Feed-aggregator

Nieuwe hoop als alternatief voor angst van valse profeten

Nieuwsoverzicht Groen -

Nieuwe hoop als alternatief voor angst van valse profeten21 jan, 2017 Lees voor

Groen zakt voor de nationale nieuwjaarspeech af naar Gent waar Groen voor het eerst mee bestuurt. 750 partijleden hoorden Groen-voorzitster Meyrem Almaci een hoopvol pleidooi houden voor vertrouwen in elkaar en vertrouwen in de toekomst. “Hoop is niet weg in ons land, maar er zijn wel hele grote zorgen. Mensen zijn op zoek naar houvast.  Valse hoop van populisten bedriegt de mensen en wakkert de onzekerheid aan, maar biedt geen perspectief op beter. We zijn een hoopvol land met een enorme veerkracht en positieve energie. Dat bewijzen vele doeners elke dag opnieuw.”

Almaci trok fel van leer tegen de ‘valse profeten’. “Valse profeten die als oplossing voor morgen een terugkeer naar het verleden bepleiten. Ze spreken een taal die mensen uitsluit en tegen elkaar opzet. Al die problemen en uitdagingen vragen niet om zondebokken, die vragen om oplossingen. De politiek van Groen is niet die van de bokshandschoen of die van de opgestoken middenvinger, maar van de uitgestoken hand. Mensen hebben niets aan cynisme. Ze willen gesteund worden en hoop krijgen.”

“Grote verandering start bij kleine daden. Veel mensen hebben genoeg van het status quo, van het ons kent ons. Politiek moet transparant en samen met de burger aan de slag gaan.” Nieuwe hoop betekent  frisse, andere oplossingen voor oude vastgeroeste problemen. “Via mobiliteitsbudget vervuilende files te lijf gaan, burn-outs en ingebouwde veroudering aanpakken, lokale KMO’s financiële ademruimte geven en werk maken van een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens. Dat geeft nieuwe hoop.”

“Meer en meer mensen kiezen vandaag voor kwaliteit in plaats van kwantiteit, voor de mens achter de cijfers, voor vertrouwen in plaats van cynisme, voor delen in plaats van bezitten, voor dialoog in plaats van monoloog. Die verandering brengt perspectief en nieuwe hoop op een betere toekomst,” besluit Almaci.

 

Download de integrale speech

Nieuw kinderbijslag-systeem haalt veel te weinig kinderen uit armoede

Nieuwsoverzicht Groen -

Nieuw kinderbijslag-systeem haalt veel te weinig kinderen uit armoede20 jan, 2017 Lees voor

“De Armoedetoets op het nieuwe kinderbijslag-systeem bevestigt wat iedereen voorspelde: het nieuwe systeem zal amper wegen op de kinderarmoede. Minister Jo Vandeurzen moet nu eindelijk de moed hebben om dit nieuwe systeem fundamenteel bij te sturen”, roepen fractieleider Björn Rzoska en parlementslid Elke Van den Brandt (Groen) vrijdag op.

Elke Van den BrandtVlaams parlementslid Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider

“Zeven maanden geleden verklaarde Jo Vandeurzen dat hij het systeem zou bijsturen in het geval de daling van de kinderarmoede te weinig zou zijn”, zegt Van den Brandt. Dat zei hij in reactie op de resultaten van het Centrum voor Sociaal Beleid, die een daling van 11,2% naar 10,9% optekende. “De Armoedetoets komt nu met een vergelijkbaar effect. De minister kan nu niet anders dan zijn belofte nakomen: hij moet zijn nieuwe systeem bijsturen”, merkt Elke Van den Brandt op.

“Het regeerakkoord van de regering-Bourgeois beloofde om de kinderarmoede te halveren. Maar vandaag stelt ze zichzelf tevreden met cijfers achter de komma. De kinderen in armoede worden geconfronteerd met de kracht van de stilstand van de regering-Bourgeois”, zegt Elke Van den Brandt.

“Dit gaat om een fonds van 3 miljard euro. Als de regering daarmee enkel rommelt in de marge, hoe kan ze ooit de halvering van de kinderarmoede halen? Voor Groen haalt de nieuwe kinderbijslag onvoldoende kinderen uit de armoede. We blijven een hertekening vragen aan de regering”, zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska.

Eerder kreeg het nieuwe kinderbijslagsysteem van Welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V) en de regering-Bourgeois al 3 negatieve adviezen op rij. Zowel van het gerenommeerde Centrum voor Sociaal beleid van Bea Cantillon, de werknemers en werkgevers via de SERV, als van de Strategische Adviesraad.

Om het nieuwe systeem te financieren, neemt de Vlaamse regering de ouders van vandaag elk jaar al tot 90 euro kinderbijslag per kind af, door de niet-indexering.

“Voor de gezinnen is het nieuwe kinderbijslagsysteem geen goed nieuws. En voor de kinderen in armoede geeft het niet de beloofde hoop. Het kan anders. De Vlaamse regering zou de kritiek beter ter harte nemen. Halsstarrig een flauwe hervorming van 3 miljard euro doorduwen is niet slim en een gemiste kans. De regering moet het systeem hertekenen zodat het echt helpt om kinderen uit de armoede te halen”, besluit Groen-fractieleider Björn Rzoska.

Inschrijving onderdompelsessie

Nieuwsoverzicht Groen -

Inschrijving onderdompelsessie

Ecologisme en Groen, ze zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Maar wat is ecologisme, wat en waarover denken ecologisten, hoe doen zij aan politiek? Schrijf je nu in voor onze onderdompelsessie:

Voornaam: * Naam: * Gemeente: * E-mail: *

Decenniumdoelen 2017: Homans moet dringend uit haar pijp komen, Sleurs weegt te licht om armoede aan te pakken

Nieuwsoverzicht Groen -

Decenniumdoelen 2017: Homans moet dringend uit haar pijp komen, Sleurs weegt te licht om armoede aan te pakken18 jan, 2017 Lees voor

De meest recente berekeningen van Decenniumdoelen tonen aan dat de gezinnen met een laag inkomen in 2017 maandelijks ongeveer 50 euro gemiddeld inleveren, ten gevolge van federale en Vlaamse besparingen. “Het is onaanvaardbaar dat deze federale en Vlaamse regering de meest kwetsbaren in onze maatschappij in de steek laten. N-VA-minister Homans moet als Vlaams minister van armoedebestrijding dringend uit haar pijp komen. Federaal Staatssecretaris Sleurs weegt intussen te licht om ook maar iets te betekenen in de strijd tegen armoede. Goede intenties of niet, haar collega’s negeren armoedebestrijding systematisch,” aldus Vlaams parlementslid An Moerenhout en federaal parlementslid Evita Willaert (Groen).

An MoerenhoutVlaams parlementslid Evita WillaertFederaal parlementslid

 Minister van Armoedebestrijding Homans (N-VA) wil de kinderarmoede halveren. “Indien ze de kinderarmoede echt wil halveren, dan zal de minister dringend uit haar pijp moeten komen. Groen vraagt, net zoals Decenniumdoelen, om afdoende sociale correcties te voorzien op de vele besparingen van de voorbije jaren. Daarnaast vraagt Groen om de hervorming van de kinderbijslag als hefboom te gebruiken om de kinderarmoede echt drastisch te verminderen. Een hervorming van de kinderbijslag is dé manier om de armoede in Vlaanderen terug te dringen. Het is geen kwestie van kunnen, maar van willen,” aldus Moerenhout.

Evita Willaert: “Bij het aantreden van de Federale regering waren grote woorden te horen over het optrekken van de sociale minima tot de armoededrempel. De realiteit is helaas anders: nog steeds ligt een leefloon voor een alleenstaande maar liefst 25% onder de armoededrempel.

Het federaal armoedeplan bevat bovendien noch budget noch een stappenplan richting het optrekken van de minimumuitkeringen. Het is voor ons dan ook duidelijk dat deze meerderheid helemaal niet de ambitie heeft om armoede de wereld uit te helpen. Het blijft beperkt tot een paar sociale correcties van de tax shift, die helemaal niet gericht is op de laagste lonen en enkel wie voltijds werkt ten goede komt.” 

Een onderwijshervorming had de toekomst van de scholieren kunnen verbeteren

Nieuwsoverzicht Groen -

Een onderwijshervorming had de toekomst van de scholieren kunnen verbeteren18 jan, 2017 Lees voor

"Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) heeft leerlingen en ouders in de steek gelaten door mee te gaan in het stilzetten van de onderwijshervorming". Dat verklaren Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman en Groen-voorzitster Meyrem Almaci woensdag op een persconferentie in het Vlaams Parlement. "Crevits zegt aan het onderwijsveld: ‘trek uw plan, zoek het nu zelf maar uit’. We zijn ongelooflijk teleurgesteld met deze non-hervorming".

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid Meyrem AlmaciPartijvoorzitster en federaal parlementslid

De beslissing van de Vlaamse regering van N-VA, Open VLD en CD&V oogstte bakken kritiek van leerlingen, ouders en onderwijsveld. Voor Groen moet minister Crevits nu maatregelen nemen om het onderwijs te ondersteunen en de schade te beperken.

Er zijn 3 werven die de minister nu best aanpakt om de schade van dit non-akkoord te beperken en tegemoet te komen aan de verzuchtingen van ouders, leerkrachten en scholen, zegt Meuleman.

"De minister moet nu alles op alles zetten om de leerkrachten te ondersteunen, want zij zijn het, die het nu gaan moeten doen. Groen sluit zich aan bij de oproep om de jaarlijkse besparing van 160 miljoen euro door de desindexering te investeren in het Lerarenloopbaanpact. Crevits zou in dit dossier eindelijk vooruitgang moeten boeken", aldus Meuleman.

"We verwachten van Crevits dat ze ook inzet op professionalisering van leerkrachten. Er werd de voorbije jaren fors bespaard op nascholing. Crevits kan die besparingen terugschroeven en zorgen voor een professionaliseringsbeleid dat leerkrachten toelaat zich bij te scholen voor binnenklasdifferentiatie. Alleen zo kunnen leerkrachten maatwerk bieden, sterke leerlingen uitdagen en leerlingen die het moeilijker hebben bijwerken", legt Meuleman uit.

"Tenslotte vragen we aan Crevits dat ze via andere maatregelen buiten het akkoord hervorming secundair de segregatie aan de schoolpoort tegengaat. Via het inschrijvingsdecreet kan ze de sociale mix bevorderen. Ze zou de autonome middenscholen ook moeten stimuleren en financiële incentives aan scholen geven om ze aan te moedigen en te belonen om domeinscholen te maken", zegt Meuleman.

Groen-voorzitster Almaci besluit: "Crevits sprak zelf van een modernisering, haar collega viceminister-president Homans noemt het een bijsturing. Dat zegt genoeg: de hervorming is een maat voor niets gebleken. Nu is aan het Crevits om te zorgen dat haar ministerschap niet hetzelfde lot wacht".

Op vraag van Groen is er deze namiddag in de plenaire van het Vlaams parlement een actuadebat over de kwestie.

Onderzoek VRT: Homans moet stoppen met gerommel in de marge en gaan voor een grondige hervorming woonmarkt

Nieuwsoverzicht Groen -

Onderzoek VRT: Homans moet stoppen met gerommel in de marge en gaan voor een grondige hervorming woonmarkt18 jan, 2017 Lees voor

Huurders en alleenstaanden betalen relatief gezien het meest voor hun huisvesting. Zo spenderen Huurders gemiddeld 47% van hun inkomen aan wonen. Dat blijkt uit een groot onderzoek over "De Vlaming en zijn woning" dat de VRT liet uitvoeren. “Deze cijfers bevestigen eerder onderzoek, toch is het wachten op een omslag van het woonbeleid van de Vlaamse Regering. Hoewel Minister van Wonen een en ander aanpakt, blijft de broodnodige kentering uit. De huurder blijft in de kou staan als het aankomt op ondersteuning,” zegt Vlaams Parlementslid An Moerenhout van Groen.  

An MoerenhoutVlaams parlementslid

“De oplossingen liggen nochtans voorhanden: meer sociale woningen. Nog steeds meer dan 120.000 mensen staan op een wachtlijst voor een sociale woning.” Maar Groen stelt ook oplossingen voor die op kortere termijn gerealiseerd kunnen worden. “Het bijbouwen van sociale woningen heef tijd nodig, er is een historische achterstand die we niet meteen weggewerkt kunnen krijgen. Op korte termijn moet er daarom een ondersteuning van de huurders komen die nu genoodzaakt zijn een dak boven hun hoofd te zoeken op de private huurmarkt. Deze mensen kunnen nu pas rekenen op een huurpremie na vier jaar wachten. Dit systeem moet gevoelig uitgebreid worden,” zegt Moerenhout.

Hoewel de huidige regering de woonbonus al heeft teruggeschroefd, kaart Groen het onevenwicht tussen ondersteuning aan huurders en eigenaars aan. Moerenhout: “De Vlaamse regering heeft nagelaten de besparing op de woonbonus te investeren in ondersteuning voor huurders. De Vlaamse huurder is twee keer benadeeld: we hebben het minst aantal sociale woningen van West-Europa en er is nagenoeg geen ondersteuning voor huurder op de private huurmarkt, in tegenstelling tot onze buurlanden.”

Het onderzoek van de VRT bevestigt ook eerdere onderzoeken in het feit dat bepaalde groepen nog steeds met discriminatie te maken krijgen. “De meerderheidspartijen weigeren om serieus op te treden tegen discriminatie. Eind vorig jaar werd nog een voorstel van Groen om nu eindelijk eens praktijktesten in te voeren van de tafel geveegd. Alle regeringspartijen zijn het er in hun woorden mee eens dat discriminatie niet kan, maar doen er in hun beleid niets aan,” concludeert Moerenhout. ​

Slechte dag voor het Europees Parlement

Nieuwsoverzicht Groen -

Slechte dag voor het Europees Parlement17 jan, 2017 Lees voor

Het schouwspel dat zich vandaag afspeelt in het Europees Parlement biedt geen aantrekkelijk gezicht van de Europese politiek. We zien kuiperijen, achterkamergesprekken, deals voor het verwerven van meer "postjes". We zien politici die met zichzelf bezig zijn en niet met het brede Europese belang.

Bart StaesEuropees parlementslid

Het begon al vroeg deze ochtend met de terugtrekking van Verhofstadt als kandidaat-voorzitter. Vorige week probeerde hij nog een akkoord af te sluiten met de vijfsterrenbeweging van Beppe Grillo. Nu sluit hij een deal met de Europese Volkspartij en vormt hij een zogenaamd pro-Europese coalitie. Staes: “Wat een onverkwikkelijk schouwspel. Een Oostenrijkse EVP-collega beschreef Verhofstadt als 'Situation Elastisch'. Ik had het niet beter kunnen omschrijven. Verhofstadt lag binnen één week in bed met Beppe Grillo en met Silvio Berlusconi. Verhofstadt probeert nu zijn hachje te redden en zijn liberale fractie te belonen met extra vice-voorzitters van het EP en een extra voorzitter van een parlementaire commissie. Oude politieke cultuur van het ergste soort. En dat onder het voorwendsel dat hij dat doet met een pro-Europese alliantie. Wat is er pro-Europees aan samenwerking met een Europese politieke familie die de strapatsen van een Victor Orban steevast toedekt? Wat is er pro-Europees aan een beleid dat fundamentele Europese waarden zoals het recht op persvrijheid, de scheiding der machten en het respect voor minderheden permanent schendt? Wat is er pro-Europees, humaan en solidair aan het vluchtelingenstandpunt van heel wat EVP-partners? ”

"Ik zal in de komende stemmingen in geen geval Antonio Tajani, lid van Forza Italia en van de "christendemocratische" fractie van het Europees Parlement steunen."  “Net wanneer Europa nood heeft aan een nieuwe wind, kiezen de rechtse krachten voor deze omstreden politicus”, volgens Staes.

Antonio Tajani was tussen 2008 en 2014 Europees Commissaris van Vervoer, Industrie en Ondernemerschap. Hij ligt mee aan de oorsprong van Dieselgate, het schandaal van Volkswagen en de sjoemelsoftware. In een vroeger leven was hij woordvoerder van Berlusconi. Staes: “Dit zijn geen fraaie referenties. Tajani beschrijft zichzelf dan wel pro-Europees. Hij is aartsconservatief en liet zich eerder negatief uit over bijvoorbeeld de LGTB-rechten. Het is duidelijk dat hij onder één hoedje zal spelen met de rechtse regeringen in de Europese Raad en de rechtervleugel van de Europese Commissie. Alle sleutelposten zijn straks immers in handen van de christendemocraten.”

Jean Lambert, de kandidaat van de Groenen maar ook Helga Stevens reden een mooi parcours. Staes: “Beide dames gaven een sterke verkiezingsspeech en probeerden de meerderheid te overtuigen om een vrouw te kiezen als hoofd van dit parlement.”

Finaal zal ik stemmen voor Gianni Pitella, de kandidaat van de sociaal-democraten. Het wordt immers tijd in dit Parlement een andere meerderheid op te bouwen. Een meerderheid weg van de grote coalitie die ons de voorbije jaren de verkeerde richting uitstuurde.

Het weinig fraaie beeld dat ook deze verkiezingen teistert is er één van het oude Europa. Een Europese Unie waar niet geluisterd wordt naar de verzuchtingen van Mens en Milieu.

Het wordt tijd resoluut een meerderheid te vormen waarbij een "Ander" Europa in zicht komt. Een Europese Unie die niet langer eenzijdig kiest voor een soberheidsbeleid, maar inzet op investeringen in duurzame sectoren. Een Europese Unie met een echt sociaal gelaat waarbij de werkloosheid en de armoede daadwerkelijk bestreden wordt. Een Europese Unie die inzet op solidariteit en een beleid voert tegen ongelijkheid. Een Europese Unie die kiest voor handel waarbij de belangen van het milieu en de mensen maximaal beschermd worden. Een beleid dat niet gegijzeld wordt door de belangen van de grote trans- en multinationale bedrijven. Een Europese Unie die echt werk maakt van een strijd tegen belastingfraude en -ontwijking. Een Europese Unie, kortom, die de mensen niet langer bedreigt maar die effectieve bescherming biedt."

Hardvochtigheid Francken ten aanzien van meest kwetsbaren

Nieuwsoverzicht Groen -

Hardvochtigheid Francken ten aanzien van meest kwetsbaren16 jan, 2017 Lees voor

Ecolo-Groen reageert ontstemd op het nieuws dat staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken (N-VA) uitgewezen gezinnen met kinderen laat repatriëren via militaire vluchten. “Soms zijn uitwijzingen nodig. Maar als het om kinderen gaat doe je dat met de grootst mogelijke zorg. Theo Francken behandelt hen als criminelen. Dit bewijst dat Francken niet zachtaardig, maar hardvochtig omgaat met de meest kwetsbaren. Militaire deportaties van kinderen staan haaks op de normen en waarden van een Westerse democratie”, stelt Wouter De Vriendt, kamerlid Groen. Ecolo-Groen eist totale transparantie over die bewuste vluchten in het parlement.

Wouter De VriendtFederaal parlementslid

Uit onderzoek van De Standaard blijkt dat gezinnen met kinderen meermaals via militaire vluchten werden gerepatrieerd. Deze methode is normaal gezien enkel van toepassing als het gaat om criminele asielzoekers, die een gevaar voor de openbare orde zouden kunnen betekenen op commerciële vluchten. “Je kan gezinnen met kinderen toch niet vergelijken met criminelen. Bovendien zitten die kinderen dan nog samen met criminelen op die militaire vlucht, omkaderd door politie en in een militaire context. Qua trauma voor die kwetsbare kinderen, die op zich al in een moeilijke situatie zitten, kan dat tellen”, aldus De Vriendt.

Nog volgens De Vriendt moet de staatssecretaris totale transparantie bieden over de inzet van militaire vluchten in het parlement. “De staatssecretaris heeft het een en ander uit te leggen. Het is niet normaal dat een krant jarenlang moet procederen om informatie te bekomen. De geheimzinnigheid moet stoppen: over hoeveel gezinnen en vluchten gaat het? Waarom koos de staatssecretaris voor een militaire vlucht? Zijn de richtlijnen uit de commissie-Vermeersch maximaal opgevolgd? Indien nodig moeten die richtlijnen aangepast worden”, besluit De Vriendt.

 

 

B-Post: hardvochtige en kille beslissing voor 200 medewerkers

Nieuwsoverzicht Groen -

B-Post: hardvochtige en kille beslissing voor 200 medewerkers13 jan, 2017 Lees voor

Ecolo-Groen reageert verbijsterd op de beslissing van BPost om 200 banen bij B-Post in België te schrappen en uit te besteden aan India. “Welk signaal geeft bevoegd Minister De Croo (VLD) en de ganse regering, als een winstgevend overheidsbedrijf het grootste deel van het departement ICT uitbesteedt aan een lagelonenland? Men duwt hier 200 mensen in de werkloosheid. Tot zover het jobs-mantra van deze regering”, reageert Stefaan Van Hecke (kamerlid Groen). Ecolo-Groen wil dat de minister tekst en uitleg komt geven in de Kamer voor deze onbegrijpelijke beslissing.

 

 

Stefaan Van HeckeFederaal parlementslid

B-Post is een goed functionerend overheidsbedrijf, dat mooie winsten boekt. Vorige maand nog bracht het een bod uit van 2,55 miljard euro om Post.nl op te kopen. “Een overheidsbedrijf zou het voorbeeld moeten geven, zowel op vlak van kwaliteit van werk als op vlak van het respecteren van sociale en milieunormen. Sociale dumping is een bestaande problematiek. En dan besluit de regering om 200 jobs te verhuizen naar een lagelonenland, waar mensen tegen een loon van 128 € per maand zullen werken voor B-Post. Deze beslissing toont nog maar eens de hardvochtige en kille houding van de regering tegenover werkende mensen”, besluit Van Hecke.

Onderwijshervorming: N-VA haalt slag thuis, leerlingen de dupe

Nieuwsoverzicht Groen -

Onderwijshervorming: N-VA haalt slag thuis, leerlingen de dupe13 jan, 2017 Lees voor

De Vlaamse regering kiest voor ‘early tracking’ – het vroeger opsplitsen van leerlingen – in plaats van differentiatie en maatwerk om sterke leerlingen uit te dagen en zwakkere leerlingen bij te werken. “Een hervorming op maat van N-VA dus”, stelt Groen Parlementslid en onderwijsexperte Elisabeth Meuleman. “Ondanks haar mooie woorden om van integratie en inclusie haar topprioriteit te maken voor 2017 en om haar ogen niet te sluiten voor de grote groepen leerlingen uit kwetsbare gezinnen die we niet meekrijgen gaat minister Crevits toch plat op de buik voor het eliteverhaal van N-VA.”

 

 

 

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

Er komt geen brede eerst graad die leerlingen toelaat op maat hun talenten te ontdekken. Ook vanaf de tweede graad zet de Vlaamse regering leerlingen vaster in plaats van meer flexibiliteit toe te laten. “Er was nochtans een consensus tussen alle onderwijskoepels om met minder domeinen te werken om leerlingen niet te vroeg al specifieke keuzes te laten maken. De regering negeert die consensus en kiest toch voor meer domeinen,” stelt Meuleman vast.  Ze betreurt ook dat domeinscholen die de schotten tussen ASO/TSO/BSO weghalen geen prioriteit meer blijken: “Elite ASO-scholen kunnen perfect blijven bestaan, meer nog, ze zullen ook nog meer technisch-wetenschappelijke richtingen aanbieden. Het uitgangspunt om het watervalsysteem tegen te gaan en technische en beroepsrichtingen te versterken wordt zo onderuit gehaald.”

Groen maakt zich verder zorgen over de impact van deze maatregelen op het werkveld. “De minister vraagt nu aan scholen en het onderwijsveld om van alles te veranderen en een hervorming door te voeren die de échte problemen van het onderwijs niet zal oplossen. Met deze hervorming zullen onze toppresteerders blijven achteruit gaan en kinderen met een migratieachtergrond en uit kwetsbare gezinnen zullen we nog steeds onvoldoende meekrijgen. Vijftien jaar discussie voor een dooie mus. Laat ons nu hopen dat de mensen op het veld de moed niet verliezen en blijven werken aan goed onderwijs en gelijke kansen met engagement en idealisme. Ondanks in plaats van dankzij de Vlaamse Regering”, besluit Meuleman.

Milieucommissie wil CETA goedkeuren

Nieuwsoverzicht Groen -

Milieucommissie wil CETA goedkeuren12 jan, 2017 Lees voor

In aanloop naar de finale stemming over het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Canada (CETA) in februari, geeft de milieucommissie van het Europees Parlement vandaag een positief advies. Bart Staes, onderhandelaar voor de Groenen, reageert erg ontgoocheld: “Blijkbaar telt niet de stem van de expertise, wel die van de top van ongenuanceerde voorstanders.”

Bart StaesEuropees parlementslid

Het vrijhandelsakkoord tussen Canada en Europa staat al enkele maanden op de politieke agenda. Vooral het verzet in Wallonië zette CETA finaal op de kaart. Diverse experten zijn bezorgd over de compatibiliteit van het handelsverdrag met de EU-wetgeving, over de vrijkaart die multinationals krijgen via het ICS-systeem en over de neerwaartse harmonisering die reeds is ingezet. De hoofddoelstelling van CETA is om handelsbarrières te elimineren. Aangezien de tarieven tussen de EU en Canada al erg laag zijn, heeft CETA vooral betrekking op uiteenlopende wetten en normen op het gebied van gezondheids- en milieubescherming en voedselveiligheid.

Staes: “De Commissie heeft reeds verschillende normen opgegeven om de handelsbelangen van onder andere Canada tegemoet te komen. Ze heeft de EU-richtlijn brandstofkwaliteit uitgehold waardoor Canada brandstof afkomstig van vuile teerzanden kan exporteren. Nu wil ze zelfs op illegale wijze de bepalingen over hormoonontregelaars in de pesticidewetgeving aanpassen. Er is afgezien van een verbod op cyanide in de mijnbouw ondanks een verzoek van het EP om dat niet te doen en door onlangs het gebruik van kankerverwekkende stoffen in verf (loodchromaat) toe te laten. Het is echt niet fraai! Terwijl Europa blijft beweren dat haar hoge standaarden zullen stand houden. Niet dus.”

Staes: “Veel leden van het Europees Parlement verzaken aan hun opdracht tot grondige analyse. In het Europees Parlement nam slechts een vierde van de parlementaire vak-commissies, waar je de specialisten beleidsterrein per beleidsterrein vindt, de moeite CETA op hun beleidsterrein uit te pluizen en te toetsen op voor- en nadelen. Het zijn de commissies Buitenlandse Zaken, Werkgelegenheid en Sociale Zaken, Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid evenals - vanzelfsprekend - de commissie Internationale Handel. Blijkbaar telt niet de stem van de expertise, wel die van de top van ongenuanceerde voorstanders.”

Staes: “Mijn advies aan de milieucommissie was ook CETA te verwerpen. Maar ik heb het niet gehaald. Een onzalige coalitie van christendemocraten, conservatieven en liberalen veegde al deze bezwaren van tafel en geeft volle steun aan CETA. Komt daarbovenop dat de sociaaldemocraten hopeloos verdeeld waren. 40 collega’s stemde voor CETA, 24 waaronder ikzelf tegen en 1 collega onthield zich.

Dat betekent ook dat een grote meerderheid van de milieucommissie geen rekening houdt met het massale verzet binnen de civiele samenleving. Milieu- en consumentenorganisaties, de Noord-Zuidbeweging, boerenverenigingen, vakbonden en ziekenfondsen roepen allen op tot een verzet tegen CETA. Ook de vertegenwoordigers van de christelijke werknemers negeren dit verzet. Hoe wrang moet het zijn voor het ACV, Beweging.net en de christelijke mutualtiteiten om te moeten vaststellen dat hun vertegenwoordigers in het Europees Parlement zeer prominent de verdediging van CETA opnemen?”

Op 24 januari geeft de commissie Internationale Handel haar visie, en in de week van 13 februari stemt het voltallige parlement in Straatsburg finaal over CETA.

 

Omwoners bedot door toeristische luchthaven Deurne

Nieuwsoverzicht Groen -

Omwoners bedot door toeristische luchthaven Deurne05 jan, 2017 Lees voor

Ingrid Pira: "De CEO van de luchthaven van Deurne, Marcel Buelens, pakte uit met een recordaantal passagiers van 276.000 in 2016. De cijfers van december zijn echter niet te verifieren, wat betekent dat er volgens een vlugge rekensom in december 2016 22.000 passagiers moeten geweest zijn. Tot november 2016 waren er volgens de website van Antwerpairport in totaal immers slechts 254.000 passagiers. Buelens zal met veel overtuigend materiaal moeten komen om die 22.000 passagiers in december 2016 te verklaren".

Ingrid PiraVlaams parlementslid

We zien immers niet alleen dat het aantal passagiers vanaf september per maand daalt (23.450, 20.390 en 16.651 in resp. september, oktober en november 2016), de cijfers blijven ook telkens onder die van 2015 (24.460, 24.412 en 19.718 in resp. september, oktober en november 2015). Belangrijke indicator voor een heroplevende luchthaven is bovendien het aantal passagiers op lijnvluchten, maar ook daar zien we dat er naast een stagnatie in september, minder passagiers op lijnvluchten zijn in 2016 dan in 2015, zei Ingrid Pira woensdag.

“Nadat de luchthaven jarenlang niet rendabel bleek als zakenluchthaven en dus geen rol van betekenis heeft voor de Antwerpse economie, ziet het er dus naar uit dat ze ook als toeristische luchthaven geen overtuigende trends neerzet”, merkt Groen-parlementslid Ingrid Pira op: “Groen blijft erbij dat de omwonenden die sinds april 2015 meer lawaai, laagvliegende vliegtuigen en kerosinegeur te verwerken krijgener nooit voor gekozen hebben om in de buurt van een toeristische luchthaven te gaan wonen en dus bedot zijn”.

Bovendien is een luchthaven vlakbij zo’n dichtbebouwd gebied een anachronisme in een tijd waar overal elders in Europa stadsluchthavens verhuisden naar de periferie en er een luchthaven in de buurt is met bovendien rechtstreekse treinverbinding. Dat de huidige Vlaamse regering de deur openzette voor toeristische vluchten en de luchthaven daarbij subsidieert is voor Groen onbegrijpelijk. We vinden dat deze prachtige strategische plek die de verbinding maakt tussen stad en rand een veel toekomstgerichtere invulling verdient die de omgeving opwaardeert en zorgt voor duurzame werkgelegenheid.

Advies Raad van State meerwaardebelasting: “Inderdaad, geen haastwerk, wel operatie rechtvaardigheid in 2017”

Nieuwsoverzicht Groen -

Advies Raad van State meerwaardebelasting: “Inderdaad, geen haastwerk, wel operatie rechtvaardigheid in 2017” 30 dec, 2016 Lees voor

De Raad van State is kritisch voor het CD&V-voorstel van meerwaardebelasting dat vicepremier Kris Peeters (CD&V) tijdens de begrotingsonderhandelingen op tafel legde. Groen diende de tekst van CD&V in bij de Raad van State om het zo alvast door hen te laten evalueren. Ook de Raad van State wijst nu op de complexiteit van het voorstel. 

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

Federaal fractieleider Kristof Calvo is niet verrast: “Het voorstel had enkele duidelijke tekortkomingen en daar wijst nu ook de Raad van State op. Dergelijke cruciale hervormingen voer je niet op 1 nacht door maar vragen om een doordachte aanpak. Maar dat betekent niet dat we nog jaren moeten wachten met onze fiscaliteit eerlijker te maken. Dit land snakt naar een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens om zo de lasten op arbeid te kunnen verlagen. Operatie rechtvaardigheid is en blijft voor ons de inzet voor 2017.”

Calvo: “Met dit advies in de hand kan CD&V en de hele regering samen met het parlement werk maken van een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens. Er is een groot draagvlak voor een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens. Er is een duidelijke maatschappelijke en politieke meerderheid voor zo’n bijdrage. De overhaaste nachtelijke aanpak zorgde voor constructiefouten in het CD&V-voorstel. De tijd van haastwerk is voorbij. 2017 is het laatste jaar zonder verkiezingen. De regering moet haar campagnemodus verlaten en werk maken van operatie rechtvaardigheid.”

“Net zoals de hervorming en verlaging van de vennootschapsbelasting is dit voor Groen een absolute prioriteit in 2017. Operatie rechtvaardigheid is de inzet voor 2017. Partijen die daar echt werk van willen maken vinden in Groen een bondgenoot,” stelt Calvo.

 

Groen krijgt steun Vlaams parlement voor resolutie over screening op mucoviscidose

Nieuwsoverzicht Groen -

Groen krijgt steun Vlaams parlement voor resolutie over screening op mucoviscidose22 dec, 2016 Lees voor

Groen-parlementslid Elke Van den Brandt heeft de steun van het Vlaams parlement gekregen voor de resolutie die ze indiende over de noodzaak en de haalbaarheid van een verplichte screening op mucoviscidose.

Elke Van den BrandtVlaams parlementslid

In bijna alle Europese landen worden pasgeboren kinderen getest op de aandoening mucoviscidose. Er is een brede consensus over de noodzaak en de haalbaarheid van een verplichte screening. Het voorstel van resolutie vraagt zo’n verplichting. Het voorstel werd samen met N-VA, CD&V, VLD en sp.a ingediend en wordt deze namiddag kamerbreed goedgekeurd in plenaire zitting.

Mucoviscidose is de meest voorkomende levensbedreigende erfelijke ziekte in ons land en Europa. De aandoening treft ongeveer 1.300 mensen in België. Jaarlijks komen er een dertigtal nieuwe patiënten bij. De ziekte is aangeboren, maar niet altijd zichtbaar bij de geboorte van het kind. Een vroege vaststelling en behandeling zijn dan ook de belangrijkste factoren om de schade zoveel mogelijk te beperken. Voor de nodige kwalitatieve zorg kan men terecht in referentiecentra. Om in aanmerking te komen voor een doorverwijzing naar de referentiecentra, is echter een neonatale screening nodig.

Tot op vandaag is mucoviscidose een ongeneeslijke aandoening waarbij we enkel de symptomen kunnen behandelen. Toch ziet de toekomst er, zeker voor de kinderen met muco die vandaag geboren worden, veelbelovend uit. De kans is groot dat er binnen afzienbare tijd geneesmiddelen zullen gevonden worden die de ziekte kunnen behandelen.

“Kinderen moeten de beste behandeling krijgen. Nieuwe medicijnen geven nieuwe hoop en ook een vroege screening is daarbij heel belangrijk. Er zijn geen redenen meer om pasgeborenen niet te screenen op muco", zegt Elke Van den Brandt, die haar collega's dankt voor de steun aan de resolutie.

Benoeming Descheemaecker is van het lelijkste wat politiek te bieden heeft

Nieuwsoverzicht Groen -

Benoeming Descheemaecker is van het lelijkste wat politiek te bieden heeft22 dec, 2016 Lees voor

N-VA benoemt voormalig NMBS topman Marc Descheemaecker in de Raad van Bestuur van de NMBS. Groen-voorzitster Almaci: “De benoemingspolitiek van Bart De Wever is het lelijkste van wat politiek te bieden heeft. 

Stefaan Van HeckeFederaal parlementslid Meyrem AlmaciPartijvoorzitster en federaal parlementslid

Een gebuisde CEO laten ze nu schoonmoeder spelen. Politieke benoemingen staan haaks op de waarden en het soort politiek dat de burger van zijn/haar politici verwacht. De N-VA past opnieuw PS-praktijken toe en breekt haar verkiezingsbelofte. We moeten komaf maken met dergelijke oude politieke cultuur."

Ecolo-Groen hekelt de rol van de grootste Vlaamse partij N-VA. In hun verkiezingsprogramma van 2014 ging de N-VA nog vol in tegen het ‘geduw, getrek, geblokkeer, gemarchandeer en gekoeioneer om alle postjes mooi over de meerderheidspartijen te verdelen’. Kamerlid Stefaan Van Hecke: “Kracht van verandering is in praktijk ‘Kracht van benoeming’. De enige verandering is dat er nu ook N-VA'ers moeten worden benoemd op sleutelposities.”

“De raad van bestuur van de NMBS, De Lijn, BXL AirPort, GIMV. Descheemaecker stapelt zitjes in raden van besturen op alsof het Panini-stickers zijn,” stelt Almaci. “Bovendien stellen we ons ook vragen bij de verenigbaarheid van de verschillende functies. Deze regering moet zeker niet onderdoen voor de politieke benoemingscarroussels onder de regering Di Rupo, die zo werd bekritiseerd door N-VA.”

“Onaanvaardbaar”, vindt Stefaan Van Hecke. Ecolo-Groen stelt voor om definitief komaf te maken met de politieke inmenging bij topbenoemingen. “Laat los van de politieke kleur de kwaliteit doorslaggevend zijn. De beste man of vrouw op elke plaats. Niet de politieke kleur, maar de competentie als criterium.”

 

 

 

Verhoging distributietarief: "Geen nood aan hogere factuur, wel aan Energiepact"

Nieuwsoverzicht Groen -

Verhoging distributietarief: "Geen nood aan hogere factuur, wel aan Energiepact"20 dec, 2016 Lees voor

"Het is tekenend voor de regering-Bourgeois van N-VA, Open VLD en CD&V dat kmo's en gezinnen steeds het gelag betalen, en de hele grote verbruikers buiten schot blijven. Dit is geen wet van meden en perzen, maar een duidelijke keuze". Dat zegt Groen-parlementslid Johan Danen in reactie op de nieuwe distributietarieven voor elektriciteit die dinsdag bekendgemaakt werden.

Johan DanenVlaams parlementslid

De stroomfactuur voor gezinnen en kmo's gaan omhoog, en die voor grote bedrijven omlaag. "De regering-Bourgeois kwam eerst met de Turteltaks, 100 euro extra voor een gemiddeld gezin. Het feit dat heel wat kosten doorgerekend worden in de distributienettarieven is een beslissing van de regering. Deze distributiefactuur betekent nog eens 50 euro extra voor een gezin met een doorsnee verbruik. De mensen zijn die hoge facturen beu. De elektriciteitsfactuur lijkt wel een tweede belastingsbrief. En ook het steeds maar doorschuiven van de zwarte piet is onaanvaardbaar", zegt Groen-parlementslid Johan Danen verontwaardigd.

"We hebben geen nood aan steeds hogere facturen. We verwachten daarentegen van de regering-Bourgeois dat ze komt met een doordacht Energiepact op lange termijn. Want zonder plan loopt de regering altijd achter, en komen de facturen steeds weer op het bord van de gewone gezinnen terecht", besluit Johan Danen.  

Minder zwerfvuil door afvalzakken per stuk te verkopen

Nieuwsoverzicht Groen -

Minder zwerfvuil door afvalzakken per stuk te verkopen Lees voor

Op voorstel van Heidi Schuddinck, oppositieraadslid voor Groen, gaat stad Zottegem voortaan huisvuilzakken per stuk verkopen. Dat moet zwerfvuil tegengaan.

"De stad moet oog hebben voor de noden van mensen die zich in een moeilijke financiële situatie bevinden", vindt Heidi. "Het aanbieden van huisvuilzakken per stuk past in dat opzet. Een volledige rol is voor sommige mensen immers een serieuze hap uit hun budget. Voortaan kunnen ze die aankoop spreiden en afstemmen op hun nood."

Door afvalzakken per stuk te verkopen, hoopt Zottegem zwerfvuil tegen te gaan en mensen bewuster te doen omgaan met afval. 

Heidi Schuddinck Feiten
 • 19 dec 2016
 • Zottegem
Andere realisaties
 • Joost Venken

  Groen schepen en huisarts Toon Hermans (60) maakte op dinsdag 28 januari 2014 zijn laatste gemeenteraad mee. Sinds 1994 was hij schepen in Hasselt. Joost Venken wordt zijn opvolger.

  Meer
 • Erwin Goethals

  Groen schepen Erwin Goethals uit Maldegem is trots op de sociale en milieuvriendelijke fiscale hervorming die mét Groen in het bestuur doorgevoerd werd. Zowel Erwin als zijn groene collega en ocmw-voorzitter Stefaan Standaert maakten van het groene én het sociale een punt tijdens de vorming van het bestuursakkoord.

  Meer
 • Jenne Meyvis

  Raap je zwerfvuil op, ruim je sneeuw, wied je onkruid op straat of ga je huisvuil gaat sorteren op het containerpark, dan kan je daar voortaan voor beloond worden in Hemiksem

  Meer
 • Tom Roovers

  De openbare netheid in Tienen laat te wensen over: vooral de omgeving van glasbollen en bankjes in de binnenstad worden door enkelen bijna dagelijks gebruikt als stortplaats. In de stadsrand bevuilen verlaten mobilhomes, roestende opslagtanks, grasmaaiers en wasmachines de natuur én het uitzicht. Schepen voor Afvalbeleid en Milieu Tom Roovers wil het imago van de stad oppoetsen.

  Meer
Meer realisaties

Binnenlandminister Jambon (N-VA) heeft maandag in de onderzoekscommissie een en ander uit te leggen

Nieuwsoverzicht Groen -

Binnenlandminister Jambon (N-VA) heeft maandag in de onderzoekscommissie een en ander uit te leggen18 dec, 2016 Lees voor

“Als Bart De Wever inderdaad aanwezig was op een vergadering met politieverantwoordelijken over de communicatie met de verbindingsofficier in Turkije, is dat heel bizar”.

Stefaan Van HeckeFederaal parlementslid

Dat zegt Groen-parlementslid Stefaan Van Hecke in reactie op het bericht dat de N-VA-voorzitter deelnam aan een crisisvergadering op het kabinet van Binnenlandse zaken met politieverantwoordelijken over de foutgelopen communicatie tussen Turkije en België. Kort daarna beschuldigde de minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) de verbindingsofficier in Turkije, Sébastien Joris, van zware fouten.

“Dat de minister van Binnenlandse zaken de politieverantwoordelijken samenroept is perfect normaal. Het kan ook een toeval van de kalender zijn dat De Wever die dag op het kabinet van Jambon was. Maar als de N-VA-voorzitter aan tafel zat op het moment dat de minister crisisoverleg houdt met de hoogste politieverantwoordelijken, is dat niet normaal. Een partijvoorzitter heeft daar geen enkel rol te spelen. We veroordelen dat en we zullen minister Jambon daar maandag in de onderzoekscommissie verder over ondervragen”, besluit Van Hecke.

Dienst Vreemdelingenzaken is een boeltje geworden onder Francken

Nieuwsoverzicht Groen -

Dienst Vreemdelingenzaken is een boeltje geworden onder Francken15 dec, 2016 Lees voor

Ecolo-Groen reageert scherp op het nieuws over het slecht functioneren bij Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en vraagt de verantwoordelijken te horen in de Kamer . Met name het gebrek aan prioriteit bij DVZ op vlak van humanitaire visa stoot tegen de borst. “Staatssecretaris Francken (N-VA) zou beter de problemen bij DVZ aanpakken in plaats van een oorlog te voeren met alle mogelijke juridische instanties. Het basisprobleem van humanitaire visa voor mensen uit Aleppo ligt dus niet bij de rechters, maar bij het gebrekkig functioneren van DVZ. En dat is de verantwoordelijkheid van Francken, die liever poseert in een leeg kabinet dan doet waarvoor hij wordt betaald: zijn administratie op orde krijgen”, stelt Wouter De Vriendt, kamerlid Groen.

Wouter De VriendtFederaal parlementslid

Uit verschillende rapporten van de federale ombudsman blijkt Dienst Vreemdelingenzaken één van de slechtst werkende federale administraties te zijn. Een maand geleden nog publiceerde de federale ombudsdienst een kritisch rapport over de strenge manier waarop DVZ verblijfsaanvragen om medische reden behandelt. Het kan niet verbazen dat DVZ in de top 3 staat van administraties waar het meest klachten over zijn. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) was de slechte kwaliteit en de traagheid van DVZ beu, en besloot in het geval van de Syrische familie in Aleppo in hun plaats te oordelen. “Francken schiet nu al weken op de rookdetector in plaats van de brand zelf aan te pakken. De mensen van DVZ werken hard, maar er rijzen vragen over hun prioriteiten. Dat moet zo snel mogelijk opgehelderd worden in het parlement”, oordeelt De Vriendt.

Intussen woedt de oorlog in Aleppo in alle hevigheid en zijn humanitaire visa meer dan ooit een manier om mensen legaal een veilig toevluchtsoord te bieden. “Veel van de mensen die bij ons een humanitair visum aanvragen zitten in een levensbedreigende situatie. Drie tot zes maanden wachten is dan geen optie. Welk signaal geef je aan oorlogsvluchtelingen als de legale routes niet naar behoren functioneren? Dan duw je ze in de armen van mensensmokkelaars, met alle gevolgen van dien”, besluit De Vriendt.

Meer dan 240.000 dieren gebruikt voor dierproeven, het Vlaams parlement moet ingrijpen

Nieuwsoverzicht Groen -

Meer dan 240.000 dieren gebruikt voor dierproeven, het Vlaams parlement moet ingrijpen15 dec, 2016 Lees voor

Elk jaar worden in Vlaanderen meer dan 150.000 knaagdieren gebruikt om proeven op uit te voeren. Ook op 1.859 honden en katten werden experimenten uitgevoerd in 2015. Het totaal aantal dieren ligt officieel op 241.221. "Dat officiële cijfer is veel indrukwekkender dan wat men doorgaans denkt", zegt Groen-parlementslid Bart Caron.

Bart CaronVlaams parlementslid

Caron dient een voorstel van resolutie in om de praktijk waar mogelijk af te bouwen. “De overheid heeft de plicht dierenleed maximaal te vermijden. Het Vlaams parlement moet vragen dat de bedrijven en universiteiten veel actiever inzetten op de alternatieven voor dierproeven. Mijn resolutie is een concreet en werkbaar voorstel, naar het voorbeeld van wat men in Nederland voorstelt. Concreet vragen we dat de Vlaamse regering een taks op dierenproeven invoert. Met de opbrengst daarvan financieren we een fonds dat alternatieven voor de dierenproeven op punt stelt”.

Cijfers

Elk jaar worden in Vlaanderen tussen de 200.000 en 300.000 proefdieren gebruikt in meer dan 120 erkende laboratoria  .  Driekwart van de proefdieren zijn knaagdieren. Daarna volgen vissen en vervolgens vogels als grootste groepen (zie bijlage 1 hieronder voor de volledige cijfers).

In 2015 werden iets meer primaten gebruikt dan het jaar voordien. Honden, paarden en ezels worden het vaakst hergebruikt (aan verschillende proeven bloot gesteld). De laboratoria gebruiken jaarlijks meer dan 1.500 honden, 200 à 300 runderen en meer dan 2.000 varkens als proefdier. 20,5 % van de dieren heeft te maken met ‘ernstig ongerief’, 4,7 % overleeft de tests niet.

Concreet gaat bijvoorbeeld over het gebruik van apen voor onderzoek naar complexe hersenfuncties. Paarden gebruikt men onder meer voor het testen van orthopedische technieken en implantaten en het testen van vaccins. Honden worden gebruikt om medicijnen te testen.

“Het gaat dus niet enkel over muizen en ratten, maar ook over grotere zoogdieren, honden en paarden,” zegt Bart Caron. “Bovendien heeft de schokkende undercoverreportage van Gaia, aan het Animalarium van de VUB, aangetoond dat de omstandigheden ook voor knaagdieren soms ronduit schandalig zijn.

Kamerbreed

"De overheid heeft alle sleutels in handen om te werken aan een uitfasering van proeven op gewervelde dieren. Mijn voorstellen staan niet haaks op de beleidsnota van bevoegd minister Ben Weyts (N-VA), ze liggen in het verlengde ervan", zegt Caron. "Maar met mijn resolutie kunnen we deze legislatuur ook in de feiten een heel stuk verder springen in de gezamenlijk strijd tegen dierenleed. Ik zal mijn resolutie dan ook voorleggen aan alle democratische partijen in het Vlaams Parlement en ik hoop dat we zo de eerste stap kunnen zetten.”

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts kondigt al sinds zijn aantreden aan een Vlaams proefdierencomité op te richten en alternatieven promoten. Dat is de uitwerking van Europese Richtlijn 2010/63/EU, die al 6 jaar oud is. Bart Caron: "Groen reikt de minister de hand om sneller werk te maken van die acties die Europa vraagt. Maar wij vragen om ook verder te gaan dan het wettelijke minimum. In Nederland is de regering voorstander van een ‘afbouwschema voor dierproeven’. We moeten ook in Vlaanderen een Fonds voor Proefdiervrij Onderzoek oprichten en een stappenplan vast te leggen om te komen tot innovatieve alternatieve onderzoeksmethoden voor alle proeven op gewervelde dieren.”

Vlaanderen moet ook moeten toetreden tot het virtuele netwerk voor proefdiervrije innovaties, dat Nederland wil oprichten. Bart Caron: “Het is belangrijk expertise over de landsgrenzen heen uit te wisselen, zodat nieuwe alternatieven snel de weg vinden naar de wetenschappelijke praktijk.”

Overzicht van het aantal gebruikte proefdieren in 2014 en 2015: https://www.lne.be/cijfers-en-statistieken-dierenwelzijn

Pagina's

Abonneren op Assenede aggregator