Feed-aggregator

N-VA mag voortrekkersrol van België niet in de weg staan

Nieuwsoverzicht Groen -

N-VA mag voortrekkersrol van België niet in de weg staan28 jun, 2016 Lees voor

Ecolo-Groen vindt dat België een voortrekkersrol moet opnemen in de Europese Unie na de uitslag van het Brexit-referendum. “Premier Michel mag zich daarin niet laten afremmen door de eurosceptische houding van N-VA. Dat lijkt steeds meer het geval. Het resultaat is dat de Belgische houding onduidelijk wordt en we aan gezag verliezen op het Europese toneel. De premier moet dat dringend keren”, aldus Groen-fractieleider Kristof Calvo en Kamerlid Wouter De Vriendt. Ze betreuren dat er geen actuadebat is geweest in de Kamer voor de Europese top.  

 

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider Wouter De VriendtFederaal parlementslid

Premier Michel pleitte terecht voor een kordate houding ten aanzien van de Britse regering. Tegelijk moet België nu mee op de eerste rij staan voor een Europa dat bekommerd is om de problemen van de mensen en die de harten van de Europeanen opnieuw verovert. "Maar dat wil de N-VA duidelijk niet. Ze willen goede vriendjes blijven met de Britse conservatieven van Cameron en Johnson. Steeds meer tonen ze zich eurosceptisch. Kijk bijvoorbeeld ook naar de houding van Johan Van Overtveldt in de discussie rond de Tobintaks. Ook daar dwarsboomt N-VA meer samenwerking”, aldus Calvo.

Wouter De Vriendt noemt N-VA de kiezel in de schoen van premier Michel inzake buitenlands beleid. “Ons land is een van de founding fathers van de Europese Unie. We kunnen het ons niet permitteren toe te geven aan nationalisme, want dat leidt alleen maar tot meer wantrouwen, meer versnippering, en meer verzwakking. We zijn veiliger en sterker als we samenwerken in Europa”, besluit De Vriendt.

Nieuwe parkeerordonnantie: twee jaar wachten op lege doos

Nieuwsoverzicht Groen -

Nieuwe parkeerordonnantie: twee jaar wachten op lege doos21 jun, 2016 Lees voor

Groen en Ecolo zijn verbaasd over de lichtheid van de nieuwe parkeerordonnantie. "Hebben we hiervoor de invoering van het parkeerplan twee jaar moeten uitstellen?", vragen Bruno De Lille (Groen) en Céline Delforge (Ecolo) zich af. "Om de Brusselse mobiliteitsknoop te ontwarren hebben we dringend een goed parkeerbeleid nodig. Door het getalm van de Brusselse Regering hebben we echter heel veel kostbare tijd verloren wat de gezondheid van de Brusselaars schaadt en onze economie in de problemen brengt."

Bruno De LilleBrussels parlementslid - fractieleider

Groen en Ecolo zijn verbaasd over de lichtheid van de nieuwe parkeerordonnantie. "Hebben we hiervoor de invoering van het parkeerplan twee jaar moeten uitstellen?", vragen Bruno De Lille (Groen) en Céline Delforge (Ecolo) zich af. "Om de Brusselse mobiliteitsknoop te ontwarren hebben we dringend een goed parkeerbeleid nodig. Door het getalm van de Brusselse Regering hebben we echter heel veel kostbare tijd verloren wat de gezondheid van de Brusselaars schaadt en onze economie in de problemen brengt."

Bijna twee jaar geleden weigerde Minister Smet het parkeerbeleid zoals het door de vorige regering was opgezet, uit te voeren. Na (veel te) lang wachten, stelde hij gisteren uiteindelijk zijn nieuwe versie van de parkeerordonnantie voor aan de Commissie Infrastructuur van het Brussels Parlement.

Helaas bleken de aangekondigde "belangrijke wijzigingen" vooral te bestaan uit technische aanpassingen en enkele tekstcorrecties. Van de enige belangrijke verandering, het verhogen van de maximumtarieven per uur, heeft de minister in de commissie bovendien gezegd dat hij ze de eerstkomende jaren sowieso niet zal uitvoeren.

"De vermindering van het aantal parkeerplaatsen of het verkleinen van de zone waarin een bewonerskaart geldt, interessante zaken die de sp.a tot nu toe eiste, vinden we bovendien helemaal niet terug in de nieuwe ordonnantie. Men heeft ons twee jaar laten wachten op een lege doos." zegt Bruno De Lille, fractieleider voor Groen. "Als je weet hoeveel overlast het verkeer veroorzaakt, hoeveel mensen ziek zijn door de luchtvervuiling en hoeveel miljoenen de mobiliteitsknoop elk jaar kost aan onze bedrijven was het onverantwoord om dit voor minieme wijzigingen 2 jaar stil te leggen."

Vandaag blijkt dat minister Smet het bestaande parkeerplan gewoon had kunnen uitvoeren. Technische wijzigingen en het wegwerken van de kinderziektes die bij zo'n nieuwe regelgeving horen, konden dan gewoonweg met kleine aanpassingen van het plan gebeuren. 

Céline Delforge, parlementslid Ecolo: "Alleen maar omdat de Minister het klaarliggende parkeerbeleidsplan van de vorige regering niet wou uitvoeren, heeft hij de Brusselaars met minstens twee jaar extra verkeersproblemen opgezadeld. De Brusselaars snakken naar een ambitieus mobiliteitsbeleid maar de regering heeft dat blijkbaar nog steeds niet begrepen."

Groen en Ecolo roepen de regering op om geen moment langer te wachten met de uitvoering van het parkeerplan. De groene partijen staan open om technische verfijningen aan het plan te steunen maar willen geen moment uitstel meer.

 

Na de overstromingen in de Zennevallei: een interregionale coördinatie is meer dan ooit nodig.

Nieuwsoverzicht Groen -

Na de overstromingen in de Zennevallei: een interregionale coördinatie is meer dan ooit nodig.27 jun, 2016 Lees voor

De recente wateroverlast toont eens te meer dat er dringend nood is aan maatregelen ter bestrijding van overstromingen in de Zennevallei. Groen en Ecolo willen dat Brussel, Vlaanderen en Wallonië beter samenwerken om het overstromingsgevaar van de Zenne in te dijken. De rivier stroomt namelijk door de drie gewesten. Het voorstel krijgt steun van oppositie en meerderheid. Het voorstel van de groenen vraagt dat er een formele samenwerking komt met het Vlaamse en Waalse gewest over overstromingspreventie in de Zennevallei.

Annemie MaesBrussels parlementslid

De recente wateroverlast toont eens te meer dat er dringend nood is aan maatregelen ter bestrijding van overstromingen in de Zennevallei. Groen en Ecolo willen dat Brussel, Vlaanderen en Wallonië beter samenwerken om het overstromingsgevaar van de Zenne in te dijken. De rivier stroomt namelijk door de drie gewesten. Het voorstel krijgt steun van oppositie en meerderheid. Het voorstel van de groenen vraagt dat er een formele samenwerking komt met het Vlaamse en Waalse gewest over overstromingspreventie in de Zennevallei.

"We moeten gegevens over het waterniveau in de hele Zennevallei beter uitwisselen", zegt Annemie Maes, Brussels parlementslid voor Groen. "Water kent namelijk geen grenzen. Het is daarom nodig dat we de Zenne in elk gewest goed in de gaten houden." Daarnaast willen de Brusselse groenen een betere coördinatie komen om de waterkwaliteit van het Zennewater te verbeteren. Ten slotte vragen ze de regering om een gemeenschappelijk beheersplan op te stellen tegen overstromingen in de Zennevallei en die te integreren in de metropolitane gemeenschap.

"Het stroomgebied van de Zenne loopt door de drie gewesten van ons land. Een efficiënt waterbeleid, of het nu gaat over de kwaliteit van het afvalwater of de strijd tegen overstromingen, veronderstelt dan ook een nauwe samenwerking tussen de verschillende beheerders van de waterlopen. En die is er vandaag onvoldoende", aldus Arnaud Pinxteren, Brussels parlementslid voor Ecolo.

"De drie parlementen - Vlaams, Waals en Brussels - hebben een paar jaar geleden al het voorbeeld getoond door gezamenlijke commissies en terreinbezoken te organisren over deze problematiek over gewestgrenzen heen. Nu is het aan de Brusselse regering om dit om te zetten in concrete beleidsdaden" aldus Maes en Pinxteren.

Geweld tegen migranten: meer psychologische hulp nodig

Nieuwsoverzicht Groen -

Geweld tegen migranten: meer psychologische hulp nodig24 jun, 2016 Lees voor

Op vrijdag 24 juni kwam Petra De Sutter tussen in de Raad van Europa over de gewelddaden die migranten ondergaan. Ze legde de nadruk op de seksuele en reproductieve rechten van vrouwen en meisjes, en ook vooral op de noodzaak aan helpende handen (want met geld alleen komen we niet veel verder). Psychologische hulp is op dit moment één van de grootste noodzaken van mensen op de vlucht.

Petra De SutterSenator

Petra De Sutter geeft meer uitleg in dit filmpje.

 

Lees hieronder haar tussenkomst in het Engels:

Thank you Mr President,

Dear colleagues,

The global refugee crisis is not only a major challenge for governments around the world, as Mr Rigoni points out in his report, it also aggravates another, less visible, but equally disturbing global phenomenon: violence against refugee women.

Migrant WOMEN often suffer “double violence”, something we have to denounce FIRMLY.

More than HALF of refugees, internally displaced persons and asylum seekers in the world are women and young GIRLS.

ALL these migrant women and girls are vulnerable to gender-based violence, such as sexual violence, forced marriages, rape and prostitution, and their related medical complications.

Migrant women and girls first of all NEED separate and save toilets and washing facilities, but besides that they need access to essential sexual and reproductive health care: emergency contraception, safe abortion if needed, postexposure prophylaxis to prevent HIV infection and psychosocial counseling.

We need to prioritize funding for their health needs and assistance at receiving points and refugee camps. Especially in the countries with most arrivals like Greece. It is of course a UNITED responsibility, that goes even beyond the European Union.

A better coordination is necessary: between member states AND ON THE FIELD. If there is an urgent need of funding and financial resources, there is an even BIGGER need of HUMAN RESOURCES in the field. We need asylum officers, lawyers, interpreters, doctors, nurses but also PSYCHOLOGISTS. We should pay particular attention to the psychological health, stress and traumas of all refugees.

We have seen it with our own eyes during our visits to the Greek refugee camps with the ad hoc Committee three weeks ago: victims of violence, especially the most vulnerable groups, such as women, children, boys and girls, but also LGBTI people, are not seen as a priority…

But let us not forget that they may be fleeing exactly for the reason that they belong to a vulnerable group in the first place, and so they need protection from the first moment they arrive in Europe. We heard a poignant testimony in the joint hearing of the committees of equality and migration only last Wednesday.

ALL these vulnerable groups are mentioned in this report, and I want to congratulate Mr Rigoni for that. They really need our special attention.

Finally, I want to stress that I believe Member States can do MUCH MORE to tackle violence against migrants, especially against vulnerable groups. I will give you 5 examples to conclude.

We can provide better and SAFE reception facilities, where officials don’t care about security only, but keep an eye even after 6pm in the evening, and take their responsibility to prevent domestic, sexual and gender based violence effectively.

We can provide better alternatives to detention. Why don’t we forbid detention of pregnant women and women who survived rape and sexual violence? Why don’t we find better places for them to stay?

We can provide better and safe housing for refugees, afterwards, when their asylum claims have been accepted and give them a real chance to recover from stress and trauma and assure that women and girls receive the PYSCHOLOGICAL help they need.

We can recognize that gender-based violence against women is a form of persecution (within the meaning of Article 1A of the 1951 Geneva Convention) and ensure that the grounds for asylum listed in the 1951 Refugee Convention are interpreted in such a manner. Gender-sensitive asylum procedures should be a legal pathway for women refugees, as required by the Istanbul Convention.

And let’s not forget family reunification is beneficial to the integration of migrants. National policies should promote – and not hinder – family reunification.

Dear colleagues,

All this measures to combat violence against migrant women are stated in the Istanbul Convention.

A Convention some of our member states, namely Armenia, Azerbaijan, Liechtenstein, Moldova and Russia, have NEITHER signed NOR ratified, and I will urge colleagues from these countries to put pressure on their governments to do so.

And for those countries who have signed it, but dit not ratify it yet, and this list is longer… let the present resolution urge you to do so and help combatting violence against women.

I want to end stating that our group strongly supports Mr Rigoni’s excellent report and will also support the second amendment.

Thank you.

Warme sanering voor noodlijdende boeren

Nieuwsoverzicht Groen -

Warme sanering voor noodlijdende boeren24 jun, 2016 Lees voor

Groen wil met een nieuwe warme sanering voor de veehouderij noodlijdende boeren een sociaal verantwoorde uitweg bieden uit de aanslepende crisis, zegt Bart Caron.

Voeding en landbouw Bart CaronVlaams parlementslid

Groen wil met een nieuwe warme sanering voor de veehouderij noodlijdende boeren een sociaal verantwoorde uitweg bieden uit de aanslepende crisis. Veehouders die hun bedrijfsvoering stopzetten of kiezen voor een structurele reconversie met minder dieren krijgen met ons voorstel een financiële compensatie. Met dit voorstel kiezen we resoluut voor maatregelen die inzetten op aanbodsturing en –beheersing waardoor we tegelijkertijd twee doelstellingen realiseren: 1) een sociaal bloedbad vermijden voor boeren aan de rand van het faillissement en 2) een daling van de veestapel zodanig dat vraag en aanbod terug meer in evenwicht komen.  Een win-win voor boer en milieu.

De aanhoudende economische crisis in de veehouderij zorgt op dit moment voor een stille, maar kille sanering in de sector. In 2015 werden er de helft meer faillissementen opgetekend dan het jaar voordien, ondertussen daalde het aantal boerenbedrijven tussen 2010 en 2015 met 5.330 bedrijven (dat is een daling met 19%). Boeren verliezen het bedrijf waar ze jarenlang dag en nacht voor gewerkt hebben en blijven achter met een grote schuldenberg waardoor hun veerkracht om opnieuw te beginnen bijzonder klein is. Tegelijkertijd daalt de grootte van de veestapel niet: bedrijven die overblijven worden groter en kiezen vaak voor strategieën van schaalvergroting en kostenbesparing. Vlaanderen produceert op haar eentje een vijfvoud meer vlees dan nodig voor de Belgische voedselbehoefte. Die enorme overproductie zet niet alleen de prijs onder druk, maar legt ook een enorme druk op het milieu en ons landschap.

 

Heroriëntering van de crisismaatregelen

In 2015 werd meer dan 30 miljoen euro aan zogenaamde crisismaatregelen uitgetrokken voor de noodlijdende veehouderij (zie tabel 1). Ook in 2016 worden heel wat eenmalige crisismaatregelen voorzien. De meeste van de middelen worden generiek uitgesmeerd over (een deel van) de veehouderij, zonder rekening te houden met de mate waarin het bedrijf getroffen wordt door de crisis. Dit zijn dure maatregelen, die hoogstens tijdelijk soelaas brengen: ondanks deze maatregelen slagen veel boeren er niet in hun schuldeisers te betalen. Wij pleiten ervoor om deze middelen in te zetten voor die bedrijven die de steun het hardst nodig hebben in functie van de stopzetting of omvorming van hun bedrijf. De resultaten van de eerste warme sanering of opkoopregeling tonen aan dat het huidige crisisbudget ruim voldoende is om vergelijkbare resultaten te boeken.

Een nieuwe warme sanering of opkoopregeling

In 2001 werd al een eerste keer een warme sanering van de veehouderij georganiseerd. Door landbouwers de mogelijkheid te geven om tegen een financiële vergoeding hun bedrijvigheid stop te zetten, wilden men de veestapel laten krimpen om zo de mestdruk te doen dalen. Heel concreet wou men met de invoering van deze maatregel de varkensstapel met 10% afbouwen. In totaal tekenden 1.786 Vlaamse veehouders in en daalde de veestapel met 386.501 varkens, 30.740 runderen en 553.652 pluimveedieren. De regeling werd na 2004 stopgezet, waarna de veestapel terug toenam (met name de varkens- en pluimveestapel). 

Groen wil met een nieuwe warme sanering voor de veehouderij noodlijdende boeren een sociaal verantwoorde uitweg bieden uit de aanslepende crisis. Om dit te realiseren stellen we voor om een combinatie van maatregelen uit te werken, die gestoeld zijn op twee beleidspijlers: 1) korte termijn socio-economische crisismaatregelen en 2) Lange termijn aanbodsturing van de veestapel.

 

Socio-economische crisismaatregelen

1. een nieuwe vrijwillige opkoopregeling voor de veehouderij, waarbij de overheid een financiële ondersteuning geeft voor veehouders, met een geldige lopende milieuvergunning voor de uitbating van een bestaande veeteeltinrichting, als zij binnen een bepaalde termijn en op vrijwillige basis volledig en definitief stoppen met het houden van dieren en hun nutriëntenemissierechten inleveren.

 

2. een gedeeltelijke vrijwillige opkoopregeling voor de veehouderij, aangevuld met een omschakelingsvergoeding, waarbij de overheid een financiële ondersteuning geeft voor veehouders, met een geldige lopende milieuvergunning voor de uitbating van een bestaande veeteeltinrichting, als zij hun dierenaantal duurzaam en significant afbouwen in functie van een diversificatiestrategie waar duurzaamheid en dierenwelzijn voorop staan. Om de meerkost te kunnen vergoeden die gepaard gaat met deze diversificatiestrategie wordt bovenop de investeringssteun een omschakelingsvergoeding betaald naar analogie van de maatregelen voor de ondersteuning van de biosector.

 

Lange termijn aanbodsturing van de veestapel

Naast de maatregelen die een duurzame uitweg moeten bieden aan noodlijdende veehouders moet er ook op lange termijn een sturing komen op de grootte van de veestapel.

1. een heroriëntering van de investeringssteun voor landbouwbedrijven in functie van gedifferentieerde kwaliteit en duurzaamheid. Daarbij wordt gegarandeerd dat een investering een netto-milieuwinst inhoudt.

 

2. het stopzetten van de maatregel die het mogelijk maakt om de veestapel van individuele bedrijven uit te breiden door het toepassen van mestverwerking. De invoering van deze maatregel zorgde voor een sterke toename van de veestapel in absolute termen (vooral pluimvee en varkens) vanaf 2007, terwijl ze er onvoldoende in slaagt om een significante verbetering van de milieuresultaten van de metingen van de relevante parameters te realiseren zoals beoogd in artikel 35 van het mestdecreet. Deze maatregel maakt gecoördineerde sturing op de veestapel onmogelijk en dient daarom stopgezet te worden, minstens tot het moment dat de economische- en milieuparameters voldoende significant verbeterd zijn.

 

3. Om individuele bedrijven toe te laten om te groeien wordt een systeem uitgewerkt waarbij op provinciale schaal nutriëntenemissierechten kunnen overgekocht worden van bedrijven die via natuurlijke afvloeiing hun bedrijfsvoering stopzetten, zoals dit ook onderzocht wordt in het Nederlands Brabant. Om te sturen op de veestapel wordt op de parameter regionale concentratie en milieuresultaten gewerkt, zoals mogelijk gemaakt wordt in artikel 40 van het mestdecreet. In functie van de veedichtheid en de behaalde milieuresultaten binnen een bepaalde regio wordt een percentage van de nutriëntemissierechten afgeroomd. Het minimumpercentage ligt op 25% en geldt voor regio’s met een lage veedichtheid en goede milieuparameters. Hoe hoger de veedichtheid op regionaal niveau en hoe slechter de milieuresultaten, hoe meer nutriëntenemissierechten worden afgeroomd. Het maximale afromingspercentage ligt op 80%.

 

Tabel 1. Lijst van crisismaatregelen  die  in  2015 genomen werden

Niveau

Maatregel

Kostprijs in €

Federaal

Volledige vrijstelling van betaling van de sanitaire bijdragen voor de varkenshouderij

          3.600.000 

Federaal

Gedeeltelijke vrijstelling van de sanitaire bijdragen voor de rundveehouderij (57%)

          4.000.000 

Federaal

Inzetten op bijkomende export met extra personeel en middelen voor de exportcel binnen het FAVV.

          1.470.000 

Federaal

Begeleiding van kleine producenten met betrekking tot kwaliteitscontroles door het FAVV

 -

Federaal

Vrijstelling en uitstel van sociale bijdragen

 -

Vlaams

Vermindering van de Rendacfactuur voor het ophalen en verwerken van krengen 

          9.800.000 

Vlaams

Terugbetaling voor fosfaatstaalnames in kader van het mestbeleid

          2.500.000 

Vlaams

Verhoogde bijdrage in de MCC-factuur voor Vlaamse melkveehouders

              110.000 

Vlaams

Extra waarborgregeling bij kredieten

 - 

Vlaams

Structurele ondersteuning van producentenorganisaties en bedrijfsadvisering (150.000 euro/dossier)

 150.000 

Vlaams

Ondersteuning werking van de Vlaamse Pietrain Fokkerij vzw

              500.000 

Vlaams

Ondersteuning voor laandbouwers in moeilijkheden

              500.000 

Vlaams

Crisissteun varkenshouderij

          6.735.000 

Vlaams

Extra middelen voor promotie van vleesproducten in derde landen

 - 

Europa

Crisissteun zoogkoeienhouders

          3.867.500 

Europa

Crisissteun zeugenhouders

          3.367.500 

Totaal

        36.600.000 

 

Bron: Boerenbond, Persberichten Willy Borsus, Persberichten Joke Schauvliege

Brexit: Business as usual is voorbij, nieuwe kans voor radicaal anders Europa

Nieuwsoverzicht Groen -

Brexit: Business as usual is voorbij, nieuwe kans voor radicaal anders Europa24 jun, 2016 Lees voor

Vandaag, meer dan ooit, hebben we nood aan een radicaal anders Europa. De uitslag van het referendum moeten we nu als springplank gebruiken voor een andere Europa. Een Europa dat bekommerd is om de problemen van de mensen en die de harten van de Europeanen opnieuw verovert. 

Meyrem AlmaciPartijvoorzitster en federaal parlementslid Bart StaesEuropees parlementslid

Het Britse volk heeft gekozen om de EU te verlaten. Groen-voorzitster Meyrem Almaci en Europees parlementslid Bart Staes betreuren de beslissing . “In een tijd waar samenwerking cruciaal is, blijft Groot-Brittannië verdeeld achter. Vandaag, meer dan ooit, hebben we nood aan een radicaal anders Europa. De uitslag van het referendum moeten we nu als springplank gebruiken voor een andere Europa. Een Europa dat bekommerd is om de problemen van de mensen en die de harten van de Europeanen opnieuw verovert. Verdeeldheid en wantrouwen in Europa kunnen we een halt toe roepen door hervormingsagenda ten dienste van de mensen.” 

De uitslag toont aan dat de EU niet kan terugvallen op een ‘business us usual’ scenario. Almaci: “We zijn veiliger en sterker als we samenwerken in Europa. Die samenwerking moeten we nu versterken. De hervormingsagenda moet de grote uitdagingen van werkloosheid, klimaatverandering, vluchtelingen en internationaal terrorisme aanpakken. Nood aan Europa dat geen besparingsbeleid voert maar net meer investeert.

Europa bracht generaties vrede en welvaart en kan dat ook voor de komende generaties betekenen. Staes: “De EU is als verwezenlijking fantastische en ongezien in de wereld. Dankzij het Europese samenwerkingsproject kennen de leden van de club al 70 jaar vrede. We moeten blijven bruggen bouwen in plaats van muren optrekken. Daarom hebben we nood aan een radicaal anders Europa Een ander Europa is mogelijk. En als groenen willen we blijvend de motor zijn van al degenen die een ander Europa willen: democratischer, transparanter, menselijker, duurzamer en socialer. 

Vele politieke leiders vermommen zich als onrustzaaiers en gebruiken Europa voor het camoufleren van hun eigen fouten. Almaci: “We moeten niet Europa de rug toe keren maar wel degenen die angst en verdeeldheid zaaien.  De Europese leiders denken vanuit het enge nationale belang en niet vanuit een solidair algemeen belang. Dat zorgde voor een gefragmenteerde samenleving vol angst, onzekerheid, wantrouwen en kwetsbaarheid. Die angstige en kwetsbare kiezer ziet de EU niet langer als een beschermend project. Daar moet dus verandering in komen.”

 

Aaihonden brengen rusthuisbezoekjes

Nieuwsoverzicht Groen -

Aaihonden brengen rusthuisbezoekjes Lees voor

In rusthuis Le Scheutbos in Molenbeek komen 'aaihonden' tien weken lang regelmatig een bezoekje brengen aan de bewoners. 'Contact met honden heeft een positief effect op oudere mensen hun welzijn en gezondheid', vertelt Groen-schepen en initiatiefneemster Annalisa Gadaleta. 'Bovendien is het een heel laagdrempelige activiteit om mensen aan het bewegen te zetten.'

De senioren kunnen de bezoekjes van de honden alvast smaken. 'Ik was altijd een hondenliefhebber, dus het is heel leuk dat we nu regelmatig een bezoekje krijgen van honden', vertelt een bewoner. 'Ik kan er alles tegen vertellen. Ze zullen het niet verder vertellen.'

De honden zorgen er voor dat de rusthuisbewoners rustiger worden, waardoor hun bloeddruk zakt. Bovendien worden teruggetrokken bewoners socialer en krijgen ze meer beweging.

Annalisa Gadaleta Feiten
 • 23 jun 2016
 • Molenbeek

Bekijk de reportage op Bruzz

Andere realisaties
 • Annalisa Gadaleta

  Molenbeek is één van de armste en gemeenten van het land met een zeer hoge bevolkingsdichtheid. Molenbeek vooruit helpen is dus een grote uitdaging voor schepen Annalisa Gadaleta. 

  Meer
 • Frie Niesten

  Gemiddeld slikken Belgen veel en dure geneesmiddelen. Het gebruik neemt bovendien toe. Rusthuisbewoners vormen een bijzonder kwetsbare groep en moeten extra begeleid worden.

  Meer
 • Elke Decruynaere

  Stad Gent investeert 1,4 miljoen euro in de kinderopvang. Schepen van Jeugd Elke Decruynaere (Groen) wil met het geld meer plaatsen inkomensgerelateerd maken.  Zo slaat ze twee vliegen in één klap: er komen meer betaalbare opvangplaatsen en de private opvangsector krijgt een boost.

  Meer
 • Elke Decruynaere

  Tijdens schoolvakanties kinderopvang vinden is vaak een lastige klus. In Gent nemen drie oudergroepen deze zomer het heft in eigen handen. Ze passen met een beurtrol zelf op hun kinderen. De stad ondersteunt hen financieel en administratief.

  Meer
Meer realisaties

Verbetenheid regering-Bourgeois om Uplace door te duwen is ongezien

Nieuwsoverzicht Groen -

Verbetenheid regering-Bourgeois om Uplace door te duwen is ongezien23 jun, 2016 Lees voor

“De verbetenheid waarmee CD&V-minister van Omgeving Joke Schauvliege, samen met N-VA en Open VLD, het Uplace-project doorduwt is ongezien. De middenveldorganisaties, experten en een lange reeks van gemeentebesturen vroegen aan de regering-Bourgeois om dit project te stoppen. Maar blijkbaar moet en zal het megalomane shoppingcenter er komen voor de regering-Bourgeois”, reageert Groen-parlementslid Hermes Sanctorum donderdag meteen op de milieuvergunning die Schauvliege wil geven.

Economie Hermes SanctorumVlaams parlementslid

“Bijna iedereen is het erover eens dat Uplace slecht is voor de lokale handelaars, een ramp voor de files en dus nefast voor de luchtkwaliteit in de Vlaams-Brabantse omliggende gemeenten. Maar de regering van N-VA, Open VLD en CD&V doet alsof ze de waarschuwingen - ook van hun eigen partijleden uit de regio - niet horen. Deze regering heeft een ongelofelijke hardnekkigheid om slechte ideeën toch uit te voeren”, analyseert Hermes Sanctorum. “De regering reanimeert deze ochtend de socio-economische vergunning via een juridisch achterpoortje, en enkele uren later meldt Schauvliege dat ze de milieuvergunning wil geven”.  

"Als ze naar de ondernemers en de mensen in de streek zouden luisteren, hadden de Vlaamse regeringspartijen N-VA, Open VLD en CD&V dit project al lang moeten begraven. Uplace wordt immers het failliet van de lokale handelaars, het volledig stropzitten van de Brusselse ring met alle gevolgen voor de luchtvervuiling. De enige juiste beslissing zou zijn om Uplace definitief in de prullenmand te gooien. Maar dat wil de regering van N-VA, Open VLD en CD&V blijkbaar niet weten. Groen blijft dus verder strijden tegen het megalomane shoppingcenter”, besluit Sanctorum.

Bam koopt protest tegen Oosterweel af met bijna drie miljoen euro belastinggeld

Nieuwsoverzicht Groen -

Bam koopt protest tegen Oosterweel af met bijna drie miljoen euro belastinggeld22 jun, 2016 Lees voor

Het protest tegen de Oosterweelverbinding van het bedrijf Imobe wordt afgekocht met 2.85 miljoen euro en het bedrijf krijgt compensaties voor een parking waar het geen vergunning voor had, allemaal met belastinggeld. Dat blijkt uit een dading van de BAM die Groen kon inkijken. Vlaams parlementslid Wouter Van Besien vraagt dat het Rekenhof zich hierover buigt.

Wouter Van BesienVlaams parlementslid

Imobe is een bedrijf gevestigd aan de Noordersingel. Voor de realisatie van de Oosterweel is een deel van hun grond nodig, onder meer het stuk waar hun parking lag. Imobe was het hier niet mee eens, en had verschillende rechtsprocedures lopen tegen BAM. Op 15 december 2015 heeft BAM een dading afgesloten met Imobe. In die dading gaat Imobe er mee akkoord om alle procedures stop te zetten en af te zien van nieuwe procedures. Hetgeen daar tegenover staat is totaal buiten verhouding.

1.       1.75 miljoen euro ipv 20.000 euro

De BAM kocht in 2014 een vergelijkbaar stuk grond van het Antwerpse OCMW net aan de overkant van de ring. De prijs werd bepaald op basis van  een onafhankelijkschattingsverslag en bedroeg 20.000 euro.

2. 1,1 miljoen euro compensatie voor een parking die niet vergund is

De parking van Imobe heeft nooit een vergunning gekregen. Die ligt in groengebied. Het is totaal onbehoorlijk dat een overheidsbedrijf mensen gaat compenseren voor iets dat illegaal is. Bovendien mag Imobe tijdens de werken (voor 1 zone vanaf januari 2017 en voor de duur van 17 maanden, en voor een tweede zone van 1 maart 2016 en voor de duur van 26 maanden), gratis de terreinen van het vroegere containerpark van Borgerhout gebruiken om op te parkeren. Tijdens de hoofdwerken biedt BAM 318 parkeerplaatsen aan in een door BAM te bouwen parkeertoren, waar Imobe dan wel huur moet betalen voor vier jaar, en als de werken dan nog door lopen, mogen ze de parkeerplaatsen gratis gebruiken.

Vlaams parlementslid Wouter Van Besien: Het is duidelijk dat BAM hier compleet haar boekje te buiten gegaan is, en dit bedrijf belastinggeld verkwist: het betaalde een prijs voor de grond die buiten proportie is, en een hele compensatie voor een parking die daar niet mocht liggen. Wij vragen dat het Rekenhof deze dading en hoe ze tot stand is gekomen aan een grondig onderzoek onderwerpt.”

 

Vluchtelingencrisis: "Europa kiepert eigen waarden overboord"

Nieuwsoverzicht Groen -

Vluchtelingencrisis: "Europa kiepert eigen waarden overboord"17 jun, 2016 Lees voor

De beslissing van Artsen Zonder Grenzen om geen beroep meer te doen op geld van EU-lidstaten of EU-instellingen is een wanhoopsdaad en een ultieme poging om het vluchtelingenakkoord tussen de EU en Turkije aan de kaak te stellen. “Een gereputeerde en professionele organisatie als AzG beslist dit niet zomaar. Zij hoopt hiermee de ogen van Europa te openen”, reageren de groene parlementsleden Wouter De Vriendt en Bart Staes.

Wouter De VriendtFederaal parlementslid Bart StaesEuropees parlementslid

Ook onze eigen Belgische regering stemde in met de deal met de Turkse president Erdogan om vluchtelingen terug te sturen naar Turkije en in ruil daarvoor nieuwe stappen te zetten richting een Turks lidmaatschap van de EU. Het effect is verschrikkelijk. Het klopt dat er minder doden vallen op de Middellandse Zee-route Turkije-Griekenland, maar we zien dat het dodentol vanuit Libië stijgt. In Turkije zelf hebben oorlogsvluchtelingen geen asielrecht zoals dat bij ons bestaat. Hun perspectief op werk, onderwijs of veiligheid is verre van gegarandeerd. 800.000 Syrische kinderen verrichten kinderarbeid in Turkije. De Turkse staat aarzelt bovendien niet om Syriërs opnieuw over de Syrische grens te zetten, terug richting oorlogsgebied.

“70 jaar na de Tweede Wereldoorlog kiepert Europa haar waarden overboord en sluit ze haar grens voor mensen die oorlogsgeweld ontvluchten. Dat AzG dit met een dergelijke drastische beslissing wil aanklagen, is bijzonder triest maar tegelijk begrijpelijk. Laten we hopen dat het niet voor niets is”, besluiten Staes en De Vriendt.

 

Groene refterrevolutie wil lekker en gezonde schoolmaaltijden voor kinderen

Nieuwsoverzicht Groen -

Groene refterrevolutie wil lekker en gezonde schoolmaaltijden voor kinderen 16 jun, 2016 Lees voor

80 leerlingen van de basisschool in Jette hebben samen met Johan Boskamp, Peter Maes en Koen Wauters het startschot gegeven van de refterrevolutie. Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman is tevreden met de steun voor haar plan: “Groen wil met de Refterrevolutie de schoolmaaltijden lekkerder en gezonder maken en de refters gezelliger.” Leerlingen, ouders en leerkrachten zijn alvast overtuigd, nu is het aan de minister en de Vlaamse regering om hierin te investeren.

Onderwijs Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

Johan Boskamp, Peter Maes en Koen Wauters  zijn de ambassadeurs van de refterevolutie. Maar ook bekende koks zoals groentekok Frank Fol en Fatima Marzouki van restaurant El Warde zetten hun schouders hieronder. “Jong geleerd is oud gedaan. Als we kinderen al op de schoolbanken laten proeven van lekker en gezond eten dan profiteren ze daar de rest van hun leven van. We hopen dat hier snel werk van wordt gemaakt.” 

Groen wil lekkere en gezonde schoolmaaltijden realiseren en inzetten op ‘tof tafelen’. Nu eten kinderen soms snel snel in de klas uit plaatsgebrek. Wij vragen minister Crevits (CD&V) ook om een proefproject in 160 scholen op te starten om de warme gezonde maaltijden aan 1 euro aan te bieden. Meuleman: “Met een beperkte investering van 10 miljoen euro kunnen we bijna 25.000 kinderen een lekkere en gezonde maaltijd voor 1 euro aanbieden in een gezellige refter. Dit proefproject kan de basis zijn om in alle scholen en voor alle leerlingen gezonde schoolmaaltijden te voorzien.” 

Deze maaltijden op school aanbieden, voor álle kinderen, is een belangrijke stap vooruit.  Recent werd bekend dat de ééneuromaaltijden van de Vlaamse Regering, slechts 1 op 1700 arme kinderen bereikt. “Door gezonde ééneuromaaltijden op scholen aan te bieden voor alle kinderen, bereik je in één beweging heel veel leerlingen. Ook kansarme leerlingen hoeven niet naar sociale restaurants maar schuiven bij de vriendjes aan tafel,“ besluit Meuleman.

Akkoord voor bindende EU-wetgeving over conflictmineralen

Nieuwsoverzicht Groen -

Akkoord voor bindende EU-wetgeving over conflictmineralen16 jun, 2016 Lees voor

Onderhandelaars van het Europees Parlement bereikten gisterenavond laat een politiek akkoord met de Europese Raad (onder Nederlands voorzitterschap) over EU-wetgeving die de handel in grondstoffen uit conflictgebieden aan banden legt met bindende controles. “Gezien de ontwrichtende effecten van deze handel en de financiering van gewapende conflicten is dit een goede eerste stap,” volgens Europees parlementslid Bart Staes (Groen). “De afspraken zijn niet perfect, maar mijn groene collega Judith Sargentini, kreeg wél steun voor bindende in plaats van louter vrijwillige maatregelen.”

Bart StaesEuropees parlementslid

Staes: “Daarom mogen we spreken van een historische stap. Voor het eerst eist de EU van bedrijven dat ze actief controleren of de grondstoffen die ze importeren geen gewelddadige rebellen of kinderarbeid helpen financieren. Dit moet navolging krijgen in andere sectoren zoals bij de productie en import van kleding, cacao, palmolie waar Europese bedrijven betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen.”

De Europese Commissie en de nationale regeringen wilden aanvankelijk bedrijven zelf laten kiezen of ze al dan niet verantwoord met hun import van grondstoffen zouden omgaan. Op initiatief van de Groenen eiste het Europees Parlement echter verplichtende maatregelen. Na maandenlange onderhandelingen kon de Raad van Ministers onder voorzitterschap van Nederland op het nippertje toch instemmen met een compromis dat aan deze eis voldeed.

Staes: “Met het winnen van grondstoffen zoals goud en tin worden conflicten gefinancierd en mensenrechten geschonden. Het Europese bedrijfsleven kan en moet zijn gewicht in de strijd gooien om dat tegen te gaan”.

Om dit compromis te bereiken is het wetsvoorstel helaas op andere punten afgezwakt. Een groot deel van de grondstoffen waarbij mensenrechten geschonden worden, komen de EU binnen als halffabricaat. De meeste nationale regeringen, waaronder ook voorzitter Nederland, waren niet bereid om bedrijven die deze halffabricaten importeren ook onder de wet te laten vallen zoals de Groene onderhandelaar Sargentini had voorgesteld.

Staes: “Het is een gemiste kans om alle Europese bedrijven tot verantwoordelijkheid te dwingen in de keten van consument tot aan de mijn. Het Europese bedrijfsleven als geheel kan een nog grotere druk uitoefenen om wanpraktijken uit te bannen.”

Volgens Staes kunnen we als Europa bovendien dan écht iets doen om het leven in die landen aanzienlijk te verbeteren:  “Oorlog, armoede en conflict zijn de hoofdoorzaken waarom mensen vluchten uit een land en sommigen de levensgevaarlijke bootjes instappen om Europa te bereiken. Willen we dus structureel wat doen aan de oorzaken van migratie, dan is dit soort wetgeving noodzakelijk.”

Sargentini kreeg wel de officiële toezegging van eurocommissaris Cecilia Malmström dat de importeurs van halffabricaten, zoals onderdelen voor mobiele telefoons, tablets of auto's, in de toekomst alsnog verplicht worden om hun grondstoffen te controleren als ze in de komende jaren onvoldoende vooruitgang laten zien. Ook wil de groene fractie dat de Europese Commissie gaat kijken naar andere grondstoffen die niet onder de wet vallen zoals steenkool en kobalt. “Niemand wil met de aankoop van een auto of mobiele telefoon een rebellengroep in Congo of Columbia sponsoren. Maar dat is vandaag de dag wél de realiteit. Er is dus nog werk aan de winkel.”

Europese Commissie komt met schandalig voorstel rond hormoonverstorende stoffen

Nieuwsoverzicht Groen -

Europese Commissie komt met schandalig voorstel rond hormoonverstorende stoffen15 jun, 2016 Lees voor

De Europese Commissie presenteerde vandaag, na veel publieke en politieke druk, een voorstel voor het beter reguleren van hormoonverstorende stoffen (1). De voorgestelde wetenschappelijke criteria om de bekende grote problemen voor de volksgezondheid aan te pakken, schieten echter zeer zwaar tekort. “Dit is een zwarte dag voor de volksgezondheid, maar een goede dag voor de chemische industrie”, reageert Europees parlementslid Bart Staes (Groen)

Na jarenlange vertraging en een verloren rechtszaak kwam de Europese Commissie vandaag dan eindelijk met een voorstel om criteria vast te stellen om te toetsen of een stof een negatief effect heeft op het hormonaal stelsel.

Bart StaesEuropees parlementslid

Staes: "Het is beschamend dat de Europese Commissie gewoon doorgaat met het verdedigen van de lijn van de chemische industrie ten koste van de volksgezondheid. Wederom is bevestigd dat de Europese Commissie economische belangen boven gezondheid zet. We moeten wellicht meer kijken naar de geldstromen die in deze business omgaan.”

Staes: “Met het omstreden herbicide glyfosaat waarover de Europese ministers volgende week (24/6) een besluit moeten nemen en dat mogelijk ook hormoonverstorende werkingen heeft, wordt bijvoorbeeld jaarlijks minstens 6 miljard euro verdiend, waarvan ongeveer een vijfde in Europa. Die winsten mogen blijkbaar niet aangeraakt worden. Misschien moeten we gewoon eens de kosten-baten analyse - opbrengsten privé en kosten publiek - maken? Want naast de onvoorstelbare en helaas deels onzichtbare schade die dit soort stoffen aanrichten bij mensen, zorgt het ook voor een geschatte economische schade van 157 miljard euro per jaar.”

Staes: “Het lijkt er op dat de Europese Commissie kiest voor zo'n brede definitie (2) dat alle stoffen die ons hormonaal systeem negatief beïnvloeden, gewoon op de markt kunnen blijven. De Europese Commissie stelt namelijk dat er een bewezen negatief effect op mensen moet zijn, voordat een stof als hormoonverstorend aangewezen kan worden. Een bewezen negatief effect op dieren telt niet als wetenschappelijk bewijs. Dat zet zelfs de wetenschappelijke praktijk op zijn kop!”

Staes: “Het is vrijwel onmogelijk om dit schadelijk effect voor mensen één-op-één vast te stellen. De gevolgen van hormoonverstorende stoffen zoals kanker, vruchtbaarheidsproblemen en obesitas treden vaak tientallen jaren later op. Daarnaast kan je niet zomaar allerlei testen op mensen los gaan laten. Mensen zijn tot nader order geen proefdieren, dacht ik. Dit druist volledig in tegen alle voorgaande regelgeving rondom chemische stoffen, het wettelijk vastgelegde voorzorgsprincipe en tegen het wettelijke mandaat van de Europese Commissie.”

“De Europese groenen zullen er in het Europees Parlement en elders alles aan doen om  meerderheden te smeden om dit schandalige voorstel tegen te houden (3),” aldus Staes. “We roepen ook burgers, maatschappelijke organisaties als de Gezinsbond, de gezondheidszorg en media op om zich te informeren en zich te verzetten tegen deze gang van zaken op Europees niveau."

Omdat ook de lidstaten hun zeg zullen doen in dit wetgevende proces, vraagt senator Petra De Sutter (Groen) de federale regering om een dringende reactie, want hormoonverstoorders dringen zelfs via plastic infusen in het ziekenhuis ons lichaam binnen. “Vanuit de Kamer en de Senaat interpelleren wij, groenen, de ministers De Block, Marghem, Borsus en Peeters voortdurend, maar België blijft verdacht stil over hormoonverstoorders. In Nederland schoot de Minister van Volksgezondheid, Edith Schippers, wél in actie. Hier wijzen de ministers alleen maar naar elkaar. Waar wacht De Block op?” aldus De Sutter.

Groen Kamerlid Anne Dedry: “Stoffen die ons hormonaal systeem verstoren zitten overal in, van kassabonnetjes (thermisch papier) tot cosmetica en plastic drinkflessen. Vooral de blootstelling aan kwetsbare groepen als zwangere vrouwen en jonge kinderen moeten we terugdringen. Want roken is ongezond voor hen, maar hormoonverstoorders gaan net zo goed door via de placenta.”

(1) Europese wetgeving verplicht de Europese Commissie om criteria voor hormoonverstorende stoffen op te stellen tegen eind 2013. Maar terwijl die criteria klaar waren, werd de publicatie ervan geblokkeerd door politieke interventies en lobby van de chemische industrie. Wegens het niet publiceren van die criteria, veroordeelde het Europees Hof van Justitie afgelopen december de Europese Commissie.  

(2) De Europese Commissie heeft een zeer beperkte definitie van bekende hormoonverstorende stoffen voorgesteld, die alleen bewijs van schadelijke effecten op mensen en niet op dieren toestaat.

(3) Het Europees parlement heeft de macht om deze voorstellen te verwerpen.

Vlaamse sociale bescherming: "decreet Vandeurzen is koterij"

Nieuwsoverzicht Groen -

Vlaamse sociale bescherming: "decreet Vandeurzen is koterij" 15 jun, 2016 Lees voor

"Nu elementen uit de sociale bescherming met de staatshervorming van federaal naar Vlaams overkwamen, had Vandeurzen een kans om een mooi nieuw huis te bouwen. Maar het decreet-Vandeurzen komt met verschillende systemen van uitkeringen boven en naast elkaar. Bijgebouwtjes, zo wat typisch Vlaamse koterij in plaats van een mooi nieuw huis". Dat zegt Groen-parlementslid Elke Van den Brandt over het decreet Vlaamse sociale bescherming (VSB) van minister van Welzijn Jo Vandeurzen, dat woensdag wordt gestemd in het Vlaams Parlement.

Elke Van den BrandtVlaams parlementslid

 
"De regering-Bourgeois heeft de premie voor de zorgverzekering van 25 naar 50 euro opgetrokken. Maar daar kwam geen extra zorg voor in de plaats. De CD&V-minister bevriest ook het budget voor basisondersteuning voor mensen met een handicap, door niet te indexeren. Maar de prijzen stijgen wel. Dit is dus weer een besparing", legt Elke Van den Brandt uit.
 
Zelfs na de hervorming-Vandeurzen zijn er nog verschillende systemen naast en boven elkaar. Nu kunnen zorgbehoevenden uit verschillende systemen eventueel een tussenkomst krijgen. Het ene is een vast bedrag, zoals de zorgverzekering, anderen zijn wel meer op maat. "Nu het systeem van federaal naar Vlaams niveau kwam, had Vandeurzen de opportuniteit om een mooi nieuw huis van Vlaamse sociale bescherming te bouwen. Maar dit decreet is Vlaamse koterij", zegt Elke Van den Brandt.
 
Voor Groen is het belangrijk dat iedereen de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. De zorg die iemand nodig heeft varieert van persoon tot persoon. "Maar Vandeurzen geeft iedereen forfaitair en lineair hetzelfde bedrag. Maar de ene zorgbehoevende is de andere niet. De ene persoon heeft zorg in een rusthuis nodig, de andere heeft aan thuiszorg. Groen vindt dat Vandeurzen zorg op maat had moeten voorzien", besluit Elke Van den Brandt.

Gent weert oude dieselwagens

Nieuwsoverzicht Groen -

Gent weert oude dieselwagens Lees voor

Stad Gent voert vanaf 2020 een lage-emissiezone in. Oude, vervuilende wagens worden uit de stad geweerd om de luchtkwaliteit te verbeteren. Uniek aan de maatregel is dat ze gepaard gaat met flankerende maatregelen om duurzame vervoersmodi nog meer te stimuleren.

Gent werkt al langer aan een autoluwe stad, maar toch zit er nog te veel roet en fijnstof in de lucht. Een groot deel van die uitstoot is afkomstig van oude dieselwagens. Een slechte luchtkwaliteit is niet zonder risico's. Het veroorzaakt longaandoeningen en hart- en vaatziekten, vooral bij kinderen en ouderen.

Groen-schepen voor Leefmilieu en Klimaat Tine Heyse: "We beginnen nu al met informeren en sensibiliseren, zodat Gentenaars en Gentse bedrijven de nodige tijd hebben om zich voor te bereiden op de lage-emissiezone."

De stad start vanaf 2017 een sensibiliseringscampagne samen met de autoverdelers zodat mensen geen tweedehandswagen kopen die niet meer de stad in mag. Daarnaast worden er ook ondersteunende maatregelen uitgewerkt om duurzaam vervoer verder te promoten.

Heyse: "De binnenstad blijft bereikbaar voor iedereen, ook voor wie de wagen nodig heeft. Met de lage-emissiezone trekken we wel de kaart van schone voertuigen. We blijven werken aan een gezondere leefomgeving met een betere luchtkwaliteit."

Tine HeyseSchepen Feiten
 • 14 jun 2016
 • Gent

Lees meer over de lage-emissiezone op de website van stad Gent

Andere realisaties
 • Luc Robijns

  Luc Robijns, onze eerste en enige député, zet concrete stappen voor een beter klimaat. 57 Vlaams-Brabantse gemeenten en 25 middenveldorganisaties ondertekenden het klimaatengagement. Het hele traject naar een klimaatneutrale provincie kan niet slagen zonder de medewerking van alle betrokken actoren zoals de gemeenten, middenveldorganisaties, bedrijven en burgers. Daarom worden zij nu reeds actief betrokken in ons beleid.

  Meer
 • Marina De Bie

  Door parkeersensoren te installeren kan er sneller ingegrepen worden als autobestuurders te lang parkeren. "De stad Mechelen komt hiermee tegemoet aan de vraag van de lokale handelaars om dicht bij hun winkels te kunnen laden en te lossen", aldus Marina De Bie, de groene schepen die inmiddels al vele jaren bestuurservaring op de teller heeft.

  Meer
 • Filip Watteeuw

  "Voor het einde van de zomer 2014 is het nieuwe nachtnet een feit, de vertramming van lijnen 3 en 7 komt er door en de eerste supertrams komen naar Gent". Aan het woord voormalig fractieleider in het Vlaams Parlement Filip Watteeuw maar sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 mobiliteitsschepen in Gent. Eén en al daadkracht.

  Meer
 • Tine Heyse

  Na één jaar aan het stuur van Gent kunnen schepenen Elke Decruynaere, Tine Heyse en Filip Watteeuw een rijk palmares voor leggen: 20 % extra plaatsen in het onderwijs, 7 dagen op 7 nachtbussen en meer investeringen voor het klimaat.

  Meer
Meer realisaties

Kartel Gent: Groen wil in 2018 deel zijn van de oplossing

Nieuwsoverzicht Groen -

Kartel Gent: Groen wil in 2018 deel zijn van de oplossing11 jun, 2016 Lees voor

Groen-voorzitster Meyrem Almaci feliciteert Gent met de beslissing om samen met de collega’s van sp.a en de Gentenaars verder te bouwen aan een gezonde en welvarende stad. Almaci: “Gent is een bruisende stad in goede gezondheid. De beste garantie om na 2018 nog beter te doen, is een sterke vertegenwoordiging van Groen in het stadsbestuur. Door nu al duidelijkheid te scheppen kan alle aandacht gaan naar de grote uitdagingen waarvoor Gent en de Gentenaars nog staan.”

Meyrem AlmaciPartijvoorzitster en federaal parlementslid

De lokale verkiezingen van 2018 staan met stip aangeduid in de groene agenda. Almaci: “2018 is cruciaal. Het is expliciet onze ambitie om nog meer dan vandaag mee te besturen en in nog meer steden en gemeenten deel te zijn van de oplossing. Dat kan op verschillende manieren gebeuren en in verschillende coalities. 2018 is het begin van de verandering en dat kijken we vol vertrouwen tegemoet.”

Hoe we naar de verkiezingen gaan en welke coalities we sluiten, zal verschillen van stad tot stad, en van gemeente tot gemeente. “Groen wil de motor zijn van politieke vernieuwing ten dienste van de inwoners van elke stad of gemeente, vanuit onze eigen sterktes. Samenwerking zit in onze genen. Groen gaat resoluut voor positieve projecten die tegemoet komen aan de bezorgdheden en bekommernissen van alle Vlamingen en Brusselaars", besluit Almaci.

Een nieuw stadion, een nieuwe politieke cultuur.

Nieuwsoverzicht Groen -

Een nieuw stadion, een nieuwe politieke cultuur.05 jun, 2016 Lees voor

Het Eurostadion, waar de Rode Duivels in 2020 hun EK-matchen zouden moeten spelen, kost de belastingbetaler geen cent. Dat is althans wat Brussels minister Guy Vanhengel (Open Vld) beweert. Een berekening van Brussels parlementslid voor Groen Arnaud Verstraete bracht echter aan het licht dat ‘geen cent’ in dit geval 400 miljoen euro betekent. De belastingbetaler draait op voor parking, uitbating, bereikbaarheid, ter beschikking stellen van de grond, juridische adviezen en veiligheidskosten.

Arnaud VerstraeteBrussels parlementslid

Het Eurostadion, waar de Rode Duivels in 2020 hun EK-matchen zouden moeten spelen, kost de belastingbetaler geen cent. Dat is althans wat Brussels minister Guy Vanhengel (Open Vld) beweert. Een berekening van Brussels parlementslid voor Groen Arnaud Verstraete bracht echter aan het licht dat ‘geen cent’ in dit geval 400 miljoen euro betekent. De belastingbetaler draait op voor parking, uitbating, bereikbaarheid, ter beschikking stellen van de grond, juridische adviezen en veiligheidskosten.

‘Minister Vanhengel schenkt privéondernemers alle winsten van dit miljoenenproject en laat de belastingbetaler opdraaien voor alle kosten’, vertelt Verstraete. ‘Dat is onrechtvaardig. Bovendien weigert hij om het parlement en de bevolking te informeren over de contracten en kosten.’

Over de veiligheidskosten heeft Vanhengel zelfs gelogen tegen het parlement. Verstraete: ‘Ik vroeg hem in december of hij fiscale of financiële voordelen had toegekend om de akkoorden rond Eurostadion te kunnen sluiten. Hij heeft dat toen ontkend, maar intussen ontdekten we dat hij een maand voordien een constructie opzette waardoor niet langer RSC Anderlecht maar het Brussels Gewest opdraait voor de veiligheidskosten van ongeveer 1 miljoen euro per jaar.’

De achterkamertjespolitiek en uitgaven worden verantwoord met het vooruitzicht van een openingsmatch op het EK in 2020. Maar die deadline halen wordt een huzarenstukje door een opeenstapeling van blunders. ‘Zo beslisten de trekkers Vanhengel en Alain Courtois (MR) in 2013 dat het stadion op parking C moest komen. Maar ze hebben nooit nagegaan of daar wel màg gebouwd worden. Pas eind 2015 kwamen ze er achter dat dit niet mocht. Nu betaalt de gemeenschap gerechtsprocedures met dure advocaten om dit zaakje opgelost te krijgen.’

De UEFA stelde eind 2016 als deadline voor de start van de bouw, maar die kan nu onmogelijk gehaald worden. ‘In het beste geval kan er gestart worden begin 2017’, besluit Verstraete.

 

Brussel verbod wegwerpzakjes moet hand in hand gaan met statiegeld

Nieuwsoverzicht Groen -

Brussel verbod wegwerpzakjes moet hand in hand gaan met statiegeld09 jun, 2016 Lees voor

Groen voerde eerder deze week actie om de Brusselse regering op te roepen het zwerfvuil aan te pakken. Rond het Centraal Station verzamelden ze drankblikjes, plastic flessen en plastic zakken die daar werden weggeworpen. Om de enorme hoeveelheid hiervan te visualiseren, hingen ze dat alles op in een soort van spinnenweb aan de ingang bij de Putterijsquare.

Annemie MaesBrussels parlementslid

Groen voerde eerder deze week actie om de Brusselse regering op te roepen het zwerfvuil aan te pakken. Rond het Centraal Station verzamelden ze drankblikjes, plastic flessen en plastic zakken die daar werden weggeworpen. Om de enorme hoeveelheid hiervan te visualiseren, hingen ze dat alles op in een soort van spinnenweb aan de ingang bij de Putterijsquare.

“Veertig procent van alle zwerfvuil zijn blikjes en plastic flessen,” zegt Annemie Maes, Brussels parlementslid voor Groen. “We zouden dat aandeel gemakkelijk uit het straatbeeld kunnen halen door statiegeld in te voeren. Je kan er zeker van zijn dat mensen hun afval niet zo maar zouden weggooien als het geld waard is, maar minister Fremault wil van deze oplossing niet weten.”

Eerder deze week discussieerde de commissie Leefmilieu in het Brussels parlement over de mogelijkheid om plastic zakjes te verbieden. In Wallonië heeft men die beslissing al genomen, maar in Brussel blijft het voorlopig beperkt tot enkele projecten in Anderlecht, Jette en Sint-Gillis. Uit die discussie is gebleken dat er een gewestelijk verbod op plastic wegwerpzakjes zit aan te koemn. Groen en Ecolo reageerden al positief op die evolutie en blijven ijveren voor statiegeld. 

“Het verleden heeft al bewezen dat sensibilisering samen moet gaan met reglementering voor een optimaal effect. Het verbod op wegwerpzakjes is een eerste stap. We blijven ijveren voor verdere actie,” aldus Annemie Maes.

 

 

Dierenrechten stoppen niet aan gewestgrenzen

Nieuwsoverzicht Groen -

Dierenrechten stoppen niet aan gewestgrenzen06 jun, 2016 Lees voor

Op initiatief van de Brusselse parlementsleden Annemie Maes (Groen) en Barbara d’Ursel (Défi) kwam op zes juni een interparlementaire werkgroep samen om samen met experts te spreken over dierenrechten. Parlementsleden van nagenoeg alle partijen en alle parlementen tekenden present. Voor Groen schoven Annemie Maes (Brussels parlement), Hermes Sanctorum (Vlaams parlement) en Petra De Sutter (Senaat) mee aan tafel.

 

 

Annemie MaesBrussels parlementslid

Op initiatief van de Brusselse parlementsleden Annemie Maes (Groen) en Barbara d’Ursel (Défi) kwam op zes juni een interparlementaire werkgroep samen om samen met experts te spreken over dierenrechten. Parlementsleden van nagenoeg alle partijen en alle parlementen tekenden present. Voor Groen schoven Annemie Maes (Brussels parlement), Hermes Sanctorum (Vlaams parlement) en Petra De Sutter (Senaat) mee aan tafel.

“Ik ben blij met deze eerste samenkomst”, zegt Annemie Maes, Brussels parlementslid voor Groen en mede-initiatiefneemster. “Het is vrij uniek dat een interparlementaire werkgroep samen komt om over een beleidsonderwerp te spreken Dierenrechten stoppen niet aan gewestgrenzen.” 

De parlementsleden luisterden naar en debatteerden met experts Michel Vandenbosch (GAIA) en Bernard Guillaume (Blauwe Wereldketen) Ze hadden het onder andere over het juridische statuut van dieren en bespraken de toekomst van het dierenwelzijn in België en daarbuiten. 

 

Maldegem maait ecologisch

Nieuwsoverzicht Groen -

Maldegem maait ecologisch Lees voor

Maldegem maait haar wegbermen voortaan ecologisch. De gemeente gebruikt daarvoor nieuwe technieken en kocht een ecologische maaier aan. Groen-schepen van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening Erwin Goethals: “Als alles goed gaat, zullen tegen 2018 de Maldegemse bermen bloeien als nooit tevoren.”

Maldegem stopte in 2015 met het gebruik van de klepelmaaier en kocht een ecologische maaier aan. “Die maaier snijdt de planten horizontaal boven de grond af, waardoor ze in hetzelfde seizoen nog kunnen bloeien en zaad vormen”, vertelt Goethals. “Bovendien worden insecten niet meer doodgemept en opgezogen, zoals bij klepelmaaiers het geval is. Het resultaat is een veel grotere soortenrijkdom.”

“Maar er is meer”, weet Goethals. “De ecologische maaier vraagt veel minder vermogen van de tractor. Daardoor is de investering snel terugverdiend en daalt de CO2-uitstoot. Bovendien kan het opgezogen maaisel gebruikt worden voor vergisting in een biogasinstallatie.”

Intussen worden ook de bermen die niet door de gemeentewerkers zelf gemaaid worden op een ecologische manier beheerd. Goethals: “Twintig van de 80 punten in de gunningsprocedure waren te verdienen door een ecologische maaitechniek te gebruiken. De firma met de hoogste score maait ecologisch door onder andere het maaisel op te zuigen. Daardoor verschraalt de bodem en krijgen netels minder kans. De meerkost bedraagt slechts vijf procent. Zeker de moeite waard dus!”

De impact van de nieuwe beheertechnieken voor wegbermen is niet te onderschatten. De Maldegemse bermen zijn in oppervlakte (210 hectare) bij de grootste natuurgebieden van de gemeente.

Erwin Goethals Feiten
 • 09 jun 2016
 • Maldegem
Andere realisaties
 • Luc Robijns

  Luc Robijns, onze eerste en enige député, zet concrete stappen voor een beter klimaat. 57 Vlaams-Brabantse gemeenten en 25 middenveldorganisaties ondertekenden het klimaatengagement. Het hele traject naar een klimaatneutrale provincie kan niet slagen zonder de medewerking van alle betrokken actoren zoals de gemeenten, middenveldorganisaties, bedrijven en burgers. Daarom worden zij nu reeds actief betrokken in ons beleid.

  Meer
 • Tine Heyse

  Na één jaar aan het stuur van Gent kunnen schepenen Elke Decruynaere, Tine Heyse en Filip Watteeuw een rijk palmares voor leggen: 20 % extra plaatsen in het onderwijs, 7 dagen op 7 nachtbussen en meer investeringen voor het klimaat.

  Meer
 • Wout De Meester

  Stad en natuur zijn geen vijanden. Als je het groen tot diep in de stad laat doordringen, word je beloond met meer natuur en een leefomgeving waar geen mens meer weg wil.

  Meer
 • Tine Heyse

  Om tegen 2050 klimaatneutraal te worden, investeert de stad Gent nog deze legislatuur 105 miljoen euro in maatregelen die rechtstreeks bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot. 

  Meer
Meer realisaties

Pagina's

Abonneren op Assenede aggregator