Evert Geldhof

Evert Geldhof

Evert Geldhof

Wat Groen Assenede zo vurig vooropstelde voor de verkiezingen – twee verkozenen in de gemeenteraad – is waarheid geworden. Evert verwierf vlot een zitje tussen de "grote mensen". Daarmee is aan de "honderd jaar eenzaamheid" van Servaas in de gemeenteraad een vrolijk einde gekomen.
“Ik wil de jongeren van Assenede een stem geven in de gemeenteraad”, zegt Evert. “Ik dank mijn verkiezing aan hen en ben niet van plan hen te ontgoochelen. Ik wil hun spreekbuis zijn rond de vraag naar voldoende groene speelruimte. Ik waak erover dat het beleid om de jeugdbewegingen aan een degelijk onderkomen te helpen, enthousiast wordt voortgezet. Dat Jeugd-beleid in handen van Servaas blijft, is daarbij een grote hulp."
Jongeren verdienen inspraak bij alles wat in Assenede gebeurt. De gemeente verandert zo snel van aanschijn en dat helaas niet altijd ten goede.

De dorpskernen van Assenede mogen fleuriger worden; de open ruimte behouden, blijft een zorg; de klimaat-inspanningen zijn een lastige karwei. Het is mijn droom om de evolutie in gunstige zin mee om te buigen. Groen staat voor mij voor behoud van waardevol natuurgebied, de open ruimte en aandacht voor een menselijker en gezonder leven voor iedereen."

Evert zetelt buiten de gemeenteraad ook in de Politieraad, de bestuursraad van de politiezone Assenede – Evergem. Via zijn zetel in het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) laat hij de stem van de jeugd horen. Je kent het AGB vooral van de uitbating van de sporthal en de gemeenschaps-centra De Bijenkorf, Ter Walle en Bass'Cul.”

Evert Geldhof

raadslid, AGB Assenede, politieraad

Wat Groen Assenede zo vurig vooropstelde voor de verkiezingen – twee verkozenen in de gemeenteraad – is waarheid geworden. Evert verwierf vlot een zitje tussen de "grote mensen". Daarmee is aan de "honderd jaar eenzaamheid" van Servaas in de gemeenteraad een vrolijk einde gekomen.
“Ik wil de jongeren van Assenede een stem geven in de gemeenteraad”, zegt Evert. “Ik dank mijn verkiezing aan hen en ben niet van plan hen te ontgoochelen. Ik wil hun spreekbuis zijn rond de vraag naar voldoende groene speelruimte. Ik waak erover dat het beleid om de jeugdbewegingen aan een degelijk onderkomen te helpen, enthousiast wordt voortgezet. Dat Jeugd-beleid in handen van Servaas blijft, is daarbij een grote hulp."
Jongeren verdienen inspraak bij alles wat in Assenede gebeurt. De gemeente verandert zo snel van aanschijn en dat helaas niet altijd ten goede.

De dorpskernen van Assenede mogen fleuriger worden; de open ruimte behouden, blijft een zorg; de klimaat-inspanningen zijn een lastige karwei. Het is mijn droom om de evolutie in gunstige zin mee om te buigen. Groen staat voor mij voor behoud van waardevol natuurgebied, de open ruimte en aandacht voor een menselijker en gezonder leven voor iedereen."

Evert zetelt buiten de gemeenteraad ook in de Politieraad, de bestuursraad van de politiezone Assenede – Evergem. Via zijn zetel in het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) laat hij de stem van de jeugd horen. Je kent het AGB vooral van de uitbating van de sporthal en de gemeenschaps-centra De Bijenkorf, Ter Walle en Bass'Cul.”