Servaas van Eynde

Servaas van Eynde

Servaas van Eynde

Groen-verkozene Servaas Van Eynde startte begin januari 2019 als
"ancien" in een vierde legislatuur met de (nieuwe ) collega's van SamenPlus.
“De komende zes jaar ben ik eerste schepen en schepen van Jeugdzaken, Financiën en Klimaat. Klimaat is een nieuwe bevoegdheid, niet te verwarren met Milieu.
Waar het beleidsdomein Milieu zich vooral bezighoudt met technische aspecten zoals vergunningen, voorschriften en richtlijnen, is het departement Klimaat veel praktijkgerichter."
Een schepen van Klimaat - Servaas dus - zet de gemeente en bevolking ertoe aan om afspraken in verband met milieuzorg en -behoud te respecteren en klimaatdoelstellingen na te streven.
Een van de belangrijkste doelstellingen is Assenede CO2- neutraal maken. Dat kan zich vertalen in tal van concrete acties rond het wagenpark van de gemeen-te, de uitrusting van overheidsgebou-wen of maatregelen in verband met mobiliteit. De gemeente heeft hier een voorbeeldfunctie.
Waarom de fiets niet promoten als volwaardig en veelgebruikt vervoer-middel? En dan aansluiting van fietsroutes met de bestaande en geplande fiets-o-strades langs R4 en N49 voorzien?
Tegelijk wordt het privégebruik van de auto fel teruggedrongen. Fossiel aangedreven voertuigen maken geleidelijk aan plaats voor exemplaren die geen broeikas-gassen uitstoten. Daarbij moeten voorzieningen uitgebouwd worden die deze overgang begeleiden: veilige fietsverbindingen, fietsenstallingen, laadinfrastructuur voor de nieuwe aandrijfmethodes, slimme technologische hulpmiddelen.
Een ander streefdoel: alle gemeentelijke gebouwen minstens CO2-neutraal verwarmen en koelen met hernieuwbare energie.
Maar even belangrijk is dat de schepen de lokale bevolking meetrekt in het klimaatbeleid, door onder meer scholen, plaatselijke economie, landbouw en industrie erbij te betrekken en te bezielen.
Zo kan - bijvoorbeeld - ook wonen en mobiliteit klimaatefficiënter worden georganiseerd.”
Veel werk dus, Servaas! Go for it!

Servaas van Eynde

schepen van financiën, jeugd en klimaat

Groen-verkozene Servaas Van Eynde startte begin januari 2019 als
"ancien" in een vierde legislatuur met de (nieuwe ) collega's van SamenPlus.
“De komende zes jaar ben ik eerste schepen en schepen van Jeugdzaken, Financiën en Klimaat. Klimaat is een nieuwe bevoegdheid, niet te verwarren met Milieu.
Waar het beleidsdomein Milieu zich vooral bezighoudt met technische aspecten zoals vergunningen, voorschriften en richtlijnen, is het departement Klimaat veel praktijkgerichter."
Een schepen van Klimaat - Servaas dus - zet de gemeente en bevolking ertoe aan om afspraken in verband met milieuzorg en -behoud te respecteren en klimaatdoelstellingen na te streven.
Een van de belangrijkste doelstellingen is Assenede CO2- neutraal maken. Dat kan zich vertalen in tal van concrete acties rond het wagenpark van de gemeen-te, de uitrusting van overheidsgebou-wen of maatregelen in verband met mobiliteit. De gemeente heeft hier een voorbeeldfunctie.
Waarom de fiets niet promoten als volwaardig en veelgebruikt vervoer-middel? En dan aansluiting van fietsroutes met de bestaande en geplande fiets-o-strades langs R4 en N49 voorzien?
Tegelijk wordt het privégebruik van de auto fel teruggedrongen. Fossiel aangedreven voertuigen maken geleidelijk aan plaats voor exemplaren die geen broeikas-gassen uitstoten. Daarbij moeten voorzieningen uitgebouwd worden die deze overgang begeleiden: veilige fietsverbindingen, fietsenstallingen, laadinfrastructuur voor de nieuwe aandrijfmethodes, slimme technologische hulpmiddelen.
Een ander streefdoel: alle gemeentelijke gebouwen minstens CO2-neutraal verwarmen en koelen met hernieuwbare energie.
Maar even belangrijk is dat de schepen de lokale bevolking meetrekt in het klimaatbeleid, door onder meer scholen, plaatselijke economie, landbouw en industrie erbij te betrekken en te bezielen.
Zo kan - bijvoorbeeld - ook wonen en mobiliteit klimaatefficiënter worden georganiseerd.”
Veel werk dus, Servaas! Go for it!