Erika Dhaese

18 December 2017

Erika Dhaese

raadslid Bijzonder Comité van de Sociale Dienst

De komende drie jaar zit Erika Dhaese in de Sociale Raad. “Deze raad is het hart van het OCMW en behandelt elke aanvraag om financiële en/of materiële steun. Zowel leden van meerderheid als minderheid zetelen erin, maar partijpolitiek speelt hier een ondergeschikte rol. Het con-structief zoeken naar oplossingen in een serene sfeer is ieders prioriteit."
De leden worden bijgestaan door de maatschappelijke werkers, die de dossiers kennen. De raad vindt altijd plaats achter gesloten deuren om-dat het over persoonlijke dossiers gaat en privacy uiteraard van het grootste belang is.

"Ik zet me ook in binnen de Groen-afdeling voor een gezinsvriendelijke en fietsveilige gemeente. De wereldsolidariteit blijft actueel in mijn leven via mijn vrijwilligerswerk in de Wereldwinkel.
Maar vooral luister ik graag naar wat er leeft bij de bevolking. Met een open blik geef ik aandacht aan inhoud, ethiek en respect voor mens en natuur.”