Meer dan Groen Assenede

03 November 2023

Meer dan Groen Assenede

Groen trekt als ‘Meer dan Groen’ naar kiezer en zet twee nieuwkomers op kop.

In 2024 trekt Groen Assenede met de naam ‘Meer dan Groen’ naar de kiezer. ‘Hiermee trekken we duidelijk de kaart van verbreding en vernieuwing’ licht voorzitter Peter Bruggheman toe.

Tegenstellingen overstijgen

We willen mensen vooral verbinden. ‘De Nationale politiek kent vooral ruwheid, polarisatie en tegenstellingen.
'Met de lokale politiek moeten we die tegenstellingen overstijgen’. ‘En daar willen we ons dan ook volop voor inzetten :
Alle mensen en meningen meenemen om van Assenede een nog aangenamere en warmere plek te maken om te wonen en te leven.’

“Meer dan Groen”

Door te kiezen voor de nieuwe naam ‘Meer dan Groen’ tonen we dat niet alleen groene thema’s zoals natuur, behoud van open ruimte, klimaat, veilige fietspaden en beter openbaar vervoer belangrijk zijn.
“Meer dan Groen” is meer dan dat. ‘Lokale politiek gaat over ideeën voor leefbare dorpen, maar vooral over de mensen en mét de mensen.

We willen inzetten op burgerparticipatie in verschillende, met (meer), ook innovatieve, vormen.
Zorgen voor een versterkte en flexibele gemeentelijke dienstverlening waarbij we de burger centraal stellen.
Extra aandacht gaat ook uit naar de kwetsbaren, de eenzame ouderen en kinderen in armoede.

Verenigingen en vrijwilligers kunnen rekenen op aangepaste ondersteuning.
Daarnaast is er ook nood aan meer dialoog voor een gezond evenwicht tussen landbouw, natuur en recreatie.

‘Meer dan Groen’ houdt naast verbreding ook vernieuwing in’

Birgit De Bock en Peter Bruggheman zijn beiden nieuwkomers en gaan samen de lijst trekken.

Met huidig schepen Servaas Van Eynde, gemeenteraadslid Evert Geldhof en Erika Dhaese (3 jaar Bijzonder Comité Sociale Dienst) behouden we een pak ervaring en dossierkennis. ‘

De komende maanden gaan we nieuwe kandidaten voorstellen die niet noodzakelijk lid zijn van Groen maar wel mee hun schouders willen zetten onder een breed gedragen lokaal project.

De komende maanden volgt meer nieuws.
Ben je geïnteresseerd om mee met ons naar de kiezer te trekken of ken je mensen die dit engagement willen opnemen ?
Laat het ons dan zeker weten !