Feed-aggregator

Commissie sociale zaken adviseert CETA te verwerpen

Nieuwsoverzicht Groen -

Commissie sociale zaken adviseert CETA te verwerpen08 dec, 2016 Lees voor

De commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken van het Europees Parlement keurde deze ochtend een adviesrapport goed waarin de commissie Internationale Handel van het EP gevraagd wordt het Europees-Canadees vrijhandelsakkoord CETA niet goed te keuren. Europees parlementslid Bart Staes, zelf rapporteur voor advies namens de commissie Leefmilieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI), reageert verheugd: “Eindelijk een signaal van politieke moed en gezond verstand. Ook ik adviseer mijn collegae om tegen CETA te stemmen om zeer inhoudelijke en niet ideologische redenen. Mijn advies werd deze week aan de collega's van de milieucommissie overgemaakt. Die stemming vindt plaats op 12 januari 2017.”

Bart StaesEuropees parlementslid

Staes toetst in zijn ontwerpadvies CETA aan de eerder goedgekeurde resolutie van de milieucommissie en komt tot de vaststelling dat CETA op een hele reeks punten niet voldoet aan de eisen die de milieucommissie in april 2015 stelde ten aanzien van internationale handelsverdragene over TTIP.

Staes: "Zelfs Handelscommissaris Malmström gaf vorige week in het Europees Parlement toe dat de beloften omtrent meer werkgelegenheid als gevolg van CETA heel moeilijk meetbaar zijn, vanwege de ingewikkelde processen rond globalisering. Nochtans zijn economische groei en werkgelegenheid precies het unique selling point van dit soort handelsverdragen. Bovendien bestaan er studies, zoals die van de Amerikaanse Tufts university, die aantonen dat handelsverdragen als CETA en TTIP, net 200.000 jobs zullen doen verdwijnen in Europa. Dit soort handelsverdragen zullen de negatieve kanten van globalisering niet doen verdwijnen maar ze juist accentueren.”

De motivatie van de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken om CETA te verwerpen vindt u hier.

Staes wijst er nog op dat hij het eens is met Waals premier Magnette dat de Belgische regering de belofte moet nakomen om CETA juridisch te toetsen, in het bijzonder het private arbitragemechanisme ICS bij het Europees Hof van Justitie.
In de kijker

Zara-groep betrapt op ‘fiscaal shoppen’

Nieuwsoverzicht Groen -

Zara-groep betrapt op ‘fiscaal shoppen’08 dec, 2016 Lees voor

De Spaanse kledinggigant Inditex, moederbedrijf van onder andere Zara, Massimo Duti en Pull&Bear, ontweek tussen 2011 en 2014 naar schatting 585 miljoen euro belasting door gebruik te maken van verschillende belastingparadijzen zoals Nederland, Ierland en Zwitserland. Naar schatting 380 miljoen euro van dit belastingvoordeel behaalde Zara door het dochterbedrijf dat eigenaar is van de merken die Zara verkoopt, in Nederland te vestigen. Dit blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek in opdracht van de Groene fractie in het Europees Parlement die eerder dit jaar ook studies over belastingontwijking door IKEA en BASF liet uitvoeren.

Bart StaesEuropees parlementslid

Staes: “Dit is na IKEA en BASF het derde rapport waarmee we laten zien hoe goed multinationals, van welke nationaliteit ook, zijn in het ontwijken van belastingen. Zij betalen via fiscale spitstechnologie amper of zeer weinig belastingen, daar waar KMO's, eenmansbedrijven, zelfstandige ondernemers én mensen in loondienst allemaal meer dan 30% belasting betalen. Een zelfstandige meubelmaker uit Antwerpen kan door dit soort van fiscale scherpslijperij niet eerlijk concurreren met IKEA. Een klein confectiebedrijf uit West-Vlaanderen kan zo niet concurreren met het moeder bedrijf van ZARA.”

Staes benadrukt dat deze multinationals belastingen ontwijken met volstrekt legale middelen: “Dat is dan ook net het probleem: de politieke onwil bij sommige Europese regeringen om méér fiscale rechtvaardigheid in Europa tot stand te brengen. Zo heb je iemand als Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem - een Nederlandse sociaaldemocraat nota bene – die een rechtvaardiger Europees belastingklimaat blokkeert door bepaalde voorstellen in de Ecofin tegen te houden. Telkens als de belastingstrategie van een multinational onder de loep genomen wordt, blijkt net Nederland hét paradijs om belastingen te drukken én tegelijk legt dezelfde Dijsselbloem een aan de bedelstaf geraakt land als Griekenland besparingen op. En dan verbaasd zijn over het groeiende euroscepticisme?!”   

Staes: “Dit soort onwenselijke belastingconstructies verzwakken ook de publieke inkomsten in landen als Griekenland die de Eurogroep telkens bekritiseert omdat ze de begroting niet op orde zouden hebben. Maar als je Europese begrotingsafspraken hebt, moet je landen ook met Europese afspraken over winstbelasting in staat stellen om voldoende belasting van multinationals te innen.”

Staes stelt dat de oplossingen nochtans heel simpel zijn: “Een gecoördineerde aanpak van belastingontwijking in Europa zodat een bedrijf belasting betaalt daar waar het winst maakt. Elk Europees bedrijf 25% vennootschapsbelasting op die winsten en automatische uitwisseling van bedrijfsgegevens tussen belastingdiensten van de lidstaten. Maar neen, wat doen landen als België, Ierland, het VK en Hongarije? Ze kondigen allemaal aan dat ze de vennootschapsbelasting gaan verlagen. Ze voeren de fiscale oorlog tegen elkaar nog een beetje op. Wie is het slachtoffer? Bijvoorbeeld de mensen in de zorg en het onderwijs, bij het openbaar vervoer, waar regeringen voortdurend meer moeten besparen. Het is een perverse logica die Europa langzaam maar zeker kapot maakt.”

Staes: “Ondanks alle maatregelen om de ergste vormen van belastingontwijking aan te pakken, blijft de kern van het probleem bestaan: landen concurreren elkaar weg met lage tarieven en speciale belastingvoordeeltjes. Multinationals plukken er de vruchten van terwijl de belastingen daardoor steeds meer door werknemers, consumenten en kleine bedrijven moet worden opgebracht. Ondertussen profiteren multinationals wél volop van infrastructuur zoals wegen en onderwijs die met publiek geld zijn betaald.”

Het uitgebreide onderzoek is beschikbaar op de website van de Groenen in het Europees Parlement en vindt u hier: www.greens-efa.eu/tax-shopping-16316.html

Brussels Airport moet zich een goede buur tonen en zich inschakelen in een leefbaar en klimaatvriendelijk Vlaams-Brabant en Brussel

Nieuwsoverzicht Groen -

Brussels Airport moet zich een goede buur tonen en zich inschakelen in een leefbaar en klimaatvriendelijk Vlaams-Brabant en Brussel07 dec, 2016 Lees voor

Nadat Brussels Airport iedereen uitnodigde om deel te nemen aan ‘Forum 2040’, een open en gestructureerde dialoog over de uitbreiding van de luchthaven, kaatst Groen de bal terug. “Groen nodigt Luchthaven Zaventem uit zich in te schakelen in een leefbaar en klimaatvriendelijk Vlaams-Brabant en Brussel, en in permanente dialoog te treden om zo de levenskwaliteit van alle omwonenden te garanderen.” Dat zeggen de Groene mandatarissen Anne Dedry (federaal), Tie Roefs (provincie Vlaams-Brabant), An Moerenhout (Vlaams parlementslid) en Elke Van den Brandt (Vlaams parlementslid uit Brussel) in een gemeenschappelijke persmededeling.

Tie RoefsGedeputeerde Anne DedryFederaal parlementslid An MoerenhoutVlaams parlementslid Elke Van den BrandtVlaams parlementslid

Groen wil dat Brussels Airport zich engageert om een faire bijdrage aan de leefbaarheid van de regio en de internationale klimaatdoelstellingen te leveren. “Er moet een plafond komen op de uitstoot van CO2 en ultra-fijnstof voor alle activiteiten op de luchthaven. De uitbaters moeten zich proactief inschakelen in de klimaatdoelstellingen.”

De partij gelooft dat een sterk draagvlak voor de luchthaven bij omwonenden er enkel kan komen indien de uitbaters van de luchthaven rekening houden met de levenskwaliteit van de omwonenden. “De bijkomende activiteiten kunnen niet leiden tot meer geluidshinder. Daartoe moeten alle luidruchtige vliegtuigen geweerd worden en moet Brussels Airport zich houden aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie.”

Groen wil ook een verlening van het nachtsegment, dit wil zeggen dat de regeling voor nachtvluchten zal gelden van 22 uur tot 7 uur in plaats van 23 uur tot 6 uur zoals nu. “Het is van groot belang dat de slaap van de inwoners van de overvlogen gemeenten wordt gegarandeerd. Een geluidsarme nacht is een belangrijk onderdeel om de leefbaarheid van de regio rondom de luchthaven te behouden.”

Daarnaast wil Groen dat Brussels Airport zich als een respectvolle buur gedraagt en in dialoog treedt met de omwonenden van de luchthaven en de inwoners van de gemeenten die overvlogen worden. “Er moet een onafhankelijk permanent overlegorgaan komen waarin inwoners van de overvlogen gemeenten vertegenwoordigd zijn. Daarnaast moet de luchthaven een isolatieprogramma opstarten zodat omwonenden hun woning degelijk kunnen laten isoleren”, zeggen de Groen-mandatarissen. Tot slot wil Groen dat er wordt ingezet op meer duurzame vervoersmodi in plaats van op meer vliegbewegingen. “Kortere vluchten moeten plaats maken voor (internationaal) treinverkeer en al het verkeer van en naar de luchthaven zou in de toekomst uit minimaal de helft duurzaam transport moeten bestaan”, besluit de Groenen.

Tie Roefs, gedeputeerde Vlaams-Brabant

Anne Dedry, federaal parlementslid

An Moerenhout, Vlaams parlementslid

Elke Van den Brandt, Vlaams parlementslid uit Brussel

Transparantieregister militaire aankopen nodig om nieuw Agusta-schandaal te vermijden

Nieuwsoverzicht Groen -

Transparantieregister militaire aankopen nodig om nieuw Agusta-schandaal te vermijden07 dec, 2016 Lees voor

Vandaag worden in de Kamer hoorzittingen georganiseerd over de transparantieregisterwet van Wouter De Vriendt (kamerlid Groen) en Benoit Hellings (kamerlid Ecolo). Het gaat om een wetsvoorstel dat dient om het lobbywerk rond legeraankopen uit de schemerzone te halen. “Ons land bleek in het verleden kwetsbaar voor gelobby en beïnvloeding vanuit de sector, denk maar aan het Agusta-corruptieschandaal uit de jaren negentig. Er is veel meer transparantie nodig, en een transparantieregister is daarvoor een concrete oplossing”, aldus De Vriendt. Ecolo-Groen rekent erop dat ook parlementsleden van de meerderheid het belang van transparantie inzien en het voorstel uiteindelijk zullen steunen.

Wouter De VriendtFederaal parlementslid

Nu er opnieuw stevige defensie-aankopen op til staan, onder andere met de vervanger van de F-16 gevechtsvliegtuigen, wil De Vriendt absoluut een Agusta-bis voorkomen. “We willen alle betrokken ministers, parlementsleden, medewerkers, en alle ambtenaren van overheidsdiensten die bij defensieaankopen van meer dan anderhalf miljoen euro betrokken zijn, verplichten om hun contacten met lobbyisten te registeren. Elk telefoontje, elke relatiegeschenk, elke uitnodiging, elke e-mail moet binnen de vijf werkdagen in een transparantieregister terecht komen”, aldus De Vriendt. Verder wil Ecolo-Groen ook optreden tegen lobbyisten die misleidende informatie verspreiden, of die geld en/of geschenken aanbieden aan betrokkenen.

De Vriendt laat zich inspireren door de VS, Canada, het Europees Parlement en Schotland. “Het zou naïef zijn om niets te doen. Verschillende bedrijven die meedingen naar de opvolger van de F-16 hebben op vlak van lobbyisme en zelfs omkoping boter op het hoofd. Ons voorstel is in het voordeel van de regering. Een transparantieregister helpt om de objectiviteit van aankoopbeslissingen aan te tonen. Dat is een kwestie van modern, transparant en goed bestuur. De tijdsgeest is veranderd, het is logisch dat mensen willen weten of hun belastinggeld correct en efficiënt besteed wordt”, besluit De Vriendt.

Wouter De Vriendt houdt overigens zelf al een tijd een transparantieregister bij. Zie https://www.groen.be/dossiers/vervanging-f-16-gevechtsvliegtuigen/page/0/11

Stijging laagpresteerders in onderwijs is schrikwekkend

Nieuwsoverzicht Groen -

Stijging laagpresteerders in onderwijs is schrikwekkend06 dec, 2016 Lees voor

Vandaag stelde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) de resultaten voor van PISA 2015. “De hoge scores van onze vijftienjarigen in het PISA-onderzoek zijn een hart onder de riem van onze leerlingen en leerkrachten”, zegt Elisabeth Meuleman, Vlaams parlementslid en onderwijsdeskundige van Groen. "Ze tonen aan dat onze scholen iedere dag het beste van zichzelf geven voor onze leerlingen. Toch worden de puike resultaten van de gemiddelde Vlaamse leerling overschaduwd door de forse toename van het aantal leerlingen dat het minimale niveau niet meer haalt. Dit is de zoveelste wake-up call voor minister Crevits om meer op haar strepen te staan in haar centrumrechtse regering”, zegt Meuleman.

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

“De stijging van het aandeel laagpresteerders ten opzichte van 2006 is schrikwekkend: van 11,6% naar iets meer dan 17%. Wanneer één op zes leerlingen niet het niveau behaalt om op eigen benen te staan, dan is dit een schandvlek voor Vlaanderen. PISA bewijst dat de kansen van zwakkere en sociaal achtergestelde leerlingen op grote schaal worden gehypothekeerd.”

Meuleman legt uit: “De PISA-resultaten zijn het gevolg van het non-beleid van deze en de vorige Vlaamse regering. Onderzoekers trekken reeds jaren aan de alarmbel. Hun analyse wordt gedeeld door alle stakeholders in het onderwijs. Maar de regering blijft besparen en heeft het gelijke onderwijskansenbeleid stilzwijgend doodverklaard. De sociale dimensie van het Vlaams onderwijsbeleid is de laatste 6 jaar helemaal verwaterd.”

“Dat de zogenaamde ‘modernisering’ van het secundair onderwijs geen antwoord zal bieden op deze problemen, verontrust ons het meest”, zegt Meuleman. Er komt geen brede eerste graad, er is geen sprake meer van afschaffing van de beschotten tussen ASO-TSO-BSO, en de minister pleit openlijk voor het behoud van een aantal ‘basisopties’ vanaf 12 jaar. “Welk toekomstperspectief geeft de minister aan de vele duizenden jongeren die met een hele dunne rugzak aan hun toekomst moeten bouwen? Wij vragen dat de regering de negatieve resultaten van PISA ernstig neemt en investeert in de meest kwetsbare groep leerlingen.”

"Als Crevits de pluim op haar hoed wil steken van de Vlaamse leerlingen die wereldtop zijn dan moet ze ook de verantwoordelijkheid nemen voor die zorgwekkende toename van laagpresteerders", besluit Elisabeth Meuleman.

Nu betonstop concreet maken in de lijst van woonuitbreidingsgebieden

Nieuwsoverzicht Groen -

Nu betonstop concreet maken in de lijst van woonuitbreidingsgebieden01 dec, 2016 Lees voor

De Vlaamse Regering heeft dan toch een beslissing genomen rond het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en de betonstop. In de beslissing staat ook dat er onbebouwde woonuitbreidingsgebieden – reservegebieden die in de jaren ’70 kwistig op de gewestplannen werden getekend – zullen geschrapt worden. Een aanhoudende vraag van Groen-parlementslid Ingrid Pira.

Ingrid PiraVlaams parlementslid

 
Ingrid Pira : “het goede nieuws is dat de Vlaamse Regering onbebouwde woonuitbreidingsgebieden wil schrappen. Het slechte nieuws is dat Schauvliege dat al zegt sinds mei 2015 en treuzelt om de concrete lijst met te schrappen woonuitbreidingsgebieden kenbaar te maken. We willen nu eindelijk weten hoeveel van de 12.000 ha onbebouwde woonuitbreidingsgebieden geschrapt zullen worden. Vele steden en gemeenten die open ruimte willen bewaren willen daar eindelijk duidelijkheid rond”.
 
Tot wanneer dat duidelijk is vraagt Groen in een resolutie die momenteel ter stemming voorligt in het Vlaams Parlement (zie bijlage) een moratorium op de onbebouwde woonuitbreidingsgebieden. In het gewone woongebied is er trouwens volgens vele studies nog plaats genoeg om de toekomstige bevolkingstoename op te vangen. Ingrid Pira : “als de regering het meent met de betonstop en een ommekeer wil in de verdere verkaveling van natuur- en landbouwgebied zet ze nu een moratorium op de woonuitbreidingsgebieden. Het is nu het moment voor minister Schauvliege om te tonen dat ze het meent met de betonstop. Ze heeft een unieke gelegenheid om de fouten van de jaren ’70 recht te zetten.”
 

Betonstop: regering-Bourgeois snapt de sense of urgency niet

Nieuwsoverzicht Groen -

Betonstop: regering-Bourgeois snapt de sense of urgency niet30 nov, 2016 Lees voor

"Met de versnelde betonstop zet de Vlaamse regering een eerste positieve stap. Maar als de regerings-Bourgeois uiteindelijk beslist om de inname nog jaren te laten doorgaan aan 6 hectare per dag, en dan nog verder te gaan aan 3 of minder hectare per dag, zal er nog open ruimte van de omvang van 24.106 ha (241 km2) verdwijnen vooraleer de betonstop ingaat. Er zal dus nog bos en weiland verdwijnen groter dan de oppervlakte van heel de stad-Antwerpen, haven incluis.

Ingrid PiraVlaams parlementslidNormal
0


21


false
false
false

NL-BE
X-NONE
X-NONE

DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="371">


UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/>
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/>
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/>
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/>
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/>
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/>
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/>
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/>
Name="index 1"/>
Name="index 2"/>
Name="index 3"/>
Name="index 4"/>
Name="index 5"/>
Name="index 6"/>
Name="index 7"/>
Name="index 8"/>
Name="index 9"/>
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/>
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/>
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/>
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/>
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/>
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/>
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/>
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/>
UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/>
Name="Normal Indent"/>
Name="footnote text"/>
Name="annotation text"/>
Name="header"/>
Name="footer"/>
Name="index heading"/>
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/>
Name="table of figures"/>
Name="envelope address"/>
Name="envelope return"/>
Name="footnote reference"/>
Name="annotation reference"/>
Name="line number"/>
Name="page number"/>
Name="endnote reference"/>
Name="endnote text"/>
Name="table of authorities"/>
Name="macro"/>
Name="toa heading"/>
Name="List"/>
Name="List Bullet"/>
Name="List Number"/>
Name="List 2"/>
Name="List 3"/>
Name="List 4"/>
Name="List 5"/>
Name="List Bullet 2"/>
Name="List Bullet 3"/>
Name="List Bullet 4"/>
Name="List Bullet 5"/>
Name="List Number 2"/>
Name="List Number 3"/>
Name="List Number 4"/>
Name="List Number 5"/>

Name="Closing"/>
Name="Signature"/>
UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/>
Name="Body Text"/>
Name="Body Text Indent"/>
Name="List Continue"/>
Name="List Continue 2"/>
Name="List Continue 3"/>
Name="List Continue 4"/>
Name="List Continue 5"/>
Name="Message Header"/>

Name="Salutation"/>
Name="Date"/>
Name="Body Text First Indent"/>
Name="Body Text First Indent 2"/>
Name="Note Heading"/>
Name="Body Text 2"/>
Name="Body Text 3"/>
Name="Body Text Indent 2"/>
Name="Body Text Indent 3"/>
Name="Block Text"/>
Name="Hyperlink"/>
Name="FollowedHyperlink"/>


Name="Document Map"/>
Name="Plain Text"/>
Name="E-mail Signature"/>
Name="HTML Top of Form"/>
Name="HTML Bottom of Form"/>
Name="Normal (Web)"/>
Name="HTML Acronym"/>
Name="HTML Address"/>
Name="HTML Cite"/>
Name="HTML Code"/>
Name="HTML Definition"/>
Name="HTML Keyboard"/>
Name="HTML Preformatted"/>
Name="HTML Sample"/>
Name="HTML Typewriter"/>
Name="HTML Variable"/>
Name="Normal Table"/>
Name="annotation subject"/>
Name="No List"/>
Name="Outline List 1"/>
Name="Outline List 2"/>
Name="Outline List 3"/>
Name="Table Simple 1"/>
Name="Table Simple 2"/>
Name="Table Simple 3"/>
Name="Table Classic 1"/>
Name="Table Classic 2"/>
Name="Table Classic 3"/>
Name="Table Classic 4"/>
Name="Table Colorful 1"/>
Name="Table Colorful 2"/>
Name="Table Colorful 3"/>
Name="Table Columns 1"/>
Name="Table Columns 2"/>
Name="Table Columns 3"/>
Name="Table Columns 4"/>
Name="Table Columns 5"/>
Name="Table Grid 1"/>
Name="Table Grid 2"/>
Name="Table Grid 3"/>
Name="Table Grid 4"/>
Name="Table Grid 5"/>
Name="Table Grid 6"/>
Name="Table Grid 7"/>
Name="Table Grid 8"/>
Name="Table List 1"/>
Name="Table List 2"/>
Name="Table List 3"/>
Name="Table List 4"/>
Name="Table List 5"/>
Name="Table List 6"/>
Name="Table List 7"/>
Name="Table List 8"/>
Name="Table 3D effects 1"/>
Name="Table 3D effects 2"/>
Name="Table 3D effects 3"/>
Name="Table Contemporary"/>
Name="Table Elegant"/>
Name="Table Professional"/>
Name="Table Subtle 1"/>
Name="Table Subtle 2"/>
Name="Table Web 1"/>
Name="Table Web 2"/>
Name="Table Web 3"/>
Name="Balloon Text"/>

Name="Table Theme"/>Name="List Paragraph"/>

Name="Intense Quote"/>


Name="Subtle Emphasis"/>
Name="Intense Emphasis"/>
Name="Subtle Reference"/>
Name="Intense Reference"/>

UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/>
UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>

Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/>
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/>
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/>
Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/>
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/>
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/>
Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/>
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/>
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/>
Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/>
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/>
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/>
Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/>
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/>
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/>
Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/>
Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/>
Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/>Name="List Table 1 Light Accent 1"/>
Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/>
Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/>
Name="List Table 1 Light Accent 2"/>
Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/>
Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/>
Name="List Table 1 Light Accent 3"/>
Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/>
Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/>
Name="List Table 1 Light Accent 4"/>
Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/>
Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/>
Name="List Table 1 Light Accent 5"/>
Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/>
Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/>
Name="List Table 1 Light Accent 6"/>
Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/>
Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/>

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standaardtabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}

"De regering-Bourgeois stelt dus opnieuw teleur in de strijd tegen de betonnering en de klimaatsverandering. Dat zegt Groen-parlementslid Ingrid Pira woensdag meteen in reactie op de regeringsbeslissing over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV).

“Met het noemen van een doelstelling is er wel nog geen uitvoering op het terrein. Als ze betonstop serieus meent, moet Schauvliege ook 10.000 van de 13.000 hectare woonuitbreidingsgebieden schrappen. Dat zijn de reservegebieden waar gemeenten volgens de ouderwetse gewestplannen van de jaren ‘70 nog mogen uitbreiden. Zo kan ze de doelstelling van minder ruimtebeslag concreet maken. Maar de lijst van de woonuitbreidingsgebieden die geschrapt kunnen worden blijft haperen bij Schauvliege. Ze belooft dat nu al sinds juli vorig jaar”, zegt Ingrid Pira.

Vorige week woensdag keurde het Vlaams parlement de klimaatresolutie goed. Het werd een ambitieuze tekst die de goedkeuring kreeg van alle democratische parlementsleden. Ook Groen onderhandelde mee over de tekst, die de lat voor klimaatambitie een pak hoger legt dan het regeerakkoord dat de regering-Bourgeois afsprak. Slechte ruimtelijke ordening leidt immers tot een pak problemen: mensen die een huis kochten in een nieuwe verkaveling om dan met overstromingen geconfronteerd te worden. Bossen en open ruimte die verdwijnen en een landschap dat volledig volgebouwd wordt. Belastingen die de hoogte ingaan omdat er rioleringen, elektriciteit en openbaar vervoer tot aan een nieuwe verkaveling moet getrokken worden. "Het is dan ook bijzonder jammer dat de regering van N-VA, Open VLD en CD&V de sense of urgency nog altijd niet snapt”, besluit Ingrid Pira.

Groen : mensen hebben nood aan regeringen die overleggen en samenwerken

Nieuwsoverzicht Groen -

Groen : mensen hebben nood aan regeringen die overleggen en samenwerken 29 nov, 2016 Lees voor

“De mensen die in de regio rond de luchthaven wonen en werken, hebben nood aan overleg en samenwerking tussen de verschillende regeringen", zegt Vlaams parlementslid An Moerenhout: "Alleen wanneer de verschillende regeringen samen rond tafel gaan zitten en afspraken maken, kan de leefbaarheid van de regio rond de luchthaven verzekerd worden.”

An MoerenhoutVlaams parlementslid Anne DedryFederaal parlementslid

“In die zin is het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat de federale verkeersminister François Bellot (MR) nog altijd geen werk gemaakt heeft van een Vliegwet die de bewegingen van de vliegtuigen rond en om Brussel vastlegt", zegt Anne Dedry, kamerlid van Groen. "Gezien de minister hier geen werk van maakt is het aan premier Charles Michel om het dossier naar zich toe te trekken. Het is de verantwoordelijkheid van de hele federale regering (en dus ook van de N-VA'ers in die regering) om te vermijden dat dit dossier dat zo belangrijk is voor de leefbaarheid in Brussel en in de Vlaamse rand, opnieuw verzandt in een eindeloos communautair opbod tussen de gewesten.”

Groen dringt er op aan dat de federale overheid en de gewesten dringend gaan samen zitten. Ze moeten tot gelijke normen komen op vlak van uitstoot en lawaai voor de luchthaven voor alle gewesten. “Lawaai en fijn stof zijn schadelijk voor de gezondheid. Groen wil daarom dat voor alle burgers in dit land de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie als toetssteen gelden”, besluiten An Moerenhout en Anne Dedry.

Ook Rekenhof buist begroting van Bourgeois

Nieuwsoverzicht Groen -

Ook Rekenhof buist begroting van Bourgeois 29 nov, 2016 Lees voor

"Het Rekenhof bevestigt volledig de opmerkingen en kritische vragen die Groen eerder stelde over de begrotingen van minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en Begrotingsminister Bart Tommelein".

Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

Dat zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska dinsdag meteen in reactie op het rapport van het onafhankelijke Rekenhof. “Het is duidelijk: minister-president Geert Bourgeois (N-VA)  bouwt luchtkastelen. Zijn begroting is gedopeerd aan alle kanten, maar houdt geen steek. De regering stuurt een pak facturen, taksen en besparingen af op de mensen, maar zelfs dan kan ze de rekeningen niet doen kloppen".
 
•       De ontvangsten uit de gewestbelastingen – en vooral dan de erfbelastingen – vallen fors terug in vergelijking met MJR 2016-2021. Het verschil loopt op tot meer dan 2 miljard euro, maar de meerjarenbegroting 2017-2022 van Bourgeois en Tommelein geven hierover geen uitleg.
 
•       "Opnieuw zegt een officiële instantie dat Bourgeois droomt als hij denkt dat hij Oosterweel uit de begroting kan houden. De halstarrige ontkenning van de Vlaamse regeringsleider wordt stilaan legendarisch", zegt Rzoska. Om te beantwoorden aan de Europese begrotingsregels, kan en mag de Vlaamse regering de investeringsuitgaven voor de Oosterweelverbinding en nog federaal besliste ziekenhuisinvesteringen niet buiten het begrotingsresultaat houden. Het gevolg is een oplopend tekort tot meer bijna 375 miljoen op het einde van deze regeerperiode en tot meer dan 500 miljoen in 2020. "Het zogezegde evenwicht waarover de regering-Bourgeois steeds spreekt is dus feitelijk een tekort", zegt Björn Rzoska.
 
•       De schuldnorm: de Vlaamse regering probeert ook in de MJR 2017-2022 de oplopende overheidsschuld (35 miljard) weg te stoppen achter ‘overheidsactiva’, zonder de waarde ervan open en transparant te berekenen. Ze legt ook niet uit hoe ze denkt haar nieuwe ‘schuldnorm’ (maximaal 65 procent van de ontvangsten/uitgaven) in de praktijk om te zetten, terwijl ze met deze norm tegen 2022 minstens 5 miljard euro van de schuld moet afknijpen. 

Met Tobintaks begraaft N-VA ook internationale fiscale rechtvaardigheid

Nieuwsoverzicht Groen -

Met Tobintaks begraaft N-VA ook internationale fiscale rechtvaardigheid29 nov, 2016 Lees voor

Ecolo-Groen reageert verontwaardigd op het nieuws dat N-VA de tobintaks zou willen begraven. De tobintaks is een minimale heffing op destructieve speculatie, in onderlinge afspraak met verschillende Europese landen. Als België de onderhandelingen verlaat, dan is de tobintaks de facto ten dode opgeschreven. 

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

“Dit is totaal onaanvaardbaar. Nadat N-VA fiscale rechtvaardigheid op nationaal niveau saboteert, speelt het ook op Europees niveau stokebrand”, stelt Kristof Calvo, fractieleider Groen. Ecolo-Groen vraagt premier Michel om N-VA tot de orde te roepen en de tobintaks niet los te laten.

 

Dat de tobintaks, een symbool van internationale fiscale rechtvaardigheid, net door België wordt gesaboteerd, vindt Calvo hemeltergend. “België zou in dit dossier net voortrekker moeten zijn. De tobintaks is de perfecte gelegenheid om fiscale rechtvaardigheid op Europees niveau aan te scherpen. De N-VA toont hier opnieuw haar ware gelaat als partij van grootbanken en multinationals. Dergelijke destructieve speculatie is niet goed voor de economie”, stelt Calvo. Hij wijst erop dat de MR wel altijd achter het idee heeft gestaan. De premier zelf is ook al geruime tijd voorstander van zo’n tobintaks.

 

Calvo betreurt dat België steeds minder voor samenwerking kiest met N-VA als grootste regeringspartij. “De eurosceptische houding van N-VA slaat stilaan over op de hele regering. Ook in het Brexit-debat toonde België zich amper. We mogen onze voortrekkersrol in de EU, zeker op zo’n heikel moment voor de internationale samenwerking, niet loslaten”, besluit Calvo.

 

Groen blij met eerste stap richting Refterrevolutie

Nieuwsoverzicht Groen -

Groen blij met eerste stap richting Refterrevolutie28 nov, 2016 Lees voor

Groen reageert tevreden op het pact dat Minister Hilde Crevits sluit met de voedingsindustrie. In dat pact kunnen scholen ervoor kiezen om snoep en frisdrank te bannen uit hun automaten. "Dit is een eerste, belangrijke stap voor een gezonder voedingsaanbod op school," aldus Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman. "Groen lanceerde vorig jaar al een plan voor gezonde voeding op school. We zijn blij dat de minister onze oproep ter harte genomen heeft, en kijken uit naar verdere actie om ook de schoolmaaltijden zelf gezonder én gezelliger te maken".

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

Groen pleit voor een heuse refterrevolutie, gebaseerd op drie pijlers:

1. Gezondheidsgarantie. Ouders en kinderen krijgen de garantie dat alle voedsel en drank aangeboden op school niet alleen lekker, maar ook echt gezond is. Niet alleen voor wat in de automaten zit, maar ook voor de schoolmaaltijden zelf. Kijk bijvoorbeeld naar wat Groen-schepen Elke De Cruyenaere op dit moment in Gent verwezenlijkt. De contracten die schoolbesturen afsluiten met cateraars moeten ook garanties in houden op gezonde, duurzame en lekkere maaltijden.

2. Tof tafelen. Ten tweede maken we van schoolmaaltijden een sterk merk: kinderen eten op school in een comfortabele ruimte, samen met hun vrienden, op hun tempo en in een gezellige sfeer. Er is dus ook nood aan bijkomende investeringen in refters en eetruimtes.

3. Via gezonde en betaalbare schoolmaaltijden kan je ook kinderarmoede aanpakken en het probleem van de lege boterhammendozen aan. In Finland, dat geroemd wordt om zijn aanpak, krijgen kinderen al jaren gratis en gezonde schoolmaaltijden. Groen vraagt dat de Vlaamse Regering 10 miljoen euro uittrekt voor een pilootproject in 160 Vlaamse en Brusselse basisscholen waarbij kinderen een gezonde maaltijd voor één euro krijgen.

Regering-Bourgeois laat het afweten telkens klimaatdossier concreet wordt

Nieuwsoverzicht Groen -

Regering-Bourgeois laat het afweten telkens klimaatdossier concreet wordt25 nov, 2016 Lees voor

“Het is jammer dat de Vlaamse regering het dossier van de betonstop opnieuw uitstelt. De regering zou de ambitie en hoop van de klimaatresolutie in het Vlaams parlement beter volgen”. Dat zegt Groen-parlementslid Ingrid Pira op het uitstel van beslissing van de regering-Bourgeois vrijdag.

Ingrid PiraVlaams parlementslid

“Met slimme beslissingen over de ruimtelijke ordening kan de regering concreet werk maken van de strijd tegen klimaatverandering. De plaats waar nieuwe woningen komen heeft immers impact op de verplaatsingen van de Vlamingen en de manier waarop huizen verwarmd kunnen worden, twee belangrijke factoren in de klimaatverandering”, legt Ingrid Pira uit.

“Ook om de overstromingen tegen te gaan moet de regering met een fijne kam door de lijst met woonuitbreidingsgebieden gaan, de reservegebieden waar gemeenten volgens de ouderwetse gewestplannen van de jaren ‘70 nog mogen uitbreiden”, zegt Ingrid Pira.

Woensdag keurde het Vlaams parlement de klimaatresolutie goed. Het werd een ambitieuze tekst die de goedkeuring kreeg van alle democratische parlementsleden. Ook Groen onderhandelde mee over de tekst, die de lat voor klimaatambitie een pak hoger legt dan het regeerakkoord dat de regering-Bourgeois afsprak. “Het is dan ook bijzonder jammer dat de regering van N-VA, Open VLD en CD&V, het laat afweten telkens het concreet moet gemaakt worden”, besluit Ingrid Pira.

De regering-Bourgeois stelde ook de Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en programmatische aanpak stikstof (PAS), de subsidiëring geïntegreerd natuurbeheer en het 'Voorontwerp van Vlaams Natura 2000-programma: eerste cyclus 2016-2020' uit.

Rekenhof maakt brandhout van boekhoudkundige trucjes Vanhengel

Nieuwsoverzicht Groen -

Rekenhof maakt brandhout van boekhoudkundige trucjes Vanhengel25 nov, 2016 Lees voor

Begrotingsminister Guy Vanhengel (Open VLD) presenteert de begroting van het Brussels gewest als in evenwicht. Nochtans plaatst het Rekenhof in zijn rapport daar ernstige bedenkingen bij. Ook de Europese Commissie dreigt de Brusselse regering stevig op de vingers te tikken. Minister Vanhengel houdt namelijk grote uitgaven uit de begroting. 

Bruno De LilleBrussels parlementslid - fractieleider

Voor fractieleider Bruno De Lille (Groen) is het kristalhelder: “Begrotingsminister Guy Vanhengel gaat er prat op altijd een begroting in evenwicht te kunnen voorleggen. Jaarlijks profileert hij zich als beste leerling van de Belgische klas. Nu maakt het Rekenhof brandhout van zijn zogenaamde evenwicht. Met boekhoudkundige trucjes maskeert hij een tekort van 109 miljoen euro.”
Het Rekenhof geeft aan dat de grote uitgaven voor de renovatie van tunnels of de aanleg van de metro niet conform zijn met de Europese begrotingsregels. De Vlaamse regering werd om dezelfde reden door de mangel gehaald. Het Oosterweeldossier staat daar symbool voor.

“De groenen vinden dat de Brusselse overheid meer moet investeren, bijvoorbeeld in openbaar vervoer” zegt Zoé Genot, fractieleidster voor Ecolo. “Wij erkennen ook dat Brussel economisch zwaar heeft geleden onder de aanslagen en ondersteunen de maatregelen die daarvoor werden getroffen door de regering. We begrijpen uiteraard dat die veel geld kosten."
De Europese begrotingsregels laten een zekere flexibiliteit toe in de vorm van investeringsclausules. Daarvoor moet de regering medefinanciering krijgen van het Europees Fonds voor Strategische Investering. Vandaag is dat niet het geval.

“Het evenwicht tijdelijk loslaten kan zeker verantwoord worden voor meer investeringen,” besluit De Lille, “maar wees daar dan eerlijk over en maak de bevolking niet wijs dat de rekeningen kloppen. De bevolking begrijpt best dat het in deze moeilijke tijden nodig is om extra uitgaven te doen. Onze regering vertrouwt blijkbaar haar eigen burgers niet en probeert dus mist te spuien. Dat is nefast voor de geloofwaardigheid van deze regering en van de politiek in het algemeen.”
Groen en Ecolo streven naar een aanpassing van de Europese begrotingsregels die duurzame overheidsinvesteringen aanmoedigen. In afwachting daarvan moet de regering de Europese regels respecteren en de aanbevelingen van het Rekenhof volgen.

*** 
Ter info:
Het bedrag van 109 miljoen euro bestaat uit:
31 miljoen euro: Hallepoorttunnel en Leopold II-tunnel
50 miljoen euro: Verbouwingen en uitbreiding metronetwerk
28 miljoen euro: Veiligheidsinvesteringen, waaronder gewestelijk crisiscentrum

Mogelijke poging tot intimidatie van kabinet-Jambon in commissie aanslagen is onaanvaardbaar

Nieuwsoverzicht Groen -

Mogelijke poging tot intimidatie van kabinet-Jambon in commissie aanslagen is onaanvaardbaar25 nov, 2016 Lees voor

Ecolo-Groen reageert verbaasd op de opmerkelijke démarche van het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Volgens Le Soir werd Peter De Buysscher, directeur internationale politionele samenwerking van de federale politie, ter verantwoording geroepen omwille van diens getuigenis in de onderzoekscommissie over de aanslagen van 22 maart.

Stefaan Van HeckeFederaal parlementslid

 “Het is onbegrijpelijk dat een minister een topman van de politie ter verantwoording roept omwille van uitspraken die hij, onder ede, achter gesloten deuren, tijdens een parlementaire onderzoekscommissie deed. Het is niet aan het kabinet-Jambon om een getuige de juiste ‘waarheid’ op te dringen”, stelt Stefaan Van Hecke, kamerlid Groen. Ecolo-Groen verwacht een duidelijke verklaring voor de onderzoekscommissie over deze onaanvaardbare gang van zaken.

Voor Van Hecke overschrijdt minister Jambon hierbij niet alleen een deontologische, maar ook een wettelijke grens. “In de commissie getuigt iedereen onder ede. Daarover achteraf aangesproken worden kan beschouwd worden als een poging tot intimidatie”, aldus Van Hecke. De Buysscher had tijdens de onderzoekscommissie blijkbaar iets verklaard dat niet in het kraam paste van minister Jambon. “Direct na de aanslagen schoof minister Jambon op een ongenuanceerde manier alle schuld in de schoenen van één persoon. In de volgende dagen moet blijken wie de waarheid spreekt. Maar dit incident doet niet het beste vermoeden”, besluit Van Hecke.

Krachtig signaal aan Israël dankzij resolutie met steun van Ecolo-Groen

Nieuwsoverzicht Groen -

Krachtig signaal aan Israël dankzij resolutie met steun van Ecolo-Groen24 nov, 2016 Lees voor

Vandaag keurt de Kamer een resolutie goed waarin de regering gevraagd wordt een krachtiger beleid rond Israël-Palestina te ontwikkelen. Twee amendementen van Ecolo-Groen zijn daarbij cruciaal voor een fors signaal richting Israël. “Het federaal parlement roept Israël op de bouw van nederzettingen onmiddellijk te stoppen, en maakt gerichte sancties mogelijk. Ook rond onze vraag naar een schadevergoeding voor vernietigde Palestijnse infrastructuur die werd opgebouwd met ontwikkelingsgeld uit België is er vooruitgang. Dit is een duidelijk signaal richting Israël”, vindt kamerlid Wouter De Vriendt (Groen).

Wouter De VriendtFederaal parlementslid

Voor het eerst werd de oppositie actief betrokken en werden heel wat amendementen aanvaard. Op de valreep werden twee cruciale amendementen van Ecolo-Groen mee door de meerderheid ingediend, waardoor de groene fractie de tekst steunt. Het federale parlement roept op om de bouw van nederzettingen te beëindigen, inclusief gerichte sancties tegen het nederzettingenbeleid. Het is een duidelijk statement voor de tweestatenoplossing, met inbegrip van de grenzen van 1967. Tot slot wordt een nieuw diplomatiek initiatief gelanceerd, waarbij België vanaf nu in overleg met andere Europese landen de vraag tot schadevergoeding aan Israël zal stellen. “De resolutie is en blijft een compromis, maar een belangrijke stap in de juiste richting”, aldus De Vriendt. “Wij hopen dat ook de andere fracties de tekst uiteindelijk zullen goedkeuren. Hoe groter het draagvlak van de resolutie, hoe zwaarder ze weegt.”

Ecolo-Groen wilde een nog forsere resolutie, maar is toch tevreden met de belangrijke stappen die met deze tekst worden gezet. “Met Ecolo-Groen zijn we voor de erkenning van een onafhankelijke Palestijnse staat en voor een verbod op import van producten uit de illegale Israëlische nederzettingen. Maar de huidige tekst sluit dit niet uit. De resolutie zet de regering aan tot extra beleidsmaatregelen. De ervaring leert ons dat breed gedragen standpunten en diplomatieke initiatieven van Europese lidstaten gehoord worden op het terrein. Dit zal aankomen op de plaatsen waar het moet aankomen. Ecolo-Groen zal alert waken over de naleving van de resolutie”, besluit De Vriendt.

 

Ethisch beleggen voortaan verplicht voor pensioenfondsen

Nieuwsoverzicht Groen -

Ethisch beleggen voortaan verplicht voor pensioenfondsen24 nov, 2016 Lees voor

Het Europees Parlement heeft ingestemd met de herziening van de Europese pensioenrichtlijn. Dankzij voorstellen van collega Bas Eikhout (GroenLinks) is dit de eerste Europese wet die de gevaren van fossiele investeringen onderkent en pensioenfondsen aanzet tot een duurzamer beleggingsbeleid.
Bart Staes, Groen Europarlementslid, is tevreden over het resultaat: “Met deze wet geven we het juiste signaal aan pensioenfondsen: de tijd van fossiele beleggingen is voorbij”

Bart StaesEuropees parlementslid

Vier voorstellen van Eickhout, die mee aan tafel zat bij de onderhandelingen om pensioenfondsen verantwoorder te laten beleggen, zijn opgenomen in de wetgeving die het Europees Parlement vandaag goedkeurde.

1. Pensioenfondsen worden verplicht duurzaamheid mee te nemen in hun beleggingsbeleid.
2. Pensioenfondsen moeten de risico's van klimaatverandering en CO2-intensieve beleggingen zoals in kolen-, olie- of gasbedrijven in kaart brengen.
3. Pensioenfondsen kunnen financieel rendement niet langer als excuus gebruiken om onverantwoord te beleggen.
4. Pensioenfondsen moeten transparant worden over hun duurzaamheidsbeleid.

Gezamenlijk hebben Europese pensioenfondsen 3300 miljard euro in beheer. Deze beleggingen kunnen grote druk uitoefenen om de omschakeling naar een duurzame economie te versnellen. "Fossiele beleggingen lopen het risico waardeloos te worden en veel mensen willen juist dat hun pensioenpot wordt aangewend om duurzaamheid te stimuleren. Dat dat dit ten koste zou gaan van het rendement is een mythe", aldus Staes.

Pensioenfondsen mogen binnen de Europese Unie hun diensten ook over de grens aanbieden. Hoewel de invulling van pensioenstelsels een nationale bevoegdheid is, zijn Europese regels noodzakelijk om minimumeisen te stellen aan deugdelijk bestuur, transparantie en de dekking van tegoeden zodat deelnemers in pensioenfondsen goed beschermd zijn.

Staes: "Door in de investerings- en risicomanagement procedures ook criteria inzake milieu, sociale impact en bestuursaspecten op  te nemen, worden de pensioenfondsen niet alleen transparanter. Ze krijgen ook de wettelijke garantie dat een om milieuredenen verantwoorde investeringsstrategie niet voor de rechter kan gedaagd worden, als die investering minder zou opbrengen dan een sociaal- of milieuonvriendelijke investering. En dat is uniek in Europese wetgeving."

Nieuwe EU-wetgeving luchtkwaliteit laat Europeanen in de steek

Nieuwsoverzicht Groen -

Nieuwe EU-wetgeving luchtkwaliteit laat Europeanen in de steek23 nov, 2016 Lees voor

Vervuilde lucht leidt tot hoge sterftecijfers en grote economische schade en het trekt zich niets aan van landsgrenzen. De Europese Groenen pleiten al jaren voor een daadkrachtige aanpak van luchtvervuiling. “Helaas is de Europese wetgeving waarover het Europees Parlement vandaag stemt een lege huls geworden”, aldus Europarlementslid Bart Staes (Groen). “Het is geen verbetering van de huidige situatie, sterker nog: eisen voor de uitstoot van met name de landbouw, zijn fors uitgehold.”

Bart StaesEuropees parlementslid

De landbouwlobby heeft haar werk goed gedaan: de voorgestelde regelgeving grijpt niet in bij de uitstoot van methaan. En dat terwijl in een stad als Londen, die gebukt gaat onder zware luchtvervuiling, een belangrijk deel van die vervuiling door intensieve veeteelt komt. “EU-leiders in sommige lidstaten, waaronder Frankrijk, verdedigden hun agro-industrie ten koste van de volksgezondheid van hun eigen inwoners. Treurig”, constateert Staes.

Het Europees parlement streed voor vier punten om zinvolle wetgeving te garanderen: op ambitieniveau, voor tussentijdse controlemomenten, geen uitzonderingsclausules en aanpak van de methaanuitstoot. Europees parlementslid en onderhandelaar namens de groene fractie Bas Eickhout: “Uiteraard begrijp ik dat je bij onderhandelingen niet alles kan binnenhalen wat je wilt. Maar het kan ook niet zo zijn dat je alles waarvoor je strijdt weggeeft. Maar dat is wél precies wat met deze wetgeving gebeurd is.”

De doelstellingen voor 2020 zijn belachelijk laag, die voor 2025 niet bindend en dus zijn de doelstellingen van 2030 voor landen de enige stok achter de deur om ook echt iets te doen. Maar aangezien dan pas ook de rapporteringsplicht ingaat, betekent dit dat we pas in 2032 zullen zien of er echt voorruitgang wordt geboekt, over 15 jaar dus. Staes: “Dit terwijl vandaag nog het Europees Milieuagentschap (EEA) in een nieuw rapport de reeds bekende ernst van luchtvervuiling herhaalt: jaarlijks sterven 467.000 mensen in Europa voortijdig als gevolg van luchtvervuiling."

Ook EEA-directeur Hans Bruyninckx roept vandaag op tot meer ambitie: " Emissiereducties hebben geleid tot een verbetering van de luchtkwaliteit in Europa, maar niet voldoende om onaanvaardbare schade voor de volksgezondheid en het milieu te vermijden. We moeten de structurele oorzaken van luchtvervuiling aanpakken, hetgeen leidt tot een fundamentele en innovatieve transformatie van onze mobiliteit-, energie- en voedselsystemen."

Maar door een volledig gebrek aan solidariteit tussen EU-lidstaten en onverschilligheid van veel regeringsleiders, is de wet over luchtkwaliteit, waarover het Europees Parlement woensdag stemt, uitgekleed. "Deze wetgeving doet nauwelijks meer dan business-as-usual en geeft daardoor geen enkele stimulans voor de ontwikkeling van schone technologieën. De volksgezondheid en het duurzame, progressieve bedrijfsleven hebben hier niets aan. De Groene fractie stemt daarom tegen,” aldus Staes.

Hoewel België samen met Zweden tijdens de onderhandelingen een eerder positieve rol probeerde te spelen, wilden de meeste nationale regeringen er van af komen zonder enige bijkomende verplichtingen. “Naar buiten toe hebben milieuministers de mond vol over het aanpakken van luchtvervuiling, maar achter gesloten deuren doen ze er alles aan om te voorkomen dat ze daad bij woord moeten voegen. Als Europees Parlement mag je daar niet in meegaan. Helaas vrees ik dat de wet vandaag wel aangenomen is. Nationale regeringen komen daardoor weg met hun schandalige houdingen,” stelt Staes.

De nieuwe wetgeving voorziet in veel achterpoortjes of zoals ngo’s het omschrijven “get-out-of-jail free cards”, die landen kunnen gebruiken om geen beleid te voeren rond de uitstoot van bepaalde stoffen.  “We zullen er op toezien dat lidstaten en dus ook België die achterpoortjes niet misbruiken,” besluit Staes. 

Met klimaatresolutie zet Vlaams parlement eerste stap naar de fossielvrije economie

Nieuwsoverzicht Groen -

Met klimaatresolutie zet Vlaams parlement eerste stap naar de fossielvrije economie23 nov, 2016 Lees voor

Vandaag keurt het Vlaams parlement een gezamenlijke resolutie goed om te komen tot een ambitieuzer Vlaams klimaatbeleid. Groen vindt het positief dat het Vlaams parlement hiermee een ferm signaal geeft aan de Vlaamse regering dat ze een krachtiger beleid wil rond energie en klimaat. Dus verdergaand dan wat in het regeerakkoord staat en in het Vlaams Klimaatbeleidsplan van Joke Schauvliege. Groen is blij dat er een consensus werd bereikt tussen meerderheid en oppositie.

Johan DanenVlaams parlementslid Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

Vandaag keurt het Vlaams parlement een gezamenlijke resolutie goed om te komen tot een ambitieuzer Vlaams klimaatbeleid. Groen vindt het positief dat het Vlaams parlement hiermee een ferm signaal geeft aan de Vlaamse regering dat ze een krachtiger beleid wil rond energie en klimaat. Dus verdergaand dan wat in het regeerakkoord staat en in het Vlaams Klimaatbeleidsplan van Joke Schauvliege. Groen is blij dat er een consensus werd bereikt tussen meerderheid en oppositie.

Klimaatspecialist Johan Danen: “De gezamenlijke resolutie is een goede eerste aanzet. Ze zegt dat we voor een fossielvrij Vlaanderen gaan tegen 2050. De resolutie geeft duidelijk aan hoe we geleidelijk naar een economie stappen die vrij is van fossiele brandstoffen. Die uitstap is realistisch na de klimaatconferentie van Parijs en wordt in deze resolutie concreet gemaakt".

"Binnen 2 jaar zal De Lijn enkel nog minstens hybride bussen mogen kopen. De resolutie mikt op een halvering van het aantal auto's met een verbrandingsmotor tegen 2030. De resolutie voorziet ook een uitfasering van stookolietanks en meer inzet op warmtenetten en warmtepompen. De Vlaamse regering moet bovendien werk maken van een transitie van de petrochemie en de raffinagesector", legt Groen-parlementslid Johan Danen uit.

Fractieleider Björn Rzoska: "De resolutie maakt ook extra parlementaire controle mogelijk. De Vlaamse ministers moeten de klimaatdoelstellingen in alle beleidsdomeinen doortrekken. Elke minister moet jaarlijks aangeven wat hij doet voor het klimaat. Zo bekomen we in feite de klimaatbegroting waar de Groenen al jarenlang om vragen. De jaarlijkse voortgangsrapportering rond klimaat wordt een belangrijke hefboom om de Vlaamse ministers in de komende jaren te bevragen".

Groen-fractieleider Björn Rzoska besluit: "Na maanden hoorzittingen en onderhandelingen in de klimaatcommissie zijn we tevreden dat deze commissie de lat hoger legt voor de regering-Bourgeois. Het is positief dat het Vlaams parlement over de grenzen van oppositie en meerderheid heen een gezamenlijk, stevig kader neerzet. Dat is nog belangrijker in deze tijden van polarisering. Voor Groen moet Vlaanderen een koploper worden in de strijd tegen klimaatverandering. Zeker nu klimaatnegationisten zoals Donald Trump in de VS de vooruitgang proberen terug te draaien, is een ambitieuze aanpak op zijn plaats. Op de energie- en klimaattop moet de Vlaamse regering op 1 december meteen de daad bij het woord voegen”.

22.000 rusthuisbedden tekort - regering-Bourgeois moet wakker schieten

Nieuwsoverzicht Groen -

22.000 rusthuisbedden tekort - regering-Bourgeois moet wakker schieten23 nov, 2016 Lees voor

“Met deze studie kan minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) niet langer de kop in het zand steken”, zegt Groen-parlementslid Elke Van den Brandt woensdagochtend op basis van de VUB-studie over het tekort in de ouderenzorg.

Elke Van den BrandtVlaams parlementslid

“De meeste ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde huis blijven. De Vlaamse regering moet dus de thuiszorg, de dagcentra en de lokale dienstencentra uitbouwen, maar de regering-Bourgeois beschouwt deze investeringen niet als prioritair. De cijfers van deze studie tonen dat bikkelhard aan", stelt Van den Brandt vast. "De familieleden of vrienden die vrijwillig voor ouderen zorgen, de zogeheten mantelzorgers, krijgen alles doorgeschoven. De draaglast voor mantelzorgers nam toe van 18-23%, blijkt ook uit de cijfers van de studiedienst van de Vlaamse overheid zelf” zegt Van den Brandt.

“Vele Vlamingen merkten zelf al hoe moeilijk het is om een plaats in een goed rusthuis te vinden voor (groot)ouders. Deze studie wijst nu op de oorzaken daarvan. Het is hoog tijd dat de regering-Bourgeois met Welzijnsminister Vandeurzen meer investeert in de voorzieningen voor onze ouderen”, zegt Groen-parlementslid Van den Brandt.
“Ook het personeelstekort in de rusthuizen, waardoor de kwaliteit onder druk staat, is een punt dat de regering-Bourgeois dringend moet aanpakken. Denk maar aan de verhalen van ouderen die om 6 uur in hun bed worden gelegd. De situatie is zo nijpend dat onder meer de welzijnssector donderdag in Brussel betoogt. Vandeurzen en de regering van N-VA, Open VLD en CD&V moeten dringend wakker schieten”, besluit Elke Van den Brandt.

Waregem plant herdenkingsbos

Nieuwsoverzicht Groen -

Waregem plant herdenkingsbos Lees voor

Vanaf 2017 kan je in de stedelijke begraafplaats in Waregem je nabestaande laten begraven in een biologisch afbreekbare urne waaruit een boom groeit. Na verloop van tijd ontstaat er een herdenkingsbos.

Het idee komt van Groen-oppositieraadslid Inge Vandevelde. Het stadsbestuur reageerde enthousiast en reserveert al vanaf volgend jaar een stukje begraafplaats voor het herdenkingsbos. Inge: 'Ik hoop dat ons initiatief navolging krijgt en dat je straks in heel wat gemeentes een boom kunt laten groeien.'

De alternatieve begraafwijze is mogelijk dankzij een recente wijziging aan het decreet begraafplaatsen die het Vlaams Parlement in oktober goedkeurde. 

Inge Vandevelde Feiten
 • 22 nov 2016
 • Waregem
Andere realisaties
 • Annalisa Gadaleta

  Molenbeek is één van de armste en gemeenten van het land met een zeer hoge bevolkingsdichtheid. Molenbeek vooruit helpen is dus een grote uitdaging voor schepen Annalisa Gadaleta. 

  Meer
 • Frie Niesten

  Gemiddeld slikken Belgen veel en dure geneesmiddelen. Het gebruik neemt bovendien toe. Rusthuisbewoners vormen een bijzonder kwetsbare groep en moeten extra begeleid worden.

  Meer
 • Wout De Meester

  Stad en natuur zijn geen vijanden. Als je het groen tot diep in de stad laat doordringen, word je beloond met meer natuur en een leefomgeving waar geen mens meer weg wil.

  Meer
 • Erwin Goethals

  In Maldegem maakt het gemeentebestuur werk van natuur én landbouw. Alleen lukt dat niet, een degelijk Vlaams beleid is nodig.

  Meer
Meer realisaties

Pagina's

Abonneren op Assenede aggregator