blijven.”

Groen zal haar wetsvoorstel in de volgende legislatuur opnieuw op tafel leggen.
 

Categorieën: Groen! feeds

Europees Parlement veroordeelt ontspoorde inlichtingendiensten

Persmededelingen Groen! - wo, 12/02/2014 - 01:00

De massale verzameling van gegevens van onverdachte personen wordt in sterke bewoordingen bekritiseerd en het rapport waarschuwt voor de grote gevaren ervan voor de privacy, de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid en de rechtstaat. Groen-Europarlementslid Bart Staes: "Het Europees parlement veroordeelt terecht de ontsporing van inlichtingendiensten, de Amerikaanse NSA en de Britse GCHQ voorop."

Staes stelt dat het rapport duidelijk maakt dat regeringen en parlementen snel moeten ingrijpen. “In veel landen faalt het toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Daardoor hebben ze een grote minachting ontwikkeld voor de beperkingen die wetten en mensenrechten stellen aan hun activiteiten. Dat moet snel veranderen. Anders worden de veiligheid en vrijheid van de Europese burgers, die door de diensten beschermd behoren te worden, volkomen uitgehold."

Het rapport roept zes EU-landen met name op om het toezicht aan te scherpen, te verzekeren dat hun wetgeving nu en in de toekomst de mensenrechten respecteert en opheldering verschaffen over hun massasurveillance-activiteiten. Staes: "Er moet dus meer openheid komen over het bijeen graaien van data door Amerikaanse maar ook Europese inlichtingendiensten. Waar blijft het recht op vertrouwelijke communicatie van burgers?"

Het rapport verwijst ook naar het inbreken in de systemen van Belgacom door de Britse geheime dienst GCHQ, en dat Belgacom kon bevestigen noch ontkennen dat ook EU instellingen het doelwit waren. Voorts stelt het rapport dat de programma's die werden gebruikt voor deze spionage dermate complex en veel financiële en logistieke capaciteit vergt, dat dit niet het werk kon zijn van private bedrijven en hackers.

Het rapport zal nu worden voorgelegd aan de plenaire vergadering van het Europees Parlement. Staes heeft goede hoop dat voor die tijd nog een extra getuige kan worden gehoord: Edward Snowden zelf. “Snowden heeft zich immers bereid verklaard de vragen van het Europees parlement te beantwoorden. Dat zou een duidelijk signaal zijn. Waar Europese ministers menen dat Snowden 'het belang van de staat' ernstig heeft geschaad, vindt het Europees Parlement dat hij de burgers juist een dienst heeft bewezen. Reden waarom de Europese groenen hem voor hebben gedragen voor de Nobelprijs.”

Staes noemt het een regelrechte schande dat de parlementsleden van de grote politieke fracties van christendemocraten en socialisten weigerden om een amendement goed te keuren dat de EU oproept om klokkenluider Snowden bescherming te bieden: "Het is puur en alleen aan zijn moedige stap te danken dat het Europees parlement dit werk heeft kunnen doen en dat we veranderingen kunnen voorstellen. Om hem dan geen bescherming te willen bieden pure lafheid, alleen maar om bondgenoot de VS niet te misnoegen. We gaan dit amendement bij de plenaire stemming opnieuw indien (1)."


(1) Het amendement (nummer 182) vindt u hier: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-527.988%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
 

Categorieën: Groen! feeds

Europese Commissie moet democratische afwijzing van nieuwe ggo-mais door de Raad erkennen

Persmededelingen Groen! - di, 11/02/2014 - 01:00

"Als de Commissie dit nu toch doordrukt, moet men ook niet verbaasd zijn dat Europese burgers steeds vaker eurosceptisch worden," reageert Europees parlementslid Bart Staes (Groen).   

Staes: "Het resultaat van de stemming in de Raad, waarbij 19 lidstaten overtuigd tegen stemden, 4 onthoudingen (waaronder België) en 5 voor, toont de weerstand tegen het goedkeuren van deze nieuwe ggo-mais aan. Vorige maand stemde ook het Europees Parlement tegen de goedkeuring en ook een meerderheid van de Europese publieke opinie wenst geen ggo's. Dit toont aan dat er géén democratisch mandaat is voor het goedkeuren van dit type ggo-mais. Het toch doordrukken van deze goedkeuring zou een aanfluiting zijn van het democratisch proces en we roepen de Commissie dan ook op om haar voorstel terug te trekken. Zo niet overwegen wij juridische stappen."

Er zijn verschillende bezorgdheden rond het voorstel tot goedkeuring van deze ggo-mais Pioneer 1507 (beter bekend als Herculex buiten de EU), waaronder de mogelijke impact van deze ggo-mais voor de biodiversiteit en voor de landbouw belangrijke bestuivers zoals vlinders, maar ook op micro-organismen in de bodems. Daarnaast komt nog dat er onvoldoende degelijk onderzoek werd gevoerd naar de mogelijke verbonden risico's, zoals van de resistentie tegen bepaalde types herbicide.

De wettelijkheid van het proces ter goedkeuring van deze mais moet ook in vraag gesteld worden, zoals duidelijk werd bij het recente besluit van het Europees Hof van Justitie over de ggo-aardappel Amflora (1). Staes: "Dit, in combinatie met een duidelijke weerstand van Europese burgers tegen ggo's, toont aan dat de Commissie de goedkeuring niet eens had mogen voorstellen. Nu ook het Europees Parlement en de Raad die mening zijn toegedaan, moet de Commissie wel inbinden. Het feit dat Borg dit duidelijk niet van plan is, toont andermaal aan dat de commissie-Barroso, als het gaat om biotechnologie, op een ramkoers zit met wat er in de hele EU leeft."

Bart Staes: "We hebben nood aan hervorming van het Europese ggo-goedkeuringsproces waarbij rekening moet gehouden worden met de consistente meerderheid van nationale overheden in de Raad die tegen de goedkeuringen zijn. Het gedeeltelijk terug nationaliseren van de bevoegdheden rond het telen van ggo's, zoals voorgesteld door de Commissie, maar wat momenteel vastzit in het wetgevende proces, loopt het risico om een Trojaans paard te worden. Dit mag geen truc worden van de Commissie om gemakkelijker goedkeuringen door te duwen op Europees niveau. Om het even welke nieuwe goedkeuringsprocedure er komt, dit mag geen instrument worden voor de Europese Commissie om lidstaten verplicht op te zadelen met ggo-gewassen en moet rekening houden met de legitieme weerstand tegen deze controversiële technologie."               

(1)  Een toelating van deze 1507 mais zou direct bij het Hof van Justitie aangevochten worden. Er is immers jurisprudentie: op 13 December 2013 oordeelde het Hof (in de zaak BASF GM potato Amflora;  Case T-240/10 [7]) dat de Europese Commissie onwettig handelde toen het de  Ggo aardappel Amflora toestond. Zie ook:  http://www.bartstaes.be/articles.php?id=3978

 

Categorieën: Groen! feeds

Europese Commissie krijgt voorstel zadenwetgeving terug op haar bord

Persmededelingen Groen! - di, 11/02/2014 - 01:00

"Een herziening van de zadenwetgeving behoort de belangen van de boeren, de agro-biodiversiteit en de voedselzekerheid op lange termijn veilig stellen. Het voorliggende Commissievoorstel schiet op al deze vlakken tekort. Ik ben dan ook tevreden dat de landbouwcommissie, net zoals de milieucommissie, het halfbakken voorstel terug naar af stuurt", aldus Bart Staes.

De Europese zadenwetgeving, met name de Europese gemeenschappelijke zaadcatalogus, heeft een negatieve invloed op de genetische diversiteit gehad: criteria als uniformiteit en stabiliteit zijn nu eenmaal niet natuurlijke kenmerken van planten.  Toch werd dit 40 jaar geleden de basis van het Europees beleid, in het kader van een landbouw die in toenemende mate gericht is op monoculturen en dure input als pesticiden en kunstmest. De scherp dalende genetische diversiteit in de landbouw vormt op termijn een bedreiging voor voedselzekerheid.   

De Commissie wil van de twaalf bestaande richtlijnen een enkele verordening maken, maar doet dat op een manier die de vrijheid van ondernemers die werkzaam zijn in bijvoorbeeld de kleinschalige (biologische) veredelingssector beperkt. De Groenen willen dat alleen zaden geproduceerd en verkocht voor commercieel gebruik dienen te worden gedekt door de toekomstige wetgeving. Volgens een onlangs voorgestelde studie (1) van de groenen controleren vijf agrochemische bedrijven in Europa nu al ruim 50% van de zadenmarkt. Dat is in meerdere opzichten een allesbehalve gezonde situatie. Het heeft gevolgen voor boeren, agro-biodiversiteit, voor innovatie en voedselzekerheid.

De groenen vrezen dat door het aanvankelijk voorgestelde systeem boeren niet meer de keuze om andere zaadvariëteiten te gebruiken. Bovendien dreigt een enorm tekort aan zaadgoed voor duurzame, energie-efficiënte, lage input landbouw, zoals de biologische landbouw. "Wat we dringend nodig hebben is een meer divers aanbod van zaden," aldus Staes. "Dan blijft landbouw beter bestand tegen ziektes en klimaatveranderingen. Het kweken en op de markt brengen van dergelijke zaadvariëteiten behoort geen nichemarkt te zijn, zoals de Europese Commissie wil, het moet de toekomst worden."

Staes: "Dit is een overwinning op de multinationals die met obscure patenten dreigen in toenemende mate te gaan bepalen wat er op ons bord ligt. Voor ons is diversiteit van zaden en zaaigoed het belang in deze wetgeving, in plaats van de belangen van bedrijven als Monsanto. Wij accepteren niet dat de grootste bedrijven patent hebben op wat zij ons voorschotelen."

De verwachting is nu dat het hele Europese parlement de voorgestelde wetgeving in de plenaire vergadering van april terug naar af zal sturen. "Een zeldzame gebeurtenis en historische overwinning", aldus Staes.
 

(1) Studie van de Europese groenen over marktconcentratie: http://www.greens-efa.eu/seed-market-regulation-11542.html
 

Categorieën: Groen! feeds

Een regering met gezond verstand voert Oosterweeltracé af

Persmededelingen Groen! - di, 11/02/2014 - 01:00

Oosterweel pleegt roofbouw op gezondheid 

Van Besien: “Politici moeten mobiliteitsoplossingen vinden die de files inkorten maar die oplossingen mogen niet ten koste gaan van de gezondheid van omwonenden. De luchtkwaliteit in Vlaanderen en meer bepaald in Antwerpen is nu al zeer slecht en bovendien zorgt het verkeer nu al voor heel wat lawaaioverlast. Het Oosterweeltracé zal zorgen voor nog heel wat extra vervuiling die ten koste gaat van de gezondheid van de Antwerpenaar. Het enige wat een regering met gezond verstand kan beslissen na het lezen van het milieueffectenrapport is om het Oosterweeltracé af te voeren.” 

Het Oosterweeltracé doet immers verschillende drukbevolkte stadsdelen en woonkernen slechtere lucht inademen: Zwijndrecht, Linkoeroever, Eilandje, Luchtbal, Merksem, Deurne en Antwerpen-Noord. Dat komt omdat het Oosterweeltracé de files wil oplossen door auto's en vrachtwagens nog meer langs de bestaande ring te leiden. Die ring is feite een stadsautostrade dwars door woongebieden. Het Meccanotracé daarentegen pakt ook het mobiliteitsprobleem aan, biedt belangrijke positieve oplossingen en is 'een robuust verkeerssysteem' volgens het milieueffectenrapport. Bovendien scoort het veel beter op vlak van luchtkwaliteit. 

Daadkracht tonen 

De Vlaamse regering wil vrijdag uitpakken met een besluit en ook Groen is hier vragende partij voor. “De regering kan echte daadkracht tonen door vrijdag al belangrijke maatregelen te nemen die een vlotter verkeer verzoenen met een betere gezondheid. Dat is nodig want de nieuwe Schelde-oeververbinding kan er pas ten vroegste in 2022 komen. Bovendien heerst er grote onduidelijkheid rond de financiering ervan.” 

Drie oplossingen die verkeer met gezondheid verzoenen 

Groen schuift drie grote oplossingen naar voren om de verkeersknoop in Antwerpen snel te ontwarren en tegelijkertijd de luchtkwaliteit te verbeteren:

1.     Een beter gebruik van de bestaande infrastructuur. Dat kan door de Liefkenshoektunnel tolvrij te maken en de snelheid op de bestaande ring te verlagen

2.     Een versterking van de alternatieven voor autoverkeer in Antwerpen en omgeving: nieuwe tramlijnen worden versneld ingevoerd naar Ekeren, Beveren en Kontich. Meer snelbussen worden ingezet onder meer richting Turnhout en Herentals. Meer snelle fietsverbindingen worden voorzien. Door de komst van de elektrische fiets vergroot de actieradius van 5 km afstand naar 10 à15 kilometer.

3.     Een andere aanpak van het mobiliteitsbeleid. Een mobiliteitsbudget in plaats van de fiscale aftrek van bedrijfswagens vergroot de keuzevrijheid van de pendelaar. Door de correcte invoering van een slimme kilometerheffing, te beginnen met vrachtwagens op de korte termijn, kan het verkeer beter gespreid worden zonder meerkost voor de slimme autogebruiker.

Categorieën: Groen! feeds

Gemanipuleerde index kost Belg 2% loon of pensioen in 2014

Persmededelingen Groen! - di, 11/02/2014 - 01:00

Groen stelt drie manipulaties vast die ertoe leiden dat de index de facto wordt uitgehold door de regering Di Rupo-I. Dat is gebeurd door de daling van gas- en elektriciteitsprijzen niet te berekenen zoals ze gedaan hebben voor huisbrandolie, door de soldenprijzen van 2013 oneerlijk te vergelijken met de gewone prijzen van 2012 en door de daling in telecomprijzen te laat en niet gespreid door te voeren. “Door een combinatie van deze maatregelen valt de indexering van lonen en pensioenen 12 maanden later,” stelt De Vriendt vast.

Deze gemanipuleerde index kost iedere Belg in 2014 2% loon of pensioen en dat weegt zwaar door op het gezinsbudget. Een simpele berekening leert dat iemand met een gemiddeld gezin met een gemiddeld gezamenlijk loon van 50.000 euro per jaar, 1000 euro moet inleveren op het brutoloon in 2014 (zonder rekening te houden met de afrekening van de personenbelasting). “De gezinnen worden overvallen door deze extra kost. Minister Johan Vande Lanotte (SP.A) had hen immers beloofd niet aan de index te raken maar in feite doet hij het wel,” aldus De Vriendt.

De Vriendt: “Groen stuurt aan op een correct, neutraal indexsysteem dat de reële prijsevoluties weerspiegelt, niet meer of minder.” Dat houdt de koopkracht en de binnenlandse consumptie op peil en is dus goed voor onze bedrijven. Daarom vraagt Groen de regering de indexmanipulaties terug te draaien en de weging van de indexkorf aan te passen aan het reële uitgavenpatroon met meer aandacht voor de woonkosten die nu ondervertegenwoordigd zijn.

“Als het de regering echt menens is om iets te doen aan de te hoge lonen, dan moet ze de loonlasten aanpakken en niet de lonen. De index nu uitgommen om via omwegen de lonen te drukken, is beleid voeren op kap van de mensen. Dat is kortzichtig en maakt het meer en meer burgers moeilijk om nog rond te komen,” besluit De Vriendt.

Klik hier om de berekeningen van Groen omtrent de indexmanipulaties na te lezen

 

Normal 0 21 false false false NL-BE X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standaardtabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}

Categorieën: Groen! feeds

Pakket maatregelen verzoent vlotter verkeer met gezondheid

Persmededelingen Groen! - di, 11/02/2014 - 01:00

Iedereen is het erover eens dat Vlaanderen kreunt onder de files en het fijn stof. De ellenlange files zorgen voor heel wat tijdverlies, stress en hebben hun impact op onze economie. Het vele fijn stof dat ermee gepaard tast de gezondheid van de Vlaming aan. Hoog tijd dat de overheid op zoek gaat naar vernieuwende oplossingen die de vraag van de Vlaming om zich vlot en comfortabel te verplaatsen, verzoent met minder luchtvervuiling en meer keuzevrijheid. Als we het verkeer met 10% kunnen verminderen, dalen de files met 40%.

Pakket maatregelen verzoent vlotter verkeer met gezondheid
“Met één oplossing alleen gaan we er niet komen,” stelt voorzitter Wouter Van Besien: “Wat we nodig hebben, is een pakket aan maatregelen die er samen voor zorgen dat mensen meer en beter kunnen kiezen over hoe ze zich willen verplaatsen. Om files en fijn stof te vermijden, kunnen we duurzame verplaatsingen aanmoedigen en goedkoper maken. Mensen die ten allen tijde en overal met de wagen willen rijden, moeten meer aangespoord worden om te kiezen voor goedkopere en gezondere alternatieven.”

Het pakket maatregelen dat Groen voorstelt, bestaat uit vier pijlers. Het is in de eerste plaats belangrijk dat de kwaliteit van het openbaar vervoer verbetert en er meer fietspaden komen. Daarnaast worden de verkeersbelastingen afgeschaft. Er komt een mobiliteitsbudget voor werknemers in plaats van de bedrijfswagen en de openbaarvervoersvergoeding zodat werknemers zelf kunnen beslissen hoe ze dat geld het beste inzetten. De slimme kilometerheffing ten slotte wordt gekoppeld aan lagere loonlasten waardoor werknemers een hoger loon overhouden. Dat maakt deel uit van de fiscale verschuiving die lasten op arbeid verschuift naar winsten op vermogens en vervuiling. Ook moet de burger voldoende tijd krijgen om zich voor te bereiden.

“Dit pakket samen zorgt ervoor dat de invoering van een slimme kilometerheffing aan het eind van de rit goedkoper zal worden voor de slimme autogebruiker. En dat is nu juist de bedoeling. Door mensen uitzicht te geven op een lagere kost, beloon je verstandig autogebruik. De invoering van een slimmekilometerheffing gekoppeld aan beter openbaar vervoer, de afschaffing van verkeersbelastingen en lagere loonlasten, blijft het beste instrument om de files te verminderen en de vervuiling tegen te gaan,” besluit Van Besien.

Breed draagvlak
Groen verheugt zich ook over het brede draagvlak dat er aan het groeien is. Heel wat onderzoekers, middenveldorganisaties zoals de milieuorganisaties, Touring, Febiac, en de meeste politieke partijen steunen de invoering van slimmekilometerheffing. Iedereen is het erover eens dat een correct ingevoerde heffing kan zorgen voor een vlotter verkeer en minder vervuiling.

 

Categorieën: Groen! feeds

Akkoord traditionele partijen en intercommunales is aanfluiting van de democratie

Persmededelingen Groen! - ma, 10/02/2014 - 01:00

De energie-intercommunales van Eandis en Infrax hebben een akkoord bereikt over de toekomst van het netbeheer. Het akkoord is een aanfluiting van de democratie. Dat stellen Groen-parlementsleden Hermes Sanctorum en Kristof Calvo, nu ze het akkoord hebben kunnen inkijken. “Oude energiepolitiek pur sang, een akkoord tussen de intercommunales en de traditionele partijen, inclusief de N-VA”, aldus Sanctorum en Calvo.

Het akkoord dient in de eerste plaats om hun voortbestaan te bestendigen. “Bijzonder straf is dat het akkoord de bevoegdheid van de netbeheerders ferm overschrijft”, klaagt Sanctorum aan. “Zo willen Eandis en Infrax decreten wijzigen, een recht dat enkel het parlement toekomt. Bovendien is het aan de onafhankelijke energieregulator (VREG) om de tariefmethodologie te bepalen, op basis van richtsnoeren van parlement en regering.”

De distributienettarieven hebben een grote impact op de energiefactuur van de gezinnen en KMO’s. Dat net zo’n cruciaal punt via achterkamerakkoord wordt geregeld, is eigenlijk onaanvaardbaar. “De oude energiepolitiek lijkt weer helemaal terug. Niet de twee distributienetbeheerders of de inkomsten voor de gemeenten zijn het allerbelangrijkste, wel het betaalbaar houden van de energiefactuur”, aldus Kristof Calvo.

Groen heeft in het Vlaams Parlement een ambitieus decreet ingediend dat de toekomst van de energiedistributie vorm geeft. Een eengemaakt nutsbedrijf moet transparanter werken tegen een lagere kost.   

Klik hier voor het volledige persdossier

Klik hier voor het akkoord met Infrax en Eandis

Categorieën: Groen! feeds