Feed-aggregator

Vlaamse regering moet haar energiebeleid over een andere boeg gooien

Nieuwsoverzicht Groen -

Vlaamse regering moet haar energiebeleid over een andere boeg gooien11 feb, 2016 Lees voor

“De situatie nu is dat de Vlaamse regering op 1 maart een hoge vlaktaks aan alle gezinnen en kmo’s oplegt. De kleine consument draait op voor alle investeringen voor groene stroom, terwijl de grootindustrie buiten schot blijft".

Johan DanenVlaams parlementslid Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

Als we onze doelstellingen willen halen, moet iedereen zijn bijdrage leveren. De Turteltaks houdt ook geen rekening met spaarzaamheid. De Turteltaks is ook duur doordat de vorige en deze regering er grote biomassacentrales wilden mee subsidiëren. Terwijl die helemaal niet duurzaam zijn. Met de faillissementsaanvraag van German Pellets verdwijnen bovendien ook 100 jobs, in de provincie Limburg die al in een moeilijk situatie zit”, analyseert Groen-parlementslid Johan Danen.

“De energiestrategie van de twee laatste Vlaamse regeringen stuikt nu dus als een kaartenhuis ineen. Het debacle van het regeringsbeleid is wel een kans om het over een andere boeg te gooien”, zeggen Groen-parlementslid Johan Danen en Groen-fractieleider Björn Rzoska: ”energieminister Turtelboom moet haar huiswerk opnieuw maken. Het kan wel degelijk beter. Groen schuift een eigen plan naar voor met 2 belangrijke doelstellingen : de Europese klimaatdoelstellingen halen, met een drastische vermindering van CO2-uitstoot, meer hernieuwbare energie, en een ontsporing van de factuur voor de gezinnen voorkomen”.

Alternatief plan

“Om de historische schuld door de certificatenoverschotten af te bouwen over zes jaar moet de regering de moed hebben om een mix van maatregelen te nemen. Vooreerst moet de regering ook een bijdrage vragen vanuit de overwinsten van de grote hernieuwbare energie-installaties, de grote “zonne-parken”van bedrijven die voor 2013 in gebruik werden genomen. Dat geeft een inkomst van minstens 36 miljoen euro per jaar”, legt Danen uit.

Aan de distributienetbeheerders vragen we om gedurende 6 jaar de hoogte van de billijke marge, de winstuitkering aan hun aandeelhouders, te verlagen. We vragen daarbij een bijdrage vanuit hun exploitatiewinsten voor het luik elektriciteit.

Tenslotte moet de Vlaamse regering gedurende zes jaar 211 miljoen euro opnemen in haar begroting. “Het probleem werd veroorzaakt door de overheid, de overheid moet dan ook voor een oplossing zorgen. Deze manier van werken is veel eerlijker omdat ze via de fiscale progressiviteit rekening houdt met de financiële draagkracht van gezinnen. De methode van de Turteltaks, namelijk een vlaktaks die voor elk gezin dezelfde is, is verwerpelijk. Een gepensioneerde met een pensioen onder de 1000 euro – wat ook zijn verbruik is - wordt veel harder getroffen dan een CEO”, zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska.

De offshore windparken op zee moeten gefinancieerd worden via afroming van de nucleaire rente (federaal). En voor grootschalige biomassacentrales mogen geen groenestroomcertificaten meer voorzien worden.

Meer investeren in hernieuwbare energie

“Groen wil ook meer investeren in hernieuwbare energie en wil ook het gat vullen als Langerlo wegvalt. Liefst met meer energie uit wind, zon en geothermie. De veldstudie van VITO geeft zeer succesvolle resultaten. Dat kan veel meer groene jobs opleveren dat de investeringen in biomassa.We zijn niet tegen alle vormen van biomassa, het gebruik van lokaal biologisch afval kan interessant zijn. Maar dan moeten de duurzaamheidscriteria voldoende streng zijn èn een voldoende hoog rendement geven. Dat is iets helemaal anders dan Langerlo van German Pellets. Dat was gewoon een veredelde stoof, waar nog eens alle warmte langs de schouw naar buiten gaat”, zegt Johan Danen.

“Een beheerste stijging van de stroomfactuur helemaal vermijden is niet mogelijk. Maar met dit alternatief plan blijft die stijging beperkt tot maximaal 11%, in plaats van de meer dan 40% in het scenario van de federale én Vlaamse regeringen. Deze manier beloont ook spaarzaamheid. En we halen de klimaatdoelstellingen”, verklaren de Groene parlementsleden.

“Slotsom: de Turteltaks, een oneerlijke vlaktaks, was de slechtste manier om het probleem aan te pakken. Alle gezinnen werden getroffen. De kleine kmo’s betalen het gelag, terwijl de grootverbruikers allerhande kortingen en vrijstellingen kregen. Groen stelt dan ook dit alternatieve plan voor zodat de regering de Turteltaks kan intrekken voor hij ingaat op 1 maart”, zeggen Danen en Rzoska.

“Daarmee willen we van groene energie opnieuw een succesverhaal maken. Zwartepieten over het verleden is zinloos. De vraag die ons allen moet leiden is: hoe kunnen we groene energie reanimeren? Daarvoor is transparantie, samenwerking én lef nodig. Transparantie over wie wat betaalt. Samenwerking tussen de gewesten, het federale niveau en de energiespelers. En lef om te durven kiezen voor de toekomst. Dus ja, hernieuwbare energie kost geld, maar veel minder dan nucleair, en het kan potentieel veel meer jobs creëren. Zo bereiden we de toekomst voor”, besluiten de Groene parlementsleden.

Klachten over luchthaven Deurne ontploffen

Nieuwsoverzicht Groen -

Klachten over luchthaven Deurne ontploffen 11 feb, 2016 Lees voor

Toen Groen-parlementslid Ingrid Pira de minister van mobiliteit minister Ben Weyts (N-VA) ondervroeg over het aantal klachten over de luchthaven van Deurne dit jaar, heeft Weyts moeten toegeven dat het aantal klachten spectaculair stijgt tot 504 klachten in 2015.

Ingrid PiraVlaams parlementslid

 

Het gaat hier om “unieke personen”, d.w.z. dat abstractie gemaakt werd van mensen die meer dan 1 klacht indienden. Weyts gaf de cijfers in antwoord op een schriftelijke vraag van Ingrid Pira (5 februari 2016). Terwijl het aantal klachten de voorbije jaren rond de dertig schommelde (39 in 2012, 20 in 2013 en 36 in 2014, explodeert dit met een factor van meer dan 15, tot 504 in 2015. 

Vlaams parlementslid Ingrid Pira: “Meer en meer mensen hadden me aangesproken met klachten. Weyts had dit kunnen weten. Vroeger was Deurne een kleine zakenluchthaven, daarvoor is ze ook altijd bedoeld geweest. Maar ze is ze in no time een toeristische luchthaven geworden. Sinds in april 2015 lagekostmaatschappijen zoals Jetairfly naar vakantiebestemmingen vliegen, stijgt het aantal klachten van omwonenden spectaculair. Klachten over geluidsoverlast, kerosinegeur en laagvliegende toestellen. Het bewijst dat een dergelijke luchthaven niet thuishoort in een dichtbevolkt gebied op nauwelijks enkele tientallen kilometers van de nationale luchthaven.”

Het Vlaams parlementslid schat dat het aantal klachten nog zal toenemen : “de uitbaters van Deurne stellen dit voorjaar nieuwe bestemmingen in het vooruitzicht, en de cijfers over 2015 zijn maar relevant vanaf april 2015”.
Zowel de Vlaamse Regering als het luchtvaartmanagement moeten de klachten ernstig nemen, vraagt Ingrid Pira. “Punt is dat er vroeger geen klachten waren en nu wel. En dat de omwonenden kozen om in de buurt van een kleine zakenluchthaven te wonen en geen toeristische. Mensen voelen zich bedot en begrijpen niet dat toeristische of economische motieven belangrijker zijn dan de leefkwaliteit van de duizenden omwonenden”.

Ingrid Pira zal vanuit het Vlaams parlement de milieuvergunning van de Deurnse luchthaven opvolgen. “De luchthaven moet geëxploiteerd worden binnen de milieuvergunning die bijvoorbeeld rekening houdt met geluidsoverlast en openingsuren. Elk jaar in april wordt dat gecontroleerd”. Ook is het wachten op de uitspraak van de Europese Commissie of de nieuwe constructie van de regionale luchthavens in Vlaanderen geen verdoken staatssteun zijn. “Want de Vlaamse belastingbetaler blijft betalen, ook al is Deurne een toeristische luchthaven die uitgebaat wordt door een privé-partner. Het blijft een bizar en onbegrijpelijk verhaal”, zo besluit het Vlaams parlementslid.

Regering moet Turteltaks intrekken

Nieuwsoverzicht Groen -

Regering moet Turteltaks intrekken10 feb, 2016 Lees voor

Nu German Pellets, de eigenaar van de centrale in Langerlo, het faillissement heeft aangevraagd, vraagt Groen met aandrang aan de regeringspartijen N-VA, Open VLD en CD&V dat ze hun Turteltaks intrekken, vooraleer die ingaat op 1 maart.

Johan DanenVlaams parlementslid Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

"Zeker nu blijkt dat Turtelboom de Turteltaks te hoog berekende, moet ze haar huiswerk opnieuw maken", zegt Groen-parlementslid Johan Danen woensdag in reactie op het bericht dat de Duitse energieleverancier German Pellets, de eigenaar van de centrale in Langerlo, het faillissement heeft aangevraagd.

Volgens het Duitse weekblad WirtschaftsWoche heeft de rechtbank bevestigd dat het Duitse bedrijf woensdag een aanvraag indiende voor een insolventieprocedure.

"Van de 100 euro Turteltaks die Turtelboom aan elk gezin vraagt, had ze er jaarlijks ongeveer 30 voorzien als subsidie voor de oven van German Pellets, vroeger EON Langerlo, bij Genk. Die 200 miljoen per jaar moet zeker al niet uitgekeerd worden. Nu dat bedrijf failliet is, moet Turtelboom zeker haar Turteltaks intrekken en haar huiswerk opnieuw maken", legt Johan Danen uit.

De Turteltaks gaat pas in op 1 maart. "Het is dus nog niet te laat. N-VA, Open VLD en CD&V, die samen de Vlaamse regering vormen, kunnen de Turteltaks nog intrekken", zegt Johan Danen.

Danen: "De Turteltaks rammelt aan alle kanten. Ze treft alle gezinnen à rato van 100 euro en alle kmo's voor gemiddeld 1.300 euro. Het is een vlaktaks die geen rekening houdt met het gebruik, en dus spaarzame gezinnen hard treft. Appartementsbewoners betalen nog eens 100 euro voor de lamp in de gang. En de helft voorzag Turtelboom voor het subsidiëren van grootschalige biomassa, vooral veel massa, en weinig bio. Het is ook te betreuren dat er zolang gewacht is met het zoeken naar echte alternatieven”, zegt Danen.

“Als de regering de Turteltaks nu nog niet intrekt, is het duidelijk: het is gewoon een vermomde platte belastingsverhoging", besluit Groen-parlementslid Johan Danen.

Rik's pekelsproeier, een zegen voor het milieu: een nieuwe voorziening om onze wegen sneeuwvrij te maken

Nieuwsoverzicht Groen -

Rik's pekelsproeier, een zegen voor het milieu: een nieuwe voorziening om onze wegen sneeuwvrij te maken Lees voor

Tijdens de winter komt ook de eerste nachtvorst, sneeuw en gladde wegen. Om dit fenomeen nog beter te bestrijden heeft de gemeente Etterbeek zich onlangs toegerust met een nieuwe voorziening die aangepast is aan het sproeien van pekel, een mengeling op basis van water en zout die veel efficiënter en milieuvriendelijker is dan de traditionele manieren om sneeuw te ruimen die tot nu toe gebruikt werden.

Het systeem bestaat uit een strooimachine die bevestigd moet worden op het platform van een bestelwagen en een onderdeel dat pekel aanmaakt. De pekelsproeier is een aanvulling op het materiaal waarover de gemeente al beschikt (twee strooiwagens van verschillende grootte) en is goed voor een investering van 31.200 euro op initiatief van schepen Rik Jellema, die verantwoordelijk is voor Openbare Werken en Wegen in Etterbeek.

Dankzij de machine zal de impact van de strooioperaties op het milieu in de toekomst teruggedrongen worden doordat er een kleinere hoeveelheid zout achterblijft in de natuur. Daarenboven zal de gemeente flink kunnen besparen en eventuele zouttekorten (zoals in de winter van 2011-2012) vermijden. Het zoutverbruik kan namelijk met 75% verminderd worden aangezien pekel bekomen wordt door zout te verdunnen in water.

Ten opzichte van een traditionele strooimachine heeft deze voorziening bovendien het voordeel dat ze ’s nachts en preventief gebruikt kan worden. Pekel werkt namelijk onmiddellijk in op ijzel of sneeuw in tegenstelling tot zout, dat pas echt efficiënt wordt nadat het ingereden wordt door vele voertuigen. De ambtenaren van de dienst Netheid zullen de werkzaamheid (hoeveelheid gesproeid product, snelheid, afgelegde traject, enz.) overigens rechtstreeks kunnen controleren dankzij een aantal ingebouwde technologieën (gps, 3G-verbinding, enz.) zodat zij onder andere het hele grondgebied van de gemeente kunnen dekken.

Tot slot moet opgemerkt worden dat deze nieuwe machine ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden en dat het hele jaar door, bijvoorbeeld om de openbare aanplantingen te sproeien of vloeibare meststoffen te verstrooien in de lente en de zomer.

Rik Jellema Feiten
 • 10 feb 2016
 • Etterbeek

Bezoek de blog van Rik Jellema

Andere realisaties
 • Marina De Bie

  Door parkeersensoren te installeren kan er sneller ingegrepen worden als autobestuurders te lang parkeren. "De stad Mechelen komt hiermee tegemoet aan de vraag van de lokale handelaars om dicht bij hun winkels te kunnen laden en te lossen", aldus Marina De Bie, de groene schepen die inmiddels al vele jaren bestuurservaring op de teller heeft.

  Meer
 • Filip Watteeuw

  "Voor het einde van de zomer 2014 is het nieuwe nachtnet een feit, de vertramming van lijnen 3 en 7 komt er door en de eerste supertrams komen naar Gent". Aan het woord voormalig fractieleider in het Vlaams Parlement Filip Watteeuw maar sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 mobiliteitsschepen in Gent. Eén en al daadkracht.

  Meer
 • Adelheid Byttebier

  De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB werd op 20 februari verkozen als 'Regionale overheidsorganisatie van het jaar 2014'. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan overheidsorganisaties die uitblinken in klantgerichtheid, effectiviteit en efficiëntie, strategie en duurzaamheid. Ex-voorzitster Adelheid Byttebier is terecht fier.

  Meer
 • Rik Jellema

  De Brusselse gemeente Etterbeek sleept net voor de jaarwisseling het eerste duurzaam wijkcontract in de wacht. Eindelijk. En dat dank zij onze groene schepen Rik Jellema.

  Meer
Meer realisaties

Wie wordt geraakt door onze bom?

Nieuwsoverzicht Groen -

Wie wordt geraakt door onze bom?06 feb, 2016 Lees voor

Premier Charles Michel (MR) overweegt om Belgische F-16's in te zetten voor luchtaanvallen tegen IS-stellingen in Syrië. Een behoorlijk controversiële beslissing want de vraag is of die Belgische bommen niet vooral dictator Assad zullen helpen. En zal met die acties de terreurdreiging in ons land niet nog doen stijgen?

Wouter De VriendtFederaal parlementslid

In juli moeten Belgische F-16-piloten de anti-IS-missie van hun Nederlandse collega's overnemen. Vanuit Jordanië voeren Nederlandse gevechtspiloten bombardementen uit op IS-stellingen in Irak en in december kregen ze van hun parlement een mandaat om ook boven Syrië te opereren. Nederland had hiervoor een formeel verzoek voor bijstand gekregen van de Verenigde Staten.

Premier Michel lijkt te anticiperen op zo'n verzoek van Washington, waarvan meerdere bronnen zeggen "dat het waarschijnlijk zal komen". Dat zou betekenen dat de zes F-16's die België vanaf juli zal inzetten ook IS-doelwitten in Syrië kunnen aanvallen. Nogal wat juristen menen dat zulke acties in strijd zijn met het internationaal recht. Juridisch mogen zulke bombardementen alleen gebeuren mits toestemming van de Syrische regering en die is er nooit gekomen.

Dat is trouwens een van de redenen waarom parlementairen een voorafgaandelijk debat eisen over mogelijke Belgische operaties boven Syrië. Sp.a-volksvertegenwoordiger Dirk Van der Maelen: "Het klopt dat de Belgische regering niet verplicht is om eerst toestemming te vragen aan het parlement. Maar dit is een dermate belangrijke en ingewikkelde kwestie dat de regering de morele plicht heeft om het parlement op een volwassen manier te behandelen door hierover een voorafgaandelijk debat te voeren. Dit debat moet zo spoedig mogelijk plaatsvinden en niet enkele minuten voor de eerste Belgische bommen op Syrië vallen."

Groen-parlementslid Wouter De Vriendt eist ook zo'n debat en zegt dat een Belgische militaire interventie in Syrië "bijzonder lichtzinnig" zou zijn. "We moeten nu focussen op de vredesonderhandelingen in Genève en alle partners aan tafel proberen te krijgen om in een eerste fase een wapenstilstand te onderhandelen. Het uitbreiden van de militaire operaties staat daar haaks op. Bovendien is het buitensporig naïef om te denken dat een militaire interventie dit conflict kan oplossen. Het resultaat van de operatie in Irak en Syrië tot nu toe is nihil. Integendeel, IS is ons in het hart van Europa komen treffen."

Ook Van der Maelen staat kritisch tegenover Belgische luchtaanvallen op Syrische doelwitten. "Wat voor zin heeft het dat kleine landen als België of Nederland zich mengen in dit spel tussen grootmachten als de VS en Rusland? Bovendien ontstond er op het terrein in Syrië een bijzondere ingewikkelde situatie. Je zou de vraag kunnen stellen of president Assad niet de eerste begunstigde zal zijn van bombardementen op IS-stellingen."

De Vriendt stelt dezelfde vraag. "Wat hopen we te bereiken met aanvallen tegen IS? De meeste burgerslachtoffers en vluchtelingenstromen worden veroorzaakt door het regime-Assad én de Russische bombardementen. We willen met onze F-16's dat Russische voorbeeld toch niet volgen?" Ook het feit dat er geen VN-mandaat is voor zulke bombardementen, vindt Groen onaanvaardbaar. "Als België zich al niet houdt aan het internationaal recht, waarom zouden landen met minder nobele bedoelingen dat wel nog doen? Zonder respect voor het internationaal recht is de wereld een jungle en daar moet België niet aan bijdragen."

Terreurdreiging in ons land

Mogelijk zal de regering-Michel zijn toevlucht nemen tot dezelfde juridische argumentatie als de Nederlanders. Die redeneerden dat acties tegen IS in Syrië neerkomen op een vorm van zelfverdediging: als we ons aanwezigheid in Irak willen beschermen, zijn we genoodzaakt om de IS-bevoorradingslijnen vanuit Syrië te vernietigen, luidt de redenering.

Andere vraag is of militaire acties tegen IS in Syrië de terreurdreiging in België nog zal doen toenemen. "OCAD zal dit nieuwe element in zijn analyses moeten opnemen", zegt een regeringsbron. "Maar in België staan we nu al op terreurniveau 3 waardoor er al veel veiligheidsmaatregelen getroffen zijn."

Ook het Verenigd Koninkrijk en Duitsland kregen eind vorig jaar vanuit Washington een vraag om de strijd tegen IS in Syrië mee op te voeren. Na bijwijlen hevige debatten in hun parlementen besloten de Britten bommenwerpers in Syrië in te zetten terwijl de Duitsers onder andere verkenningsvluchten uitvoeren.

Dit artikel van Koen Vidal verscheen op 6 februari 2016 in De Morgen. 

Dienstplicht zal voor elk pensioen gelijk meetellen

Nieuwsoverzicht Groen -

Dienstplicht zal voor elk pensioen gelijk meetellen08 feb, 2016 Lees voor

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) wil komaf maken met de verschillende berekening van de dienstplicht voor de pensioenen. Ambtenaren mogen hun dienstplicht meetellen voor hun pensioen, maar voor zelfstandigen en werk­nemers is dat niet altijd het geval.

Wouter De VriendtFederaal parlementslid

“Mensen die na hun dienstplicht hebben gestudeerd, of in een ander statuut hebben gewerkt, kunnen hun dienstplicht niet laten meetellen”, zegt ­Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen). Hij pleit al jaren voor een gelijkschakeling tussen de statuten, maar ving bot bij de voorgangers van Bacquelaine, die daar geen ruimte voor zagen. Bacquelaine kan weinig zeggen over hoe de regeling er zal uitzien, maar garandeert dat de dienstplicht zal blijven meetellen. Ook over de timing blijft hij op de vlakte, “maar het zal wel zeker dit jaar zijn”. 

Dit artikel van hca verscheen op maandag 8 februari 2016 in Het Nieuwsblad.

 

 

België laat eigen project vernielen

Nieuwsoverzicht Groen -

België laat eigen project vernielen10 feb, 2016 Lees voor0
false

21

18 pt
18 pt
0
0

false
false
false


/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standaardtabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

“Israël vernielde eind 2014 een project dat met Belgisch belastinggeld werd gefinancierd, en België vraagt niet eens een schadevergoeding”, zegt Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen-Ecolo). Het Israëlische leger vernielde een elektriciteitsnetwerk op de bezette Westoever, dat met 55.500 euro Belgisch ontwikkelingsgeld was gefinancierd.

Wouter De VriendtFederaal parlementslid

Uit een parlementaire vraag van Groen blijkt dat buitenlandminister Didier Reynders (MR) Israël nog altijd niet om compensatie vroeg. Reynders vindt dat zulke kwesties best op EU-niveau worden besproken en geregeld. Daar ligt het onderwerp echter al twee jaar op de tafel, zonder vooruitgang. Toch blijft minister Reynders niet bereid om een bilaterale demarche versus Israël te houden.

Didier Reynders laat de zaak betijen. Meer nog, volgens Israël ligt de schuld bij België, moet België vooraf met Israël overleggen en heeft ons land in die zin een toezegging gedaan. in recente gedachtenwisseling met het parlement beweerde de Israëlische ambassadeur zelfs dat België beloofd heeft om in de toekomst beter overleg met Israël te plegen, vooraleer ons land nog ontwikkelingsprojecten op de Westelijke Jordaanoever zou opzetten. Minister Reynders ontkent dat echter: België zal geen voorafgaande aanvragen richten aan Israël.

“Reynders gedraagt zich als een natte dweil” betreurt Wouter De Vriendt.N-VA, Open VLD en CD&V moeten te hoge Turteltaks intrekken

Nieuwsoverzicht Groen -

N-VA, Open VLD en CD&V moeten te hoge Turteltaks intrekken09 feb, 2016 Lees voor

Groen herhaalt haar oproep aan regeringspartijen N-VA, Open VLD en CD&V om de Turteltaks in te trekken, vooraleer die ingaat op 1 maart. "Zeker nu blijkt dat Turtelboom de Turteltaks te hoog berekende, moet minister Turtelboom haar huiswerk opnieuw maken", zegt Groen-parlementslid Johan Danen dinsdagvoormiddag in reactie op de berichten over een nakend failliet van de Duitse energieleverancier German Pellets.

Johan DanenVlaams parlementslid

"Van de 100 euro Turteltaks die Turtelboom aan elk gezin vraagt, wil ze er jaarlijks ongeveer 25 gebruiken als subsidie voor de oven van German Pellets, vroeger EON Langerlo, bij Genk. Nu de Duitse zakenkrant Handelsblatt het faillissement van German Pellets "zo goed als onafwendbaar", beschouwt, mag Turtelboom ook geen geld ophalen bij de gezinnen en kmo's om dat bedrijf elk jaar 200 miljoen euro subsidie te geven", legt Johan Danen uit.

De Turteltaks gaat pas in op 1 maart. "Het is dus nog niet te laat. N-VA, Open VLD en CD&V, die samen de Vlaamse regering vormen, kunnen de Turteltaks nog intrekken", zegt Johan Danen. "De Turteltaks rammelt aan alle kanten. Ze treft alle gezinnen à rato van 100 euro en alle kmo's voor gemiddeld 1.300 euro. Het is een vlaktaks die geen rekening houdt met het gebruik, en dus spaarzame gezinnen hard treft. Appartementsbewoners betalen nog eens 100 euro voor de lamp in de gang. En de helft wil Turtelboom gebruiken voor het subsidiëren van grootschalige biomassa, vooral veel massa, en weinig bio. Waarschijnlijk zelfs voor een failliet bedrijf. Als de regering de Turteltaks nu nog niet intrekt, is het duidelijk: het is gewoon een vermomde belastingsverhoging", besluit het Groen-parlementslid.

Groen en Ecolo maken elke dag het verschil

Nieuwsoverzicht Groen -

Groen en Ecolo maken elke dag het verschil Lees voor

Groen en Ecolo besturen mee in 7 gemeenten van het Brussels Gewest. Bart Dhondt, voorzitter Groen Brussels Gewest en Arnaud Pinxteren, voorzitter Ecolo Bruxelles: “Waar de ecologisten mee in het bestuur zitten, worden de gemeentes duurzamer, socialer en meer leefbaar”.

In het filmpje zoomt Groen in op de verschillende gemeenten waar we mee besturen. Zo zullen er in Molenbeek (dankzij schepen Annalisa Gadaleta) en in Schaarbeek (met schepen Adelheid Byttebier) 800 plaatsen bijkomen in het Nederlandstalig lager onderwijs.

Volgens de Brusselse voorzitters van Groen en Ecolo maakt Groen de gemeenten waar we meebesturen ook leefbaarder: “In Jette breidden we de zone 30 uit en leggen we fietsbare straten aan.”, aldus Bart Dhondt en Arnaud Pinxteren, “In Etterbeek zorgt schepen Rik Jellema via het Duurzaam Wijkcontract dat er 15 miljoen euro geïnvesteerd wordt om de wijk Jacht-Gray nieuw leven in te blazen. Zo wordt er geïnvesteerd in betere infrastructuur, meer groen en energiezuinige sociale woningen.”

De komende jaren gaat Groen op dat bilan verder. “Wij blijven geloven in het enorme potentieel van onze stad en blijven bouwen om die kansen ook waar te maken.” besluiten Dhondt en Pinxteren.

Wens je nog meer realisaties te ontdekken?

In dit dossier vind je 20 concrete realisaties.

Bart Dhondt Annalisa Gadaleta Adelheid Byttebier Rik Jellema Bernard Van NuffelSchepen Feiten
 • 18 dec 2015
 • Brussel

Deel deze video op Facebook

Abonneer je op ons YouTube-kanaal

 

Andere realisaties
 • Marina De Bie

  Door parkeersensoren te installeren kan er sneller ingegrepen worden als autobestuurders te lang parkeren. "De stad Mechelen komt hiermee tegemoet aan de vraag van de lokale handelaars om dicht bij hun winkels te kunnen laden en te lossen", aldus Marina De Bie, de groene schepen die inmiddels al vele jaren bestuurservaring op de teller heeft.

  Meer
 • Filip Watteeuw

  "Voor het einde van de zomer 2014 is het nieuwe nachtnet een feit, de vertramming van lijnen 3 en 7 komt er door en de eerste supertrams komen naar Gent". Aan het woord voormalig fractieleider in het Vlaams Parlement Filip Watteeuw maar sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 mobiliteitsschepen in Gent. Eén en al daadkracht.

  Meer
 • Adelheid Byttebier

  De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB werd op 20 februari verkozen als 'Regionale overheidsorganisatie van het jaar 2014'. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan overheidsorganisaties die uitblinken in klantgerichtheid, effectiviteit en efficiëntie, strategie en duurzaamheid. Ex-voorzitster Adelheid Byttebier is terecht fier.

  Meer
 • Rik Jellema

  De Brusselse gemeente Etterbeek sleept net voor de jaarwisseling het eerste duurzaam wijkcontract in de wacht. Eindelijk. En dat dank zij onze groene schepen Rik Jellema.

  Meer
Meer realisaties

Terechte kritiek Wouter Beke hopelijk niet vrijblijvend

Nieuwsoverzicht Groen -

Terechte kritiek Wouter Beke hopelijk niet vrijblijvend06 feb, 2016 Lees voor

“Wouter Beke heeft overschot van gelijk als hij het werk van Johan Van Overtveldt op de korrel neemt. Maar hopelijk is de kritiek van CD&V weer niet vrijblijvend”

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

“Wouter Beke heeft overschot van gelijk als hij het werk van Johan Van Overtveldt op de korrel neemt. Maar hopelijk is de kritiek van CD&V weer niet vrijblijvend”, zo reageert Kamerfractieleider Kristof Calvo (Groen) op de forse uithalen van CD&V richting de Financiënminister in de weekendkranten. Hij roept de regeringspartijen op het debat inzake rechtvaardige fiscaliteit niet weer te laten verzanden in politieke welles-nietes spelletjes. “De begrotingscontrole 2016 moet een echte tax shift inluiden. Dat is wat onze burgers en bedrijven verdienen”, aldus Calvo

Naar aanleiding van het rapport van Rekenhof over de begroting 2016 waarschuwde Groen al in december voor de vele onzekerheden en onduidelijkheden. “Het fiscaal huiswerk van Van Overtveldt geraakt inderdaad maar niet op orde. Er zijn de vraagtekens rond de diamanttaks, de excess profit ruling en de fiscale regularisatie. En het is duidelijk dat de financiering van de tax shift lang niet rond is. Op die manier dreigen nieuwe facturen voor werknemers”.

Calvo vraagt zich af waarom CD&V het vooral hard speelt in de kranten en veel minder in de regering en het parlement. “Neem nu het dossier van de excess profit ruling, waarbij multinationals meer dan 700 miljoen illegale staatssteun hebben genoten. In de regering beslist CD&V wel gewoon mee om er alles aan te doen dat deze bedrijven niets hoeven terug te betalen. De vraag van Beke naar sérieux en naar rechtvaardigheid is terecht, maar dan moet CD&V het deze keer ook wel zelf waar maken”, besluit Calvo.

 

Geld kinderbijslag moet zoveel mogelijk bij gezinnen terechtkomen

Nieuwsoverzicht Groen -

Geld kinderbijslag moet zoveel mogelijk bij gezinnen terechtkomen05 feb, 2016 Lees voor

"Het geld voor de kinderbijslag moet zoveel mogelijk bij de gezinnen terechtkomen. De kinderbijslag moet dan ook gebundeld worden", reageert Groen-parlementslid Elke Van den Brandt vrijdagochtend op de studie op vraag van de Vlaamse regering.

Elke Van den BrandtVlaams parlementslid

"Er zijn nog wel wat punten die beter kunnen bij de kinderbijslag", zegt Van den Brandt: "zo vindt Groen dat de kinderbijslag meer rekening moet houden met het inkomen, zodat mensen die het financieel moeilijk hebben echt gesteund worden".

"De kinderbijslag moet onvoorwaardelijk zijn en voor elk kind. Voorstellen van N-VA om mensen uit te sluiten, en voorstellen van Open VLD om het te koppelen aan voorwaarden, treffen alleen de kinderen, en zijn dus uit den boze", aldus Van den Brandt.

"Ook de niet-indexering die de Vlaamse regering van N-VA, Open VLD en CD&V besliste is een echte schande, gezien de dalende koopkracht", besluit het Groen-parlementslid.

Brussels afvalbeheer gaat verantwoordelijkheid uit de weg

Nieuwsoverzicht Groen -

Brussels afvalbeheer gaat verantwoordelijkheid uit de weg27 okt, 2015 Lees voor

Groen is niet te spreken over de verklaringen van staatssecretaris voor openbare netheid Fadila Laanan (PS) in een interview met TéléBruxelles eerder deze week. Volgens de partij legt de staatssecretaris eenzijdig de verantwoordelijkheid voor het afvalbeheer bij de burger, zonder die oplossingen aan te bieden.

Annemie MaesBrussels parlementslid

Groen is niet te spreken over de verklaringen van staatssecretaris voor openbare netheid Fadila Laanan (PS) in een interview met TéléBruxelles eerder deze week. Volgens de partij legt de staatssecretaris eenzijdig de verantwoordelijkheid voor het afvalbeheer bij de burger, zonder die oplossingen aan te bieden.

“Dat een staatssecretaris voor openbare netheid zegt dat mensen maar geen vis moeten eten als hun afval pas 4 dagen later wordt opgehaald zou grappig zijn als haar hele beleid niet samen te vatten viel in die ene zin,” zegt Annemie Maes, Brussels parlementslid voor Groen. “Helaas is dat dus wel het geval: de Brusselaars verliezen een ophaalronde per week en krijgen er niets voor in de plaats. De burger moet zelf zijn eigen problemen maar oplossen.”

Staatssecretaris Fadila Laanan argumenteert dat ze door het gescheiden ophalen van organisch afval geen middelen meer heeft om het huidige ophaalschema met twee ophaalrondes per week voor restafval te behouden. Groen en Ecolo zijn hier niet van overtuigd. Zij stellen al langer vragen bij het financieel beheer van Net Brussel. De afgelopen 7 jaar zag dit agentschap haar middelen met 31% toenemen, zonder dat Brussel er merkelijk netter door werd. Volgens de Groenen moet het mogelijk zijn om meer te doen met de bestaande middelen.

Kinderen beschermen tegen luchtvervuiling door drukke wegen

Nieuwsoverzicht Groen -

Kinderen beschermen tegen luchtvervuiling door drukke wegen04 feb, 2016 Lees voor

Groen-parlementslid Ingrid Pira stelt voor om een minimumafstand vast te leggen tussen drukke wegen en crèches en scholen.

Ingrid PiraVlaams parlementslid

Wonen of  verblijven dicht bij drukke wegen is niet gezond

Verschillende wetenschappelijke studies tonen aan dat verblijven in de nabijheid van een drukke verkeersweg rechtstreeks schadelijk is voor de gezondheid. Omwille van de hoge emissies aan fijn stof of de hogere geluidsoverlast. Dat is zeker voor kinderen en andere kwetsbare groepen het geval. “Hoewel de Vlaamse regering weet dat het ongezond is, worden er in Vlaanderen nog steeds nieuwe projecten voor ziekenhuizen, scholen en rusthuizen gepland en vergund vlakbij drukke wegen. En omgekeerd worden nog steeds nieuwe belangrijke wegen voorzien in de nabijheid van ziekenhuizen, scholen en woonwijken”, merkt Groen-parlementslid Ingrid Pira op: “daarom dient Groen een voorstel van decreet in, de kindnorm, om de gezondheid van kinderen en andere kwetsbare mensen te beschermen. Bedoeling is om de planning van verkeersaders volledig “childproof” te maken.”

Groen inspireert zich daarvoor op het systeem dat in Nederland resultaten levert: minimale afstandsnormen.

De Vlaamse overheid neemt effecten van verkeerswegen op de omgevingskwaliteit doorgaans wel mee in milieu-effect-rapporten. Maar verkeersinfrastructuur zelf wordt in de bestaande wetgeving niet als een hinderlijke inrichting beschouwd. Terwijl sommige drukke verkeerswegen veel meer vervuiling veroorzaken dan vervuilende bedrijven, die aan de strikte milieuregels van VLAREM moeten voldoen. De bestaande beleidsinstrumenten bieden dus geen afdoende en rechtstreekse bescherming tegen de gezondheidseffecten die het gevolg zijn van de nabijheid van verkeer.

De Nederlandse afstandsnorm

De concentraties van vervuilende stoffen nemen geleidelijk af met de afstand tot de verkeersweg. Verschillende groepen in de samenleving zijn extra kwetsbaar voor verkeersemissies: ongeboren en opgroeiende kinderen, ouderen, personen met een chronische aandoening, psychiatrische patiënten en personen met een mentale beperking. Ook door de vergrijzing neemt het aandeel van deze groep van kwetsbare personen binnen de bevolking toe.

In Nederland werd voor luchtverontreiniging een antwoord geboden met het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) van 1 december 2008. Dat besluit voorziet dat nieuwe gevoelige bestemmingen, of de uitbreiding met meer dan 10% van bestaande gevoelige bestemmingen, niet meer kunnen op minder dan 300 meter van een rijksweg of op minder dan 50 meter van een provincieweg,indien de grenswaarden voor lucht op die locaties worden overschreden.

De stad Amsterdam keurde een eigen richtlijn goed waarbij ook voorwaarden worden opgelegd aan gevoelige bestemmingen langs drukke stedelijke wegen. Daarbij wordt telkens het advies van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst ingewonnen. Soortgelijke regels zijn er inmiddels ook in Amersfoort, Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Zutphen.

Childproof – de kindnorm

In eigen land is er “Childproof”, een interdisciplinair forum opgericht door de Gezinsbond en OIVO, met als doel de leefomgeving en gezondheid van kinderen te verbeteren door uitwerking van het concept ‘kindnorm’. Zij stelden begin 2014 een plan voor, mee geïnspireerd door de Nederlandse aanpak,  'Maatregelen ter bescherming van de gezondheid van kwetsbare bevolkingsgroepen tegen verkeersverontreiniging' . Dat standpunt werd onderschreven door tal van organisaties en wetenschappers. In het plan werd gekozen voor afstandszones van enerzijds 500 meter tussen belangrijke wegen en voorzieningen voor kwetsbare bevolkingsgroepen en anderzijds van 300 meter tussen belangrijke wegen en woongebieden en verblijfsvoorzieningen.

"Groen werkte een voorstel van decreet uit dat voortborduurt op de Nederlandse aanpak en het Childproof-voorstel", legt Ingrid Pira uit, "met dezelfde bedoeling : de blootstelling van kwetsbare bevolkingsgroepen aan lucht- en geluidsverontreiniging daadwerkelijk terugdringen".

Hoe omgaan met nieuwe situaties ?

Beslissingen over nieuwe situaties waarin belangrijke wegen komen te liggen op minder dan 500 meter van voorzieningen voor kwetsbare bevolkingsgroepen of op minder dan 300 meter van woongebieden of verblijfsvoorzieningen, zijn slechts toelaatbaar indien de milieukwaliteitsnormen (grenswaarden) voor omgevingsgeluid en luchtkwaliteit niet worden overschreden en in de nabije toekomst niet te verwachten zijn.
Het criterium moet in acht genomen worden zowel bij beslissingen over wegen als bij beslissingen met betrekking tot voorzieningen voor kwetsbare bevolkingsgroepen, woongebieden en verblijfsvoorzieningen.
Een uitbreiding van de omvang of de capaciteit van een bestaande voorziening is wel nog mogelijk met maximaal 10% mits hiertoe een gemotiveerd gunstig advies wordt verleend.

Hoe omgaan met bestaande situaties ?

In het decreet wordt bepaald dat er een inventarisatie komt en een informatieplicht voor bestaande situaties waarin voorzieningen voor kwetsbare bevolkingsgroepen en woongebieden gelegen zijn op resp. minder dan 500 en 300 meter van de rand van een drukke verkeersweg.

Eerst wordt de bestaande toestand op gemeentelijk niveau geïnventariseerd: hoeveel voorzieningen voor kwetsbare bevolkingsgroepen, woongebieden en verblijfsvoorzieningen zijn gelegen binnen de vooropgestelde afstandszones.
De inventaris moet ter beschikking van het publiek gesteld worden en bij de overdracht van een onroerend goed moet deze informatie vermeld worden in de publiciteit en de akte. 

De gegevens van de inventaris kunnen vervolgens leiden tot concrete ingrepen bij de opmaak van mobiliteitsplannen, geluidsactieplannen, luchtkwaliteitsplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Bijzondere milieukwaliteitsnormen

"In het decreet wordt ten slotte gevraagd dat de Vlaamse Regering bijzondere milieukwaliteitsnormen vastlegt voor voorzieningen voor kwetsbare bevolkingsgroepen. Dat moet ertoe leiden dat personen en betrokken vzw’s zich op deze normen kunnen beroepen en kunnen opkomen voor hun recht op een gezonde leefomgeving", besluit Ingrid Pira.

Afval is een grondstof, geen brandstof

Nieuwsoverzicht Groen -

Afval is een grondstof, geen brandstof12 jan, 2016 Lees voor

Behandel voedseloverschotten als een grondstof, niet als afval. Dat is het principe van de ordonnantie die Arnaud Pinxteren (Ecolo) en Annemie Maes (Groen) hebben ingediend. “Het gewest kan het handvol bestaande initiatieven ondersteunen en uitbreiden over het hele gewest en er meteen een wettelijke basis aan geven”, zegt Annemie Maes, Brussels parlementslid voor Groen. “Een initiatief als Collectmet dat onverkochte voedingswaren verdeelt onder arme Brusselse gezinnen, verdient een veralgemening over het hele Gewest.”

Annemie MaesBrussels parlementslid

Behandel voedseloverschotten als een grondstof, niet als afval. Dat is het principe van de ordonnantie die Arnaud Pinxteren (Ecolo) en Annemie Maes (Groen) hebben ingediend. “Het gewest kan het handvol bestaande initiatieven ondersteunen en uitbreiden over het hele gewest en er meteen een wettelijke basis aan geven”, zegt Annemie Maes, Brussels parlementslid voor Groen. “Een initiatief als Collectmet dat onverkochte voedingswaren verdeelt onder arme Brusselse gezinnen, verdient een veralgemening over het hele Gewest.”

Wat houdt het groene voorstel concreet in? In plaats van een passieve rol te spelen in de problematiek over voedseloverschotten, kan het gewest een faciliterende actor zijn door bijvoorbeeld een digitaal platform te creëren waar voedselproducenten, zoals horeca of markten, makkelijk in contact kunnen komen met organisaties en projecten die met voedseloverschotten werken.

“De verspilling moet ophouden. In de bestaande wetgeving over recyclage en hergebruik wordt voeding zelfs niet vermeld. Het is absurd dat vandaag nog steeds voeding wordt weggegooid of verbrand. Een verloren potentieel”, zegt Arnaud Pinxteren, Brussels parlementslid voor Ecolo.

“Het gewest kan faciliterend én logistiek tussen komen en bovendien vorming organiseren om bedrijven en particulieren te leren omgaan met voedseloverschotten. Vandaar deze oproep aan de regering: geef de bestaande projecten vleugels door hen te ondersteunen. Laten we het veralgemenen over heel Brussel”, aldus Maes.

Hoewel de ordonnantie in 2014 mee werd getekend door partijen van de meerderheid, stemde de volledige meerderheid nu tegen het voorstel. Groen en Ecolo reageren teleurgesteld dat de meerderheid een maatregel wegstemt die hen twee jaar geleden nog pertinent leek om voedselverspilling aan te pakken. “De meerderheid bewijst hiermee dat ze liever de verbrandingsoven wil voeden dan de minder bedeelde Brusselaars,” aldus de groenen.

Brussel heeft één lage emissiezone nodig.

Nieuwsoverzicht Groen -

Brussel heeft één lage emissiezone nodig.19 jan, 2016 Lees voor

Annemie Maes, Brussels parlementslid voor Groen klaagt aan dat het Gewest zo lang talmt met het invoeren van de lage-emissiezone. “De Lage Emissiezone wordt ons nu al zo lang beloofd, maar concreet zien we weinig vooruitgang. In België sterven er dagelijks 32 mensen door de slechte luchtkwaliteit. Elke dag zonder maatregelen om hier iets aan te doen, is er één te veel. Daarom moet de lage-emissiezone ook permanent zijn en niet tijdelijk zoals er nu op tafel ligt.”

Annemie MaesBrussels parlementslid

Annemie Maes, Brussels parlementslid voor Groen klaagt aan dat het Gewest zo lang talmt met het invoeren van de lage-emissiezone. “De Lage Emissiezone wordt ons nu al zo lang beloofd, maar concreet zien we weinig vooruitgang. In België sterven er dagelijks 32 mensen door de slechte luchtkwaliteit. Elke dag zonder maatregelen om hier iets aan te doen, is er één te veel. Daarom moet de lage-emissiezone ook permanent zijn en niet tijdelijk zoals er nu op tafel ligt.”

De groenen waren vooral blij met het voortschrijdend inzicht bij de MR wat betreft de omvang van de zone. Maes: “Toen MR ons in februari 2015 voorstelde om samen een resolutie in te dienen, kozen zij nog resoluut voor meerdere kleine emissiezones. Daarom konden we toen hun voorstel niet steunen. Ondertussen realiseren zij zich ook dat zo’n ingreep enkel zinvol kan zijn op schaal van het hele gewest en dus steunden wij hun voorstel met plezier.” De bevoegde minister Céline Frémault (CDH) houdt vast lokale lage-emissiezones die enkel ingaan bij zware vervuilingspieken.

Arnaud Pinxteren, Brussels parlementslid voor Ecolo, beklemtoont tenslotte dat de lage-emissiezone een stap in de goede richting zou zijn, maar slechts een klein deel van de oplossing. “Het allerbelangrijkste blijft om de autodruk te verlagen. Naast de lage-emissiezone moet er dus ook dringend werk gemaakt worden van een zonale heffing en het versterken van het openbaar vervoer en het fietsnetwerk.”

Begrotingstekort: tijd dat de cijfers kloppen

Nieuwsoverzicht Groen -

Begrotingstekort: tijd dat de cijfers kloppen04 feb, 2016 Lees voor

De Wintervooruitzichten van de Europese Commissie drukken de regering-Michel met de neus op de feiten. “Er is nog veel werk aan de federale begroting en de regering stelt de situatie te rooskleurig voor. Het wordt tijd dat deze regering zijn cijfers op orde krijgt."

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

"Terwijl Van Overtveldt 700 miljoen illegale belastingenvoordelen voor multinationals blijft verdedigen, dreigen nieuwe facturen en besparingen voor werknemers”, aldus Kristof Calvo, fractieleider Ecolo-Groen, en zijn collega Jean-Marc Nollet. 

De Europese Commissie raamt het begrotingstekort van 2015 op 2,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp), terwijl de regering communiceerde dat het 2,7 procent is. Ook voor 2016 zijn er belangrijke verschillen. Europa raamt het tekort op 2,8 procent, terwijl de regeringsdoelstelling is om het tekort dit jaar terug te brengen tot 2 procent. Dus zou bij de begrotingscontrole van volgende maand 3,2 miljard euro moeten worden gevonden. “Met zo’n inspanning moet men ook durven kijken naar rechtvaardige fiscaliteit. Wij blijven aandringen op een echte tax shift”, aldus Calvo.

Calvo neemt vooral de houding van minister van Financiën Johan Van Overtveldt op de korrel. “Heel wat van zijn fiscale maatregelen zijn onzeker volgens het Rekenhof. Van Overtveldt verdedigt halsstarrig de 700 miljoen illegale staatssteun aan multinationals. Afgelopen weekend lanceerde hij nog voorstel inzake vennootschapsbelasting zonder duidelijk aan te geven hoe we dit gaan betalen. Van Overtveldt is stilaan een gevaar voor de federale begroting”, besluit Calvo.

 

Homans moet in actie schieten voor betaalbare woningen

Nieuwsoverzicht Groen -

Homans moet in actie schieten voor betaalbare woningen04 feb, 2016 Lees voor

“Vlaams minister van wonen Homans (N-VA) moet dringend in actie schieten om de huurmarkt opnieuw betaalbaar te maken voor iedereen, Vlamingen èn nieuwkomers”, reageert Groen-parlementslid An Moerenhout op de verklaringen van de N-VA-minister donderdagochtend.

An MoerenhoutVlaams parlementslid

Groen steunt de vraag van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) naar een veralgemeende Vlaamse huurpremie.

"Vele Vlaamse gezinnen staan al jarenlang in een wachtrij voor betaalbare huurwoningen. Door de struisvogelpolitiek van minister Homans was er dus al een lange wachtrij. Met de erkende oorlogsvluchtelingen wordt het probleem op de Vlaamse huurmarkt de komende maanden en jaren alleen nog prangender. Doordat Homans het aanbod niet versterkt, zullen de huurprijzen blijven stijgen. Daar worden alle huurders slachtoffer van, welke ook hun nationaliteit is", zegt Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen).
De woonbehoefte van erkende vluchtelingen opvangen, is de grootste leemte in het plan van de Vlaamse regering om de vluchtelingencrisis het hoofd te bieden. "In het plan van de Vlaamse regering staat geen woord te lezen over huisvesting. Homans voorziet nul euro in de begroting voor huisvesting van erkende vluchtelingen. Minister Homans spreekt over 20 miljoen euro aan steun voor de steden en gemeenten, maar ze heeft nog geen enkele euro overgemaakt. Niemand weet waarvoor of voor wie deze middelen zullen zijn. Het is onduidelijkheid troef," zegt Moerenhout.

Groen vraagt aan minister Homans doortastende maatregelen om de huurmarkt te herwaarderen. “Homans moet het bouwritme van sociale woningen verhogen. Ze moet de sociale verhuurkantoren versterken. En ze moet het systeem van de huurpremies uitbreiden, zoals de VVSG, die alle steden en gemeenten vertegenwoordigt, ook vraagt. Zonder deze doortastende maatregelen zullen de huurprijzen blijven stijgen, en daar worden alle huurders het slachtoffer van. Het is de taak van een Vlaamse minister van Wonen om oplossingen te geven voor deze problemen.

Nog voor de vluchtelingencrisis was er al een lange wachtrij voor betaalbare woningen. Groen heeft minister Homans toen al aangespoord om actie te ondernemen. De erkende vluchtelingen voegen zich nu achteraan toe aan de lange wachtrij die er al was. De problemen die achterin de wachtrij ontstaan, komen door de problemen die er vooraan de wachtrij zijn. Het loket van Homans biedt gewoon niet genoeg plaatsen aan. Homans maakt zich nu druk over de volgorde van de wachtrij. Maar niemand vraagt dat vluchtelingen zouden mogen voorbij steken. Het probleem is de lange wachtrij zelf, niet de volgorde. En de lange wachtrij is de verantwoordelijkheid van de minister bevoegd voor Wonen: Liesbeth Homans”, besluit Groen-parlementslid An Moerenhout.
 

Bacquelaine belooft harmonisering van gelijkstelling legerdienst voor pensioen

Nieuwsoverzicht Groen -

Bacquelaine belooft harmonisering van gelijkstelling legerdienst voor pensioen03 feb, 2016 Lees voor

De legerdienst was vroeger een vorm van verplichte afwezigheid van de arbeidsmarkt. Voor Groen is het dan ook rechtvaardig dat deze periode meetelt voor de pensioenberekening. De mate waarin dat gebeurt, verschil momenteel. Voor ambtenaren is er een volledige gelijkstelling. Voor werknemers is er gelijkstelling als de persoon in kwestie werknemer wordt in de drie jaar na het einde van de legerdienst, gedurende minstens 1 jaar. Zelfstandigen moeten zeflstandig geworden zijn in de 180 dagen na het einde van de legerdienst, om op een gelijkstelling te kunnen rekenen.

Wouter De VriendtFederaal parlementslid

Groen Kamerlid Wouter De Vriendt wijst al jaren op de discriminatie tussen gepensioneerden en pleit voor het opheffen van de verschillen tussen de pensioenstelsels door een algemene gelijkstelling. Hij heeft daarover voorgaande ministers van Pensioenen ondervraagd, met name Michel Daerden en Alexander De Croo. Deze wimpelden de vraag steeds af met het excuus van de budgettair precaire tijden. Dat is nu veranderd: minister Bacquelaine antwoordde vandaag in de Kamer op een parlementaire vraag van De Vriendt dat hij de gelijkstelling wil behouden en harmoniseren over de verschillende pensioenstelsels heen.

 

Wouter De Vriendt is tevreden over dit nieuws: “Groen duwt al jaren aan de kar. In 2013 werd het aantal werkende oud-dienstplichtigen op meer dan 1 miljoen Belgen geschat, het gaat dus om veel mensen en enkele tientallen euro pensioen per maand verschil. De discriminatie tussen gepensioneerden is niet te verantwoorden. Hoe meer harmonisatie, hoe beter, ook al omdat mensen vandaag vaak een gemengde loopbaan opbouwen. Het is verheugend dat minister Bacquelaine beter wil doen dan zijn voorgangers. Dit mag natuurlijk geen harmonisatie naar beneden worden, maar dat de minister expliciet zei de gelijikstelling te behouden, is een goeie basis om op verder te werken.”

 

Ruime meerderheid Europees parlement verwerpt import GGO-sojabonen

Nieuwsoverzicht Groen -

Ruime meerderheid Europees parlement verwerpt import GGO-sojabonen03 feb, 2016 Lees voor

Géén import van drie genetisch gemodificeerde sojabonen, die door agrochemische multinationals resistent tegen het pesticide glyfosaat werden gemaakt. Een ruime meerderheid van 433 parlementsleden in het Europees parlement stemde vandaag voor een door Europees parlementslid Bart Staes (Groen) ingediend bezwaar tegen de import van deze GGO-producten in Europa.

Voeding en landbouw Bart StaesEuropees parlementslidNormal
0
false
false
false

EN-GB
X-NONE
X-NONE

DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>


UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}

Staes: "Ik hoop dat de Europese Commissie deze keer wél luistert naar een meerderheid van de volksvertegenwoordigers en luidstaten en deze gif-producten niet toelaat op de Europese markt."

De Commissie leefmilieu, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees parlement (EP) keurde eerder al met een grote meerderheid drie resoluties goed die zich uitspreken tegen de import van deze genetisch gemodificeerde sojabonen, twee van de agrochemische multinational Monsanto en één van Bayer Cropscience. Staes: "Hoewel er specifieke argumenten zijn om deze soja-soorten tegen te houden, zou de EU geen enkel nieuwe GGO moeten toe laten zolang het besluitvormingsproces niet gedemocratiseerd en beter wetenschappelijk onderbouwd is. Dat is bij zijn aantreden beloofd door Commissievoorzitter Juncker, maar nog steeds niet uitgevoerd."

Staes: "Een belangrijk argument voor onze houding is dat de drie soja-soorten (MON 87705 × MON 89788; FG72; MON 87708 × MON 89788) glyfosaat resistent gemaakt zijn. Er is nu net een keiharde wetenschappelijke en politieke strijd gaande tegen het gebruik van dit herbicide omdat het mogelijk kankerverwekkend is en schade aanricht."

Dat het woord "strijd" niet overdreven is, bewijst de recente rechtszaak die Monsanto aanspande tegen de Amerikaanse staat Californië omdat die staat het kankerverwekkende glyfosaat aan banden wilde leggen.  

Volgens Staes is een zeer onderbelicht aspect van de hele kwestie, dat er geen enkel onderzoek gebeurt naar de toxiciteit van de cocktail van meerdere pesticiden. Staes: "In een recente brief van 8 januari over de GGO-soja geeft Europees commissaris voor volksgezondheid Vytenis Andriukaitis zelfs toe dat er nog geen wetenschappelijke methoden bestaan om deze cocktail-effecten te onderzoeken, maar dat dit wel zou moeten. Met andere woorden: men keurt een product goed waarvoor geen treffelijke risicoanalyse voor de volksgezondheid is gebeurd. Bij mijn weten druist dat in tegen het wettelijk verankerde Europese voorzorgsprincipe. Het is dan ook niet voor niets dat multinationals dit voorzorgsprincipe in het kader van TTIP onderuit willen halen."         

Staes: "Op 28 oktober 2015 riep het EP de Europese Commissie al op om met andere voorstellen te komen aangaande de import van GGO's. Die wilde de besluitvorming 'her-nationaliseren' en het aan elke lidstaat toelaten om een bepaalde GGO wel of niet op hun grondgebied toe te laten. Het was duidelijk een voorstel tegen de Europese interne markt en een recept voor verwarring en chaos, waarvan uiteindelijk alleen enkele multinationals zouden profiteren."      

Het EP stemde op 16 december 2015 een tekst die stelde dat elke nieuwe autorisatie van GGO's moet stoppen, zolang er nog geen nieuwe Europese regulering is rond een democratischere besluitvormingsprocedure rond het toelaten van ggo's. Het Europees Parlement stemde toen ook - net als vandaag - met een grote meerderheid tegen de beslissing van de Europese Commissie om een nieuwe glyfosaat-resistente ggo-maïssoort (NK603 x T25) toe te laten voor gebruik in de EU.

Staes: "Het bezwaar tegen de GGO mais werd toen gesteund door 403 parlementsleden en vandaag door 433. Het verzet groeit. En dat zijn dus lang niet allemaal groene, Europese parlementsleden! Desondanks besloot de Europese Commissie om toch door te gaan met het toelaten van genetisch gemodificeerd voedsel en diervoeding. Het is ronduit hallucinant dat de Commissie die GGO's door onze strot wil duwen, terwijl een meerderheid van Europese regeringen én burgers deze technologie niet op hun bord noch akkers wil. Het laat helaas zien dat er fundamentele problemen zijn rond het Europese democratische besluitvormingsproces in dit dossier. Het bewijst vooral ook de noodzaak om de EU goedkeuringsprocedure voor GGO-voedsel te herzien."

 

1) Uitslag stemming vandaag: 427/234/35; 433/234/34; 433/232/35.

 

Autofabrikanten krijgen opnieuw een vergunning voor vervuiling

Nieuwsoverzicht Groen -

Autofabrikanten krijgen opnieuw een vergunning voor vervuiling03 feb, 2016 Lees voor

De Europese autofabrikanten krijgen na een eerste uitstel van bijna 10 jaar opnieuw uitstel voor de naleving van een wet uit 2007 rond de uitstoot van stikstofdioxiden (NOX). "Dat is de trieste realiteit na de stemming vandaag in plenaire over het door ons ingediende bezwaar tegen foutmarges voor uitstootnormen bij autotesten op de weg.

Milieuvervuiling Bart StaesEuropees parlementslidNormal
0
false
false
false

EN-GB
X-NONE
X-NONE

DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>


UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}

Het betekent dat gezondheidswetgeving wordt herschreven naar de behoeften van de auto-industrie. En het komt de facto neer op het legaliseren van fraude door de Europese volksvertegenwoordigers. Vooral de christendemocraten van Ivo Belet moeten zich diep schamen, maar wellicht wordt het eerder een glas champagne bij de Europese autolobby van ACEA," aldus Europees parlementslid Bart Staes (Groen).

De EU-lidstaten kwamen eind oktober tot een compromis dat de facto sjoemelsoftware overbodig maakt. "Met de voorgestelde foutmarges hoef je niet meer te frauderen: het zou een gelegaliseerde verdubbeling van de nu geldende NOx-uitstoot betekenen tot 2021." De Groenen tekenden met andere collega's verzet aan tegen dit compromis en kreeg daarvoor de steun van de milieucommissie. Vandaag verwierp een nipte meerderheid helaas het besluit van de milieucommissie.(1)

Staes vraagt zich af wat Belet & co nog gaan doen in de met veel moeite verkregen parlementaire onderzoekscommissie, die binnenkort in het EP van start gaat: "Gaan hij en anderen daar echt nog met een serieus gezicht kritische stellen vragen aan de autofabrikanten en Europese ambtenaren over de autolobby die wetgeving mee schrijft? Dat is na de stemming vandaag nog weinig geloofwaardig."

Bovendien ging het EP vandaag ook mee akkoord met het feit dat in 2007 democratisch overeengekomen wetgeving, vandaag opzij wordt geschoven door technische maatregelen rond foutmarges, die werden beslist in een technische commissie door anonieme ambtenaren. Staes: "Het is bizar dat lidstaten zich verschuilen achter het argument dat dit slechts een technische uitwerking is. Het is overduidelijk een politiek besluit en doet de geloofwaardigheid van de politiek geweld aan."

Staes wijst er op dat deze stemming geen deugd doet aan de geloofwaardigheid van het EP, maar dat de échte verliezers al die honderdduizenden burgers zijn met luchtwegenziekten en ademhalingsproblemen: "De verliezers zijn al die steden en hun stedelingen die worstelen met de luchtkwaliteit. Burgemeesters van onder andere Kopenhagen, Parijs en Madrid hadden deze week de Europarlementsleden opgeroepen het compromis van de lidstaten te verwerpen. De problematiek is namelijk het grootst in de steden. Ook Testaankoop, kom op tegen Kanker en andere Belgische organisaties riepen volksvertegenwoordigers op om voor de volksgezondheid te stemmen. Helaas."

De Europese Commissie probeerde het Europees parlement nog te sussen met een aantal verzoeningsmaatregelen. Zo kwam de Commissie afgelopen week met een nieuw voorstel voor de keuring van auto's bestemd voor Europese wegen. Staes: "Een degelijk voorstel waar we wat mee kunnen, maar de onderhandelingen met de lidstaten moet nog beginnen. De kans is groot dat op zelfde wijze ook die wetgeving verwatert."

 

(1) Het besluit om een RDE test in te voeren werd al in mei genomen. De stemming vandaag ging over in hoeverre de autofabrikanten de wettelijke norm van 80 milligram/km moeten naleven. De lidstaten willen volgens hun besluit van 28 oktober toestaan dat zij die norm nog tot 2021 mogen overschrijden met 110% en nadien met 50%. De milieucommissie van het EP verwierp dit in december en riep de Europese Commissie op om in april 2016 met een nieuw RDE voorstel te komen, zonder absurde ontsnappingsmethoden voor autofabrikanten. De 'objection' van de milieucommissie had een absolute meerderheid van de plenaire nodig.

 

De stemming was: 317 voor de objection, 323 tegen en 61 onthoudingen.

Pagina's

Abonneren op Assenede aggregator